Commit f05c4816 authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵

Update .po files

parent e463d100
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.7.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 22:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-19 12:37+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 14:16+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 22:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-19 12:37+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 22:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-19 12:37+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 22:31+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 22:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-19 12:37+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-01 14:19+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gforcada@gnome.org>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.5.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 22:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-19 12:37+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-26 08:29+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -21,812 +21,623 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ext/alsa/gstalsasink.c:577
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu mono."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:579
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu stereo."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:583
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v %dkanálovém režimu."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:856
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání. Zařízení je používáno jinou aplikací."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání. Zařízení je "
"používáno jinou aplikací."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:861
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:1081
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Chyba výstupu do zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:440
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu mono."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:442
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu stereo."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:446
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v %dkanálovém režimu."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:737
msgid "Could not open audio device for recording. Device is being used by another application."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání. Zařízení je používáno jinou aplikací."
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:742
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:997
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Chyba nahrávání ze zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:277 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:283
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení CD pro čtení."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:409
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nezdařilo přeskočit na CD."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:417
msgid "Could not read CD."
msgstr "Nezdařilo čtení z CD."
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:4824
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
#: gst/encoding/gstencodebin.c:1571 gst/playback/gstplaybin2.c:3357
#: gst/playback/gstplaysink.c:1496 gst/playback/gstplaysink.c:1513
#: gst/playback/gstplaysink.c:1847 gst/playback/gstplaysink.c:1876
#: gst/playback/gstplaysink.c:2456 gst/playback/gstplaysink.c:2505
#: gst/playback/gstplaysink.c:2520 gst/playback/gstplaysink.c:2545
#: gst/playback/gstplaysink.c:2577 gst/playback/gstplaysink.c:2722
#: gst/playback/gstplaysink.c:2750 gst/playback/gstplaysink.c:3143
#: gst/playback/gstplaysink.c:3152 gst/playback/gstplaysink.c:3161
#: gst/playback/gstplaysink.c:3170 gst/playback/gstplaysink.c:3546
#: gst/playback/gstplaysink.c:4417 gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:97
#: gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:117
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1490
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:1845
msgid "Could not determine type of stream"
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:2763
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
#: gst/playback/gstplaybin2.c:5351
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Nelze vytvořit prvek „uridecodebin“."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1975
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1979
msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Schází prvek autovideosink."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1984
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Nefunguje nastavený spotřebič videa %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1988
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1992
msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2493
msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Vlastní prvek spotřebiče textu není použitelný."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2875
msgid "No volume control found"
msgstr "Nebylo nalezeno žádné ovládání hlasitosti"
#: gst/playback/gstplaysink.c:2905
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2909
msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2914
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2918
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2922
msgid "The autoaudiosink element is not working."
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
#: gst/playback/gstplaysink.c:3246 gst/playback/gstplaysink.c:3251
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:939
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "K typu „%s“ není dostupný dekodér."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1396
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nezadána žádná adresa URI, ze které se má přehrávat."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1402
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Neplatná adresa URI „%s“."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1409
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1427
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "U „%s“ není prováděna obsluha URI."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:2300
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:215
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Chyba při odesílání dat na „%s:%d“."
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiobasesrc.c:863
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Zvuk nelze nahrávat dostatečnou rychlostí"
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiocdsrc.c:1655
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:92
msgid "ID3 tag"
msgstr "Štítek ID3"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:93
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:94
msgid "APE tag"
msgstr "Štítek APE"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:95
msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:130
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:146
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:176
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:177
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:185
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:201
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:205
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:219
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:230
msgid "Run-length encoding"
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:276
msgid "Timed Text"
msgstr "Timed Text"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:280
msgid "Subtitle"
msgstr "Titulek"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:281
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Formát titulků MPL2"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:282
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Formát titulků DKS"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:283
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Formát titulků QTtext"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:284
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Formát titulků Sami"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:289
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:451
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:454
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:504
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nekomprimované video"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:459
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Nekomprimované stupně šedi"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:482
#, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:484
#, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Nekomprimovaný poloplanární YUV %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:486
#, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:497
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s s paletou"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:500
#, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:582
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:829
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nekomprimovaný zvuk"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:835
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Surový %dbitový zvuk %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:935
msgid "Audio CD source"
msgstr "Zdroj zvukové CD"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:938
msgid "DVD source"
msgstr "Zdroj DVD"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:941
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:945
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:953
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "Zdroj protokolu %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1025
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1027
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1029
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "Depayloader RTP %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1036
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "Demultiplexer %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1038
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "Dekodér %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1076
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "Payloader RTP %s, video"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1078
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1080
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "Payloader RTP %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1087
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "Multiplexer %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1089
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "Kodér %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1121
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:559
msgid "Unknown source element"
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:562
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Neznámý spotřebičový prvek"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:565
msgid "Unknown element"
msgstr "Neznámý prvek"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:568
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:571
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:576
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
#: gst-libs/gst/tag/gsttagdemux.c:1259
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Selhalo čtení značky: nedostatek dat"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID stopy z MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
msgid "artist ID"
msgstr "ID umělce"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID umělce z MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
msgid "album ID"
msgstr "ID alba"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID alba z MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
msgid "album artist ID"
msgstr "ID umělce alba"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID umělce alba z MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
msgid "track TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM z MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:110
msgid "capturing shutter speed"
msgstr "rychlost závěrky při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:111
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Rychlost závěrky při zachytávání obrazu, v sekundách"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:114
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:115
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Clonové číslo (číslo F) použité při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:118
msgid "capturing focal length"
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:119
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček použitá při záchytávání obrazu, v mm"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:122
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "stupeň digitálního přiblížení při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:123
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení použitého při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:126
msgid "capturing iso speed"
msgstr "rychlost ISO při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:127
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Rychlost ISO použitá při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:130
msgid "capturing exposure program"
msgstr "program expozice při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:131
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Program expozice použitý při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:134
msgid "capturing exposure mode"
msgstr "režim expozice při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:135
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Režim expozice použitý při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:138
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kompenzace expozice při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:139
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Kompenzace expozice použitá při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:142
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "typ zachycení scény při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:143
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Režim zachycení scény použitý při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:146
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "úprava zesílení při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:147
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Úprava celkového zesílení při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:150
msgid "capturing white balance"
msgstr "vyvážení bílé při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:151
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:154
msgid "capturing contrast"
msgstr "kontrast při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:155
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Nastavené zpracování kontrastu použité při zachytávání obrazuj"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:159
msgid "capturing saturation"
msgstr "sytost při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:160
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Nastavené zpracování sytosti použité při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:164
msgid "capturing sharpness"
msgstr "ostrost při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:165
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Nastavené zpracování ostrosti použité při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:169
msgid "capturing flash fired"
msgstr "použití blesku při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:170
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Zda byl při zachytávání obrazu použit blesk"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:173
msgid "capturing flash mode"
msgstr "režim blesku při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:174
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Režim blesku vybraný při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:177
msgid "capturing metering mode"
msgstr "režim měření při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:178
msgid "The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Režim měření použitý pro určení expozice při zachytávání obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:182
msgid "capturing source"
msgstr "zdroj při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:183
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při zachytávání"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:186
msgid "image horizontal ppi"
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:187
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na palec"
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:190
msgid "image vertical ppi"
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:191
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"
msgstr ""