Commit 2aa6fa29 authored by Tim-Philipp Müller's avatar Tim-Philipp Müller

0.10.13.3 pre-release

parent 8e26a8f6
......@@ -3,7 +3,7 @@ AC_PREREQ(2.52)
dnl initialize autoconf
dnl when going to/from release please set the nano (fourth number) right !
dnl releases only do Wall, cvs and prerelease does Werror too
AC_INIT(GStreamer Bad Plug-ins, 0.10.13.2,
AC_INIT(GStreamer Bad Plug-ins, 0.10.13.3,
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GStreamer,
gst-plugins-bad)
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.7.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-11 17:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-14 18:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 14:16+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-11 17:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-14 18:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.12.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-11 17:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-14 18:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-15 07:48+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-11 17:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-14 18:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-05 15:48+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.9.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-11 17:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-14 18:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-18 18:55+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad-0.10.10.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad-0.10.13.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-11 17:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-13 11:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-14 18:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-12 11:28+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -73,11 +73,10 @@ msgstr ""
"Sound System er ikke understøttet af dette element."
msgid "Volume"
msgstr ""
msgstr "Lydstyrke"
#, fuzzy
msgid "Master"
msgstr "Hurtig"
msgstr "Master"
msgid "Front"
msgstr "Front"
......@@ -90,188 +89,182 @@ msgstr "Bag"
msgid "Headphones"
msgstr "Høretelefoner"
#, fuzzy
msgid "Center"
msgstr "Center / LFE"
msgstr "Center"
msgid "LFE"
msgstr ""
msgstr "LFE"
#, fuzzy
msgid "Surround"
msgstr "Surround-lyd"
msgstr "Surround"
msgid "Side"
msgstr "Side"
msgid "Built-in Speaker"
msgstr ""
msgstr "Indbygget højtaler"
msgid "AUX 1 Out"
msgstr ""
msgstr "AUX 1 ud"
msgid "AUX 2 Out"
msgstr ""
msgstr "AUX 2 ud"
msgid "AUX Out"
msgstr ""
msgstr "AUX ud"
msgid "Bass"
msgstr ""
msgstr "Bas"
msgid "Treble"
msgstr ""
msgstr "Diskant"
msgid "3D Depth"
msgstr ""
msgstr "3D-dybde"
msgid "3D Center"
msgstr ""
msgstr "3D-center"
# (ændret fra 3D-forbedring)
msgid "3D Enhance"
msgstr ""
msgstr "3D-fremhævelse"
#, fuzzy
msgid "Telephone"
msgstr "Høretelefoner"
msgstr "Telefon"
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
msgid "Line Out"
msgstr ""
msgstr "Linje ud"
#, fuzzy
msgid "Line In"
msgstr "Linje-ind"
msgstr "Linje ind"
msgid "Internal CD"
msgstr ""
msgstr "Intern cd"
msgid "Video In"
msgstr ""
msgstr "Video ind"
msgid "AUX 1 In"
msgstr ""
msgstr "AUX 1 ind"
msgid "AUX 2 In"
msgstr ""
msgstr "AUX 2 ind"
msgid "AUX In"
msgstr ""
msgstr "AUX ind"
msgid "PCM"
msgstr "PCM"
msgid "Record Gain"
msgstr ""
msgstr "Optagelsesforøgelse"
msgid "Output Gain"
msgstr ""
msgstr "Uddataforøgelse"
#, fuzzy
msgid "Microphone Boost"
msgstr "Mikrofon"
msgstr "Mikrofonløft"
msgid "Loopback"
msgstr ""
msgstr "Sløjfe"
msgid "Diagnostic"
msgstr ""
msgstr "Diagnosticering"
msgid "Bass Boost"
msgstr ""
msgstr "Basløft"
msgid "Playback Ports"
msgstr ""
msgstr "Afspilningsporte"
msgid "Input"
msgstr "Inddata"
msgid "Record Source"
msgstr ""
msgstr "Optagelseskilde"
# overvåg eller skærm ?, mangler lidt info her.
msgid "Monitor Source"
msgstr ""
msgstr "Overvåg kilde"
msgid "Keyboard Beep"
msgstr ""
msgstr "Tastaturbip"
# overvåg eller skærm?
msgid "Monitor"
msgstr ""
msgstr "Overvåg"
msgid "Simulate Stereo"
msgstr ""
msgstr "Simuler stereo"
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#, fuzzy
msgid "Surround Sound"
msgstr "Surround-lyd"
msgstr "Surroundlyd"
#, fuzzy
msgid "Microphone Gain"
msgstr "Mikrofon"
msgstr "Mikrofonforøgelse"
msgid "Speaker Source"
msgstr ""
msgstr "Højtalerkilde"
#, fuzzy
msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofon"
msgstr "Mikrofonkilde"
# ikke nem den her
# Tror det er en fysisk enhed, måske indgang
msgid "Jack"
msgstr ""
msgstr "Indgang"
msgid "Center / LFE"
msgstr "Center / LFE"
#, fuzzy
# rød ordbog 4. (lyd) miksning.
msgid "Stereo Mix"
msgstr "Stereo"
msgstr "Stereomiksning"
msgid "Mono Mix"
msgstr ""
msgstr "Monomiksning"
#, fuzzy
msgid "Input Mix"
msgstr "Inddata mix"
msgstr "Inddatamiksning"
msgid "SPDIF In"
msgstr ""
msgstr "SPDIF ind"
msgid "SPDIF Out"
msgstr ""
msgstr "SPDIF ud"
#, fuzzy
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofon"
msgstr "Mikrofon 1"
#, fuzzy
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofon"
msgstr "Mikrofon 2"
msgid "Digital Out"
msgstr ""
msgstr "Digitalt ud"
msgid "Digital In"
msgstr ""
msgstr "Digitalt ind"
msgid "HDMI"
msgstr ""
msgstr "HDMI"
msgid "Modem"
msgstr ""
msgstr "Modem"
msgid "Handset"
msgstr ""
msgstr "Håndsæt"
msgid "Other"
msgstr ""
msgstr "Andet"
msgid "None"
msgstr ""
msgstr "Ingen"
msgid "On"
msgstr "Tændt"
......@@ -279,14 +272,15 @@ msgstr "Tændt"
msgid "Off"
msgstr "Slukket"
# slukket, dæmpet, stum
msgid "Mute"
msgstr ""
msgstr "Dæmpet"
msgid "Fast"
msgstr "Hurtig"
msgid "Very Low"
msgstr ""
msgstr "Meget lavt"
msgid "Low"
msgstr "Lav"
......@@ -297,126 +291,101 @@ msgstr "Medium"
msgid "High"
msgstr "Højt"
#, fuzzy
msgid "Very High"
msgstr "Meget højt"
msgid "Production"
msgstr "Produktion"
#, fuzzy
msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Frontpanelmikrofon"
#, fuzzy
msgid "Front Panel Line In"
msgstr "Frontpanel linje-ind"
msgstr "Frontpanel linje ind"
#, fuzzy
msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Frontpanel høretelefoner"
#, fuzzy
msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Frontpanel linje-ind"
msgstr "Frontpanel linje ud"
#, fuzzy
msgid "Green Connector"
msgstr "Grøn forbindelse"
#, fuzzy
msgid "Pink Connector"
msgstr "Lyserød forbindelse"
#, fuzzy
msgid "Blue Connector"
msgstr "Blå forbindelse"
#, fuzzy
msgid "White Connector"
msgstr "Hvid forbindelse"
#, fuzzy
msgid "Black Connector"
msgstr "Sort forbindelse"
#, fuzzy
msgid "Gray Connector"
msgstr "Grå forbindelse"
#, fuzzy
msgid "Orange Connector"
msgstr "Orange forbindelse"
#, fuzzy
msgid "Red Connector"
msgstr "Rød forbindelse"
#, fuzzy
msgid "Yellow Connector"
msgstr "Gul forbindelse"
#, fuzzy
msgid "Green Front Panel Connector"
msgstr "Grøn frontpanelforbindelse"
#, fuzzy
msgid "Pink Front Panel Connector"
msgstr "Lyserød frontpanelforbindelse"
#, fuzzy
msgid "Blue Front Panel Connector"
msgstr "Blå frontpanelforbindelse"
#, fuzzy
msgid "White Front Panel Connector"
msgstr "Hvid frontpanelforbindelse"
#, fuzzy
msgid "Black Front Panel Connector"
msgstr "Sort frontpanelforbindelse"
#, fuzzy
msgid "Gray Front Panel Connector"
msgstr "Grå frontpanelforbindelse"
#, fuzzy
msgid "Orange Front Panel Connector"
msgstr "Orange frontpanelforbindelse"
#, fuzzy
msgid "Red Front Panel Connector"
msgstr "Rød frontpanelforbindelse"
#, fuzzy
msgid "Yellow Front Panel Connector"
msgstr "Gul frontpanelforbindelse"
msgid "Spread Output"
msgstr ""
msgstr "Spred uddata"
# har ingen anelse om hvad det her er?
msgid "Downmix"
msgstr ""
msgstr "Downmix"
#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Input"
msgstr "Virtuel mikserpultinddata"
msgstr "Virtuelle mikserinddata"
#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Output"
msgstr "Virtuel mikserpultuddata"
msgstr "Virtuelle mikseruddata"
#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Channels"
msgstr "Virtuel mikserpultinddata"
msgstr "Virtuelle mikserkanaler"
#, c-format
msgid "%s Function"
msgstr ""
msgstr "%s funktion"
#, c-format
msgid "%s %d"
msgstr ""
msgstr "%s %d"
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.12.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-11 17:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-14 18:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-24 16:58+0200\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-11 17:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-14 18:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-26 10:41-0400\n"
"Last-Translator: Gareth Owen <gowen72@yahoo.com>\n"
"Language-Team: English (British) <en_gb@li.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.10.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-11 17:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-14 18:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-04 13:31+0200\n"
"Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
......
......@@ -9,10 +9,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.10.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.13.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-11 17:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-11 08:23+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-14 18:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-12 22:13+0300\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -78,11 +78,10 @@ msgstr ""
"ei tue tätä versiota Open Sound Systemistä."
msgid "Volume"
msgstr ""
msgstr "Äänenvoimakkuus"
#, fuzzy
msgid "Master"
msgstr "Nopea"
msgstr "Pää"
msgid "Front"
msgstr "Etu"
......@@ -93,188 +92,176 @@ msgstr "Taka"
msgid "Headphones"
msgstr "Kuulokkeet"
#, fuzzy
msgid "Center"
msgstr "Keski / LFE"
msgstr "Keski"
msgid "LFE"
msgstr ""
msgstr "LFE"
#, fuzzy
msgid "Surround"
msgstr "Surround-ääni"
msgstr "Surround"
msgid "Side"
msgstr "Sivu"
msgid "Built-in Speaker"
msgstr ""
msgstr "Sisäänrakennettu kaiutin"
msgid "AUX 1 Out"
msgstr ""
msgstr "AUX 1 ulos"
msgid "AUX 2 Out"
msgstr ""
msgstr "AUX 2 ulos"
msgid "AUX Out"
msgstr ""
msgstr "AUX ulos"
msgid "Bass"
msgstr ""
msgstr "Basso"
msgid "Treble"
msgstr ""
msgstr "Diskantit"
msgid "3D Depth"
msgstr ""
msgstr "3D-syvyys"
msgid "3D Center"
msgstr ""
msgstr "3D-keski"
msgid "3D Enhance"
msgstr ""
msgstr "3D-parannus"
#, fuzzy
msgid "Telephone"
msgstr "Kuulokkeet"
msgstr "Puhelin"
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"
msgid "Line Out"
msgstr ""
msgstr "Linja ulos"
#, fuzzy
msgid "Line In"
msgstr "Linja sisään"
msgid "Internal CD"
msgstr ""
msgstr "Sisäinen CD"
msgid "Video In"
msgstr ""
msgstr "Video sisään"
msgid "AUX 1 In"
msgstr ""
msgstr "AUX 1 sisään"
msgid "AUX 2 In"
msgstr ""
msgstr "AUX 2 sisään"
msgid "AUX In"
msgstr ""
msgstr "AUX sisään"
msgid "PCM"
msgstr "PCM"
msgid "Record Gain"
msgstr ""
msgstr "Nauhoitusvahvistus"
msgid "Output Gain"
msgstr ""
msgstr "Ulostulovahvistus"
#, fuzzy
msgid "Microphone Boost"
msgstr "Mikrofoni"
msgstr "Mikrofoni-lisä"
msgid "Loopback"
msgstr ""
msgstr "Silmukka"
msgid "Diagnostic"
msgstr ""
msgstr "Diagnosointi"
msgid "Bass Boost"
msgstr ""
msgstr "Basso-lisä"
msgid "Playback Ports"
msgstr ""
msgstr "Toistoportit"
msgid "Input"
msgstr "Sisääntulo"
msgid "Record Source"
msgstr ""
msgstr "Nauhoituslähde"
msgid "Monitor Source"
msgstr ""
msgstr "Monitorointilähde"
msgid "Keyboard Beep"
msgstr ""
msgstr "Näppäimistöpiippaus"
msgid "Monitor"
msgstr ""
msgstr "Monitori"
msgid "Simulate Stereo"
msgstr ""
msgstr "Simuloitu stereo"
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#, fuzzy
msgid "Surround Sound"
msgstr "Surround-ääni"