nl.po 11.4 KB
Newer Older
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1
# translation of gst-plugins-bad-1.3.2.nl.po to Dutch
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
2
# translation of gst-plugins-bad to Dutch
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
4
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
5
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-bad package.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
6
# Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014.
7 8
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.3.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2014-06-22 17:56+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"PO-Revision-Date: 2014-05-22 00:31+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Last-Translator: Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
14
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: nl\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
19
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not read title information for DVD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Kan de titelinformatie voor de DVD niet lezen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27 28 29
msgstr "Kan het DVD-apparaat '%s' niet openen."

msgid "Failed to set PGC based seeking."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
msgstr "Het instellen van het zoeken op basis van PGC is mislukt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

32 33 34 35
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
36 37
"Kon de dvd niet lezen. Dit kan zo zijn omdat de dvd versleuteld is en een "
"bibliotheek voor ontcijferen niet is geïnstalleerd"
38 39

msgid "Could not read DVD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
40
msgstr "Kon de dvd niet lezen."
41

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgid "This file contains no playable streams."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
43
msgstr "Dit bestand bevat geen af te spelen streams."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
44 45

msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
46
msgstr "De URI van het manifest verkrijgen lukt niet"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
47 48

msgid "Failed to get fragment URL."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
49
msgstr "Verkrijgen van de URL van het fragment is mislukt."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
50

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51 52 53
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Interne fout in gegevensstroom."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
54
msgid "Couldn't download fragments"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55
msgstr "Kan fragmenten niet downloaden"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
56

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
58
msgstr "Kan sndfile-stream niet openen om te lezen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
59

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Geen bestandsnaam gespecificeerd voor de uitvoer."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kan bestand \"%s\" niet openen voor uitvoer."

#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Kan niet in bestand \"%s\" schrijven."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
71
msgid "Could not establish connection to sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72
msgstr "Kon geen verbinding opzetten naar sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
73 74

msgid "Failed to query sndio capabilities"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
75
msgstr "Opvragen van de mogelijkheden van sndio is mislukt"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76 77

msgid "Could not configure sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
78
msgstr "Kon sndio niet instellen"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79 80

msgid "Could not start sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
81
msgstr "Kon sndio niet starten"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82

83 84 85
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Interne fout met gegevensdoorvoer."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
86 87
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
88 89
"Gegenereerd bestand heeft een grotere voorlooptijd dan de duur van zijn "
"streams"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90 91 92

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
93
msgstr "Ontbrekend element '%s' - controleer uw installatie van GStreamer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
94 95 96

msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
97
"Locatie van bestand is op NUL gezet, stel het in op een geldige bestandsnaam"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
98 99 100

msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
101
"Het format van de subafbeelding was niet ingesteld voor de gegevensstroom"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
102 103 104 105

#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
106 107
"Ingegeven bestandsnaam \"%s\" kan niet geconverteerd worden naar de codering "
"van een lokale bestandsnaam."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
108

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110 111
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Apparaat \"%s\" bestaat niet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
113
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
115
msgstr "Kan het frontend-apparaat \"%s\" niet openen."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
116

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
117
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
119
msgstr "Kan de instellingen van het frontend-apparaat \"%s\" niet verkrijgen."
120

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
121
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
122
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
123
msgstr "Kan de afleversystemen van het frontend-apparaat \"%s\" niet opnoemen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
124

125
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
127
msgstr "Kan bestand \"%s\" niet openen om te lezen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
129
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
130
msgstr "Kon het instellingenbestand van het DVB-kanaal niet vinden"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
131 132 133

#, c-format
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
134
msgstr "Kon het instellingenbestand \"%s\" van het DVB-kanaal niet laden"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
135 136

msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
137
msgstr "Het instellingenbestand van het DVB-kanaal bevat geen kanalen"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
138 139 140

#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
141
msgstr "Kon de details voor het DVB-kanaal %s niet vinden"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
142

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455
#~ msgid "Internal clock error."
#~ msgstr "Interne fout met de klok."

#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor de mixerbesturing."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Kan het audio-apparaat niet openen voor de mixerbesturing. Deze versie "
#~ "van het Open Soundsysteem wordt niet ondersteund door dit element."

#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Volume"

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Master"

#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Voorzijde"

#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Achterzijde"

#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Hoofdtelefoon"

#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Midden"

#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"

#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Surround"

#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Zijkant"

#~ msgid "Built-in Speaker"
#~ msgstr "Ingebouwde luidspreker"

#~ msgid "AUX 1 Out"
#~ msgstr "AUX 1-out"

#~ msgid "AUX 2 Out"
#~ msgstr "AUX 2-out"

#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX-out"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Lage tonen"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Hoge tonen"

#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "3D diepte"

#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "3D midden"

#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "3D verbeteren"

#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Telefoon"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Microfoon"

#~ msgid "Line Out"
#~ msgstr "Line-out"

#~ msgid "Line In"
#~ msgstr "Line-in"

#~ msgid "Internal CD"
#~ msgstr "Interne cd"

#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Video-in"

#~ msgid "AUX 1 In"
#~ msgstr "AUX 1-in"

#~ msgid "AUX 2 In"
#~ msgstr "AUX 2-in"

#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX-in"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Opnameversterking"

#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Uitgangversterking"

#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Microfoon-boost"

#~ msgid "Loopback"
#~ msgstr "Terugkoppeling"

#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnostiek"

#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Lage tonen-boost"

#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Afspeelpoorten"

#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Invoer"

#~ msgid "Record Source"
#~ msgstr "Opnamebron"

#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Monitorbron"

#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Toetsenbordpiep"

#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"

#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Stereo simuleren"

#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"

#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Surround geluid"

#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Microfoonversterking"

#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Luidsprekerbron"

#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Microfoonbron"

#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Jack"

#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Midden / LFE"

#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Stereo mix"

#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Mono mix"

#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Invoer mix"

#~ msgid "SPDIF In"
#~ msgstr "SPDIF-in"

#~ msgid "SPDIF Out"
#~ msgstr "SPDIF-out"

#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Microfoon 1"

#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Microfoon 2"

#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Digitaal-out"

#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Digitaal-in"

#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"

#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modem"

#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Mobieltje"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Overige"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Geen"

#~ msgid "On"
#~ msgstr "Aan"

#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Uit"

#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Gedempt"

#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Snel"

#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Zeer laag"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Laag"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Gemiddeld"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Hoog"

#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Zeer hoog"

#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Productie"

#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Microfoon in frontpaneel"

#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Lijn-in in frontpaneel"

#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Hoofdtelefoon in frontpaneel"

#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Lijn-in in frontpaneel"

#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Groene connector"

#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Roze connector"

#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Blauwe connector"

#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Witte connector"

#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Zwarte connector"

#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Grijze connector"

#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Oranje connector"

#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Rode connector"

#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Gele connector"

#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Groene connector in frontpaneel"

#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Roze connector in frontpaneel"

#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Blauwe connector in frontpaneel"

#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Witte connector in frontpaneel"

#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Zwarte connector in frontpaneel"

#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Grijze connector in frontpaneel"

#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Oranje connector in frontpaneel"

#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Rode connector in frontpaneel"

#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Gele connector in frontpaneel"

#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Spread Output"

#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Downmix"

#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Virtuele mixer-invoer"

#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Virtuele mixer-uitvoer"

#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Virtuele mixer-kanalen"

#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "%s-functie"

456 457 458
#~ msgid "%s %d"
#~ msgstr "%s %d"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493
#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
#~ "application."
#~ msgstr ""
#~ "Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen. Apparaat is in gebruik "
#~ "bij een andere applicatie."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for playback. You don't have permission to "
#~ "open the device."
#~ msgstr ""
#~ "Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen. U hebt geen toestemming "
#~ "om het apparaat te openen."

#~ msgid "Could not open audio device for playback."
#~ msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
#~ "System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen. Deze versie van het "
#~ "Open Soundsysteem wordt niet ondersteund door dit element."

#~ msgid "Playback is not supported by this audio device."
#~ msgstr "Afspelen wordt door dit audio-apparaat niet ondersteund."

#~ msgid "Audio playback error."
#~ msgstr "Fout bij audio-afspelen."

#~ msgid "Recording is not supported by this audio device."
#~ msgstr "Opnemen wordt door dit audio-apparaat niet ondersteund."

#~ msgid "Error recording from audio device."
#~ msgstr "Fout bij opnemen met dit audio-apparaat."