bg.po 11.3 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008, 2009.
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.15.2\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"POT-Creation-Date: 2009-11-17 00:15+0000\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"PO-Revision-Date: 2009-09-19 13:02+0300\n"
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към звуковия сървър."

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Неуспех при запитването за възможностите на звуковия сървър."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25 26 27 28
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29 30 31 32 33 34
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Неуспех при декодиране на изображение, формат JPEG."

35 36 37 38 39 40
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41
msgid "This file is invalid and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
44 45 46
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Този файл не съдържа изпълними потоци."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47 48 49
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50 51 52
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53 54 55 56 57 58 59 60
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Видео потокът в този файл може да не се покаже правилно."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr ""
"Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61 62 63 64
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65 66
"Не е открит поддържан поток. Може да трябва да инсталирате приставката на "
"GStreamer — RTSP, който поддържа потоци на Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71 72
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
"Не е открит поддържан поток. Може би липсва приставката на GStreamer — RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."

msgid "Volume"
msgstr "Сила на звука"

msgid "Bass"
msgstr "Баси"

msgid "Treble"
msgstr "Високи"

msgid "Synth"
msgstr "Синтезатор"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Високоговорител"

msgid "Line-in"
msgstr "Вход"

msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Смесител"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Запис"

msgid "In-gain"
msgstr "Входно усилване"

msgid "Out-gain"
msgstr "Изходно усилване"

msgid "Line-1"
msgstr "Линия-1"
123

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
msgid "Line-2"
msgstr "Линия-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Линия-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Цифрова-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Цифрова-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Цифрова-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Вход за слушалки"

msgid "Phone-out"
msgstr "Изход за слушалки"

msgid "Video"
msgstr "Видео"

msgid "Radio"
msgstr "Радио"

msgid "Monitor"
msgstr "Монитор"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154 155 156 157
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158 159
"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, използва се от друго "
"приложение."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160 161

msgid ""
162
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163 164
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, нямате права за това."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166 167

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgstr "Устройството не може да се отвори за изпълнение."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169 170

msgid ""
171
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172 173
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174
"Аудио устройството не може да се отвори за запис, нямате права за това."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175 176

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за запис."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179 180 181
msgid "Gain"
msgstr "Усилване"

182
msgid "Built-in Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
msgstr "Вграден високоговорител"
184 185

msgid "Headphone"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
186
msgstr "Слушалки"
187 188

msgid "Line Out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
msgstr "Изход"
190 191

msgid "SPDIF Out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
msgstr "Изход SPDIF"
193 194

msgid "AUX 1 Out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
msgstr "Изход AUX 1"
196 197

msgid "AUX 2 Out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198
msgstr "Изход AUX 2"
199

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200
#, c-format
201
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
msgstr "Грешка при прочитане %d байта от устройство „%s“."
203 204

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206
msgstr "Получена е рамка с размер %u вместо очаквания %u."
207

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208
#, c-format
209
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
msgstr "Грешка при прочитане на %d байта на устройство „%s“."
211

212
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213 214 215 216 217 218
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер "
"v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
219 220 221 222 223 224

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225 226 227
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr ""
"Неуспех при получаването на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
228 229 230 231 232 233

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Неуспех при запитването за нормата на устройство „%s“."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "„%s“ не е устройство."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254
msgid "Device '%s' is not a output device."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255
msgstr "Устройството „%s“ не е изходно устройство."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256

257 258 259 260 261 262
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Неуспех при задаване на нормата на устройство „%s“."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263 264 265
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство „%"
"s“."
266 267 268

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269 270 271
msgstr ""
"Неуспех при задаването на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ "
"да е %lu Hz."
272 273 274 275 276 277 278

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Неуспех при получаването на силата на сигнала на устройство „%s“."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279 280
msgstr ""
"Неуспех при получаването на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
281 282 283

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284 285
msgstr ""
"Неуспех при задаването на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
286

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288 289 290
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
291 292 293 294 295 296

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Неуспех при задаването на вход %d на устройство „%s“."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297 298
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Буферите в устройство „%s“ не могат да се подредят в опашка."
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Неуспех при опита за получаване на видео кадрите от устройство „%s“."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Неуспех след %d опита. Устройство „%s“. Системна грешка: %s"

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309 310
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат параметрите на устройството „%s“."
311

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312 313
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
"Устройството за видео вход не приема новите настройки за честотата на кадри."
315 316

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317 318
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
319 320

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321 322
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познати методи за запис."
323

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324 325 326 327
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr ""
"Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се "
"поддържа."
328

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329 330
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Работата без часовник е невъзможна."