sk.po 18.1 KB
Newer Older
1 2 3
# Slovak translations for gst-plugins-base.
# This file is put in the public domain.
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007, 2008, 2009, 2010.
5 6
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"POT-Creation-Date: 2012-09-14 00:45+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"PO-Revision-Date: 2010-11-08 15:34+0100\n"
11 12
"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language: sk\n"
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\\n\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre prehrávanie v režime mono."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre prehrávanie v režime stereo."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre prehrávanie v %d-kanálovom režime."
32

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33 34 35 36 37 38
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre prehrávanie. Zariadenie už "
"používa iná aplikácia."
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre prehrávanie."

msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre nahrávanie v režime mono."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre nahrávanie v režime stereo."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre nahrávanie v %d-kanálovom režime."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53 54 55 56 57 58
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre nahrávanie. Zariadenie už "
"používa iná aplikácia."
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre nahrávanie."

msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie CD na čítanie."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť pozíciu na CD."

msgid "Could not read CD."
msgstr "Nepodarilo sa čítať CD."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."

#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77 78 79
msgstr ""
"Na prehratie tohto prúdu údajov je vyžadovaný zásuvný modul %s, ktorý nie je "
"nainštalovaný."
80

81
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgstr "Nepodarilo sa zistiť typ prádu údajov"
83

84 85
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tento súbor je asi textový"
86 87 88 89 90

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Chýa prvok '%s' - skontrolujte svoju inštaláciu GStreamer."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
#, c-format
92
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Chýbajú prvky autovideosink aj %s."
94 95

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Chýba prvok autovideosink."
97

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
98
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
99
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
100
msgstr "Nastavený videosink %s nefunguje."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
101

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
#, c-format
103
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
msgstr "Nefungujú prvky autovideosink a %s."
105 106

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
msgstr "Nefunguje prvok autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108 109

msgid "Custom text sink element is not usable."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
110
msgstr "Používateľský textový prvok sink nie je použiteľný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112 113 114
msgid "No volume control found"
msgstr "+Ziadny ovl8da4 hlasitosti sa nena3iel"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
#, c-format
116
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr "Chýbajú prvky autoaudiosink aj %s."
118 119

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Chýba prvok autoaudiosink."
121

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
122
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
123
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
124
msgstr "Nastavený audiosink %s nefunguje."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
125

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
#, c-format
127
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
msgstr "Nefungujú prvky autoaudiosink aj %s."
129 130

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
msgstr "Nefunguje prvok autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132

133
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
134
msgstr "Nemôžem prehrať textový súbor bez videa alebo vizualizácií."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135

136 137 138 139
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Pre typ '%s' nie je k dispozícii dekodér."

140 141 142 143 144 145 146
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nebolo špecifikované žiadne URI, z ktorého by sa dalo prehrávať."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Chybné URI \"%s\"."

147 148 149 150 151 152 153
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tento typ prúdu údajov sa teraz nedá prehrávať."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Pre \"%s\" nie je implementovaná obsluha."

154 155 156
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvok je chybný."

157 158 159 160
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Chyba pri posielaní údajov do \"%s:%d\"."

161 162 163
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá zvukové stopy"

164 165 166
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Zvuk sa nedá nahrávať dostatočne rýchlo"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167 168 169
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Načítanie značky zlyhalo: málo údajov"

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID stopy MusicBrainz"

msgid "artist ID"
msgstr "ID umelca"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID umelca MusicBrainz"

msgid "album ID"
msgstr "ID albumu"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID albumu MusicBrainz"

msgid "album artist ID"
msgstr "ID umelca albumu"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID umelca albumu MusicBrainz"

msgid "track TRM ID"
msgstr "ID TRM stopy"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "ID TRM MusicBrainz"

200
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
201
msgstr "zachytávacia rýchlosť uzávierky"
202 203

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
204
msgstr "Rýchlosť uzávierky použitá pri zachytávaní obrázku, v sekundách"
205 206

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
207
msgstr "zachytávacií pomer F"
208 209

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
210
msgstr "Pomer (číslo F) použitý pri zachytávaní obrázku"
211 212

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213
msgstr "zachytávacia ohnisková vzdialenosť"
214 215

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
msgstr "Ohnisková vzdialenosť objektívu pri zachytávaní obrázku, v mm"
217 218

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219
msgstr "zachytávací pomer digitálneho priblíženia"
220 221

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222
msgstr "Pomer digitálneho priblíženia použitý pri zachytávaní obrázku"
223 224

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
msgstr "zachytávacia rýchlosť ISO"
226 227

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "Rýchlosť ISO použítá pri zachytávaní obrázku"
229 230

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231
msgstr "zachytávací program expozície"
232 233

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234
msgstr "Program expozície použitý pri zachytávaní obrázko"
235 236

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgstr "zachytávací režim expozície"
238 239

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgstr "Režim expozície použitý pri zachytávaní obrázku"
241

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242 243 244 245 246 247 248 249
#, fuzzy
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "zachytávací režim expozície"

#, fuzzy
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Režim expozície použitý pri zachytávaní obrázku"

250
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
251
msgstr "zachytávací typ zachytenia scény"
252 253

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254
msgstr "Režim zachytenia scény použitý pri zachytávaní obrázku"
255 256

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "zachytávacie nastavenie zisku"
258 259

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "Celkové nastavenie zisku aplikovaného na obrázok"
261 262

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
263
msgstr "zachytávacie vyváženie bielej"
264 265

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
msgstr "Režim vyváženia bielej nastavený pri zachytávaní obrázku"
267 268

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "zachytávací kontrast"
270 271

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "Smerovanie spracovania kontrastu použitého pri zachytávaní obrázku"
273 274

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "zachytávacia sýtosť"
276 277

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "Smerovanie spracovania sýtosti použitého pri zachytávaní obrázku"
279

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgstr "zachytávacia ostrosť"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282 283

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "Smerovanie spracovania ostrosti použitého pri zachytávaní obrázku"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285

286
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgstr "zachytávací blesk"
288

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "Bol alebo nebol použitý blesk pri zachytávaní obrázku"
291 292

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "zachytávací režim blesku"
294

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "Vybraný režim blesku pri zachytávaní obrázku"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297 298

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "zachytávacie meranie blesku"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300 301 302

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "Režim merania blesku pri zisťovaní expozície pre zachytenie obrázku"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304 305

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgstr "zachytávací zdroj"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307 308

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "Zdroj alebo typ zariadenia použitý na zachytenie"
310 311

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "vodorovné ppi obrázku"
313 314

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "Cieľová vodorovná hustota pixlov média (obrázku/videa) v ppi"
316 317

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "zvislé ppi obrázku"
319 320

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgstr "Cieľová zvislá hustota pixlov média (obrázku/videa) v ppi"
322

323 324 325 326 327 328
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

329
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
msgstr "ID3 značka"
331 332

msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
msgstr "APE značka"
334 335

msgid "ICY internet radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
msgstr "Internetové rádio ICY"
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Bezstratový zvuk Apple (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Slobodný bezstratový zvukový kodek (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Bezstratový verný zvuk (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Reč"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Bezstratové CYUV"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Bezstratové MSZH"

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
msgstr "Kódovanie počas prehrávania"
361

362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Titulkový formát TMPlayer"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Formát titulkov sami"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Formát titulkov Kate"

377 378 379 380 381 382
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Formát titulkov sami"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Titulkový formát TMPlayer"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383 384 385
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulkov Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
386 387 388
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
389

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
390 391 392
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Nekomprimovaný šedotónový obrázok"
393

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
394 395
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
396 397
msgstr "Nekomprimovaný YUV"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
398 399
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
400 401 402 403 404 405
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %d-bit %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 Verzie %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
406 407 408
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
409

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
410 411 412
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Surový %d-bit PCM zvuk"
413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491

msgid "Audio CD source"
msgstr "Zdroj zvukové CD"

msgid "DVD source"
msgstr "Zdroj DVD"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "zdroj protokolu %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s dekodér"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s enkodér"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Prvok GStreamera %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Neznámy zdrojový prvok"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Neznámy prvok sink"

msgid "Unknown element"
msgstr "Neznámy prvok"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Neznámy prvok dekodéra"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Neznámy prvok enkodéra"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Neznámy typ zásuvného modulu alebo prvku"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hlavný"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basy"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Výšky"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Line-in"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofón"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Prehrávanie"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Zachytávanie"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
525 526 527
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Spojenie s %s:%d bolo odmietnuté."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planar YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planar YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Nekomprimovaný čierno-biely Y-plane"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Surový PCM zvuk"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Surový %d-bit zvuk s pohyblivou desatinnou čiarkou"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desatinnou čiarkou"

567 568
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nepodarilo sa otvoriť vfs súbor \"%s\" pre zápis: %s."
569

570 571
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nebol zadaný názov súboru"
572

573 574
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nepodarilo sa zatvoriť súbor \"%s\"."
575

576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Chyba pri zápise do súboru \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Chybné URI titulkov \"%s\", titulky zakázané."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP prúdy sa teraz nedajú prehrávať."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"decodebin\""

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Bol zistený iba prúd titulkov. Buď načítavate titulkový súbor alebo "
#~ "nejaký iný typ textového súboru, alebo ide o neznámy typ mediálneho "
#~ "súboru."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Nemáte nainštalovaný dekodér pre tento typ súboru. Zrejme bude potrebné "
#~ "nainštalovať príslušné zásuvné moduly."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Toto nie je mediálny súbor"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Bol zistený prúd titulkov, ale bez video prúdu údajov."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Chýbajú prvky autovideosink aj xvimagesink."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Chýbajú prvky autoaudiosink aj alsasink."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nebolo zadané zariadenie."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zariadenie \"%s\" neexistuje."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Zariadenie \"%s\" sa už používa."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie  \"%s\" pre čítanie a zápis."
627

628 629 630 631 632 633
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba pri posielaní hlavičky gdp údajov do \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba pri posielaní gdp záťažových údajov do \"%s:%d\"."

634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Nemôžem zobrazovať naraz textové titulky aj podobrázky."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Nebol zadaný dočasný adresár (Temp)."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný súbor \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" na čítanie."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
649 650 651 652 653 654 655 656 657
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"decodebin2\"."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"queue2\"."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"typefind\""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
658 659 660
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Nebolo zadané meno súboru."

661 662 663 664 665
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "katalógové meno umelca"

#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "katalógové meno umelca pre MusicBrainz"