cs.po 6.35 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Czech translations of gst-plugins.
# Copyright (C) 2004 gst-plugins' COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11
"POT-Creation-Date: 2006-03-31 23:33+0200\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
12
"PO-Revision-Date: 2004-08-08 22:58+0200\n"
13 14 15 16 17
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
18 19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20

21
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:409
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22
#, c-format
23 24
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
msgstr "Nemohu otevřít zařízení \"%s\" pro čtení a zápis."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
25

26
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:423
27
#, c-format
28 29
msgid "Device \"%s\" is not a capture device."
msgstr "Zařízení \"%s\" není zachytávací zařízení."
30

31
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:127
32
#, c-format
33 34
msgid "Could not write to device \"%s\"."
msgstr "Nemohu zapisovat do zařízení \"%s\"."
35

36
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:303
37
#, c-format
38 39
msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat vyrovnávací paměti."
40

41
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:315
42
#, c-format
43 44
msgid "the driver of device \"%s\" is broken."
msgstr ""
45

46
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:325
47
#, c-format
48 49
msgid "Could not get enough buffers from device \"%s\"."
msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat dost vyrovnávacích pamětí."
50

51 52
#~ msgid "No filename specified."
#~ msgstr "Nezadán název souboru."
53

54 55
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro zápis."
56

57 58
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zapisovat do souboru \"%s\"."
59

60 61
#~ msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení zvuku \"%s\" pro zápis."
62

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
#~ msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít řídicí zařízení \"%s\" pro zápis."

#~ msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\"."

#~ msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\" na %d Hz."

#~ msgid "Could not close audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení zvuku \"%s\"."

#~ msgid "Could not close control device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít řídicí zařízení \"%s\"."

#~ msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení videa \"%s\" pro zápis."

#~ msgid "Could not close video device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení videa \"%s\"."
83

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
84 85 86 87 88 89
#~ msgid "Error closing file \"%s\"."
#~ msgstr "Chyba při zavírání souboru \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro čtení."

90 91 92
#~ msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
#~ msgstr "Žádný nebo neplatný vstup zvuku, proud AVI bude poškozen."

93 94
#~ msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
#~ msgstr "Zařízení OSS \"%s\" již používá jiný program."
95

96 97
#~ msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
#~ msgstr "Nemohu přistupovat k zařízení \"%s\", zkontrolujte jeho oprávnění."
98

99 100
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
101

102 103
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro zápis."
104

105 106
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro čtení."
107

108 109
#~ msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"
110

111 112
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Hlasitost"
113

114 115
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basy"
116

117 118
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Výšky"
119

120 121
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"
122

123 124
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
125

126 127
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"
128

129 130
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Line-in"
131

132 133
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"
134

135 136
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
137

138 139
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mixér"
140

141 142
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
143

144 145
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nahrávání"
146

147 148
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vstupní-zisk"
149

150 151
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Výstupní-zisk"
152

153 154
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Line-1"
155

156 157
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Line-2"
158

159 160
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Line-3"
161

162 163
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitální-1"
164

165 166
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitální-2"
167

168 169
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitální-3"
170

171 172
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefon-in"
173

174 175
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefon-out"
176

177 178
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
179

180 181
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Rádio"
182

183 184
#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"
185

186 187 188
#, fuzzy
#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"
189

190 191
#~ msgid "Could not open CD device for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení CD pro čtení."
192

193 194
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro čtení."
195

196 197 198
#, fuzzy
#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Nezadán název souboru"
199

200 201
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro zápis: %s."
202

203 204
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nezadán název souboru"
205

206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít soubor vfs \"%s\"."

#, fuzzy
#~ msgid "Your OSS device doesn't support mono or stereo."
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."

#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Zařízení není otevřeno."

#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Zařízení je otevřeno."

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
#~ msgid ""
#~ "The %s element could not be found. This element is essential for "
#~ "playback. Please install the right plug-in and verify that it works by "
#~ "running 'gst-inspect %s'"
#~ msgstr ""
#~ "Element %s nelze najít. Tento element je pro přehrávání nutný. "
#~ "Nainstalujte prosím potřebný modul a ověřte, že funguje, spuštěním 'gst-"
#~ "inspect %s'"

#~ msgid ""
#~ "No usable colorspace element could be found.\n"
#~ "Please install one and restart."
#~ msgstr ""
#~ "Nenalezen použitelný element colorspace.\n"
#~ "Nainstalujte prosím nějaký a restartujte."