nb.po 3.79 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
# Kjartan Maraas <kmaraas@broadpark.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
"POT-Creation-Date: 2005-07-10 17:07+0200\n"
10 11 12 13 14 15 16
"PO-Revision-Date: 2004-10-04 15:54+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@broadpark.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
17 18 19 20
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:83
msgid "Master"
msgstr ""

21
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:84
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22 23 24
msgid "Bass"
msgstr "Bass"

25
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:85
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
26 27 28
msgid "Treble"
msgstr "Diskant"

29
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:86
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
30 31 32
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

33
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:87
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
34 35 36
msgid "Synth"
msgstr "Synth"

37
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:88
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
38 39 40
msgid "Line-in"
msgstr "Linje inn"

41
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:89
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
42 43 44
msgid "CD"
msgstr "CD"

45
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:90
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:91
#, fuzzy
msgid "PC Speaker"
msgstr "Høyttaler"

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:92
msgid "Playback"
msgstr ""

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:93
msgid "Capture"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
62
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:278
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
63 64 65
msgid "discid"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
66
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:278
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
67 68 69
msgid "CDDA discid for metadata retrieval"
msgstr ""

Andy Wingo Wingo's avatar
Andy Wingo Wingo committed
70
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:682 ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:698
71 72 73
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Andy Wingo Wingo's avatar
Andy Wingo Wingo committed
74
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:430
75 76 77 78
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "Kunne ikke åpne VFS-fil «%s» for skriving: %s."

Andy Wingo Wingo's avatar
Andy Wingo Wingo committed
79
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:437
80 81 82
msgid "No filename given"
msgstr "Ingen filnavn oppgitt"

Andy Wingo Wingo's avatar
Andy Wingo Wingo committed
83
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:465
84 85 86 87
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke lukke VFS-fil «%s»."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
88 89
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enhet oppgitt."
90

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
91 92
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Enhet «%s» eksisterer ikke."
93

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
94 95
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne enhet «%s» for lesing og skriving."
96

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
97 98
#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Enheten er ikke åpen."
99

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
100 101
#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Enheten er åpen."
102

103 104 105 106 107 108
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne VFS-fil «%s» for lesing."

#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt."

109 110
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne filen «%s» for skriving."
111

112 113
#~ msgid "Error closing file \"%s\"."
#~ msgstr "Feil under lukking av fil «%s»."
114

115 116
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne filen «%s» for lesing."
117

118 119
#~ msgid "No filename specified."
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt."
120

121 122
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke skrive til fil «%s»."
123

124 125
#~ msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke konfigurere lydenhet «%s»."
126

127 128
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Volum"
129

130 131
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Høyttaler"
132

133 134
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mikser"
135

136 137
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
138

139 140
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Opptak"
141

142 143
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Linje 1"
144

145 146
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Linje 2"
147

148 149
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Linje 3"
150

151 152
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digital 1"
153

154 155
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digital 2"
156

157 158
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digital 3"
159

160 161
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefon inn"
162

163 164
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefon ut"
165

166 167
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
168

169 170
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"
171

172 173
#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"
174

175 176
#~ msgid "Device \"%s\" is not a capture device."
#~ msgstr "Enhet «%s» kan ikke fange data."