lv.po 17.2 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3
# Latvian translation of gst-plugins-base
# This file is put in the public domain.
#
4
# Arvis Lācis <arvis.lacis@inbox.lv>, 2009.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Rihards Priedītis <rprieditis@gmail.com>, 2010.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Rihards Priedītis <rprieditis@gmail.com>, 2011.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7 8
msgid ""
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
11
"POT-Creation-Date: 2012-03-22 14:47+0100\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
12
"PO-Revision-Date: 2011-09-02 12:02-0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Last-Translator: Rihards Priedītis <rprieditis@gmail.com>\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Language-Team: Latvian <translation-team-lv@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: lv\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
16
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
18 19 20 21 22
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Latvian\n"
"X-Poedit-Country: LATVIA\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
23
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

msgid "Master"
msgstr "Galvenais"

msgid "Bass"
msgstr "Bass"

msgid "Treble"
msgstr "Diskants"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
msgstr "Sintēze"

msgid "Line-in"
msgstr "Line-in"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofons"

msgid "PC Speaker"
msgstr "Datora skaļrunis"

msgid "Playback"
msgstr "Atskaņošana"

msgid "Capture"
msgstr "Tveršana"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai mono režīmā."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai stereo režīmā."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai %d-kanāla režīmā."

msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nevarēja atvērt audio ierīci atskaņošanai. Ierīci pašlaik izmanto cita "
"lietotne."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nevarēja atvērt audio ierīci atskaņošanai."

msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai mono režīmā."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai stereo režīmā."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai %d-kanāla režīmā"

msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nevarēja atvērt audio ierīci ierakstīšanai. Ierīci pašlaik izmanto cita "
"lietotne."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nevarēja atvērt audio ierīci ierakstīšanai."

msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nevarēja atvērt CD ierīci lasīšanai."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nevarēja meklēt pa CD."

msgid "Could not read CD."
msgstr "Nevarēja nolasīt CD."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Iekšējās datu plūsmas kļūda."

#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr ""
"Nepieciešamas %s spraudnis, lai atskaņotu šo plūsmu, bet tas nav instalēts."

115
msgid "Could not determine type of stream"
116
msgstr "Nevarēja noteikts straumes tipu"
117

118 119
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tiek atpazīts kā teksta fails"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120 121 122 123 124

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Trūkst elements \"%s\" - pārbaudiet savu GStreamer instalāciju."

125
#, c-format
126
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
127
msgstr "Trūkst gan autovideosink, gan %s elementi."
128 129

msgid "The autovideosink element is missing."
130
msgstr "Trūkst autovideosink elements."
131

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
132
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
133
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
134
msgstr "Konfigurētais videosink %s nestrādā."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
135

136
#, c-format
137
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
138
msgstr "Gan autovideosink, gan %s elementi nedarbojas."
139 140

msgid "The autovideosink element is not working."
141
msgstr "autovideosink elements nedarbojas."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142 143 144 145 146 147 148

msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Pielāgots teksta iegremdēšanas elements nav lietojams."

msgid "No volume control found"
msgstr "Netika atrasta neviena skaļuma kontrole"

149
#, c-format
150
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
151
msgstr "Trūkst gan autoaudiosink, gan %s elementi."
152 153

msgid "The autoaudiosink element is missing."
154
msgstr "Trūkst autoaudiosink elements."
155

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
156
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
157
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
158
msgstr "Konfigurētais audiosink %s nestrādā."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
159

160
#, c-format
161
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
162
msgstr "Nedarbojas autoaudiosink un %s elementi."
163 164

msgid "The autoaudiosink element is not working."
165
msgstr "autoaudiosink elements nedarbojas."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166

167
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
168
msgstr "Nevar atskaņot teksta failu bez video vai vizualizācijas."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169 170 171 172 173

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Nav pieejams neviens atkodētājs failu veidam \"%s\"."

174 175 176 177 178 179 180
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nav norādīts neviens URI, no kā varētu spēlēt. "

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Nederīgs URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181 182 183 184 185 186 187
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Šī plūsma pagaidām nevar tikt atskaņota."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Nav izstrādāts neviens URI apstrādātājs priekš \"%s\"."

188 189 190
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Avota elements ir nederīgs."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191 192 193 194
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Radās kļūda nosūtot datus uz \"%s:%d\"."

195 196 197
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Šajā CD nav neviena audio celiņa"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Nevar ierakstīt audio pietiekami ātri"

msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Neizdevās nolasīt atzīmi: nepietiek datu"

msgid "track ID"
msgstr "celiņa ID"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz celiņa ID"

msgid "artist ID"
msgstr "izpildītāja ID"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz izpildītāja ID"

msgid "album ID"
msgstr "albuma ID"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz albuma ID"

msgid "album artist ID"
msgstr "albuma izpildītāja ID"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albuma izpildītāja ID"

msgid "track TRM ID"
msgstr "celiņa TRM ID"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM ID"

234
msgid "capturing shutter speed"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
235
msgstr "Tveršanā aizvara ātrums"
236 237

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
238
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais aizvara ātrums sekundēs"
239 240

msgid "capturing focal ratio"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
241
msgstr "tveršanā fokusa attiecība"
242 243

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
244
msgstr "Attēla tveršanā izmantotā fokusa attiecība (f-cipars)"
245 246

msgid "capturing focal length"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
247
msgstr "tveršanā fokusa attālums"
248 249

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
250
msgstr "Attēla tveršanā izmantotā lēcas fokusa attālums milimetros"
251 252

msgid "capturing digital zoom ratio"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
253
msgstr "tveršanā digitālais tālummaiņas attiecība"
254 255

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
256
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais digitālās tālummaiņas attiecība"
257 258

msgid "capturing iso speed"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
259
msgstr "tveršanā iso ātrums"
260 261

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
262
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais ISO ātrums"
263 264

msgid "capturing exposure program"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
265
msgstr "tveršanā atseguma programma"
266 267

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
268
msgstr "Attēla tveršanā izmantotā atseguma programma"
269 270

msgid "capturing exposure mode"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
271
msgstr "tveršanā atseguma režīms"
272 273

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
274
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais atseguma režīms"
275

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgid "capturing exposure compensation"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
277
msgstr "tveršanā atseguma kompensācija"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278 279

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
280
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais atseguma kompensācija"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281

282
msgid "capturing scene capture type"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
283
msgstr "tveršanā ainas tveršanas tips"
284 285

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
286
msgstr "Attēla tveršanā izmantotas ainas tveršanas režīms"
287 288

msgid "capturing gain adjustment"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
289
msgstr "tveršanā pieaguma korekcija"
290 291

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
292
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais vispārējā pieauguma korekcija"
293 294

msgid "capturing white balance"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
295
msgstr "tveršanas baltais balanss"
296 297

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
298
msgstr "Lietotais baltais balanss virziens attēla tveršanā"
299 300

msgid "capturing contrast"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
301
msgstr "tveršanā kontrasts"
302 303

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
304
msgstr "Lietotais kontrasts virziens attēla tveršanā"
305 306

msgid "capturing saturation"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
307
msgstr "tveršanā piesātinājums"
308 309

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
310
msgstr "Lietotais piesātinājuma virziens attēla tveršanā"
311

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgid "capturing sharpness"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
313
msgstr "tveršanā asumss"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314 315

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
316
msgstr "Lietotais asuma virziens attēla tveršanā"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
317

318
msgid "capturing flash fired"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
319
msgstr "tveršanā zibsnis palaists"
320

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
322
msgstr "Ja zibsnis palaists attēla tveršanā"
323 324

msgid "capturing flash mode"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
325
msgstr "tveršanā zibšņa režīms"
326

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
328
msgstr "Atlasītais zibšņa režīms priekš attēla tveršanas"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329 330

msgid "capturing metering mode"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
331
msgstr "tveršanā mērīšanas režīms"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332 333 334

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
335
msgstr "Mērīšanas režīms, lai noteiktu atsegumu attēla tveršanai"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336 337

msgid "capturing source"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
338
msgstr "tveršanā avots"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
339 340

msgid "The source or type of device used for the capture"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
341
msgstr "Tveršanas avots vai iekārtas tips"
342 343

msgid "image horizontal ppi"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
344
msgstr "attēla horizontālais ppi"
345 346

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
347
msgstr "Medija (attēls/video) domātā horizontālā pikseļu blīvums ppi"
348 349

msgid "image vertical ppi"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
350
msgstr "attēla vertikālais ppi"
351 352

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
353
msgstr "Medija (attēls/video) domātā vertikālā pikseļu blīvums ppi"
354

355 356 357 358 359 360
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3 atzīme"

msgid "APE tag"
msgstr "APE atzīme"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY interneta radio"

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Bez zudumu True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows mediju runa"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV bez zudumu"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Bez zudumu MSZH"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Sērijas garuma kodēšana"

msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami subtitru formāts"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer subtitru formāts"

msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate subtitru formāts"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
403 404 405
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nesaspiests YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
407 408 409
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Neatspiests Pelēks attēls"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
411 412
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413 414
msgstr "Nesaspiests YUV"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
415 416
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417 418 419 420 421 422
msgstr "Nesaspiests paletizēts %d-bitu %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versija %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
423 424 425
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nesaspiests YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
427 428 429
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Jēls %d-bitu PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508

msgid "Audio CD source"
msgstr "Audio CD avots"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD avots"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Tiešās straumēšanas protokola (RTSP) avots"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Mediju Servera (MMS) protokola avots"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokola avots"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video RTP izkrāvējs"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s audio RTP izskrāvējs"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP izkrāvējs"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s atjaucējs"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s atkodētājs"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video RTP iekrāvējs"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s audio RTP iekrāvējs"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP iekrāvējs"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s jaucējs"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s kodētājs"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer elements %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Nezināms avota elements"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Nezināms iegremdēšanas elements"

msgid "Unknown element"
msgstr "Nezināms elements"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Nezināms atkodētāja elements"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Nezināms kodētāja elements"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Nezināma veida spraudnis vai elements"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
509 510 511
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Savienojums ar %s:%d noraidīts."

512 513
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nevarēja atvērt vfs failu \"%s\" rakstīšanai: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
514

515 516
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nav norādīts faila nosaukums"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
517

518 519
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nevarēja aizvērt vfs failu \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
520

521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Kļūda rakstot failā \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Nederīgs subtitru URI \"%s\", subtitri izslēgti."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP plūsmas pagaidām nevar tikt atskaņotas."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "Nevarēja izveidot \"decodebin\" elementu."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Tika pamanīta tikai subtitru plūsma. Vai nu jūs ielādējat subtitru failu "
#~ "vai cita veida teksta failu, vai arī mediju fails netika atpazīts."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Jums nav instalēta atkodētāja, lai apietos ar šo failu. Jums iespējams "
#~ "vajadzētu instalēt nepieciešamos spraudņus."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Šis nav mediju fails"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Tika pamanīta subtitru plūsma, bet ne video plūsma."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Trūkst gan autovideosink, gan xvimagesink elementi."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Trūkst gan autoaudiosink, gan alsasink elementi."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Radās kļūda nosūtot gdb galvenas datus uz \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Kļūda sūtot gdp iekrāvēja datus uz \"%s:%d\""

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Nesaspiesta plakne YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Nesaspiesta plakne YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YUP 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nesaspiesta plakne YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nesaspiesta plakne YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Nesaspiests melnbaltais Y-plakne"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Jēls PCM audio"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Jēls %d-bitu plūstošā punkta audio"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Jēls plūstošā punkta audio"

605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nav norādīta ierīce."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Ierīce \"%s\" neeksistē."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Ierīce \"%s\" jau tiek izmantota."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nevarēja atvērt ierīci \"%s\" lasīšanai vai rakstīšanai."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
616

617 618 619 620 621 622 623 624 625
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Nav iespējams izveidot \"decodebin2\" elementu."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Nav iespējams izveidot  \"queue2\" elementu."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Nav iespējams izveidot \"typefind\" elementu."

626
#~ msgid "Can't play a text subtitles and subpictures."
627 628
#~ msgstr "Nevar atskaņot teksta subtitrus un subattēlus."

629 630
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Nav norādīts faila nosaukums."
631 632 633

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nav iespējams atvērt failu \"%s\" lasīšanai."