fi.po 18.7 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2 3
#
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Copyright (C) 2008-2010 Tommi Vainikainen,
5 6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2008-2010.
8 9
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
# Suomennos: http://gnome.fi/
11 12
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"POT-Creation-Date: 2014-07-11 10:44+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"PO-Revision-Date: 2010-12-31 23:21+0200\n"
17 18
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Language: fi\n"
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten monona."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35 36 37 38 39
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Laitetta ei voitu avata toistoa varten. Laitetta käyttää toinen sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40 41

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

44 45 46
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten monona."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57 58 59 60 61 62
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitetta käyttää toinen "
"sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avat nauhoitusta varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66

67 68 69
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "CD-laitetta ei voitu avata luettavaksi."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD-levyllä ei voitu siirtyä."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD-levyä ei voitu lukea."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82 83 84 85
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Puuttuva elementti \"%s\" - tarkista GStreamer-asennuksesi."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86 87
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88 89
msgstr ""
"Virran toistamiseen tarvitaan %s-liitännäinen, mutta se ei ole asennettu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90

91
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
msgstr "Virran tyyppiä ei voitu määrittää"
93

94 95
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tämä näyttää olevan tekstitiedosto"
96

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
97 98 99
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Elementtiä \"decodebin\" ei voitu luoda."
100

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
#, c-format
102
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit puuttuvat."
104 105

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr "Autovideosink-elementti puuttuu."
107

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
108
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
109
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
110
msgstr "Asetettu videonielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
111

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
#, c-format
113
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit eivät toimi."
115 116

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr "Autovideosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118 119

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Räätälöity tekstinieluelementti ei ole käyttökunnossa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122 123 124
msgid "No volume control found"
msgstr "Äänenvoimakkuuden hallintaa ei löytynyt"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
#, c-format
126
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit puuttuvat."
128 129

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
msgstr "Autoaudiosink-elementti puuttuu."
131

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
132
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
133
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
134
msgstr "Asetettu ääninielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
135

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
#, c-format
137
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit eivät toimi."
139 140

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
msgstr "Autoaudiosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142

143
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
144
msgstr "Ei voida toistaa tekstitiedosta ilman videota tai visualisointia."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145

146 147 148 149
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Purkajaa tyypille \"%s\" ei ole saatavilla."

150 151 152 153 154 155 156
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "URIa, josta soitetaan, ei annettu."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Virheellinen URI \"%s\"."

157 158 159 160 161 162 163
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tätä virtatyyppiä ei voi vielä soittaa."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Protokollalle \"%s\" ei ole määritelty URI-käsittelijää."

164 165 166
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Lähde-elementti on virheellinen."

167 168 169 170 171 172 173
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Virhe lähetettäessä tietoa kohteeseen \"%s:%d\"."

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Ääntä ei voi nauhoittaa tarpeeksi nopeasti"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
174 175
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Tällä CD-levyllä ei ole ääniraitoja"
176

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178
msgstr "ID3-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179 180

msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181
msgstr "APE-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182 183

msgid "ICY internet radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184
msgstr "ICY-Internet-radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows-media (puhe)"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Häviötön CYUV"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Häviötön MSZH"

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208
msgstr "RLE-koodaus"
209

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210 211 212
msgid "Timed Text"
msgstr ""

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

228 229 230 231 232 233
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234 235 236
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
237 238 239
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
240

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
241 242 243
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Pakkaamaton harmaakuva"
244

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
245
#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"
260

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
261
#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
263 264 265 266 267 268
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versio %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
269 270 271
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
272

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
273 274 275
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Raaka %d-bittinen pcm-ääni"
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ääni-CD-lähde"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD-lähde"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) -lähde"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) -protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s-protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgstr "%s-video-RTP-purkaja"
296 297 298

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "%s-ääni-RTP-purkaja"
300 301 302

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgstr "%s-RTP-purkaja"
304 305 306

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
msgstr "%s-demukseri"
308 309 310 311 312 313 314

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s-purkaja"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
msgstr "%s-video-RTP-pakkain"
316 317 318

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
msgstr "%s-ääni-RTP-pakkain"
320 321 322

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
msgstr "%s-RTP-pakkain"
324 325 326

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
msgstr "%s-mukseri"
328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s-pakkain"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer-elementti %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Tuntematon lähde-elementti"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Tuntematon nieluelementti"

msgid "Unknown element"
msgstr "Tuntematon elementti"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Tuntematon purkajaelementti"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Tuntematon kodekkielementti"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Liitännäisen tai elementin tyyppi on tuntematon"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Tagin lukeminen epäonnistui: ei riittävästi dataa"

msgid "track ID"
msgstr "kappaletunniste"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz-kappaletunniste"

msgid "artist ID"
msgstr "esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz-esittäjätunniste"

msgid "album ID"
msgstr "levytunniste"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz-levytunniste"

msgid "album artist ID"
msgstr "levyn esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz levyn esittäjätunniste"

msgid "track TRM ID"
msgstr "kappaleen TRM-tunniste"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-tunniste"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "kuvaamisen suljinnopeus"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Suljinnopeus kuvattaessa, sekunteina"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "kuvaamisen aukkosuhde"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Aukkosuhde (f-luku) kuvattaessa"

msgid "capturing focal length"
msgstr "kuvaamisen polttoväli"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Linssin polttoväli kuvattaessa, millimetriä"

msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "kuvaamisen digitaalinen zoomaus"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Digitaalinen suurennuskerroin kuvattaessa"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "kuvaamisen ISO-nopeus"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "ISO-nopeus kuvattaessa"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "kuvaamisen valotusohjelma"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Valotusohjelma kuvattaessa"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"

#, fuzzy
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"

#, fuzzy
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "kuvaamisen kuvausmoodi"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Kuvausmoodi kuvattaessa"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "kuvaamisen kirkkauskorjaus"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Yleinen kirkkauskorjaus, joka kuvalle on tehty"

msgid "capturing white balance"
msgstr "kuvaamisen valkotasapaino"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Valittu valkotasapainotila kuvattaessa"

msgid "capturing contrast"
msgstr "kuvaamisen kontrasti"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty kontrastikäsittelyn suunta kuvattessa"

msgid "capturing saturation"
msgstr "kuvaamisen saturaatio"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty saturaatiokäsittelyn suunta kuvattessa"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "kuvaamisen terävyys"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty terävyyskäsittelyn suunta kuvattessa"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "kuvaamisen salamankäyttö"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Syttyikö salama kuvattaessa"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "kuvaamisen salamamoodi"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Valittu salamamoodi kuvattessa"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "kuvaamisen mittausmoodi"

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Käytetty mittausmoodi päätettäessä valotusta kuvattaessa"

msgid "capturing source"
msgstr "kuvaamisen lähde"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Lähde tai laitetyyppi kuvattaessa"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "kuvan vaakasuora ppi"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu vaakasuora pikselitiheys ppi:nä"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "kuvan pystysuora ppi"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu pystysuora pikselitiheys ppi:nä"

msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
517 518 519 520 521 522
msgid "musical-key"
msgstr ""

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523 524 525
msgid "Buffering..."
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526 527 528
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
msgid "Print version information and exit"
msgstr ""

msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""

msgid "Enable gapless playback"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""

msgid "Interactive control via keyboard"
msgstr ""

msgid "Volume"
msgstr ""

msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""

#, fuzzy
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Pakkaamaton YUV"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Pääkanava"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basso"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Ylä-äänet"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linjatulo"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofoni"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-kaiutin"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Toisto"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Nauhoitus"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
597 598 599
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Yhteys kohteeseen %s:%d estettiin."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Pakkaamaton mustavalkoinen Y-taso"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Raaka pcm-ääni"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka %d-bittinen liukulukupohjainen ääni"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka liukulukupohjainen ääni"

633 634
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voi avata kirjoitettavaksi: %s."
635

636 637
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu"
638

639 640
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voitu sulkea."
641

642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Virheellinen tekstitysten URI \"%s\", tekstitys ei ole käytössä."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-virtoja ei voi vielä soittaa."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Havaittiin vain tekstitysvirta. Joko yrität ladata tekstitystiedostoa tai "
#~ "muuta tekstitiedostoa, tai mediatiedostoa ei voitu tunnistaa."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Tämän tiedoston käsittelyyn ei ole asennettu purkajaa. Voi olla, että "
#~ "sinun täytyy asentaa tarvittavia liitännäisiä."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Tämä ei ole mediatiedosto"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Havaittiin tekstitysvirta, mutta ei videovirtaa."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autovideosink- ja xvimagesink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autoaudiosink- että alsasink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Laitetta ei ole määritelty."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei ole olemassa."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Laite \"%s\" on jo käytössä."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei voi avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
689

690 691 692 693 694 695
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-otsaketietoja kohteeseen \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-sisältöä kohteeseen \"%s:%d\"."

696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Ei voida toistaa sekä tekstitystä että alikuvaa."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Tilapäishakemistoa ei ole määritelty."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Tilapäistiedostoa ”%s” ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voi avata luettavaksi."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
711 712 713 714 715 716 717 718 719
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"decodebin2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"queue2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"typefind\" ei voitu luoda."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
720 721 722
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
723 724 725 726 727
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "esittäjän järjestysnimi"

#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "MusicBrainz esittäjän järjestysnimi"