cs.po 6.24 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Czech translations of gst-plugins.
# Copyright (C) 2004 gst-plugins' COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"POT-Creation-Date: 2007-06-13 12:47+0200\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
12
"PO-Revision-Date: 2004-08-08 22:58+0200\n"
13 14 15 16 17
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
18 19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:658 sys/dvb/gstdvbsrc.c:713
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23 24
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26 27 28 29
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:662
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "Nemohu zavřít řídicí zařízení \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
30

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32 33 34
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:674
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat dost vyrovnávacích pamětí."
35

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:717
37
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro čtení."
40

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41 42
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení \"%s\" pro čtení a zápis."
43

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44 45
#~ msgid "Device \"%s\" is not a capture device."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" není zachytávací zařízení."
46

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47 48 49 50 51
#~ msgid "Could not write to device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zapisovat do zařízení \"%s\"."

#~ msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat vyrovnávací paměti."
52

53 54
#~ msgid "No filename specified."
#~ msgstr "Nezadán název souboru."
55

56 57
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro zápis."
58

59 60
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zapisovat do souboru \"%s\"."
61

62 63
#~ msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení zvuku \"%s\" pro zápis."
64

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
#~ msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít řídicí zařízení \"%s\" pro zápis."

#~ msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\"."

#~ msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\" na %d Hz."

#~ msgid "Could not close audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení zvuku \"%s\"."

#~ msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení videa \"%s\" pro zápis."

#~ msgid "Could not close video device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení videa \"%s\"."
82

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
83 84 85
#~ msgid "Error closing file \"%s\"."
#~ msgstr "Chyba při zavírání souboru \"%s\"."

86 87 88
#~ msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
#~ msgstr "Žádný nebo neplatný vstup zvuku, proud AVI bude poškozen."

89 90
#~ msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
#~ msgstr "Zařízení OSS \"%s\" již používá jiný program."
91

92 93
#~ msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
#~ msgstr "Nemohu přistupovat k zařízení \"%s\", zkontrolujte jeho oprávnění."
94

95 96
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro zápis."
97

98 99
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro čtení."
100

101 102
#~ msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"
103

104 105
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Hlasitost"
106

107 108
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basy"
109

110 111
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Výšky"
112

113 114
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"
115

116 117
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
118

119 120
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"
121

122 123
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Line-in"
124

125 126
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"
127

128 129
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
130

131 132
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mixér"
133

134 135
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
136

137 138
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nahrávání"
139

140 141
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vstupní-zisk"
142

143 144
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Výstupní-zisk"
145

146 147
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Line-1"
148

149 150
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Line-2"
151

152 153
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Line-3"
154

155 156
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitální-1"
157

158 159
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitální-2"
160

161 162
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitální-3"
163

164 165
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefon-in"
166

167 168
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefon-out"
169

170 171
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
172

173 174
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Rádio"
175

176 177
#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"
178

179 180 181
#, fuzzy
#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"
182

183 184
#~ msgid "Could not open CD device for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení CD pro čtení."
185

186 187
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro čtení."
188

189 190 191
#, fuzzy
#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Nezadán název souboru"
192

193 194
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro zápis: %s."
195

196 197
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nezadán název souboru"
198

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít soubor vfs \"%s\"."

#, fuzzy
#~ msgid "Your OSS device doesn't support mono or stereo."
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."

#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Zařízení není otevřeno."

#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Zařízení je otevřeno."

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
#~ msgid ""
#~ "The %s element could not be found. This element is essential for "
#~ "playback. Please install the right plug-in and verify that it works by "
#~ "running 'gst-inspect %s'"
#~ msgstr ""
#~ "Element %s nelze najít. Tento element je pro přehrávání nutný. "
#~ "Nainstalujte prosím potřebný modul a ověřte, že funguje, spuštěním 'gst-"
#~ "inspect %s'"

#~ msgid ""
#~ "No usable colorspace element could be found.\n"
#~ "Please install one and restart."
#~ msgstr ""
#~ "Nenalezen použitelný element colorspace.\n"
#~ "Nainstalujte prosím nějaký a restartujte."