cs.po 6.7 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Czech translations of gst-plugins.
# Copyright (C) 2004 gst-plugins' COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
11
"POT-Creation-Date: 2005-10-24 00:23+0200\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
12
"PO-Revision-Date: 2004-08-08 22:58+0200\n"
13 14 15 16 17
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
18 19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20

21
#: ext/audiofile/gstafsink.c:343 ext/sndfile/gstsf.c:625
22 23 24 25
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro zápis."

26
#: ext/audiofile/gstafsink.c:365 ext/audiofile/gstafsrc.c:370
27 28 29 30
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Chyba při zavírání souboru \"%s\"."

31
#: ext/audiofile/gstafsrc.c:317
32 33 34 35
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro čtení."

36
#: ext/sndfile/gstsf.c:586
37 38 39
msgid "No filename specified."
msgstr "Nezadán název souboru."

40
#: ext/sndfile/gstsf.c:839
41 42 43 44
#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Nemohu zapisovat do souboru \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
45
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:298
46 47 48 49
#, c-format
msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
msgstr "Nemohu otevřít zařízení zvuku \"%s\" pro zápis."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
50
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:310 sys/dxr3/dxr3videosink.c:283
51 52 53 54
#, c-format
msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
msgstr "Nemohu otevřít řídicí zařízení \"%s\" pro zápis."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
55
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:343
56 57 58 59
#, c-format
msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
60
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:357 sys/dxr3/dxr3audiosink.c:394
61 62 63 64
#, c-format
msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\" na %d Hz."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
65
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:422
66 67 68 69
#, c-format
msgid "Could not close audio device \"%s\"."
msgstr "Nemohu zavřít zařízení zvuku \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:429 sys/dxr3/dxr3videosink.c:308
71 72 73 74
#, c-format
msgid "Could not close control device \"%s\"."
msgstr "Nemohu zavřít řídicí zařízení \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:271
76 77 78 79
#, c-format
msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
msgstr "Nemohu otevřít zařízení videa \"%s\" pro zápis."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
80
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:301
81 82 83 84
#, c-format
msgid "Could not close video device \"%s\"."
msgstr "Nemohu zavřít zařízení videa \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
85
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:453
86 87 88 89
#, c-format
msgid "Could not write to device \"%s\"."
msgstr "Nemohu zapisovat do zařízení \"%s\"."

90 91 92
#~ msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
#~ msgstr "Žádný nebo neplatný vstup zvuku, proud AVI bude poškozen."

93 94
#~ msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
#~ msgstr "Zařízení OSS \"%s\" již používá jiný program."
95

96 97
#~ msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
#~ msgstr "Nemohu přistupovat k zařízení \"%s\", zkontrolujte jeho oprávnění."
98

99 100
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
101

102 103
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro zápis."
104

105 106
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro čtení."
107

108 109
#~ msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"
110

111 112
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Hlasitost"
113

114 115
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basy"
116

117 118
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Výšky"
119

120 121
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"
122

123 124
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
125

126 127
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"
128

129 130
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Line-in"
131

132 133
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"
134

135 136
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
137

138 139
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mixér"
140

141 142
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
143

144 145
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nahrávání"
146

147 148
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vstupní-zisk"
149

150 151
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Výstupní-zisk"
152

153 154
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Line-1"
155

156 157
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Line-2"
158

159 160
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Line-3"
161

162 163
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitální-1"
164

165 166
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitální-2"
167

168 169
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitální-3"
170

171 172
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefon-in"
173

174 175
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefon-out"
176

177 178
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
179

180 181
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Rádio"
182

183 184
#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"
185

186 187 188
#, fuzzy
#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"
189

190 191
#~ msgid "Could not open CD device for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení CD pro čtení."
192

193 194
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro čtení."
195

196 197 198
#, fuzzy
#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Nezadán název souboru"
199

200 201
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro zápis: %s."
202

203 204
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nezadán název souboru"
205

206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít soubor vfs \"%s\"."

#, fuzzy
#~ msgid "Your OSS device doesn't support mono or stereo."
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení \"%s\" pro čtení a zápis."

#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Zařízení není otevřeno."

#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Zařízení je otevřeno."

#~ msgid "Device \"%s\" is not a capture device."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" není zachytávací zařízení."

#~ msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat vyrovnávací paměti."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat dost vyrovnávacích pamětí."
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

#~ msgid ""
#~ "The %s element could not be found. This element is essential for "
#~ "playback. Please install the right plug-in and verify that it works by "
#~ "running 'gst-inspect %s'"
#~ msgstr ""
#~ "Element %s nelze najít. Tento element je pro přehrávání nutný. "
#~ "Nainstalujte prosím potřebný modul a ověřte, že funguje, spuštěním 'gst-"
#~ "inspect %s'"

#~ msgid ""
#~ "No usable colorspace element could be found.\n"
#~ "Please install one and restart."
#~ msgstr ""
#~ "Nenalezen použitelný element colorspace.\n"
#~ "Nainstalujte prosím nějaký a restartujte."