da.po 13.5 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7
# Danish translation of gst-plugins-base-0.10.12.po
# This file is put in the public domain.
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.12\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8 9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-05 11:20+0000\n"
10 11 12 13 14 15 16 17
"PO-Revision-Date: 2007-03-22 16:38+0100\n"
"Last-Translator: Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
18
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:130
19 20 21
msgid "Master"
msgstr "Master"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:131
23 24 25
msgid "Bass"
msgstr "Bas"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:132
27 28 29
msgid "Treble"
msgstr "Diskant"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:133
31 32 33
msgid "PCM"
msgstr "Pcm"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:134
35 36 37
msgid "Synth"
msgstr "Synthesizer"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:135
39 40 41
msgid "Line-in"
msgstr "Linie-ind"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:136
43 44 45
msgid "CD"
msgstr "Cd"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:137
47 48 49
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:138
51 52 53
msgid "PC Speaker"
msgstr "Pc-højttaler"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:139
55 56 57
msgid "Playback"
msgstr "Afspilning"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58 59
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:140 ext/alsa/gstalsamixertrack.c:201
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:204
60 61 62
msgid "Capture"
msgstr "Optage"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
#: ext/alsa/gstalsasink.c:441
64 65 66
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i mono-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67
#: ext/alsa/gstalsasink.c:443
68 69 70
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i stereo-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
#: ext/alsa/gstalsasink.c:447
72 73 74 75
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i %d-kanals-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:406
77 78 79
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i mono-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:408
81 82 83
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i stereo-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:412
85 86 87 88
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i %d-kanals-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:240 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:246
90 91 92
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke læse fra cd-enhed."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:333
94 95 96
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Kunne ikke søge på cd."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:363
98 99 100
msgid "Could not read CD."
msgstr "Kunne ikke læse cd."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:387
102 103 104 105
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "Kunne ikke åbne vfs-filen \"%s\" til skrivning: %s."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:394
107 108 109
msgid "No filename given"
msgstr "Intet filnavn angivet"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:420
111 112 113 114
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke lukke vfs-filen \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:571
116 117 118 119
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Fejl ved skrivning til filen \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:3081
121 122 123
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1437
125
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126 127
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
msgstr "Defekt undertekst URI \"%s\", undertekster deaktiveret."
128

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129 130 131 132 133 134
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1454 gst/playback/gstplaybasebin.c:1580
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr "Et %s plugin er nødvendigt ved afspilning af denne sekvens, men ikke installeret."

#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1550
135 136 137
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen angivet URI til afspilning."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1556
139 140 141 142
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1562
144 145 146
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
msgstr "RTSP sekvenser kan endnu ikke afspilles."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1889
148 149 150
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
msgstr "Kunne ikke danne et \"decodebin\" element."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2100
152 153 154
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldigt."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155 156 157
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2176
msgid "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr "Der blev kun fundet en undertekst-sekvens. Enten forsøger du at indlæse en undertekst-fil eller en anden type tekstfil, eller media-filen blev ikke genkendt."
158

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159 160 161
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2181
msgid "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to install the necessary plugins."
msgstr "Du har ingen dekoder installeret, der kan håndtere denne fil. Du er nødt til at installere de nødvendige plugins."
162

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2185
164 165 166
msgid "This is not a media file"
msgstr "Dette er ikke en media-fil"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2190
168 169 170
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
msgstr "En undertekst-sekvens blev fundet, men ingen video-sekvens."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171
#: gst/playback/gstplaybin.c:909
172 173 174
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
msgstr "Både autovideosink og xvimagesink elementerne mangler."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175 176 177 178
#: gst/playback/gstplaybin.c:917 gst/playback/gstplaybin.c:927
#: gst/playback/gstplaybin.c:1112 gst/playback/gstplaybin.c:1122
#: gst/playback/gstplaybin.c:1253 gst/playback/gstplaybin.c:1262
#: gst/playback/gstplaybin.c:1271
179 180 181 182
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "'%s' elementet mangler - check din GStreamer installation."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
#: gst/playback/gstplaybin.c:1105
184 185 186
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
msgstr "Både autoaudiosink og alsasink elementerne mangler."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187
#: gst/tcp/gsttcp.c:519 gst/tcp/gsttcpclientsink.c:268
188 189 190 191
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Der opstod en fejl under data-overførsel til \"%s:%d\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
#: gst/tcp/gsttcp.c:571
193 194
#, c-format
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
msgstr "Der opstod en fejl under overførsel af gdp-overskriftsdata til \"%s:%d\"."
196

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
#: gst/tcp/gsttcp.c:580
198 199 200 201
#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
msgstr "Der opstod en fejl under overførsel af gdp-pakkeindhold til \"%s:%d\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:380 gst/tcp/gsttcpclientsrc.c:364
203 204 205 206
#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
msgstr "Opkobling til %s:%d afvist."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:57
208 209 210
msgid "track ID"
msgstr "spor id"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:57
212 213 214
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz spor id"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
216 217 218
msgid "artist ID"
msgstr "kunstner id"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
220 221 222
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz kunstner id"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
223
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
224 225 226
msgid "album ID"
msgstr "album id"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
228 229 230
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz album id"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:64
232 233 234
msgid "album artist ID"
msgstr "albumkunstner id"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:64
236 237 238
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albumkunstner id"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
240 241 242
msgid "track TRM ID"
msgstr "spor TRM id"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
244 245 246
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM id"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247 248 249
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:69
msgid "artist sortname"
msgstr "kunstner sorteringsnavn"
250

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251 252 253
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:69
msgid "MusicBrainz artist sortname"
msgstr "MusicBrainz kunstner sorteringsnavn"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
254

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255 256 257 258
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1382
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1415
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne cd har ingen lyd-spor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:90
261 262 263
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:98
265 266 267
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268 269
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:121
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:122
270 271 272
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:130
274 275 276
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:144
278 279 280
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Lossless"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:147
282 283 284
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:159
286 287 288
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Lossless MSZH"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:165
290 291 292
msgid "Uncompressed Gray Image"
msgstr "Ukomprimeret gråtonebillede"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:170
294 295 296
msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kørsels-længde indkodning"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:204
298 299 300
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami undertekstformat"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:205
302 303 304
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer undertekstformat"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:263
306 307 308
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:2:0"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:266
310 311 312
msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
msgstr "Ukomprimeret plan-YVU 4:2:0"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313 314
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:269
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:279
315 316 317
msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:2:2"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:272
319 320 321
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:1:0"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:275
323 324 325
msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
msgstr "Ukomprimeret pakket YVU 4:1:0"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:282
327 328 329
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:1:1"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
331 332 333
msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:4:4"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:288
335 336 337
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:2:2"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:291
339 340 341
msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:1:1"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:294
343 344 345
msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
msgstr "Ukomprimeret sort og hvid Y-plan"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:297
347 348 349
msgid "Uncompressed YUV"
msgstr "Ukomprimeret YUV"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:308
351 352 353 354
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:358
356 357 358 359
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 version %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:547
361 362 363 364
#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
msgstr "Ufiltreret %d-bit PCM audio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
365
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:549
366 367 368
msgid "Raw PCM audio"
msgstr "Ufiltreret PCM audio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:555
370 371 372 373
#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
msgstr "Ufiltreret %d-bit flydende-komma audio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
374
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:557
375 376 377
msgid "Raw floating-point audio"
msgstr "Ufiltreret flydende-komma audio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:636
379 380 381
msgid "Audio CD source"
msgstr "Audio cd kilde"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:639
383 384 385
msgid "DVD source"
msgstr "DVD kilde"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:642
387 388 389
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) kilde"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:646
391 392 393
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokol kilde"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:654
395 396 397 398
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokol kilde"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:722
400 401 402 403
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:724
405 406 407 408
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:726
410 411 412 413
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:733
415 416 417 418
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:735
420 421 422 423
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s afkoder"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:770
425 426 427 428
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:772
430 431 432 433
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:774
435 436 437 438
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:781
440 441 442 443
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:783
445 446 447 448
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s indkoder"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
449
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:814
450 451 452 453
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer element %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:540
455 456 457
msgid "Unknown source element"
msgstr "Ukendt kildeelement"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:543
459 460 461
msgid "Unknown sink element"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:546
463 464 465
msgid "Unknown element"
msgstr "Ukendt element"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:549
467 468 469
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Ukendt afkodeelement"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:552
471 472 473
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukendt indkodeelement"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:557
475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Plugin eller element af ukendt type"

#: sys/v4l/v4l_calls.c:159
msgid "No device specified."
msgstr "Ingen enhed angivet."

#: sys/v4l/v4l_calls.c:168
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enheden \"%s\" eksisterer ikke."

#: sys/v4l/v4l_calls.c:173
#, c-format
msgid "Device \"%s\" is already being used."
msgstr "Enheden \"%s\" er allerede i brug."

#: sys/v4l/v4l_calls.c:178
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke tilgå enheden \"%s\"."