nb.po 20.8 KB
Newer Older
1 2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012-2016
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.7.90\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:42+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"PO-Revision-Date: 2016-08-05 23:45+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: nb_NO\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
20
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
23
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i mono-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
26
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i stereo-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
28
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
30
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for avspilling i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Enheten brukes av et annet "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39

msgid "Could not open audio device for playback."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
40
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41

42
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
43
msgstr "Feil ved sending til lydenhet. Enheten er frakoblet."
44

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
46
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i monomodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47 48

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i stereomodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
53
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55 56 57 58 59
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for opptak. Enheten brukes av et annet program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60 61

msgid "Could not open audio device for recording."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
62
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63

64
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Feil ved opptak fra lydenhet. Enheten er frakoblet."
66

67 68 69
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
msgid "Could not seek CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71
msgstr "Kunne ikke søke på CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
72 73

msgid "Could not read CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
msgstr "Kunne ikke lese CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76 77
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
78
msgstr "Mangler elementet «%s» - kontroller GStreamer-installasjonen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79

80
msgid "Could not determine type of stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
81
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."
82

83 84
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Dette ser ut som en tekstfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
85

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
86
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
87
msgstr "Kunne ikke opprette elementet «uridecodebin»"
88

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89 90 91 92 93 94 95 96
#, fuzzy
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Kunne ikke opprette elementet «uridecodebin»"

#, fuzzy
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Kunne ikke opprette elementet «uridecodebin»"

97 98
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
99
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer mangler."
100 101

msgid "The autovideosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
102
msgstr "Autobildeslukelementet mangler."
103

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
104 105
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
106
msgstr "Konfigurert bildesluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
107

108 109
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
110
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer virker ikke."
111 112

msgid "The autovideosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
113
msgstr "autobildeslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114 115

msgid "Custom text sink element is not usable."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
116
msgstr "Tilpasset tekstslukelement er ikke brukbart."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118

msgid "No volume control found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
119
msgstr "Fant ikke volumkontroll"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120

121 122
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
123
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer mangler."
124 125

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126
msgstr "Autolydslukelementet mangler"
127

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
128 129
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
130
msgstr "Konfigurert lydsluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
131

132 133
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
134
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer virker ikke."
135 136

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
137
msgstr "Autolydslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138

139
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
140
msgstr "Kan ikke spille av en tekstfil uten film eller visualiseringer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142 143
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
144
msgstr "Ingen dekoder tilgjengelig for type «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145

146 147 148 149 150 151 152
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen URI for avspilling oppgitt."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI «%s»."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
msgid "This stream type cannot be played yet."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
154
msgstr "Dennestrømtypen kan ikke spilles ennå."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155 156 157

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
158
msgstr "Ingen URI-håndterer er implementert for «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159

160 161 162
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldig."

163
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
165
msgstr "Feil ved sending av data til «%s:%d»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
167
msgid "Can't record audio fast enough"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
168
msgstr "Kan ikke ta opp lyd rask nok"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169

170 171 172
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne CDen har ingen lydspor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
173
msgid "ID3 tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
174
msgstr "ID3-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
176
msgid "APE tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
177
msgstr "APE-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179
msgid "ICY internet radio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
180
msgstr "ICY internettradio"
181

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
182
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
183
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
184

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
185
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
186
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
187

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
188
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
189
msgstr "Tapsfri True Audio (TTA)"
190

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
191
msgid "Windows Media Speech"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
192
msgstr "Windows Mediatale"
193

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
194
msgid "CYUV Lossless"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
195
msgstr "CYUV tapsfritt"
196

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
197
msgid "FFMpeg v1"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
198
msgstr "FFMpeg v1"
199

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
200
msgid "Lossless MSZH"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
201
msgstr "Tapsfritt MSZH"
202

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
203
msgid "Run-length encoding"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
204
msgstr "Kjørelengde-koding"
205

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
206 207 208
msgid "Timed Text"
msgstr "Tidsbestemt tekst"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
210
msgstr "Undertekst"
211

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
212
msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213
msgstr "MPL2 undertekstformat"
214

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
215
msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
msgstr "DKS undertekstformat"
217

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
218
msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219
msgstr "QTtext undertekstformat"
220

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
221
msgid "Sami subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222
msgstr "Samisk undertekstformat"
223

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
224
msgid "TMPlayer subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
msgstr "TMPlayer undertekstformat"
226

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
227
msgid "Kate subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "Kate undertekstformat"
229

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
230 231 232 233
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Kate undertekstformat"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
234
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
msgstr "Ukomprimert video"
236

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238
msgstr "Ukomprimert grå"
239

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
msgstr "Ukomprimert pakket YUV %s"
243

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
msgstr "Ukomprimert semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
msgstr "Ukomprimert planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
msgstr "Ukomprimert palettopmimert %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258
msgstr "Ukomprimert %d-bit %s"
259

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260 261
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "DivX MPEG-4-versjon %d"
263

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265
msgstr "Ukomprimert lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267 268
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "Rå %d-bit %s-lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
271
msgid "Audio CD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "Lyd-CD-kilde"
273

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274
msgid "DVD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "DVD-kilde"
276

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
277
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "Sanntidsdirekteavspillingsprotokoll (RTSP) kilde"
279

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
280
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokollkilde"
282

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
283 284
#, c-format
msgid "%s protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285
msgstr "%s protokollkilde"
286

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
287 288
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
msgstr "%s bilde RTP-depayloader"
290

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
291 292
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "%s lyd RTP-depayloader"
294

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
295 296
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgstr "%s RTP-depayloader"
298

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
299 300
#, c-format
msgid "%s demuxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
301
msgstr "%s demultiplekser"
302

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
303 304
#, c-format
msgid "%s decoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305
msgstr "%s dekoder"
306

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
307 308
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "%s bilde RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
311 312
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
313
msgstr "%s lyd RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
315 316
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
317
msgstr "%s RTP-payloader"
318

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
319 320
#, c-format
msgid "%s muxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgstr "%s multiplekser"
322

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
323 324
#, c-format
msgid "%s encoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325
msgstr "%s koder"
326

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
327 328
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329
msgstr "GStreamer-element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
331
msgid "Unknown source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332
msgstr "Ukjent kildeelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
334
msgid "Unknown sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335
msgstr "Ukjent slukelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
337
msgid "Unknown element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
338
msgstr "Ukjent element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
339

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
340
msgid "Unknown decoder element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
341
msgstr "Ukjent dekoderelement"
342

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
343 344
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukjent element for koding"
345

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
346 347
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Tillegg eller element av ukjent type"
348

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
349
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
350
msgstr "Klarte ikke å lese merket: Ikke nok data"
351

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
352 353
msgid "track ID"
msgstr "spor-ID"
354

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
355
msgid "MusicBrainz track ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
356
msgstr "MusicBrainz spor-id"
357

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
358 359 360 361
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"

msgid "MusicBrainz artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
362
msgstr "MusicBrainz artist-id"
363

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
364 365 366 367
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"

msgid "MusicBrainz album ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
368
msgstr "MusicBrainz album-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
370
msgid "album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
371
msgstr "albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
373
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
374
msgstr "MusicBrainz albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
376
msgid "track TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
377
msgstr "spor TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
379
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
382
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
383
msgstr "opptakslukkerhastighet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
385
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
386
msgstr "Lukkehastighet som benyttes når du tar et bilde, i sekunder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
388
msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
389
msgstr "opptaksbrennvidder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
391
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
392
msgstr "Brennvidden (f-tall) som benyttes når du tar bildet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
394
msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
395
msgstr "opptaksbrennvidde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
397
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
398
msgstr "Brennvidden til objektivet som brukes når du tar bildet, i mm"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
400 401 402 403 404 405 406 407 408
#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "opptaksbrennvidde"

#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Brennvidden til objektivet som brukes når du tar bildet, i mm"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
409
msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
410
msgstr "fanger digitalt zoomforhold"
411

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
412
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
413
msgstr "Digitalt zoomforhold som benyttes når du tar et bilde"
414

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
415
msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
416
msgstr "opptaks-ISO-hastighet"
417

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
418
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
419
msgstr "ISO-hastigheten som benyttes når du tar et bilde"
420

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
421
msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422
msgstr "opptakseksponeringsprogram"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
424
msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
425
msgstr "Eksponeringsprogrammet som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
427
msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
428
msgstr "opptakseksponeringsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
430
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
431
msgstr "Eksponeringsmodusen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
433
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
434
msgstr "opptakseksponeringskompensasjon"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
436
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
437
msgstr "Eksponeringskompensasjonen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
439
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
440
msgstr "opptaksscene opptakstype"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
442
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
443
msgstr "Sceneopptaksmodus som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
445
msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
446
msgstr "opptaksstyrkejustering"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
448
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
449
msgstr "Den samlede styrkejusteringen som anvendes på et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
451
msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
452
msgstr "opptakshvitbalanse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
454
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
455
msgstr "Hvitbalanseinnstillingen når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
457
msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
458
msgstr "opptakskontrast"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
460
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
461
msgstr "Retningen av kontrastbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
463
msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
464
msgstr "opptaksmetning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
466
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
467
msgstr "Retningen av metningsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
469
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
470
msgstr "opptaksskarphet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
472
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
473
msgstr "Retningen av skarphetsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
475
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
476
msgstr "opptaksblits avfyrt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
477

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
478
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
479
msgstr "Om blitsen avfyres mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
481
msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
482
msgstr "opptaksblitsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
484
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
485
msgstr "Valgt blitsmodus mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
487
msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
488
msgstr "opptaksmålemodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
489

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490 491 492 493
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
"Målemodus som brukes mens man bestemmer eksponeringen for å ta et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
494

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
495
msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
496
msgstr "opptakskilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498
msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
499
msgstr "Kilden eller type enhet som brukes for opptak"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
500

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
501
msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
502
msgstr "Bilde horisontalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
503

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
504
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
505
msgstr "Media (bilde/video) beregnet horisontal pikseltetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
506

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
507
msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
508
msgstr "Bilde vertikalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
509

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
510
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
511
msgstr "Media (bilde/video) beregnet vertikal piksel tetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
512

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
513
msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
514
msgstr "ID3v2-ramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
515

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
516
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
517
msgstr "Utolket id3v2 merkeramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
518

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520
msgstr "musikal-tast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521 522

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523
msgstr "Innledende tast der lyden begynner"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525 526 527
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon og avslutt"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
528 529 530 531 532 533
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Ikke avslutt etter å ha vist den første enheteslisten, men vent på at "
"enheter blir lagt til/fjernet."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
535
#, c-format
536
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
537
msgstr "Volum: %.0f%%"
538

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
540 541 542
msgstr "Bufrer ..."

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
543
msgstr "Klokke tapt, velger en ny\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
544

545
msgid "Reached end of play list."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
546
msgstr "Nådde slutten av spillelisten."
547

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
548
msgid "Paused"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
549
msgstr "Pauset"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
550

551
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
552
msgid "Now playing %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
553
msgstr "Spiller nå %s\n"
554 555 556

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
557
msgstr "I ferd med å fullføre, forbereder neste tittel: %s"
558 559 560

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
561
msgstr "Avspillingshastighet: %.2f"
562

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
563
#, c-format
564
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
565
msgstr "Kunne ikke endre avspillingshastigheten til %.2f"
566 567

msgid "space"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
568
msgstr "avstand"
569 570

msgid "pause/unpause"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
571
msgstr "pause/opphev pause"
572 573

msgid "q or ESC"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
574
msgstr "q eller ESC"
575 576

msgid "quit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
577
msgstr "Avslutt"
578

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
579
msgid "> or n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
580
msgstr "> eller n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
581

582
msgid "play next"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
583
msgstr "spill neste"
584

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
585
msgid "< or b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
586
msgstr "< eller b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
587

588
msgid "play previous"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
589
msgstr "spill forige"
590 591

msgid "seek forward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
592
msgstr "søk forover"
593 594

msgid "seek backward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
595
msgstr "søk bakover"
596 597

msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
598
msgstr "Volum opp"
599 600

msgid "volume down"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
601
msgstr "volum opp"
602 603

msgid "increase playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
604
msgstr "øk avspillingshastigheten"
605 606

msgid "decrease playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
607
msgstr "reduser avspillingshastigheten"
608 609

msgid "change playback direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
610
msgstr "endre avspillingsretningen"
611 612

msgid "enable/disable trick modes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
613
msgstr "aktivere/deaktivere trikse-moduser\t"
614

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
615
msgid "change audio track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
616
msgstr "endre lydspor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617 618

msgid "change video track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
619
msgstr "endre videospor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620 621

msgid "change subtitle track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
622
msgstr "endre undertekstspor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
623

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
624
msgid "seek to beginning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
625
msgstr "Søk til begynnelsen"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
626

627
msgid "show keyboard shortcuts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
628
msgstr "vis hurtigtaster"
629 630

msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
631
msgstr "Interaktiv modus - tastaturkontroller:"
632

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
633
msgid "Output status information and property notifications"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
634
msgstr "Utdata-statusinformasjon og egenskapsvarslinger"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
635 636

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
637
msgstr "Kontroller avspillingsoppførsel ved å sette playbin «flagg»-egenskap"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
638

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
639
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
640
msgstr "Video-sink som skal brukes (standard er autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
641 642

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
643
msgstr "Lyd-sink som skal brukes (standard er autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
644 645

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
646 647 648
msgstr "Aktiver sømløs avspilling"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
649
msgstr "Stokke spilleliste"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
650

651
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
652
msgstr "Deaktiver interaktiv kontroll via tastaturet"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
653 654

msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
655
msgstr "Volum"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
656 657

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
658
msgstr "Spillelistefil som inneholder inngangsmediefiler"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
659

660
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
661
msgstr "Ikke skriv noe utdata (bortsett fra feil)"
662

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
663 664
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
665
msgstr "Bruk: %s FIL1|URI1 [FILE|URI2] [FILE|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
666 667

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
668
msgstr "Du må ha med minst ett filnavn eller nettadresse å spille."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
669

670
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
671
msgstr "Trykk «k» for å se en liste over hurtigtaster.\n"
672

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
673 <