Commit a21af24b authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵

po: Update translations

parent 2adecc18
......@@ -9,10 +9,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.5.1\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-25 22:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-17 14:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-15 20:54+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -22,233 +22,254 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:673
msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "formát nebyl vyjednán před získáním funkce"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:5
msgid "default GStreamer sound events audiosink"
msgstr "výchozí zvukový cíl GStreamer pro zvukové události"
msgid ""
"GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible "
"choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can be a partial "
"pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer umí přehrávat zvuk pomocí mnoha výstupních prvků. Možné volby jsou "
"osssink, pulsesink a alsasink. Zvukovým cílem může být namísto jednoho "
"elementu i částečná roura."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:6
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:19
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:32
msgid "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer umí přehrávat zvuk pomocí mnoha výstupních prvků. Možné volby jsou osssink, pulsesink a alsasink. Zvukovým cílem může být namísto jednoho elementu i částečná roura."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:13
msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
msgstr "popis výchozího zvukového cíle pro zvukové události GStreamer"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:14
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:27
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:40
msgid "Describes the selected audiosink element."
msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako cíl pro zvuk."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:18
msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr "výchozí zvukový cíl GStreamer pro hlasové konference a videokonference"
msgid ""
"description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr ""
"popis výchozího zvukového cíle GStreamer pro hlasové konference a "
"videokonference"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:26
msgid "description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr "popis výchozího zvukového cíle GStreamer pro hlasové konference a videokonference"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:31
msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr "výchozí zvukový cíl GStreamer pro hudbu a filmy"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:39
msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr "popis výchozího zvukového cíle GStreamer pro hudbu a filmy"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:44
msgid "default GStreamer videosink"
msgstr "výchozí cíl videa GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible "
"choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink "
"can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer umí přehrávat video pomocí mnoha výstupních prvků. Možné volby "
"jsou xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink a aasink. Cílem videa může být "
"namísto právě jednoho elementu i částečná roura."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:45
msgid "GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer umí přehrávat video pomocí mnoha výstupních prvků. Možné volby jsou xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink a aasink. Cílem videa může být namísto právě jednoho elementu i částečná roura."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:52
msgid "description for default GStreamer videosink"
msgstr "popis výchozího cíle videa GStreamer"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:53
msgid "Describes the selected videosink element."
msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako cíl pro video."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:57
msgid "default GStreamer audiosrc"
msgstr "výchozí zdroj zvuku GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible "
"choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can be a partial "
"pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer umí nahrávat zvuk pomocí mnoha vstupních prvků. Možné volby jsou "
"osssrc, pulsesrc a alsasrc. Zvukovým zdrojem může být namísto právě jednoho "
"elementu i částečná roura."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:58
msgid "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer umí nahrávat zvuk pomocí mnoha vstupních prvků. Možné volby jsou osssrc, pulsesrc a alsasrc. Zvukovým zdrojem může být namísto právě jednoho elementu i částečná roura."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:65
msgid "description for default GStreamer audiosrc"
msgstr "popis pro výchozí zdroj zvuku GStreamer"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:66
msgid "Describes the selected audiosrc element."
msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako zdroj zvuku."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:70
msgid "default GStreamer videosrc"
msgstr "výchozí zdroj videa GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible "
"choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source can be a "
"partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer umí nahrávat video pomocí mnoha vstupních prvků. Možné volby jsou "
"v4lsrc, v4l2src a videotestsrc. Zdrojem videa může být namísto právě jednoho "
"elementu i částečná roura."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:71
msgid "GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer umí nahrávat video pomocí mnoha vstupních prvků. Možné volby jsou v4lsrc, v4l2src a videotestsrc. Zdrojem videa může být namísto právě jednoho elementu i částečná roura."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:77
msgid "description for default GStreamer videosrc"
msgstr "popis pro výchozí zdroj videa GStreamer"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:78
msgid "Describes the selected videosrc element."
msgstr "Popisuje vybraný element sloužící jako zdroj videa."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:82
msgid "default GStreamer visualization"
msgstr "výchozí vizualizace GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
"streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and "
"synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead of "
"just one element."
msgstr ""
"GStreamer umí do roury vložit vizualizační zásuvný modul, aby prováděl změny "
"zvukových proudů ve snímcích videa. Možné volby jsou goom, goom2k1 a "
"synaesthesia. Vizualizačním zásuvným modulem může být namísto právě jednoho "
"elementu i částečná roura."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:83
msgid "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer umí do roury vložit vizualizační zásuvný modul, aby prováděl změny zvukových proudů ve snímcích videa. Možné volby jsou goom, goom2k1 a synaesthesia. Vizualizačním zásuvným modulem může být namísto právě jednoho elementu i částečná roura."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:90
msgid "description for default GStreamer visualization"
msgstr "popis pro výchozí vizualizaci GStreamer"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:91
msgid "Describes the selected visualization element."
msgstr "Popisuje vybraný vizualizační element."
#: ext/opencv/gsttemplatematch.c:442
msgid "OpenCV failed to load template image"
msgstr "OpenCV selhalo při načítání obrazu šablony"
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:362
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Nezdařilo se přečtení informací o titulu DVD."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:368
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení DVD „%s“."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:374
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Nezdařilo se nastavení hledání založeného na PGC."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Nezdařilo se čtení DVD. Může to být tím, že je DVD šifrováno a knihovna pro "
"dešifrování DVD není nainstalována."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1166
msgid "Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD decryption library is not installed."
msgstr "Nezdařilo se čtení DVD. Může to být tím, že je DVD šifrováno a knihovna pro dešifrování DVD není nainstalována."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1171 ext/resindvd/resindvdsrc.c:1180
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Nezdařilo se čtení DVD."
#: ext/smoothstreaming/gstmssdemux.c:380
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:525
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje žádný proud, který by šel přehrát."
#: ext/sndfile/gstsfdec.c:769
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "Nezdařilo se otevření proudu zvukového souboru ke čtení."
#: ext/sndio/sndiosink.c:324 ext/sndio/sndiosrc.c:321
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr "Nelze ustanovit spojení se sndio"
#: ext/sndio/sndiosink.c:331 ext/sndio/sndiosrc.c:328
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr "Selhalo dotázání sndio na podporované funkce"
#: ext/sndio/sndiosink.c:424 ext/sndio/sndiosrc.c:422
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Nelze nastavit sndio"
#: ext/sndio/sndiosink.c:430 ext/sndio/sndiosrc.c:428
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Nelze spustit sndio"
#: gst/aiff/aiffparse.c:1458
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Vnitřní chyba datového toku."
#: gst/asfmux/gstasfmux.c:1832
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
"Vygenerovaný soubor má delší čas videa vloženého před začátek (preroll) než "
"je délka celého jeho proudu"
msgstr "Vygenerovaný soubor má delší čas videa vloženého před začátek (preroll) než je délka celého jeho proudu"
#: gst/camerabin2/camerabingeneral.c:166 gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:1876
#: gst/camerabin2/gstdigitalzoom.c:282 gst/camerabin2/gstviewfinderbin.c:271
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte svoji instalaci systému GStreamer."
#: gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:364
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
"Umístění souboru je nastavené prázdné, nastavte jej prosím na platný název "
"souboru"
msgstr "Umístění souboru je nastavené prázdné, nastavte jej prosím na platný název souboru"
#, fuzzy
#: gst/camerabin2/gstwrappercamerabinsrc.c:584
msgid "Digitalzoom element couldn't be created"
msgstr "Nelze vytvořit prvek digitalzoom"
#: gst/dvdspu/gstdvdspu.c:1040
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr "Formát podřízeného obrázku nebyl nastaven před datovým tokem"
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:2081
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Selhalo získání adresy URL fragmentu."
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:2282
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:2446
#: gst/mpegtsdemux/mpegtsbase.c:1342 gst/mpegtsdemux/mpegtsbase.c:1346
#: gst/nuvdemux/gstnuvdemux.c:736
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Chyba proudu vnitřních dat."
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:2383
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Nelze stáhnout fragmenty"
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:294
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "K zápisu nebyl zadán žádný název souboru."
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:300
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Zadaný název souboru „%s“ nelze převést do kódování místních názvů souborů."
msgstr "Zadaný název souboru „%s“ nelze převést do kódování místních názvů souborů."
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:307
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ k zápisu."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1565 sys/dvb/gstdvbsrc.c:1754
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení „%s“ neexistuje."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1569
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení rozhraní „%s“."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1583
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo získat nastavení."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1600
#, c-format
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
msgstr ""
"Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo vytvořit seznam doručovacích systémů."
msgstr "Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo vytvořit seznam doručovacích systémů."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1758
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ ke čtení."
#: sys/dvb/parsechannels.c:168
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr "Nelze najít soubor s nastavením kanálů DVB"
#: sys/dvb/parsechannels.c:171
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Nelze načíst soubor s nastavením kanálu DVB: %s"
#: sys/dvb/parsechannels.c:180
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "Soubor s nastavením kanálů DVB neobsahuje žádné kanály"
#: sys/dvb/parsechannels.c:456
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Nelze najít podrobnosti ke kanálu DVB %s"
# Danish translation of gst-plugins-bad.
# Copyright (C) 2014 Mogens Jaeger og Joe Hansen.
# Copyright (C) 2015 Mogens Jaeger og Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad-1.4.1\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad-1.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-25 22:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-29 11:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-05 11:28+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -17,228 +17,256 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:673
msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "format blev ikke forhandlet før hent funktion"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:5
msgid "default GStreamer sound events audiosink"
msgstr "standardlydkanal for GStreamers lydhændelser"
#, fuzzy
msgid ""
"GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible "
"choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can be a partial "
"pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer kan afspille lyd via et antal udgangselementer. Nogle mulige valg "
"er osssink, pulsesink og alsasink. Lydudgangen kan være en delvis datakanal "
"i stedet for bare et element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:6
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:19
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:32
msgid "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer kan afspille lyd via et antal udgangselementer. Nogle mulige valg er osssink, pulsesink og alsasink. Lydudgangen kan være en delvis datakanal i stedet for bare et element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:13
msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
msgstr "beskrivelse af standardlydkanal for GStreamers lydhændelser"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:14
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:27
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:40
msgid "Describes the selected audiosink element."
msgstr "Beskriver det valge lydkanalelement."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:18
msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr "standardlydkanal til GStreamers lyd/video-konference"
msgid ""
"description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:26
msgid "description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr "beskrivelse for standardlydkanal til GStreamers lyd/video-konference"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:31
msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr "standardlydkanal til GStreamers musik og film"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:39
msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr "beskrivelse for standardlydkanal til GStreamers musik og film"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:44
msgid "default GStreamer videosink"
msgstr "standardlydkanal for GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible "
"choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink "
"can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer kan afspille video via et antal udgangselementer. Nogle mulige "
"valg er xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink og aasink. Videoudgangen kan "
"være en delvis datakanal i stedet for bare et element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:45
msgid "GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer kan afspille video via et antal udgangselementer. Nogle mulige valg er xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink og aasink. Videoudgangen kan være en delvis datakanal i stedet for bare et element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:52
msgid "description for default GStreamer videosink"
msgstr "beskrivelse for standardvideokanal for GStreamer"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:53
msgid "Describes the selected videosink element."
msgstr "Beskriver den valgte videokanalselement."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:57
msgid "default GStreamer audiosrc"
msgstr "standardlydoptagelse for GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible "
"choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can be a partial "
"pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer kan optage lyd via et antal indgangselementer. Nogle mulige valg "
"er osssrc, pulsesrc og alsasrc. Lydkilden kan være en delvis datakanal i "
"stedet for bare et element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:58
msgid "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer kan optage lyd via et antal indgangselementer. Nogle mulige valg er osssrc, pulsesrc og alsasrc. Lydkilden kan være en delvis datakanal i stedet for bare et element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:65
msgid "description for default GStreamer audiosrc"
msgstr "beskrivelse for standardlydoptagelsen til GStreamer"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:66
msgid "Describes the selected audiosrc element."
msgstr "Beskriver det valgte lydoptagelseselement."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:70
msgid "default GStreamer videosrc"
msgstr "standardvideooptager for GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible "
"choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source can be a "
"partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer kan optage video via et antal indgangselementer. Nogle mulige valg "
"er v4lsrc, v4l2src og videotestsrc. Videokilden kan være en delvis datakanal "
"i stedet for bare et element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:71
msgid "GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer kan optage video via et antal indgangselementer. Nogle mulige valg er v4lsrc, v4l2src og videotestsrc. Videokilden kan være en delvis datakanal i stedet for bare et element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:77
msgid "description for default GStreamer videosrc"
msgstr "beskrivelse for standardvideooptageren til GStreamer"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:78
msgid "Describes the selected videosrc element."
msgstr "Beskriver det valgte videooptagerelement."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:82
msgid "default GStreamer visualization"
msgstr "Standardvisualisering for GStreamer"
msgid ""
"GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
"streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and "
"synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead of "
"just one element."
msgstr ""
"GStreamer kan placere visualiseringsudvidelsesmoduler i en datakanal for at "
"transformere lydstrømme i videobilleder. Nogle mulige valg er goom, goom2k1 "
"og synaesthesia. Visualiseringsudvidelsesmodulerne kan være en delvis "
"datakanal i stedet for bare et element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:83
msgid "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer kan placere visualiseringsudvidelsesmoduler i en datakanal for at transformere lydstrømme i videobilleder. Nogle mulige valg er goom, goom2k1 og synaesthesia. Visualiseringsudvidelsesmodulerne kan være en delvis datakanal i stedet for bare et element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:90
msgid "description for default GStreamer visualization"
msgstr "beskrivelse for standardvisualisering til GStreamer"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:91
msgid "Describes the selected visualization element."
msgstr "Beskriver det valgte visualiseringselement."
#: ext/opencv/gsttemplatematch.c:442
msgid "OpenCV failed to load template image"
msgstr ""
msgstr "OpenCV mislykkedes i at indlæse skabelonaftryk"
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:362
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Kunne ikke læse titelinformation for dvd."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:368
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Kunne ikke åbne dvd-enhed »%s«."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:374
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Kunne ikke indstille PGC-baseret søgning."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Kunne ikke læse dvd. Dette kan være fordi dvd'en er krypteret og et dvd-"
"dekrypteringsbibliotek ikke er installeret."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1166
msgid "Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD decryption library is not installed."
msgstr "Kunne ikke læse dvd. Dette kan være fordi dvd'en er krypteret og et dvd-dekrypteringsbibliotek ikke er installeret."
#: ext/resindvd/resindvdsrc.c:1171 ext/resindvd/resindvdsrc.c:1180
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Kunne ikke læse dvd."
#: ext/smoothstreaming/gstmssdemux.c:380
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:525
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Denne fil indeholder ingen spilbare strømme."
#: ext/sndfile/gstsfdec.c:769
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "Kunne ikke åbne sndfile-strøm for læsning."
#: ext/sndio/sndiosink.c:324 ext/sndio/sndiosrc.c:321
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr "Kunne ikke etablere forbindelse til sndio"
#: ext/sndio/sndiosink.c:331 ext/sndio/sndiosrc.c:328
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr "Kunne ikke forespørge sndio-funktioner"
#: ext/sndio/sndiosink.c:424 ext/sndio/sndiosrc.c:422
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Kunne ikke konfigurere"
#: ext/sndio/sndiosink.c:430 ext/sndio/sndiosrc.c:428
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Kunne ikke starte sndio"
#: gst/aiff/aiffparse.c:1458
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern datastrømfejl."
# pre-roll. The name of an online video commercial that appears prior to an online video,
# http://en.wiktionary.org/wiki/preroll
#: gst/asfmux/gstasfmux.c:1832
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr "Oprettet fil har en længere preroll-tid end strømmens varighed"
#: gst/camerabin2/camerabingeneral.c:166 gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:1876
#: gst/camerabin2/gstdigitalzoom.c:282 gst/camerabin2/gstviewfinderbin.c:271
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Manglende element »%s« - kontroller din GStreamer-installation."
#: gst/camerabin2/gstcamerabin2.c:364
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr "Filplacering er sat til NULL, sæt den venligst til et gyldigt filnavn"
#: gst/camerabin2/gstwrappercamerabinsrc.c:584
msgid "Digitalzoom element couldn't be created"
msgstr ""
msgstr "Digitalzoom-element kunne ikke oprettes"
#: gst/dvdspu/gstdvdspu.c:1040
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr "Format for underbillede blev ikke konfigureret før datastrøm"
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:2081
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Kunne ikke indhente fragmentadresse."
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:2282
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:2446
#: gst/mpegtsdemux/mpegtsbase.c:1342 gst/mpegtsdemux/mpegtsbase.c:1346
#: gst/nuvdemux/gstnuvdemux.c:736
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømfejl."
#: gst-libs/gst/adaptivedemux/gstadaptivedemux.c:2383
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Kunne ikke hente fragmenter"
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:294
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Intet filnavn er angivet til skrivning."
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:300
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Det angivne filnavn »%s« kan ikke konverteres til en lokal filnavnskodning."
msgstr "Det angivne filnavn »%s« kan ikke konverteres til en lokal filnavnskodning."
#: gst/videomeasure/gstvideomeasure_collector.c:307
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunne ikke åbne filen »%s« til skrivning."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1565 sys/dvb/gstdvbsrc.c:1754
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enheden »%s« eksisterer ikke."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1569
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke åbne forende-enheden »%s«."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1583
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke hente indstillinger fra forende-enheden »%s«."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1600
#, c-format
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
msgstr "Kunne opregne leveringssystemer fra forende-enheden »%s«."
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:1758
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunne ikke åbne filen »%s« for læsning."
#: sys/dvb/parsechannels.c:168
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr "Kunne ikke finde DVB-kanalens konfigurationsfil"
#: sys/dvb/parsechannels.c:171
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse DVB-kanalens konfigurationsfil: %s"
#: sys/dvb/parsechannels.c:180
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "DVB-kanalens konfigurationsfil indeholder ikke nogen kanaler"
#: sys/dvb/parsechannels.c:456
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Kunne ikke finde detaljer for DVB-kanalen %s"
......
......@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.5.1\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-25 22:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-11 20:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-21 00:15+0200\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: de\n"
......@@ -17,245 +17,257 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
#: ext/gl/gstgltestsrc.c:673
msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "das Format wurde vor der get-Funktion nicht ausgehandelt"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:5
msgid "default GStreamer sound events audiosink"
msgstr "Voreingestellte GStreamer Tonereignis-Audioziel"
msgid ""
"GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible "
"choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can be a partial "
"pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer kann Ton mit einer beliebigen Anzahl an Ausgabeelementen "
"wiedergeben. Einige Wahlmöglichkeiten sind »osssink«, »pulsesink« und "
"»alsasink«. Das Audioziel kann eine teilweise Weiterleitung anstelle nur "
"eines einzigen Elements sein."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:6
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:19
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:32
msgid "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer kann Ton mit einer beliebigen Anzahl an Ausgabeelementen wiedergeben. Einige Wahlmöglichkeiten sind »osssink«, »pulsesink« und »alsasink«. Das Audioziel kann eine teilweise Weiterleitung anstelle nur eines einzigen Elements sein."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:13
msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
msgstr "Beschreibung des voreingestellten GStreamer Tonereignis-Audioziel"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:14
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:27
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:40
msgid "Describes the selected audiosink element."
msgstr "Beschreibt das gewählte Audioziel-Element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:18
msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr "Voreingestelltes GStreamer-Audioziel für Ton- und Videokonferenzen"
msgid ""
"description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr ""
"Beschreibung des voreingestellten GStreamer-Audioziel für Ton- und "
"Videokonferenzen"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:26
msgid "description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
msgstr "Beschreibung des voreingestellten GStreamer-Audioziel für Ton- und Videokonferenzen"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:31
msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr "Voreingestelltes GStreamer-Audioziel für Musik und Filme"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:39
msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
msgstr ""
"Beschreibung des voreingestellten GStreamer-Audioziel für Musik und Filme"
msgstr "Beschreibung des voreingestellten GStreamer-Audioziel für Musik und Filme"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:44
msgid "default GStreamer videosink"
msgstr "Voreingestelltes GStreamer-Videoziel"
msgid ""
"GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible "
"choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink "
"can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer kann Video mit einer beliebigen Anzahl an Ausgabeelementen "
"wiedergeben. Einige Wahlmöglichkeiten sind »xvimagesink«, »ximagesink«, "
"»sdlvideosink« und »aasink«. Das Videoziel kann eine anteilige Weiterleitung "
"anstelle eines einzigen Elements sein."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:45
msgid "GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer kann Video mit einer beliebigen Anzahl an Ausgabeelementen wiedergeben. Einige Wahlmöglichkeiten sind »xvimagesink«, »ximagesink«, »sdlvideosink« und »aasink«. Das Videoziel kann eine anteilige Weiterleitung anstelle eines einzigen Elements sein."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:52
msgid "description for default GStreamer videosink"
msgstr "Beschreibung des voreingestellten GStreamer-Videoziel"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:53
msgid "Describes the selected videosink element."
msgstr "Beschreibt das gewählte Videoziel-Element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:57
msgid "default GStreamer audiosrc"
msgstr "Voreingestelltes GStreamer-audiosrc"
msgid ""
"GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible "
"choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can be a partial "
"pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer kann Ton mit einer beliebigen Anzahl an Eingabeelementen "
"aufzeichnen. Einige Wahlmöglichkeiten sind »osssrc«, »pulsesrc« und "
"»alsasrc«. Die Audioquelle kann eine anteilige Weiterleitung anstelle eines "
"einzigen Elements sein."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:58
msgid "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can be a partial pipeline instead of just one element."
msgstr "GStreamer kann Ton mit einer beliebigen Anzahl an Eingabeelementen aufzeichnen. Einige Wahlmöglichkeiten sind »osssrc«, »pulsesrc« und »alsasrc«. Die Audioquelle kann eine anteilige Weiterleitung anstelle eines einzigen Elements sein."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:65
msgid "description for default GStreamer audiosrc"
msgstr "Beschreibung des voreingestellten GStreamer-audiosrc"
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:66
msgid "Describes the selected audiosrc element."
msgstr "Beschreibt das gewählte audiosrc-Element."
#: ext/gsettings/org.freedesktop.gstreamer.default-elements.gschema.xml.in:70
msgid "default GStreamer videosrc"
msgstr "Voreingestelltes GStreamer-videosrc"
msgid ""
"GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible "
"choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source can be a "
"partial pipeline instead of just one element."
msgstr ""
"GStreamer kann Video mit einer beliebigen Anzahl an Eingabeelementen "
"aufzeichnen. Einige Wahlmöglichkeiten sind »v4lsrc«, »v4l2src« und "
"»videotestsrc«. Die Videoquelle kann eine anteilige Weiterleitung anstelle "