Commit 148146b0 authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵

Update .po files

parent b2229617
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.7.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-12 14:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 14:16+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-12 14:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.7.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-12 14:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-21 21:03+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-12 14:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-01 14:19+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gforcada@gnome.org>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.7.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-12 14:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-03 15:35+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......
......@@ -33,7 +33,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.10.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-12 14:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-03 16:38+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -43,554 +43,423 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#: ext/alsa/gstalsasink.c:577
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i mono-tilstand."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:579
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i stereo-tilstand."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:583
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i %d-kanals-tilstand."
# måske bruges af et andet program.
#: ext/alsa/gstalsasink.c:856
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enhed anvendes af et andet program."
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enhed anvendes af et andet program."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:861
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:1074
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Kunne ikke sende til lydenhed. Enheden er blevet frakoblet."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:440
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i mono-tilstand."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:442
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i stereo-tilstand."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:446
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i %d-kanals-tilstand."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:737
msgid "Could not open audio device for recording. Device is being used by another application."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Enheden anvendes af et andet program."
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Enheden anvendes af et andet program."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:742
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:988
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr "Kunne ikke optage fra lydenhed. Enheden er blevet frakoblet."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:277 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:283
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke læse fra cd-enhed."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:409
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Kunne ikke søge på cd."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:417
msgid "Could not read CD."
msgstr "Kunne ikke læse cd."
#: gst/encoding/gstencodebin.c:1590 gst/playback/gstplaybin2.c:3401
#: gst/playback/gstplaysink.c:1480 gst/playback/gstplaysink.c:1493
#: gst/playback/gstplaysink.c:1830 gst/playback/gstplaysink.c:1862
#: gst/playback/gstplaysink.c:2442 gst/playback/gstplaysink.c:2491
#: gst/playback/gstplaysink.c:2506 gst/playback/gstplaysink.c:2531
#: gst/playback/gstplaysink.c:2563 gst/playback/gstplaysink.c:2711
#: gst/playback/gstplaysink.c:2742 gst/playback/gstplaysink.c:3120
#: gst/playback/gstplaysink.c:3129 gst/playback/gstplaysink.c:3138
#: gst/playback/gstplaysink.c:3147 gst/playback/gstplaysink.c:3550
#: gst/playback/gstplaysink.c:4424 gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:97
#: gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:117
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1489 gst/playback/gsturisourcebin.c:1620
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Elementet »%s« mangler - kontroller din GStreamer-installation."
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:1865 gst/playback/gstparsebin.c:1545
msgid "Could not determine type of stream"
msgstr "Kunne ikke afgøre strømtypen"
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:2841 gst/playback/gstparsebin.c:2378
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Denne fremstår som en tekstfil"
#: gst/playback/gstplaybin2.c:5446
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Kunne ikke oprette elementet »uridecodebin«."
#: gst/playback/gstplaybin3.c:4618
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Kunne ikke oprette elementet »decodebin3«."
#: gst/playback/gstplaybin3.c:4864
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Kunne ikke oprette elementet »urisourcebin«."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1961
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr "Både autovideosink og %s elementer mangler."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1965
msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Elementet autovideosink mangler."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1970
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Konfigureret videosink %s virker ikke."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1974
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Både autovideosink og %s elementerne virker ikke."
#: gst/playback/gstplaysink.c:1978
msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "Elementet autovideosink virker ikke."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2479
msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Brugertilpasset tekstsinkelement er ikke brugbart."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2857
msgid "No volume control found"
msgstr "Ingen lydstyrkekontrol fundet"
#: gst/playback/gstplaysink.c:2887
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr "Både autoaudiosink og %s elementerne mangler."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2891
msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr "Elementet autoaudiosink mangler."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2896
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Konfigureret audiosink %s virker ikke."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2900
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Både autoaudiosink og %s elementerne virker ikke."
#: gst/playback/gstplaysink.c:2904
msgid "The autoaudiosink element is not working."
msgstr "Elementet autoaudiosink virker ikke."
#: gst/playback/gstplaysink.c:3223 gst/playback/gstplaysink.c:3228
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
msgstr "Kan ikke afspille en tekstfil uden video eller visualiseringer."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:938
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Ingen dekoder tilgængelig for type »%s«."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1395 gst/playback/gsturisourcebin.c:1514
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen angivet URI til afspilning."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1401 gst/playback/gsturisourcebin.c:1520
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI »%s«."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1408 gst/playback/gsturisourcebin.c:1527
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Denne type lydstrøm kan ikke afspilles endnu."
# har beholdt »er«
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1426 gst/playback/gsturisourcebin.c:1545
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Ingen URI-håndtering er implementeret for »%s«."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:2292 gst/playback/gsturisourcebin.c:2200
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldigt."
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:214
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Der opstod en fejl under data-overførsel til »%s:%d«."
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiobasesrc.c:866
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Kan ikke optage lyd hurtigt nok"
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiocdsrc.c:1655
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne cd har ingen lydspor"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:92
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3-mærke"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:93
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:94
msgid "APE tag"
msgstr "APE-mærke"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:95
msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY-internetradio"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:130
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:146
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:176
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:177
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:185
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:201
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Lossless"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:205
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:219
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Lossless MSZH"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:230
msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kørsels-længde indkodning"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:276
msgid "Timed Text"
msgstr "Tidsplanlagt tekst"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:280
msgid "Subtitle"
msgstr "Undertekst"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:281
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "MPL2-undertekstformat"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:282
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "DKS-undertekstformat"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:283
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "QTtext-undertekstformat"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:284
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami-undertekstformat"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer-undertekstformat"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:289
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate-undertekstformat"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:290
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "WebVTT-undertekstformat"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:453
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:456
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:506
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Ukomprimeret video"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:461
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Ukomprimeret gråtone"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:484
#, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:486
#, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Ukomprimeret semi-planar YUV %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:488
#, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Ukomprimeret planar YUV %s"
# (transitive, computer graphics) To encode (an image) efficiently by mapping its pixels to a palette
# containing only those colours that are actually present in the image.
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:499
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Ukomprimeret paletoptimeret %d-bit %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:502
#, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
msgstr "Ukomprimeret %d-bit %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:584
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 version %d"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:831
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Ukomprimeret lyd"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:837
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Ufiltreret %d-bit %s-lyd"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:937
msgid "Audio CD source"
msgstr "Audio cd kilde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:940
msgid "DVD source"
msgstr "DVD kilde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:943
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) kilde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:947
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokol kilde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:955
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokol kilde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1027
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video RTP-depayloader"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1029
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s lyd RTP-depayloader"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1031
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP-depayloader"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1038
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1040
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s afkoder"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1078
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video RTP-payloader"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1080
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s lyd RTP-payloader"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1082
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP-payloader"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1089
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1091
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s indkoder"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1123
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer element %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:566
msgid "Unknown source element"
msgstr "Ukendt kildeelement"
# sink ? (afløb, kanal)
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:569
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Ukendt afløbselement"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:572
msgid "Unknown element"
msgstr "Ukendt element"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:575
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Ukendt afkodeelement"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:578
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukendt indkodeelement"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:583
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Plugin eller element af ukendt type"
#: gst-libs/gst/tag/gsttagdemux.c:1271
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Kunne ikke læse mærke: Ikke nok data"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
msgid "track ID"
msgstr "spor-id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz spor-id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
msgid "artist ID"
msgstr "kunstner-id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz kunstner-id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
msgid "album ID"
msgstr "album-id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz album-id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
msgid "album artist ID"
msgstr "albumkunstner-id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albumkunstner-id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
msgid "track TRM ID"
msgstr "spor TRM-id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
# nb ikke handling men navneord.
# "optagelukkertid" / "optagerlukkertid"
# Mogens: shutter speed = lukkerhastighed
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:110
msgid "capturing shutter speed"
msgstr "optagerlukkertid"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:111
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Lukketidshastighed brugt når et billede optages, i sekunder"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:114
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "brændforhold for optager"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:115
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Brændforhold (f-nummer) brugt under optagelse af billedet"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:118
msgid "capturing focal length"
msgstr "brændvidde for optager"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:119
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Brændvidde på linse brugt under optagelse af billedet, i mm"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:123
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "35 mm-ækvivalent brændvidde for optager"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:124
msgid "35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "35 mm-ækvivalent brændvidde på linse brugt under optagelse af billedet, i mm"
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
"35 mm-ækvivalent brændvidde på linse brugt under optagelse af billedet, i mm"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:128
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "digitalt zoomforhold for optager"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:129
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Digitalt zoomforhold brugt under optagelse af et billede"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:132
msgid "capturing iso speed"
msgstr "iso-hastighed for optager"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:133
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "ISO-hastigheden brugt under optagelse af et billede"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:136
msgid "capturing exposure program"
msgstr "belysningsprogram for optagelse"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:137
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Belysningsprogrammet brugt under optagelse af et billede"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:140
msgid "capturing exposure mode"
msgstr "belysningstilstand for optagelse"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:141
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Belysningstilstanden brugt under optagelse af et billede"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:144
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "belysningskompensation for optagelse"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:145
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Belysningskompensationen brugt under optagelse af et billede"
......@@ -599,312 +468,244 @@ msgstr "Belysningskompensationen brugt under optagelse af et billede"
# "sceneoptagelsestype for optager" /
# "optageroptagelsestype for scene"
# De to første rammer vist forlægget mest præcist.
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:148
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "optagelsestype for optagelse af scene"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:149
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Sceneoptagelsestilstanden brugt da billedet blev optaget"
# "justering af optageforstærkning" /
# "justering af optagerforstærkning"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:152
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "justering af optageforstærkning"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:153
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Den samlede optageforstærkning brugt på et billede"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:156
msgid "capturing white balance"
msgstr "hvidbalance for optagelse"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:157
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Hvidbalancetilstanden angivet under optagelse af et billede"
# kontrast for optagelse
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:160
msgid "capturing contrast"
msgstr "optagekontrast"
# Jeg tror "direction" skal oversættes til "indstilling af"
# (sml. "director" ~ "instruction" ~ "instruering" ~ "indstilling"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:161
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Indstilling af kontrastprocessen brugt under optagelse af et billede"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:165
msgid "capturing saturation"
msgstr "farvemætning for optagelse"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:166
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Indstillingen af farvemætningsprocessen brugt under optagelse af et billede"
msgstr ""
"Indstillingen af farvemætningsprocessen brugt under optagelse af et billede"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:170
msgid "capturing sharpness"
msgstr "optageskarphed"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:171
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Skarphedindstilling brugt under optagelse af et billede"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:175
msgid "capturing flash fired"
msgstr "optagerblitzen der blev brugt"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:176
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Hvorvidt blitzen blev brugt under optagelse af et billede"