Commit f0b87944 authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵

po: Update translations

parent ad0252fc
......@@ -2,28 +2,32 @@
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-bad.
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is put in the public domain.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.13.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 13:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-29 01:48+0200\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-18 10:05+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Nezdařilo se přečtení informací o titulu DVD."
#, c-format
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení DVD \"%s\"."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení DVD „%s“."
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Nezdařilo se nastavení hledání založeného na PGC."
......@@ -32,182 +36,101 @@ msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Nezdařilo se čtení DVD. Může to být tím, že je DVD šifrováno a knihovna pro "
"dešifrování DVD není nainstalována."
#, fuzzy
msgid "Could not read DVD."
msgstr "Nezdařilo se přečtení informací o titulu DVD."
msgstr "Nezdařilo se čtení DVD."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr ""
msgstr "Tento soubor neobsahuje žádný proud, který by šel přehrát."
msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
msgstr ""
msgstr "Nelze získat adresu URI prohlášení."
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr ""
msgstr "Selhalo získání adresy URL fragmentu."
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr ""
msgstr "Nelze stáhnout fragmenty"
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "K zápisu nebyl zadán žádný název souboru."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru \"%s\" k zápisu."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ k zápisu."
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Chyba proudu vnitřních dat."
#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Nezdařil se zápis do souboru \"%s\"."
msgstr "Nezdařil se zápis do souboru „%s“."
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr ""
msgstr "Nelze ustanovit spojení se sndio"
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr ""
msgstr "Selhalo dotázání sndio na podporované funkce"
#, fuzzy
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru \"%s\" ke čtení."
msgstr "Nelze nastavit sndio"
#, fuzzy
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Nezdařilo se přečtení informací o titulu DVD."
msgstr "Nelze spustit sndio"
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Vnitřní chyba datového toku."
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
"Vygenerovaný soubor má delší čas videa vloženého před začátek (preroll) než "
"je délka celého jeho proudu"
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr ""
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte svoji instalaci systému GStreamer."
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
"Umístění souboru je nastavené prázdné, nastavte jej prosím na platný název "
"souboru"
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr ""
msgstr "Formát podřízeného obrázku nebyl nastaven před datovým tokem"
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Zadaný název souboru „%s“ nelze převést do kódování místních názvů souborů."
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
msgstr "Zařízení „%s“ neexistuje."
#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení rozhraní \"%s\"."
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení rozhraní „%s“."
#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Ze zařízení rozhraní \"%s\" se nezdařilo získat nastavení."
msgstr "Ze zařízení rozhraní „%s“ se nezdařilo získat nastavení."
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru \"%s\" ke čtení."
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru „%s“ ke čtení."
#, fuzzy
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr "Konfigurace kanálu virtuálního směšovače"
msgstr "Nelze najít soubor s nastavením kanálů DVB"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Konfigurace kanálu virtuálního směšovače"
msgstr "Nelze načíst soubor s nastavením kanálu DVB: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr ""
msgstr "Soubor s nastavením kanálů DVB neobsahuje žádné kanály"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr ""
#~ msgid "%s %d"
#~ msgstr "%s %d"
#~ msgid "Internal clock error."
#~ msgstr "Vnitřní chyba časovače."
#~ msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
#~ msgstr ""
#~ "Nezdařilo se nastavení kodéru TwoLAME. Zkontrolujte prosím parametry "
#~ "kódování."
#~ msgid ""
#~ "The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
#~ "bitrate was changed to %d kbit/s."
#~ msgstr ""
#~ "Požadovaná přenosová rychlost %d kbit/s vlastnosti \"%s\" není dovolena. "
#~ "Přenosová rychlost byla změněna na %d kbit/s."
#~ msgid "PCM 1"
#~ msgstr "PCM 1"
#~ msgid "PCM 2"
#~ msgstr "PCM 2"
#~ msgid "PCM 3"
#~ msgstr "PCM 3"
#~ msgid "PCM 4"
#~ msgstr "PCM 4"
#~ msgid "Green connector function"
#~ msgstr "Funkce zeleného konektoru"
#~ msgid "Green front panel connector function"
#~ msgstr "Funkce zeleného konektoru na předním panelu"
#~ msgid "Pink connector function"
#~ msgstr "Funkce růžového konektoru"
#~ msgid "Pink front panel connector function"
#~ msgstr "Funkce růžového konektoru na předním panelu"
#~ msgid "Blue connector function"
#~ msgstr "Funkce modrého konektoru"
#~ msgid "Blue front panel connector function"
#~ msgstr "Funkce modrého konektoru na předním panelu"
#~ msgid "Orange connector function"
#~ msgstr "Funkce oranžového konektoru"
#~ msgid "Orange front panel connector function"
#~ msgstr "Funkce oranžového konektoru na předním panelu"
#~ msgid "Black connector function"
#~ msgstr "Funkce černého konektoru"
#~ msgid "Black front panel connector function"
#~ msgstr "Funkce černého konektoru na předním panelu"
#~ msgid "Gray connector function"
#~ msgstr "Funkce šedého konektoru"
#~ msgid "Gray front panel connector function"
#~ msgstr "Funkce šedého konektoru na předním panelu"
#~ msgid "White connector function"
#~ msgstr "Funkce bílého konektoru"
#~ msgid "White front panel connector function"
#~ msgstr "Funkce bílého konektoru na předním panelu"
#~ msgid "Red connector function"
#~ msgstr "Funkce červeného konektoru"
#~ msgid "Red front panel connector function"
#~ msgstr "Funkce červeného konektoru na předním panelu"
#~ msgid "Yellow connector function"
#~ msgstr "Funkce žlutého konektoru"
#~ msgid "Yellow front panel connector function"
#~ msgstr "Funkce žlutého konektoru na předním panelu"
msgstr "Nelze najít podrobnosti ke kanálu DVB %s"
# translation of gst-plugins-bad-1.0.3.nl.po to Dutch
# translation of gst-plugins-bad-1.1.4.nl.po to Dutch
# translation of gst-plugins-bad to Dutch
# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
#
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2011.
# Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.0.3\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 13:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-30 00:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-15 13:26+0200\n"
"Last-Translator: Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
msgid "Could not read title information for DVD."
......@@ -40,16 +40,16 @@ msgid "Could not read DVD."
msgstr "Kon de dvd niet lezen."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr ""
msgstr "Dit bestand bevat geen af te spelen streams."
msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
msgstr ""
msgstr "De URI van het manifest verkrijgen lukt niet"
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr ""
msgstr "Verkrijgen van de URL van het fragment is mislukt."
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr ""
msgstr "Kan fragmenten niet downloaden"
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Geen bestandsnaam gespecificeerd voor de uitvoer."
......@@ -66,38 +66,42 @@ msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Kan niet in bestand \"%s\" schrijven."
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr ""
msgstr "Kon geen verbinding opzetten naar sndio"
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr ""
msgstr "Opvragen van de mogelijkheden van sndio is mislukt"
#, fuzzy
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Kan bestand \"%s\" niet openen om te lezen."
msgstr "Kon sndio niet instellen"
#, fuzzy
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Kon de dvd niet lezen."
msgstr "Kon sndio niet starten"
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Interne fout met gegevensdoorvoer."
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
"Gegenereerd bestand heeft een grotere voorlooptijd dan de duur van zijn "
"streams"
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr ""
msgstr "Ontbrekend element '%s' - controleer uw installatie van GStreamer."
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
"Locatie van bestand is op NUL gezet, stel het in op een geldige bestandsnaam"
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr ""
"Het format van de subafbeelding was niet ingesteld voor de gegevensstroom"
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Ingegeven bestandsnaam \"%s\" kan niet geconverteerd worden naar de codering "
"van een lokale bestandsnaam."
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
......@@ -116,18 +120,18 @@ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kan bestand \"%s\" niet openen om te lezen."
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr ""
msgstr "Kon het instellingenbestand van het DVB-kanaal niet vinden"
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr ""
msgstr "Kon het instellingenbestand \"%s\" van het DVB-kanaal niet laden"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr ""
msgstr "Het instellingenbestand van het DVB-kanaal bevat geen kanalen"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr ""
msgstr "Kon de details voor het DVB-kanaal %s niet vinden"
#~ msgid "Internal clock error."
#~ msgstr "Interne fout met de klok."
......
# Polish translation for gst-plugins-bad.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2011.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.21.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 13:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 17:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-15 11:29+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -36,16 +36,16 @@ msgid "Could not read DVD."
msgstr "Nie udało się odczytać DVD."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr ""
msgstr "Ten plik nie zawiera strumieni do odtworzenia."
msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
msgstr ""
msgstr "Nie udało się uzyskać URI Manifestu"
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr ""
msgstr "Nie udało się uzyskać URL-a fragmentu."
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr ""
msgstr "Nie udało się pobrać fragmentów"
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nie określono nazwy pliku do zapisu."
......@@ -62,38 +62,40 @@ msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Nie udało się zapisać danych do pliku \"%s\"."
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr ""
msgstr "Nie udało się ustanowić połączenia z sndio"
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr ""
msgstr "Nie udało się odpytać o możliwości sndio"
#, fuzzy
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do odczytu."
msgstr "Nie udało się skonfigurować sndio"
#, fuzzy
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Nie udało się odczytać DVD."
msgstr "Nie udało się uruchomić sndio"
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Błąd wewnętrzny przepływu danych."
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
"Wygenerowany plik ma dłuższy czas rozbiegówki niż czas trwania strumieni"
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr ""
msgstr "Brak elementu '%s' - proszę sprawdzić instalację GStreamera."
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
"Położenie pliku ustawiono na NULL, proszę ustawić na poprawną nazwę pliku"
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr ""
msgstr "Format podobrazu nie został skonfigurowany przed przepływem danych"
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Podanej nazwy pliku \"%s\" nie można przekształcić do lokalnego kodowania "
"nazw plików."
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
......@@ -112,15 +114,15 @@ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do odczytu."
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr ""
msgstr "Nie udało się odnaleźć pliku konfiguracyjnego kanałów DVB"
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr ""
msgstr "Nie udało się wczytać pliku konfiguracyjnego kanałów DVB: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr ""
msgstr "Plik konfiguracyjny kanałów DVB nie zawiera żadnych kanałów"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr ""
msgstr "Nie udało się odnaleźć szczegółów dla kanału DVB %s"
......@@ -3,20 +3,20 @@
#
# Артём Попов <artfwo@gmail.com>, 2009.
# Pavel Maryanov <acid_jack@ukr.net>, 2009.
# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2011.
# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2011, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.21.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 13:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 20:31+0400\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-15 08:26+0400\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>\n"
"Language-Team: Russian <gnu@mx.ru>\n"
"Language: ru\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
......@@ -41,16 +41,16 @@ msgid "Could not read DVD."
msgstr "Не удалось прочесть DVD."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr ""
msgstr "Файл не содержит воспроизводимых потоков."
msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
msgstr ""
msgstr "Не удалось получить URI манифеста"
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr ""
msgstr "Ошибка при получении URL фрагмента."
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr ""
msgstr "Не удалось скачать фрагменты"
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Не указано имя файла для записи."
......@@ -67,38 +67,40 @@ msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Не удалось осуществить запись в файл «%s»."
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr ""
msgstr "Не удалось установить соединение с sndio"
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr ""
msgstr "Ошибка при запросе возможностей sndio"
#, fuzzy
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Не удалось открыть для чтения файл «%s»."
msgstr "Не удалось настроить sndio"
#, fuzzy
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Не удалось прочесть DVD."
msgstr "Не удалось запустить sndio"
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Внутренняя ошибка передачи данных."
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
"В сгенерированном файле время предпуска (preroll) больше чем длительность "
"его потоков"
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr ""
msgstr "Отсутствует элемент «%s» — проверьте правильность установки GStreamer."
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
msgstr "Расположение файла равно NULL, укажите правильное имя файла"
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr ""
msgstr "Не настроен формат субграфики (subpicture) до потока данных"
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Указанное имя файла «%s» невозможно преобразовать в имя файла с локальной "
"кодировкой."
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
......@@ -116,20 +118,19 @@ msgstr "Не удалось получить параметры DVB-декоде
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Не удалось открыть для чтения файл «%s»."
#, fuzzy
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr "Конфигурация виртуальных каналов микшера"
msgstr "Не удалось найти файл настройки каналов DVB"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Конфигурация виртуальных каналов микшера"
msgstr "Не удалось загрузить файл настройки каналов DVB: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr ""
msgstr "Файл настройки каналов DVB не содержит каналов"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr ""
msgstr "Не удалось найти настройки DVB-канала %s"
#~ msgid "Internal clock error."
#~ msgstr "Внутренняя ошибка синхронизации."
......
......@@ -3,13 +3,13 @@
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
#
# Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>, 2004-2007.
# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2011.
# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2011, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.21.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 13:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-30 14:00+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-14 22:32+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Не вдалося прочитати дані щодо записів на DVD."
......@@ -41,16 +41,16 @@ msgid "Could not read DVD."
msgstr "Не вдалося прочитати DVD."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr ""
msgstr "Файл не містить потоків, які можна відтворити."
msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося отримати адреси Manifest"
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr ""
msgstr "Не вдалося отримати адреси фрагмента."
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося отримати фрагменти"
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Не вказано назви файла для запису."
......@@ -67,38 +67,43 @@ msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Спроба запису до файла «%s» завершилася невдало"
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося встановити з’єднання з sndio"
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося виконати опитування щодо можливостей sndio"
#, fuzzy
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Не вдалося відкрити файл «%s» для читання."
msgstr "Не вдалося налаштувати sndio"
#, fuzzy
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Не вдалося прочитати DVD."
msgstr "Не вдалося задіяти sndio"
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Помилка внутрішнього перенесення даних."
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
"Створений файл має більше значення випереджувального просування даних ніж "
"тривалість відтворення збережених у ньому потоків даних"
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr ""
"Відсутній елемент «%s». Перевірте, чи встановлено GStreamer належним чином."
msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
"Значенням розташування файла є NULL. Будь ласка, встановіть чинне значення "
"назви файла."
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr ""
msgstr "Формат підзображення не було налаштовано до створення потоку даних"
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
"Вказану назву файла, «%s», не можна перетворити у локальне кодування назв "
"файлів."
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
......@@ -117,15 +122,15 @@ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Не вдалося відкрити файл «%s» для читання."
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося знайти файла налаштувань каналів DVB"
#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося завантажити файл налаштувань каналів DVB: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr ""
msgstr "У файлі налаштувань каналів DVB не міститься даних щодо жодного каналу"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося знайти параметрів каналу DVB %s"
# Vietnamese translation for GST Plugins Bad.
# Copyright © 2012 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007-2010.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad-1.0.3\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad-1.1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 13:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-02 08:03+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-19 09:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-16 14:18+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
......@@ -20,6 +20,8 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
"X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
msgid "Could not read title information for DVD."
msgstr "Không thể đọc thông tin tựa đề của đĩa DVD."
......@@ -29,7 +31,7 @@ msgid "Failed to open DVD device '%s'."
msgstr "Gặp lỗi khi mở thiết bị đĩa DVD “%s”."
msgid "Failed to set PGC based seeking."
msgstr "Không đặt được chức năng di chuyển vị trí đọc dựa vào PGC."
msgstr "Gặp lỗi khi đặt chức năng di chuyển vị trí đọc dựa vào PGC."
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
......@@ -42,16 +44,16 @@ msgid "Could not read DVD."
msgstr "Không thể đọc DVD."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr ""
msgstr "Tập tin này không chứa luồng dữ liệu có thể phát."
msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
msgstr ""
msgstr "Không thể lấy URI của Manifest"
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr ""
msgstr "Gặp lỗi khi lấy URL phân mảnh."
msgid "Couldn't download fragments"
msgstr ""
msgstr "Không thể tải về các phân mảnh"
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Chưa chỉ định tên tập tin để ghi vào."
......@@ -68,38 +70,39 @@ msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Không thể ghi vào tập tin “%s”."
msgid "Could not establish connection to sndio"
msgstr ""
msgstr "Không thể thiết lập kết nối tới sndio"
msgid "Failed to query sndio capabilities"
msgstr ""
msgstr "Gặp lỗi khi truy vấn khả năng của sndio"
#, fuzzy
msgid "Could not configure sndio"
msgstr "Không thể mở tập tin “%s” để đọc."
msgstr "Không thể cấu hình sndio"
#, fuzzy
msgid "Could not start sndio"
msgstr "Không thể đọc DVD."
msgstr "Không thể khởi chạy sndio"