sl.po 12.9 KB
Newer Older
1
# Slovenian translation for gst-plugins-good.
2
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
3
# Copyright (C) 2005 - 2014 Free Software Foundation, Inc.
4
#
5
# Robert Horvat <robi@hipnos.net>, 2010.
6
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2010 - 2011.
7
# Klemen Košir <klemen913@gmail.com>, 2012 - 2014.
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.2.1\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:05+0300\n"
14
"PO-Revision-Date: 2014-04-09 22:52+0100\n"
15
"Last-Translator: Klemen Košir <klemen913@gmail.com>\n"
16 17 18 19 20 21 22 23
"Language-Team: Slovenian <translation-team-sl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24
msgid "Jack server not found"
25
msgstr "Strežnika JACK ni mogoče najti"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
26 27

msgid "Failed to decode JPEG image"
28
msgstr "Napaka med dekodiranjem JPEG slike"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
29

30 31 32
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
33
msgstr "'%s' izvajalca '%s'"
34 35

msgid "Could not connect to server"
36
msgstr "Ni se mogoče povezati s strežnikom"
37

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
38 39 40
msgid "No URL set."
msgstr "Ni nastavljenega naslova URL."

41
msgid "Could not resolve server name."
42
msgstr "Ni mogoče razrešiti imena strežnika."
43 44

msgid "Could not establish connection to server."
45
msgstr "Ni mogoče vzpostaviti povezave s strežnikom."
46 47

msgid "Secure connection setup failed."
48
msgstr "Nastavitev varne povezave je spodletela."
49

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
50
#, fuzzy
51
msgid ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
52
"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
53
msgstr ""
54
"Prišlo je do omrežne napake ali pa je povezava nepričakovano prekinjena."
55 56

msgid "Server sent bad data."
57
msgstr "Strežnik je poslal slabe podatke."
58

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
59 60 61
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Strežnik ne podpira iskanja."

62
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
63
msgstr "Napaka vhodnega zvoka, AVI pretok bo pokvarjen."
64 65 66 67 68

msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Datoteka ne vsebuje pretokov za predvajanje."

msgid "This file is invalid and cannot be played."
69
msgstr "Datoteka je napačna, zato je ni mogoče predvajati."
70

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
71
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
72
msgstr "Pretoka ni mogoče predvajati, ker je šifriran s PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
73

74 75 76
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Datoteka je pokvarjena, zato je ni mogoče predvajati."

77
msgid "Invalid atom size."
78
msgstr "Neveljavna velikost atoma."
79 80 81 82

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Datoteka ni popolna, zato je ni mogoče predvajati."

83 84 85 86 87
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Video zapis v tej datoteki morda ne bo predvajan pravilno."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
88
msgstr "Datoteka vsebuje več pretokov. Predvajano bo le začetnih %d"
89 90 91 92 93 94

msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
"Ni mogoče najti podprtega pretoka. Najverjetneje je treba namestiti vstavek "
95
"GStreamer RTSP razširitve za RealMedia pretoke."
96 97 98 99 100 101

msgid ""
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
msgstr ""
102 103 104
"Ni mogoče najti podprtega pretoka. Najverjetneje je treba omogočiti več "
"protokolov prenosa, oziroma manjka ustrezen vstavek GStreamer RTSP "
"razširitve."
105 106 107 108 109

msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
110
"Ni mogoče odpreti zvočne naprave za predvajanje. Napravo uporablja drug "
111 112 113 114 115 116
"program."

msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
117
"Ni mogoče odpreti zvočne naprave za predvajanje. Ni ustreznih dovoljenj za "
118 119 120
"odpiranje naprave."

msgid "Could not open audio device for playback."
121
msgstr "Ni mogoče odpreti zvočne naprave za predvajanje."
122 123 124 125 126

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
127
"Ni mogoče odpreti zvočne naprave za predvajanje. Open Sound System ni podprt."
128 129

msgid "Playback is not supported by this audio device."
130
msgstr "Predvajane s to zvočno napravo ni podprto."
131 132

msgid "Audio playback error."
133
msgstr "Med predvajanjem zvoka je prišlo do napake."
134 135 136 137 138

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Snemanje s to zvočno napravo ni podprto."

msgid "Error recording from audio device."
139
msgstr "Napaka med shranjevanjem preko zvočne naprave"
140

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
141 142 143 144
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
145
"Zvočne naprave ni mogoče odpreti za snemanje. Ni ustreznih dovoljenj za "
146
"odpiranje naprave."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
147 148

msgid "Could not open audio device for recording."
149
msgstr "Zvočne naprave ni mogoče odpreti za snemanje."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
150

151 152 153 154 155 156
msgid "CoreAudio device not found"
msgstr ""

msgid "CoreAudio device could not be opened"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
157
msgid "Record Source"
158
msgstr "Vir snemanja"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
159 160

msgid "Microphone"
161
msgstr "Mikrofon"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
162 163

msgid "Line In"
164
msgstr "Analogni vhod"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
165 166

msgid "Internal CD"
167
msgstr "Notranji CD"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
168 169

msgid "SPDIF In"
170
msgstr "Vhod SPDIF"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171 172

msgid "AUX 1 In"
173
msgstr "Vhod AUX 1"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
174 175

msgid "AUX 2 In"
176
msgstr "Vhod AUX 2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177 178

msgid "Codec Loopback"
179
msgstr "Povratna zanka kodeka"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
180 181

msgid "SunVTS Loopback"
182
msgstr "Povratna zanka SunVTS"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
183

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
184 185 186
msgid "Volume"
msgstr "Glasnost"

187 188 189
msgid "Gain"
msgstr "Ojačitev"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
190 191 192 193
msgid "Monitor"
msgstr "Zaslon"

msgid "Built-in Speaker"
194
msgstr "Vgrajeni zvočnik"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
195

196 197 198
msgid "Headphone"
msgstr "Slušalke"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
199 200 201 202 203 204 205
msgid "Line Out"
msgstr "Analogni izhod"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "Izhod SPDIF"

msgid "AUX 1 Out"
206
msgstr "Izhod AUX 1"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
207 208

msgid "AUX 2 Out"
209
msgstr "Izhod AUX 2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210

211 212 213 214
#, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Napaka med branjem %d bajtov iz naprave '%s'."

215 216 217
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
218 219
"Med številčenjem oblik videa, ki jih podpira naprava \"%s\", je prišlo do "
"napake."
220 221 222

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
223
msgstr "Ni mogoče preslikati medpomnilnika naprave '%s'"
224

225
#, c-format
226
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
227
msgstr "Gonilnik naprave \"%s\" ne podpira nobenega načina I/O %d."
228

229
#, c-format
230
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
231
msgstr "Gonilnik naprave \"%s\" ne podpira nobenega znanega načina I/O."
232

233
#, c-format
234
msgid "Device '%s' is busy"
235
msgstr "Naprava \"%s\" je zaposlena."
236

237
#, c-format
238
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
239
msgstr "Naprava \"%s\" ne podpira zajemanja v ločljivosti %dx%d."
240

241
#, c-format
242
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
243
msgstr "Naprava \"%s\" ne podpira zajemanja v izbrani obliki."
244

245 246 247 248
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Naprava \"%s\" ne podpira zajemanja videa."

249 250
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
251
msgstr "Ni mogoče pridobiti parametrov na napravi '%s'."
252 253

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
254
msgstr "Napravi ni mogoče določiti novih nastavitev hitrosti sličic."
255

256 257 258 259 260 261 262 263
#, fuzzy
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "Napravi ni mogoče določiti novih nastavitev hitrosti sličic."

msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr ""

#, fuzzy
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264
msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
265 266
msgstr "Gonilnik naprave \"%s\" ne podpira nobenega načina I/O %d."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267 268 269
#, fuzzy
msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
msgstr "Gonilnik naprave \"%s\" ne podpira nobenega načina I/O %d."
270

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
#, fuzzy
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr "Naprava ne more ustvariti zaloge medpomnilnika."

#, fuzzy
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr "Naprava ne more ustvariti zaloge medpomnilnika."

msgid "No downstream pool to import from."
msgstr ""

282
#, c-format
283
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
284 285 286
msgstr ""
"Med pridobivanjem nastavitev uglaševalnika %d na napravi \"%s\" je prišlo do "
"napake."
287

288
#, c-format
289
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
290
msgstr "Med pridobivanjem lastnosti naprave \"%s\" je prišlo do napake."
291

292
#, c-format
293
msgid "Device '%s' is not a tuner."
294
msgstr "Naprava \"%s\" ni uglaševalnik."
295

296
#, c-format
297
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
298
msgstr "Med pridobivanjem vhoda na napravi \"%s\" je prišlo do napake."
299 300 301

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
302
msgstr "Napaka med določanjem vhoda %d naprave %s."
303

304
#, c-format
305
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
306 307
msgstr ""
"Med nastavljanjem stanja glasnosti na napravi \"%s\" je prišlo do napake."
308

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309 310 311
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr ""

312 313 314
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
#, fuzzy, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
msgstr "Gonilnik naprave \"%s\" ne podpira nobenega načina I/O %d."

#, fuzzy, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Napravi ni mogoče določiti novih nastavitev hitrosti sličic."

#, fuzzy, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Napravi ni mogoče določiti novih nastavitev hitrosti sličic."

#, fuzzy, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Napravi ni mogoče določiti novih nastavitev hitrosti sličic."

#, fuzzy
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Napaka med dekodiranjem JPEG slike"

msgid "Failed to process frame."
msgstr ""

338 339 340 341 342
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
343 344
"Napaka med pridobivanjem zmožnosti naprave '%s': ni pravega gonilnika v4l2. "
"Preverite namestitev."
345 346 347

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
348
msgstr "Napaka med pregledovanjem atributov poizvedbe vhoda %d naprave %s"
349 350 351

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
352
msgstr "Napaka med pridobivanjem nastavitev uglaševalnika %d na napravi '%s'."
353 354 355 356 357 358 359 360 361

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Napaka med poizvedovanjem uravnanosti naprave '%s'."

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Napaka med pridobivanjem atributov nadzora naprave '%s'."

362 363
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
364
msgstr "Naprave \"%s\" ni mogoče določiti."
365

366 367
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
368
msgstr "To ni naprava \"%s\"."
369 370 371

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
372
msgstr "Ni mogoče odpreti naprave '%s' za branje in pisanje."
373 374 375 376 377 378 379 380 381

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Naprava '%s' ni naprava za zajemanje."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Naprava '%s' ni izhodna naprava."

382 383 384 385 386 387 388 389
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Naprava '%s' ni izhodna naprava."

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Ni mogoče odpreti naprave '%s' za branje in pisanje."

390 391
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
392
msgstr "Med nastavljanjem naprave \"%s\" je prišlo do napake."
393 394 395

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
396
msgstr "Napaka med pridobivanjem frekvence uglaševalnika naprave '%s'."
397 398 399 400

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr ""
401
"Napaka med nastavljanjem frekvence uglaševalnika naprave '%s' na %lu Hz.."
402 403 404 405 406 407 408

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Napaka med pridobivanjem moči signala za napravo '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
409
msgstr "Napaka med pridobivanjem vrednosti %d na napravi '%s'."
410 411 412

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
413
msgstr "Napaka med določanjem vrednosti %d za %d na napravi '%s'."
414 415 416 417

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
418
"Napaka med pridobivanjem vhodnega signala naprave '%s'. Morda je radijska "
419 420
"naprava."

421
#, c-format
422 423 424
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
425
"Napaka med pridobivanjem odvodnega signala naprave '%s'. Morda je radijska "
426 427
"naprava."

428
#, c-format
429
msgid "Failed to set output %d on device %s."
430
msgstr "Napaka med določanjem odvoda %d naprave %s."
431

432 433 434 435
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Spreminjanje ločljivosti med delovanjem še ni podprto."

msgid "Cannot operate without a clock"
436
msgstr "Izvajanje opravil brez ure ni mogoče"
437

438 439 440 441 442 443
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Notranja napaka pretoka podatkov."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Notranja napaka pretoka podatkov."

444 445
#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Naprava \"%s\" ne podpira zajemanja videa."