az.po 5.66 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# Translation of 'gst-plugins' messages to Azerbaijani.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is put in the public domain.
# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"POT-Creation-Date: 2008-04-13 21:50+0100\n"
11 12 13 14 15 16 17 18
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
#: ext/sndfile/gstsfsink.c:277 ext/sndfile/gstsfsrc.c:345
#, fuzzy
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Fayl adı verilməyib."

#: ext/sndfile/gstsfsink.c:290 ext/sndfile/gstsfsrc.c:351
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "\"%s\" faylı yazma üçün açıla bilmədi."

#: ext/sndfile/gstsfsink.c:440 gst/nuvdemux/gstnuvdemux.c:739
msgid "Internal data stream error."
msgstr ""

#: ext/sndfile/gstsfsink.c:494 ext/sndfile/gstsfsink.c:502
#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "\"%s\" faylına yazıla bilmədi."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:704 sys/dvb/gstdvbsrc.c:785
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40 41
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "\"%s\" avadanlığı mövcud deyil."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:708
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44 45 46
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
msgstr "\"%s\" idarə avadanlığı bağlana bilmədi."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
47

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:720
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49 50 51
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
msgstr "\"%s\" avadanlığından kifayət qədər bufferlər alına bilmədi."
52

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
#: sys/dvb/gstdvbsrc.c:789
54
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55 56
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "\"%s\" faylı oxuma üçün açıla bilmədi."
57

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58 59
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığı oxuma və yazma üçün açıla bilmədi."
60

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61 62
#~ msgid "Device \"%s\" is not a capture device."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığı capture avadanlığı deyil."
63

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64 65 66 67 68
#~ msgid "Could not write to device \"%s\"."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığına yazıla bilmədi."

#~ msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığından bufferlər alına bilmədi."
69

70 71
#~ msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "\"%s\" audio avadanlığı yazma üçün açıla bilmədi."
72

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
#~ msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "\"%s\" idarə avadanlığı yazma üçün açıla bilmədi."

#~ msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
#~ msgstr "\"%s\" audio avadanlığı quraşdırıla bilmədi."

#~ msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
#~ msgstr "\"%s\" audio avadanlığı %d Hz-ə keçirilə bilmədi."

#~ msgid "Could not close audio device \"%s\"."
#~ msgstr "\"%s\" audio avadanlığı bağlana bilmədi."

#~ msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "\"%s\" video avadanlığı yazma üçün açıla bilmədi."

#~ msgid "Could not close video device \"%s\"."
#~ msgstr "\"%s\" video avadanlığı bağlana bilmədi."
90

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
91 92 93
#~ msgid "Error closing file \"%s\"."
#~ msgstr "\"%s\" faylı bağlana bilmədi."

94 95 96
#~ msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
#~ msgstr "Səhv ya da olmayan audio girişi, AVI yayımı pozulacaqdır."

97 98
#~ msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
#~ msgstr "\"%s\" OSS avadanlığı başqa bir proqram tərəfindən istifadədədir."
99

100 101
#~ msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığına yetişə bilmədi, səlahiyyətlərini yoxlayın."
102

103 104
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığı yazma üçün açıla bilmədi."
105

106 107
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığı oxuma üçün açıla bilmədi."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
108

109 110
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Səs"
111

112 113
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"
114

115 116
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "İncə"
117

118 119
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Sint"
120

121 122
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
123

124 125
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Spiker"
126

127 128
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Xətd-giriş"
129

130 131
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"
132

133 134
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
135

136 137
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mikser"
138

139 140
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
141

142 143
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Qeyd"
144

145 146
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Giriş-gain"
147

148 149
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Çıxış-gain"
150

151 152
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Xətd-1"
153

154 155
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Xətd-2"
156

157 158
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Xətd-3"
159

160 161
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Dijital-1"
162

163 164
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Dijital-2"
165

166 167
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Dijital-3"
168

169 170
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefon-girişi"
171

172 173
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefon-çıxışı"
174

175 176
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
177

178 179
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"
180

181 182
#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"
183

184 185 186
#, fuzzy
#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Spiker"
187

188 189
#~ msgid "Could not open CD device for reading."
#~ msgstr "CD avadanlığı oxuma üçün açıla bilmədi."
190

191 192
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "\"%s\" vfs faylı oxuma üçün açıla bilmədi."
193

194 195 196
#, fuzzy
#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Fayl adı verilməyib."
197

198 199 200
#, fuzzy
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "\"%s\" vfs faylı yazma üçün açıla bilmədi."
201

202 203 204
#, fuzzy
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Fayl adı verilməyib."
205

206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "\"%s\" vfs faylı bağlana bilmədi."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Avadanlıq bildirilməyib."

#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Avadanlıq açıq deyil."

#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Avadanlıq açıqdır."