StdinPDFDocBuilder.h 996 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7
//========================================================================
//
// StdinPDFDocBuilder.h
//
// This file is licensed under the GPLv2 or later
//
// Copyright 2010 Hib Eris <hib@hiberis.nl>
8
// Copyright 2010, 2018 Albert Astals Cid <aacid@kde.org>
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
//
//========================================================================

#ifndef STDINPDFDOCBUILDER_H
#define STDINPDFDOCBUILDER_H

#include "PDFDocBuilder.h"

//------------------------------------------------------------------------
// StdinPDFDocBuilder
Hib Eris's avatar
Hib Eris committed
19 20
//
// The StdinPDFDocBuilder implements a PDFDocBuilder that read from stdin.
21 22 23 24 25
//------------------------------------------------------------------------

class StdinPDFDocBuilder : public PDFDocBuilder {

public:
26 27
 PDFDoc *buildPDFDoc(const GooString &uri, GooString *ownerPassword = nullptr,
           GooString *userPassword = nullptr, void *guiDataA = nullptr) override;
28
 bool supports(const GooString &uri) override;
29 30 31 32

};

#endif /* STDINPDFDOCBUILDER_H */