sk.po 13.7 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3 4
# translation of sk.po to
# Czech translations of gst-plugins.
# Copyright (C) 2004 gst-plugins' COPYRIGHT HOLDER
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.2.1\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2014-05-21 12:31+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12 13
"PO-Revision-Date: 2014-01-30 10:44+0100\n"
"Last-Translator: Peter Tuharsky <tuharsky@misbb.sk>\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: sk\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19 20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21 22 23
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
msgid "Could not read title information for DVD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25
msgstr "Nepodarilo sa prečítať titulok DVD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29 30
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie DVD '%s'."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
msgid "Failed to set PGC based seeking."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť PGC posun pozície."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33

34 35 36 37
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
38 39
"Nepodarilo sa čítať DVD. Možno je DVD šifrované a dešifrovacia knižnica nie "
"je nainštalovaná."
40 41

msgid "Could not read DVD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Nepodarilo sa prečítať DVD."
43

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
44
msgid "This file contains no playable streams."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
45
msgstr "Tento súbor neobsahuje prehrateľné prúdy údajov."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
46 47

msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
48
msgstr "Nepodarilo sa získať URI Manifestu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
49 50

msgid "Failed to get fragment URL."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51 52 53 54
msgstr "Nepodarilo sa získať URL fragmentu."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55 56

msgid "Couldn't download fragments"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57 58 59 60 61
msgstr "Nepodarilo sa získať fragmenty"

#, fuzzy
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" na čítanie."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
62

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Nebolo zadané žiadne meno súboru pre zápis."

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" pre zápis."

#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa zapísať do súboru \"%s\"."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74
msgid "Could not establish connection to sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
75
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť na sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76 77

msgid "Failed to query sndio capabilities"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
78
msgstr "Nepodarilo sa zistiť schopnosti sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79 80

msgid "Could not configure sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
81
msgstr "Nepodarilo nastaviť sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82 83

msgid "Could not start sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
84
msgstr "Nepodarilo sa spustiť sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
85

86 87 88
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89 90
msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
91
"Vytvorený súbor má väčší prerolovací čas než je trvanie jeho prúdu údajov"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
92 93 94

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
95
msgstr "Chýba prvok '%s' - skontrolujte si svoju inštaláciu GStreamer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
96 97 98

msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
99 100
"Umiestnenie súboru je nastavené na NULOVÉ, prosím nastavte platný názov "
"súboru"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
101 102

msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
103
msgstr "Formát podobrázku nebol nastavený pred prúdom údajov."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
104 105 106 107

#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
108 109
"Zadaný názov súboru \"%s\" sa nedá previesť na miestne kódovanie názvu "
"súboru."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
110

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zariadenie \"%s\" neexistuje."

#, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť ovládacie zariadenie \"%s\"."

#, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa získať nastavenia od zariadenia \"%s\"."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
123 124 125 126
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
msgstr "Nepodarilo sa získať nastavenia od zariadenia \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127 128 129
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" na čítanie."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
131
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
132
msgstr "Nepodarilo sa nájsť konfiguračný súbor DVB kanálu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
133

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
134
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
135
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
136
msgstr "Nepodarilo sa načítať konfiguračný súbor DVB kanálu: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
137 138

msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
139
msgstr "Konfiguračný súbor DVB kanála neobsahuje žiadne kanály"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
140 141 142

#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
143
msgstr "Nepodarilo sa nájsť podrobnosti o DVB kanáli %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
144

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre obsluhu ovládania mixéra."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre obsluhu ovládania mixéra. "
#~ "Táto verzia Open Sound System nie je podporovaná týmto prvkom."

#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Hlasitosť"

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hlavné"

#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Predné"

#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Zadné"

#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Slúchadlá"

#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Stredné"

#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"

#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Priestorové"

#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Postranné"

#~ msgid "Built-in Speaker"
#~ msgstr "Zabudovaný reproduktor"

#~ msgid "AUX 1 Out"
#~ msgstr "AUX 1 výstup"

#~ msgid "AUX 2 Out"
#~ msgstr "AUX 2 výstup"

#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX výstup"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basy"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Výšky"

#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "3D hĺbka"

#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "3D stred"

#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "3D vylepšenie"

#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "TelefónSlúchadlá"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofón"

#~ msgid "Line Out"
#~ msgstr "Linkový výstup"

#~ msgid "Line In"
#~ msgstr "Linkový vstup"

#~ msgid "Internal CD"
#~ msgstr "Vnútorne CD"

#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Video vstup"

#~ msgid "AUX 1 In"
#~ msgstr "AUX 1 vstup"

#~ msgid "AUX 2 In"
#~ msgstr "AUX 2 vstup"

#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX vstup"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Zisk záznamu"

#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Zisk výstupu"

#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Zosilnenie mikrofónu"

#~ msgid "Loopback"
#~ msgstr "Spätná väzba"

#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnostika"

#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Zosilnenie basov"

#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Prehrávacie porty"

#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Vstup"

#~ msgid "Record Source"
#~ msgstr "Zdroj záznamu"

#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Zdroj monitora"

#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Pípanie klávesnice"

#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"

#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Napodobniť stereo"

#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"

#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Priestorový zvuk"

#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Zisk mikrofónu"

#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Zdroj reproduktora"

#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Zdroj mikrofónu"

#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Jack"

#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Stredné / LFE"

#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Stereo mix"

#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Mono mix"

#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Vstupný mix"

#~ msgid "SPDIF In"
#~ msgstr "SPDIF vstup"

#~ msgid "SPDIF Out"
#~ msgstr "SPDIF výstup"

#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Mikrofón 1"

#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Mikrofón 2"

#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Digitálny výstup"

#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Digitálny vstup"

#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"

#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modem"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Iné"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Žiadne"

#~ msgid "On"
#~ msgstr "Zap"

#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Vyp"

#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Potichu"

#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Rýchla"

#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Veľmi nízka"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Nízka"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Stredná"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Vysoká"

#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Veľmi vysoká"

#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Produkčná"

#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Mikrofón na prednom paneli"

#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Linkový vstup na prednom paneli"

#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Slúchadlá na prednom paneli"

#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Linkový výstup na prednom paneli"

#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Zelený konektor"

#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Ružový konektor"

#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Modrý konektor"

#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Biely konektor"

#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Čierny konektor"

#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Šedý konektor"

#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Oranžový konektor"

#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Červený konektor"

#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Žltý konektor"

#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Zelený konektor na prednom paneli"

#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Ružový konektor na prednom paneli"

#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Modrý konektor na prednom paneli"

#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Biely konektor na prednom paneli"

#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Čierny konektor na prednom paneli"

#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Šedý konektor na prednom paneli"

#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Oranžový konektor na prednom paneli"

#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Červený konektor na prednom paneli"

#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Žltý konektor na prednom paneli"

#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Zmixovať"

#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Vstup virtuálneho mixéra"

#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Výstup virtuálneho mixéra"

#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Kanály virtuálneho mixéra"

#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "%s Funkcia"

450 451 452
#~ msgid "%s %d"
#~ msgstr "%s %d"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488
#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
#~ "application."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime prehrávania. Zariadenie "
#~ "už používa iná aplikácia."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for playback. You don't have permission to "
#~ "open the device."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime prehrávania. Nemáte "
#~ "oprávnenie na otvorenie tohto zariadenia."

#~ msgid "Could not open audio device for playback."
#~ msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime prehrávania."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
#~ "System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie v režime prehrávania. Túto "
#~ "verziu Open Sound System nepodporuje tento prvok."

#~ msgid "Playback is not supported by this audio device."
#~ msgstr "Toto zvukové zariadenie nepodporuje prehrávanie."

#~ msgid "Audio playback error."
#~ msgstr "Chyba prehrávania zvuku."

#~ msgid "Recording is not supported by this audio device."
#~ msgstr "Toto zvukové zariadenie nepodporuje záznam."

#~ msgid "Error recording from audio device."
#~ msgstr "Chyba pri zázname zo zvukového zariadenia."

489 490 491
#~ msgid "Internal clock error."
#~ msgstr "Vnútorná chyba časovača."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
#~ msgid "Failed to configure TwoLAME encoder. Check your encoding parameters."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa nakonfigurovať TwoLAME enkodér. Skontrolujte parametre "
#~ "kódovania."

#~ msgid ""
#~ "The requested bitrate %d kbit/s for property '%s' is not allowed. The "
#~ "bitrate was changed to %d kbit/s."
#~ msgstr ""
#~ "Požadovaná bitová rýchlosť %d kbit/s pre vlastnosť '%s' nie je povolená. "
#~ "Rýchlosť bola zmenená na %d kbit/s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568

#~ msgid "PCM 1"
#~ msgstr "PCM 1"

#~ msgid "PCM 2"
#~ msgstr "PCM 2"

#~ msgid "PCM 3"
#~ msgstr "PCM 3"

#~ msgid "PCM 4"
#~ msgstr "PCM 4"

#~ msgid "Green connector function"
#~ msgstr "Funkcia zeleného konektora"

#~ msgid "Green front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia zeleného konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Pink connector function"
#~ msgstr "Funkcia ružového konektora"

#~ msgid "Pink front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia ružového konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Blue connector function"
#~ msgstr "Funkcia modrého konektora"

#~ msgid "Blue front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia modrého konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Orange connector function"
#~ msgstr "Funkcia oranžového konektora"

#~ msgid "Orange front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia oranžového konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Black connector function"
#~ msgstr "Funkcia čierneho konektora"

#~ msgid "Black front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia čierneho konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Gray connector function"
#~ msgstr "Funkcia šedého konektora"

#~ msgid "Gray front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia šedého konektora na prednom paneli"

#~ msgid "White connector function"
#~ msgstr "Funkcia bieleho konektora"

#~ msgid "White front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia bieleho konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Red connector function"
#~ msgstr "Funkcia červeného konektora"

#~ msgid "Red front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia červeného konektora na prednom paneli"

#~ msgid "Yellow connector function"
#~ msgstr "Funkcia žltého konektora"

#~ msgid "Yellow front panel connector function"
#~ msgstr "Funkcia žltého konektora na prednom paneli"