da.po 17.8 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3
# Danish translation of gst-plugins-base.
# Copyright (C) 2009 gst, Mogens Jaeger, Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
4 5
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6 7
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009.
#
8 9
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.22.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12 13 14
"POT-Creation-Date: 2009-04-15 23:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-19 16:38+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
15 16 17 18 19
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
20
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:144
21 22 23
msgid "Master"
msgstr "Master"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:145
25 26 27
msgid "Bass"
msgstr "Bas"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:146
29 30 31
msgid "Treble"
msgstr "Diskant"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:147
33 34 35
msgid "PCM"
msgstr "Pcm"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:148
37 38 39
msgid "Synth"
msgstr "Synthesizer"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:149
41 42 43
msgid "Line-in"
msgstr "Linie-ind"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:150
45 46 47
msgid "CD"
msgstr "Cd"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:151
49 50 51
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:152
53 54 55
msgid "PC Speaker"
msgstr "Pc-højttaler"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:153
57 58 59
msgid "Playback"
msgstr "Afspilning"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60 61
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:154 ext/alsa/gstalsamixertrack.c:220
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:223
62 63 64
msgid "Capture"
msgstr "Optage"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
#: ext/alsa/gstalsasink.c:479
66 67 68
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i mono-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
#: ext/alsa/gstalsasink.c:481
70 71 72
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i stereo-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
#: ext/alsa/gstalsasink.c:485
74 75 76 77
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i %d-kanals-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78 79 80
#: ext/alsa/gstalsasink.c:687
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enhed anvendes af et andet program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
#: ext/alsa/gstalsasink.c:692
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:417
87 88 89
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i mono-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:419
91 92 93
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i stereo-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:423
95 96 97 98
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i %d-kanals-tilstand."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99 100 101
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:628
msgid "Could not open audio device for recording. Device is being used by another application."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Enheden anvendes af et andet program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:633
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:257 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:263
108 109 110
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke læse fra cd-enhed."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:389
112 113 114
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Kunne ikke søge på cd."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:397
116 117 118
msgid "Could not read CD."
msgstr "Kunne ikke læse cd."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:379
120 121 122 123
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "Kunne ikke åbne vfs-filen \"%s\" til skrivning: %s."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:386
125 126 127
msgid "No filename given"
msgstr "Intet filnavn angivet"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:412
129 130 131 132
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke lukke vfs-filen \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:570
134 135 136 137
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Fejl ved skrivning til filen \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:3160
139 140 141
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142 143
#: gst/playback/gstdecodebin.c:985 gst/playback/gstdecodebin2.c:1075
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1554 gst/playback/gstplaybasebin.c:1690
144
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
msgstr "Et %s plugin er nødvendigt ved afspilning af denne sekvens, men ikke installeret."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148
#: gst/playback/gstdecodebin.c:1799 gst/playback/gstdecodebin2.c:1460
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgid "This appears to be a text file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
msgstr "Denne fremstår som en tekstfil"
151

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1537
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154 155
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
msgstr "Defekt undertekst URI \"%s\", undertekster deaktiveret."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1660 gst/playback/gsturidecodebin.c:840
158 159 160
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen angivet URI til afspilning."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1666 gst/playback/gsturidecodebin.c:846
162 163 164 165
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1672
167 168 169
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
msgstr "RTSP sekvenser kan endnu ikke afspilles."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2025
171 172 173
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
msgstr "Kunne ikke danne et \"decodebin\" element."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2244 gst/playback/gsturidecodebin.c:1446
175 176 177
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldigt."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178 179 180
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2321
msgid "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr "Der blev kun fundet en undertekst-sekvens. Enten forsøger du at indlæse en undertekst-fil eller en anden type tekstfil, eller media-filen blev ikke genkendt."
181

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182 183 184
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2326
msgid "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to install the necessary plugins."
msgstr "Du har ingen dekoder installeret, der kan håndtere denne fil. Du er nødt til at installere de nødvendige plugins."
185

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
186
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2330
187 188 189
msgid "This is not a media file"
msgstr "Dette er ikke en media-fil"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2335
191 192 193
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
msgstr "En undertekst-sekvens blev fundet, men ingen video-sekvens."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194
#: gst/playback/gstplaybin.c:882 gst/playback/gstplaysink.c:958
195 196 197
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
msgstr "Både autovideosink og xvimagesink elementerne mangler."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
#: gst/playback/gstplaybin.c:890 gst/playback/gstplaybin.c:900
#: gst/playback/gstplaybin.c:1157 gst/playback/gstplaybin.c:1166
#: gst/playback/gstplaybin.c:1175 gst/playback/gstplaybin.c:1306
#: gst/playback/gstplaybin.c:1315 gst/playback/gstplaybin.c:1324
#: gst/playback/gstplaysink.c:906 gst/playback/gstplaysink.c:924
#: gst/playback/gstplaysink.c:1091 gst/playback/gstplaysink.c:1103
#: gst/playback/gstplaysink.c:1258 gst/playback/gstplaysink.c:1271
#: gst/playback/gstplaysink.c:1396 gst/playback/gstplaysink.c:1414
#: gst/playback/gstplaysink.c:1433 gst/playback/gstplaysink.c:1639
#: gst/playback/gstplaysink.c:1648 gst/playback/gstplaysink.c:1657
208 209 210 211
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "'%s' elementet mangler - check din GStreamer installation."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
212
#: gst/playback/gstplaybin.c:1150 gst/playback/gstplaysink.c:1487
213 214 215
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
msgstr "Både autoaudiosink og alsasink elementerne mangler."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
216
#: gst/playback/gstplaysink.c:962
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
218
msgstr "Både autovideosink- og xvimagesinkelementerne virker ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220
#: gst/playback/gstplaysink.c:1078 gst/playback/gstplaysink.c:1235
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
221
msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
msgstr "Brugertilpasset tekstsinkelement er ikke brugbart."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
223

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224
#: gst/playback/gstplaysink.c:1469
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
msgid "No volume control found"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226
msgstr "Ingen lydstyrkekontrol fundet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
#: gst/playback/gstplaysink.c:1490
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
msgstr "Både autoaudiosink- og alsasinkelementerne virker ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
#: gst/playback/gstplaysink.c:1985
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233
msgid "Can't play a text file without video."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234
msgstr "Kan ikke afspille en tekstfil uden video."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
#: gst/playback/gstplaysink.c:1993
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237
msgid "Can't play a text subtitles and subpictures."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238
msgstr "Kan ikke afspille en undertekst og underbilleder."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240 241 242
#: gst/playback/gstqueue2.c:1005
msgid "No file name specified."
msgstr "Intet filnavn angivet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244 245
#: gst/playback/gstqueue2.c:1011
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247
msgstr "Kunne ikke åbne fil \"%s\" til læsning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:609
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250 251
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252
msgstr "Ingen dekoder tilgængelig for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
254
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:852
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256
msgstr "Denne strømtype kan ikke afspilles endnu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:863
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259 260
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261
msgstr "Ingen URI-håndtering er implementeret for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1164
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
265
msgstr "Kunne ikke danne et \"decodebin2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1231
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268
msgid "Could not create \"queue2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269
msgstr "Kunne ikke danne et \"queue2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1270
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
msgid "Could not create \"typefind\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgstr "Kunne ikke danne et \"typefind\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
#: gst/tcp/gsttcp.c:503 gst/tcp/gsttcpclientsink.c:287
276 277 278 279
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Der opstod en fejl under data-overførsel til \"%s:%d\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280
#: gst/tcp/gsttcp.c:555
281 282
#, c-format
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgstr "Der opstod en fejl under overførsel af gdp-overskriftsdata til \"%s:%d\"."
284

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
#: gst/tcp/gsttcp.c:564
286 287 288 289
#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
msgstr "Der opstod en fejl under overførsel af gdp-pakkeindhold til \"%s:%d\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:399 gst/tcp/gsttcpclientsrc.c:382
291 292 293 294
#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
msgstr "Opkobling til %s:%d afvist."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
#: gst-libs/gst/audio/gstbaseaudiosrc.c:804
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
msgstr "Kan ikke optage lyd hurtigt nok"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
#: gst-libs/gst/tag/gsttagdemux.c:1055
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgstr "Kunne ikke læse mærke: Ikke nok data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
304
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgstr "spor-id"
306

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
308
msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
msgstr "MusicBrainz spor-id"
310

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
312
msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
msgstr "kunstner-id"
314

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
316
msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317
msgstr "MusicBrainz kunstner-id"
318

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:63
320
msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
msgstr "album-id"
322

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:63
324
msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
msgstr "MusicBrainz album-id"
326

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
328
msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329
msgstr "albumkunstner-id"
330

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
332
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
msgstr "MusicBrainz albumkunstner-id"
334

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:68
336
msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337
msgstr "spor TRM-id"
338

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:68
340
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
342

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343 344
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1397
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1430
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345 346
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne cd har ingen lyd-spor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:66
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350
msgstr "ID3-mærke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:67
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353
msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
msgstr "APE-mærke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:68
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
msgid "ICY internet radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
msgstr "ICY-internetradio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
359

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:91
361 362 363
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:100
365 366 367
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368 369
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:125
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:126
370 371 372
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:134
374 375 376
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
377
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:148
378 379 380
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Lossless"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:151
382 383 384
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:163
386 387 388
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Lossless MSZH"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:169
390 391 392
msgid "Uncompressed Gray Image"
msgstr "Ukomprimeret gråtonebillede"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:174
394 395 396
msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kørsels-længde indkodning"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:208
398 399 400
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami undertekstformat"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:209
402 403 404
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer undertekstformat"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:210
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
msgid "Kate subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407
msgstr "Undertekstformat Kate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:269
410 411 412
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:2:0"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:272
414 415 416
msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
msgstr "Ukomprimeret plan-YVU 4:2:0"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417 418
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:275
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
419 420 421
msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:2:2"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:278
423 424 425
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:1:0"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:281
427 428 429
msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
msgstr "Ukomprimeret pakket YVU 4:1:0"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:288
431 432 433
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:1:1"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:291
435 436 437
msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:4:4"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:294
439 440 441
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:2:2"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:297
443 444 445
msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:1:1"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:300
447 448 449
msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
msgstr "Ukomprimeret sort og hvid Y-plan"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:303
451 452 453
msgid "Uncompressed YUV"
msgstr "Ukomprimeret YUV"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:314
455 456
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457
msgstr "Ukomprimeret palettet %d-bit %s"
458

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:366
460 461 462 463
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 version %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
464
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:584
465 466 467 468
#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
msgstr "Ufiltreret %d-bit PCM audio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:586
470 471 472
msgid "Raw PCM audio"
msgstr "Ufiltreret PCM audio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:592
474 475 476 477
#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
msgstr "Ufiltreret %d-bit flydende-komma audio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:594
479 480 481
msgid "Raw floating-point audio"
msgstr "Ufiltreret flydende-komma audio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:681
483 484 485
msgid "Audio CD source"
msgstr "Audio cd kilde"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:684
487 488 489
msgid "DVD source"
msgstr "DVD kilde"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
490
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:687
491 492 493
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) kilde"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
494
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:691
495 496 497
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokol kilde"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
498
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:699
499 500 501 502
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokol kilde"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
503
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:767
504 505
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
506
msgstr "%s video RTP-depayloader"
507

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
508
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:769
509 510
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
511
msgstr "%s lyd RTP-depayloader"
512

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
513
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:771
514 515
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
516
msgstr "%s RTP-depayloader"
517

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
518
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:778
519 520
#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
521
msgstr "%s demuxer"
522

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
523
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:780
524 525 526 527
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s afkoder"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
528
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:815
529 530
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
531
msgstr "%s video RTP-payloader"
532

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
533
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:817
534 535
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
536
msgstr "%s lyd RTP-payloader"
537

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
538
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:819
539 540
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
541
msgstr "%s RTP-payloader"
542

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
543
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:826
544 545
#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
546
msgstr "%s muxer"
547

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
548
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:828
549 550 551 552
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s indkoder"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
553
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:859
554 555 556 557
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer element %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
558
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:554
559 560 561
msgid "Unknown source element"
msgstr "Ukendt kildeelement"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
562
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:557
563
msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564
msgstr "Ukendt sinkelement"
565

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
566
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:560
567 568 569
msgid "Unknown element"
msgstr "Ukendt element"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
570
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:563
571 572 573
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Ukendt afkodeelement"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
574
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:566
575 576 577
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukendt indkodeelement"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
578
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:571
579 580 581
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Plugin eller element af ukendt type"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
582
#: sys/v4l/v4l_calls.c:159
583 584 585
msgid "No device specified."
msgstr "Ingen enhed angivet."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
586
#: sys/v4l/v4l_calls.c:168
587 588 589 590
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enheden \"%s\" eksisterer ikke."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591
#: sys/v4l/v4l_calls.c:173
592 593 594 595
#, c-format
msgid "Device \"%s\" is already being used."
msgstr "Enheden \"%s\" er allerede i brug."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596
#: sys/v4l/v4l_calls.c:178
597 598 599
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke tilgå enheden \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
600 601 602 603 604 605

#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "kunstner sorteringsnavn"

#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "MusicBrainz kunstner sorteringsnavn"