• Simon McVittie's avatar
    NEWS · 9e800cbb
    Simon McVittie authored
    Also update README to not mention libxml2.
    9e800cbb
INSTALL 9.77 KB