cs.po 13.6 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translation of gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-good.
3
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
4
#
5
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2015, 2016.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
#
9 10
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.7.2\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"POT-Creation-Date: 2016-09-30 12:16+0300\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"PO-Revision-Date: 2016-02-27 16:40+0100\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
16
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
17
"Language: cs\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
23

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24
msgid "Jack server not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
25
msgstr "Server Jack nebyl nalezen"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
26 27

msgid "Failed to decode JPEG image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
28
msgstr "Selhalo dekódování obrázku JPEG"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
29

30
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
33
msgstr "„%s“ od „%s“"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
msgid "Could not connect to server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36
msgstr "Nezdařilo se spojení se serverem"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
38
msgid "No URL set."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
39
msgstr "Není nastavena žádná adresa URL."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
40

41
msgid "Server does not support seeking."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Server nepodporuje přeskakování."
43 44

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Nezdařil se překlad názvu serveru."
46 47

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se serverem."
49 50

msgid "Secure connection setup failed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51
msgstr "Selhalo nastavení zabezpečeného připojení."
52

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53 54
msgid ""
"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55
msgstr "Došlo k chybě sítě nebo server neočekávaně ukončil spojení."
56 57

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
msgstr "Server odeslal chybná data."
59

60
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
msgstr "Žádný nebo neplatný zvukový vstup, proud AVI bude poškozen."
62

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
63 64 65
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje hratelné proudy."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
66 67 68
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je neplatný a nelze jej přehrát."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
69
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
70
msgstr "Nelze přehrát proud, protože je šifrován pomocí DRM PlayReady."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
71

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72 73 74
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je poškozen a nelze jej přehrát."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
75
msgid "Invalid atom size."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76
msgstr "Neplatná atomická velikost."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
77 78 79 80

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tento soubor není úplný a nelze jej přehrát."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgstr "Video v tomto souboru se nemusí přehrát správně."
83

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84 85
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
msgstr "Tento soubor obsahuje příliš mnoho proudů. Přehrává se pouze první %d"
87

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
88 89 90 91 92 93
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Bude patrně nutné nainstalovat "
"zásuvný modul rozšíření GStreamer RTSP pro multimediální proudy Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
95 96 97 98 99 100 101 102
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
msgstr ""
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Patrně bude nutné povolit více "
"přenosových protokolů, jinak nejspíš bude scházet potřebný zásuvný modul "
"rozšíření GStreamer RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
104 105 106 107 108 109
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Zařízení je používáno jinou "
"aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
111 112 113 114 115 116
msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118

msgid "Could not open audio device for playback."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
119
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro čtení."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
121 122 123 124 125 126
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení pro přehrávání. Tato verze Open "
"Sound System není příslušným prvkem podporována."
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Přehrávání není tímto zvukovým zařízením podporováno."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Chyba přehrávání zvuku."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Toto zvukové zařízení nepodporuje nahrávání."

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Chyba při nahrávání ze zvukového zařízení."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
140 141 142 143 144 145
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít pro nahrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
146 147

msgid "Could not open audio device for recording."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
148
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro nahrávání."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
149

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
150
msgid "CoreAudio device not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
151
msgstr "Nebylo nalezeno zařízení CoreAudio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
152 153

msgid "CoreAudio device could not be opened"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
154
msgstr "Nelze otevřít zařízení CoreAudio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
155

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
156
msgid "Record Source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
157
msgstr "Zdroj nahrávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
158 159 160 161 162 163 164 165

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "Line In"
msgstr "Linkový vstup"

msgid "Internal CD"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
166
msgstr "Interní CD"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

msgid "SPDIF In"
msgstr "Vstup SPDIF"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "Vstup AUX 1"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "Vstup AUX 2"

msgid "Codec Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178
msgstr "Kodeková smyčka"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179 180

msgid "SunVTS Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181
msgstr "Smyčka SunVTS"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
182

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
183 184 185
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitost"

186 187 188
msgid "Gain"
msgstr "Zesílení"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
189 190 191 192 193 194
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Zabudovaný reproduktor"

195 196
msgid "Headphone"
msgstr "Sluchátko"
197

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
msgid "Line Out"
msgstr "Linkový výstup"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "Výstup SPDIF"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "Výstup AUX 1"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "Výstup AUX 2"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
#, c-format
211
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
212
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
214 215
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
216 217 218
msgstr ""
"Selhalo vytvoření seznamu možných formátů videa, se kterými umí zařízení "
"„%s“ pracovat"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219 220 221

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
222
msgstr "Nezdařilo se mapování vyrovnávací paměti ze zařízení „%s“"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
223

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
224
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
226
msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje V/V metodu %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
228
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
230
msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje žádnou známou V/V metodu."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
msgid "Device '%s' is busy"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
234
msgstr "Zařízení „%s“ je zaneprázdněno"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v rozměru %d × %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v tomto konkrétním formátu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
#, c-format
245
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
msgstr "Zařízení „%s“ nepodporuje nesousedící složky obrazu"
247

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248 249
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
msgstr "Nezdařilo se zjištění parametrů na zařízení „%s“"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
251 252

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
msgstr "Videozařízení nepřijalo nové nastavení snímkové rychlosti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254

255
msgid "Video device did not provide output format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
msgstr "Videozařízení neposkytuje výstupní formát."
257 258

msgid "Video device returned invalid dimensions."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
259
msgstr "Videozařízení sdělilo neplatné rozměry."
260 261

msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262
msgstr "Videozařízení používá nepodporovanou metodu prokládání."
263 264

msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
265
msgstr "Videozařízení používá nepodporovaný rastrový formát."
266

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
268
msgstr "Selhalo nastavení vnitřní společné vyrovnávací paměti."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269 270

msgid "Video device did not suggest any buffer size."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
271
msgstr "Videozařízení nedoporučuje nijakou velikost vyrovnávací paměti."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272 273

msgid "No downstream pool to import from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274
msgstr "Neexistuje žádný společný proud dat, ze kterého by šlo importovat."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
276
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
277
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
278
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d u zařízení „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
280
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
282
msgstr "Chyba při zjišťování schopností zařízení „%s“."
283

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
284
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285
msgid "Device '%s' is not a tuner."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
286
msgstr "Zařízení „%s“ není tuner."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
288
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
290
msgstr "Selhalo získání rádiového vstupu u zařízení „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291 292 293

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
294
msgstr "Nezdařilo se nastavení vstupu %d u zařízení „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
296
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
298
msgstr "Selhala změna stavu zapnutí/vypnutí zvuku u zařízení „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgid "Failed to allocated required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
301
msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
303
msgid "Failed to allocate required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
304
msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
305

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
306
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
308
msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
312
msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
313

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
314
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
316
msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
317

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
318
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
320
msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321 322

msgid "Failed to start decoding thread."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
323
msgstr "Selhalo spuštění vlákna dekodéru."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324 325

msgid "Failed to process frame."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
326
msgstr "Selhalo zpracování snímku."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329 330 331 332 333 334
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Chyba při získávání informací o schopnostech u zařízení „%s“: Nejedná se o "
"ovladač v4l2. Zkontrolujte, zda se nejedná o ovladač v4l1."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335 336 337

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
338
msgstr "Nezdařilo se dotázání na vlastnosti vstupu %d u zařízení „%s“"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
342
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d u zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343 344 345

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
346
msgstr "Nezdařilo se dotázání na normu na zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347 348 349

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350
msgstr "Nezdařilo se zjištění vlastností ovládacích prvků u zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351

352 353 354 355
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se rozpoznat zařízení „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356 357
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
358
msgstr "Toto není zařízení „%s“."
359

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
362
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
365
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
366
msgstr "Zařízení „%s“ není zachytávacím zařízením."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
368
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
369
msgid "Device '%s' is not a output device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
370
msgstr "Zařízení „%s“ není výstupním zařízením."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
371

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
372
#, c-format
373
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
374
msgstr "Zařízení „%s“ není zařízením M2M."
375

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
376
#, c-format
377
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
378
msgstr "Nezdařilo se duplikovat zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
379

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
382
msgstr "Selhalo nastavení normy u zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
386
msgstr "Selhalo zjištění aktuální frekvence tuneru u zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387 388 389

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
390
msgstr "Selhalo nastavení aktuální frekvence tuneru u zařízení „%s“ na %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391 392 393

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
394
msgstr "Selhalo zjištění síly signálu u zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398
msgstr "Selhalo zjištění hodnoty u ovládacího prvku %d na zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
402
msgstr "Selhalo nastavení hodnoty %d u ovládacího prvku %d na zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403 404 405

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
406 407 408
msgstr ""
"Selhalo získání aktuálního vstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o "
"radiopřijímač."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
410
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
411 412 413 414 415
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Selhalo získání aktuálního výstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o "
"radiopřijímač"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
416

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
418
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgstr "Selhalo nastavení výstupu %d na zařízení %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgstr "Změna rozlišení za běhu zatím není podporována."
423

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424
msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425
msgstr "Není možné fungovat bez hodin"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
426 427 428 429 430 431

#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Vnitřní chyba datového toku."