sv.po 9.89 KB
Newer Older
1
# Swedish translation for gst-plugins-bad.
2
# Copyright © 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3 4
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
5
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015, 2017.
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.12.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
11
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 02:16+0000\n"
12
"PO-Revision-Date: 2017-05-21 19:05+0800\n"
13
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
14
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
15
"Language: sv\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
19
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
20
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
21

22 23
msgid "No URL set."
msgstr ""
24

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
25
msgid "OpenCV failed to load template image"
26
msgstr "OpenCV misslyckades med att läsa in mallbild"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
27

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28 29 30 31 32 33 34
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Kunde inte läsa titelinformation för dvd."

#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Misslyckades med att öppna dvd-enheten \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
msgid "Failed to set PGC based seeking."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36
msgstr "Misslyckades med att ställa in PGC-baserad spolning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37

38 39 40 41 42 43
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Kunde ej läsa dvd. Detta kan vara på grund av att dvd:n är krypterad och ett "
"DVD avkrypteringsbibliotek inte är installerat."
44 45

msgid "Could not read DVD."
46
msgstr "Kunde inte läsa dvd."
47

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
48
msgid "This file contains no playable streams."
49
msgstr "Den här filen innehåller inga spelbara strömmar."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
50

51
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
52
msgstr "Kunde inte öppna sndfile-ström för läsning."
53

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
54
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
55
msgstr "Den genererade filen har en längre förrullningstid än dess strömlängd"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
56 57 58

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
59
msgstr "Saknar element \"%s\" - kontrollera din GStreamer-installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
60 61

msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
62 63
msgstr ""
"Filposition är satt till NULL, vänligen sätt den till ett giltigt filnamn"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
64 65

msgid "Digitalzoom element couldn't be created"
66
msgstr "Elementet Digitalzoom kunde inte skapas"
67

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
69
msgstr "Delbildsformat var inte konfigurerat före dataflöde"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
70

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
71 72 73
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Misslyckades att hämta fragment-URL"

74 75 76
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Kunde ej ladda ner fragment"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
77 78
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Internt fel i dataström."
79

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81 82
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enheten \"%s\" finns inte."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83

84
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
msgstr "Kunde inte öppna framändsenheten \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
87

88
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
msgstr "Kunde inte få inställningar från framändsenheten \"%s\"."
91

92
#, c-format
93
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
94
msgstr "Kan ej lista leveranssystem från framändsenheten \"%s\"."
95

96
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97 98
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
100
msgid "Couldn't find channel configuration file"
101
msgstr "Kunde ej hitta konfigurationsfil för kanal"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
102

103
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
104
msgid "Couldn't load channel configuration file: '%s'"
105
msgstr "Kunde ej läsa in konfigurationsfil för kanal: ”%s”"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
106

107
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
108
msgid "Couldn't find details for channel '%s'"
109
msgstr "Kunde ej hitta detaljer för kanal ”%s”"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
110

111
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
112
msgid "No properties for channel '%s'"
113
msgstr "Inga egenskaper för kanal ”%s”"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
114

115
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
116
msgid "Failed to set properties for channel '%s'"
117
msgstr "Misslyckades med att ställa in egenskaper för kanal ”%s”"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
118

119
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
120
msgid "Couldn't find channel configuration file: '%s'"
121
msgstr "Kunde ej hitta konfigurationsfil för kanal: ”%s”"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
122 123

msgid "Channel configuration file doesn't contain any channels"
124
msgstr "Konfigurationsfil för kanal innehåller inga kanaler"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
125

126 127 128 129 130 131 132 133 134
#~ msgid "failed to draw pattern"
#~ msgstr "misslyckades med att rita mönster"

#~ msgid "A GL error occured"
#~ msgstr "Ett GL-fel inträffade"

#~ msgid "format wasn't negotiated before get function"
#~ msgstr "formatet förhandlades inte fram innan hämtfunktionen"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
135 136 137
#~ msgid "default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "standard GStreamer-ljudutgång för ljudhändelser"

138 139 140 141 142 143 144 145
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan spela upp ljud via ett antal utgångselement. Några möjliga "
#~ "val är osssink, pulsesink och alsasink. Ljudutgången kan vara en "
#~ "delrörledning istället för bara ett element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

#~ msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-ljudutgång för ljudhändelser"

#~ msgid "Describes the selected audiosink element."
#~ msgstr "Beskriver det valda ljudutgångselementet."

#~ msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "standard GStreamer-ljudutgång för ljud/video-konferenser"

156 157 158 159
#~ msgid ""
#~ "description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr ""
#~ "beskrivning för standard GStreamer-ljudutgång för ljud/video-konferenser"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

#~ msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "standard GStreamer-ljudutgång för musik och filmer"

#~ msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-ljudutgång för musik och filmer"

#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "standard GStreamer-videoutgång"

170 171 172 173 174 175 176 177
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan spela upp video via ett antal utgångselement. Några möjliga "
#~ "val är xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink och aasink. Videoutgången "
#~ "kan vara en delrörledning istället för bara ett element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

#~ msgid "description for default GStreamer videosink"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-videoutgång"

#~ msgid "Describes the selected videosink element."
#~ msgstr "Beskriver det valda videoutgångselementet."

#~ msgid "default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "standard GStreamer-ljudkälla"

188 189 190 191 192 193 194 195
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan spela in ljud från ett antal ingångselement. Några möjliga "
#~ "val är osssrc, pulsesrc och alsasrc. Ljudkällan kan vara en delrörledning "
#~ "istället för bara ett element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-ljudkälla"

#~ msgid "Describes the selected audiosrc element."
#~ msgstr "Beskriver det valda ljudkällselementet."

#~ msgid "default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "standard GStreamer-videokälla"

206 207 208 209 210 211 212 213
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source "
#~ "can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan spela in video från ett antal ingångselement. Några möjliga "
#~ "val är v4lsrc, v4l2src och videotestsrc. Videokällan kan vara en "
#~ "delrörledning istället för bara ett element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

#~ msgid "description for default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-videokälla"

#~ msgid "Describes the selected videosrc element."
#~ msgstr "Beskriver det valda videokällselementet."

#~ msgid "default GStreamer visualization"
#~ msgstr "standard GStreamer-visualisering"

224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and "
#~ "synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead "
#~ "of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan lägga in insticksmoduler för visualisering i en pipeline "
#~ "för att transformera ljudströmmar till videobilder. Några möjliga val är "
#~ "goom, goom2k1 och synaesthesia. Visualiseringsinsticksmodulen kan vara en "
#~ "delrörledning istället för bara ett element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

#~ msgid "description for default GStreamer visualization"
#~ msgstr "beskrivning för standard GStreamer-visualisering"

#~ msgid "Describes the selected visualization element."
#~ msgstr "Beskriver det valda visualiseringselementet."

#~ msgid "Could not establish connection to sndio"
#~ msgstr "Kunde ej etablera uppkoppling till sndio"

#~ msgid "Failed to query sndio capabilities"
#~ msgstr "Misslyckades att fråga om sndio-förmågor"

#~ msgid "Could not configure sndio"
#~ msgstr "Kunde inte konfigurera sndio"

#~ msgid "Could not start sndio"
#~ msgstr "Kunde ej starta sndio"

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Internt fel i dataflöde."

#~ msgid "No file name specified for writing."
#~ msgstr "Inget filnamn angavs för skrivning."

259 260 261 262
#~ msgid ""
#~ "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
#~ msgstr ""
#~ "Angivet filnamn \"%s\" kan ej konverteras till lokal filnamnskodning."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263 264 265 266

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267 268 269 270 271
#~ msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
#~ msgstr "Kunde ej hämta manifestets URI"

#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte skriva till filen \"%s\"."