bg.po 15.5 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.9.2\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10 11
"POT-Creation-Date: 2008-10-21 14:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-12 09:54+0300\n"
12 13 14 15 16 17 18
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
#: ext/esd/esdsink.c:262 ext/esd/esdsink.c:367
20 21 22
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към звуковия сървър."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
#: ext/esd/esdsink.c:269
24 25 26
msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Неуспех при запитването за възможностите на звуковия сървър."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
#: ext/flac/gstflacdec.c:1266 ext/libpng/gstpngdec.c:329
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
#: ext/libpng/gstpngdec.c:517 ext/wavpack/gstwavpackparse.c:1167
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
#: gst/avi/gstavidemux.c:4152 gst/avi/gstavidemux.c:4160
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31 32
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1041
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34 35 36 37
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Неуспех при декодиране на изображение, формат JPEG."

#: ext/shout2/gstshout2.c:558
38 39 40
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41
#: gst/avi/gstavimux.c:1616
42 43 44
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45 46 47 48 49 50
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1094 gst/qtdemux/qtdemux.c:2106
#, fuzzy
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1124
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51 52 53
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1965
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55 56 57
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Този файл не съдържа изпълними потоци."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2822
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59 60 61
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Видео потокът в този файл може да не се покаже правилно."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2897
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64 65 66 67
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr ""
"Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:3159 gst/qtdemux/qtdemux.c:3839
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69 70 71
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72
#: gst/wavparse/gstwavparse.c:1893
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73 74 75
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:98 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
msgid "Volume"
msgstr "Сила на звука"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:99
msgid "Bass"
msgstr "Баси"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:100
msgid "Treble"
msgstr "Високи"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:101
msgid "Synth"
msgstr "Синтезатор"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:102
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:103
msgid "Speaker"
msgstr "Високоговорител"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:104
msgid "Line-in"
msgstr "Вход"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:105
msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:106
msgid "CD"
msgstr "CD"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:107
msgid "Mixer"
msgstr "Смесител"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:108
msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:109
msgid "Record"
msgstr "Запис"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:110
msgid "In-gain"
msgstr "Входно усилване"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:111
msgid "Out-gain"
msgstr "Изходно усилване"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:112
msgid "Line-1"
msgstr "Линия-1"
135

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:113
msgid "Line-2"
msgstr "Линия-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:114
msgid "Line-3"
msgstr "Линия-3"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:115
msgid "Digital-1"
msgstr "Цифрова-1"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:116
msgid "Digital-2"
msgstr "Цифрова-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:117
msgid "Digital-3"
msgstr "Цифрова-3"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:118
msgid "Phone-in"
msgstr "Вход за слушалки"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:119
msgid "Phone-out"
msgstr "Изход за слушалки"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:120
msgid "Video"
msgstr "Видео"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:121
msgid "Radio"
msgstr "Радио"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:122 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173 174 175
msgid "Monitor"
msgstr "Монитор"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
#: sys/oss/gstosssink.c:414
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""

#: sys/oss/gstosssink.c:421
msgid ""
"Could not open audio device for playback.You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""

#: sys/oss/gstosssink.c:429
#, fuzzy
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."

#: sys/oss/gstosssrc.c:381
msgid ""
"Could not open audio device for recording.You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""

#: sys/oss/gstosssrc.c:389
#, fuzzy
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205 206 207
msgid "Gain"
msgstr "Усилване"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1258 sys/v4l2/gstv4l2src.c:1307
209 210 211 212
#, c-format
msgid "Error read()ing %d bytes on device '%s'."
msgstr "Грешка при прочитане с read() на %d байта на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1289
214
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
216
msgstr "Получена е рамка с размер %u вместо очаквания %u."
217

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
218
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:93
219
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220 221 222 223 224 225
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер "
"v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
226

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:132
228 229 230 231
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:162
233
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234 235 236
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr ""
"Неуспех при получаването на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
237

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:205
239 240 241 242
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Неуспех при запитването за нормата на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:254
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244 245 246 247
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:332
249
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
251 252
msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:450
254 255 256 257
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:457
259 260 261 262
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "„%s“ не е устройство."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:464
264 265 266 267
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:471
269 270 271 272
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:566
274 275 276 277
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Неуспех при задаване на нормата на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:604
279 280
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281 282 283
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство „%"
"s“."
284

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:646
286 287
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288 289 290
msgstr ""
"Неуспех при задаването на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ "
"да е %lu Hz."
291

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:680
293 294 295 296
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Неуспех при получаването на силата на сигнала на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:716
298 299
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300 301
msgstr ""
"Неуспех при получаването на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
302

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:751
304 305
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307
msgstr ""
"Неуспех при задаването на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
308

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:780
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310 311 312 313
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
314

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:802
316 317 318 319
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Неуспех при задаването на вход %d на устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:360
321
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322 323
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Буферите в устройство „%s“ не могат да се подредят в опашка."
324

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:553
326
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327 328 329 330
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
"Неуспех при изброяването на възможните видео формати, с които устройство „%"
"s“ може да работи."
331

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332 333
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1121 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1138
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1147
334 335 336 337
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Неуспех при опита за получаване на видео кадрите от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1123
339
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340 341 342 343 344 345 346 347
msgid ""
"The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
"buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
"device %s"
msgstr ""
"Този вид буфер не се поддържа, индексът е извън границите, не са заделени "
"буфери или дължината или указателят към потребител са неправилни. Устройство "
"„%s“."
348

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1132
350 351
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352 353 354
msgstr ""
"Неуспех при получаване на видео кадрите от устройство „%s“. Няма достатъчно "
"памет."
355

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1132
357 358
#, c-format
msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
359 360 361
msgstr ""
"Недостатъчно памет за подреждането на буфер с потребителски указатели в "
"опашка. Устройство „%s“."
362

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1140
364 365 366 367
#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Неуспех след %d опита. Устройство „%s“. Системна грешка: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1149
369
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370
msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgstr "Няма свободни буфери в пула при индекс %d."
372

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1231
374
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375 376
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат параметрите на устройството „%s“."
377

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1261
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379 380
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381
"Устройството за видео вход не приема новите настройки за честотата на кадри."
382

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1278
384
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385 386
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Устройството „%s“ не поддържа видео запис."
387

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1286 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1295
389
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390 391 392
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Устройството „%s“ не може да записва при разделителна способност %d×%d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1304
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394 395 396 397
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Устройството „%s“ не може да записва в указания формат"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1382
399
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400 401
msgid "Could not get buffers from device '%s'."
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
402

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1391
404 405 406 407
#, c-format
msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
msgstr "Не могат да се получат достатъчно буфери от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1400
409
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410 411
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
412

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1408
414
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415 416
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познати методи за запис."
417

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1453
419 420 421 422
#, c-format
msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
msgstr "Грешка при започването на поточен запис от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1497
424 425 426 427
#, c-format
msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
msgstr "Грешка при спирането на поточен запис от устройство „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:727
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429 430 431 432
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr ""
"Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се "
"поддържа."
433

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:741
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435 436
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Работата без часовник е невъзможна."