fi.po 20.3 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2 3
#
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Copyright (C) 2008-2010 Tommi Vainikainen,
5 6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2008-2010.
8 9
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
# Suomennos: http://gnome.fi/
11 12
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:26+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"PO-Revision-Date: 2010-12-31 23:21+0200\n"
17 18
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Language: fi\n"
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten monona."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35 36 37 38 39
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Laitetta ei voitu avata toistoa varten. Laitetta käyttää toinen sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40 41

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

44 45 46
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten monona."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57 58 59 60 61 62
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitetta käyttää toinen "
"sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avat nauhoitusta varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66

67 68 69
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "CD-laitetta ei voitu avata luettavaksi."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD-levyllä ei voitu siirtyä."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD-levyä ei voitu lukea."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82 83 84 85
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Puuttuva elementti \"%s\" - tarkista GStreamer-asennuksesi."

86
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgstr "Virran tyyppiä ei voitu määrittää"
88

89 90
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tämä näyttää olevan tekstitiedosto"
91

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
92 93 94
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Elementtiä \"decodebin\" ei voitu luoda."
95

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
#, c-format
97
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit puuttuvat."
99 100

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
msgstr "Autovideosink-elementti puuttuu."
102

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
103
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
104
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
105
msgstr "Asetettu videonielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
106

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
#, c-format
108
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit eivät toimi."
110 111

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
msgstr "Autovideosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113 114

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
msgstr "Räätälöity tekstinieluelementti ei ole käyttökunnossa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118 119
msgid "No volume control found"
msgstr "Äänenvoimakkuuden hallintaa ei löytynyt"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
#, c-format
121
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit puuttuvat."
123 124

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgstr "Autoaudiosink-elementti puuttuu."
126

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
128
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
129
msgstr "Asetettu ääninielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
130

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
#, c-format
132
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit eivät toimi."
134 135

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgstr "Autoaudiosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137

138
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
139
msgstr "Ei voida toistaa tekstitiedosta ilman videota tai visualisointia."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140

141 142 143 144
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Purkajaa tyypille \"%s\" ei ole saatavilla."

145 146 147 148 149 150 151
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "URIa, josta soitetaan, ei annettu."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Virheellinen URI \"%s\"."

152 153 154 155 156 157 158
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tätä virtatyyppiä ei voi vielä soittaa."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Protokollalle \"%s\" ei ole määritelty URI-käsittelijää."

159 160 161
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Lähde-elementti on virheellinen."

162 163 164 165 166 167 168
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Virhe lähetettäessä tietoa kohteeseen \"%s:%d\"."

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Ääntä ei voi nauhoittaa tarpeeksi nopeasti"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169 170
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Tällä CD-levyllä ei ole ääniraitoja"
171

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
msgstr "ID3-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174 175

msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
msgstr "APE-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177 178

msgid "ICY internet radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgstr "ICY-Internet-radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows-media (puhe)"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Häviötön CYUV"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Häviötön MSZH"

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203
msgstr "RLE-koodaus"
204

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
205 206 207
msgid "Timed Text"
msgstr ""

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

223 224 225 226 227 228
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229 230 231
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
232 233 234
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
235

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
236 237 238
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Pakkaamaton harmaakuva"
239

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
240
#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"
255

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
256
#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
258 259 260 261 262 263
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versio %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
264 265 266
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
267

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
268 269 270
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Raaka %d-bittinen pcm-ääni"
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ääni-CD-lähde"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD-lähde"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) -lähde"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) -protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s-protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
msgstr "%s-video-RTP-purkaja"
291 292 293

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
msgstr "%s-ääni-RTP-purkaja"
295 296 297

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
msgstr "%s-RTP-purkaja"
299 300 301

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302
msgstr "%s-demukseri"
303 304 305 306 307 308 309

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s-purkaja"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310
msgstr "%s-video-RTP-pakkain"
311 312 313

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
msgstr "%s-ääni-RTP-pakkain"
315 316 317

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
msgstr "%s-RTP-pakkain"
319 320 321

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
msgstr "%s-mukseri"
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s-pakkain"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer-elementti %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Tuntematon lähde-elementti"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Tuntematon nieluelementti"

msgid "Unknown element"
msgstr "Tuntematon elementti"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Tuntematon purkajaelementti"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Tuntematon kodekkielementti"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Liitännäisen tai elementin tyyppi on tuntematon"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Tagin lukeminen epäonnistui: ei riittävästi dataa"

msgid "track ID"
msgstr "kappaletunniste"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz-kappaletunniste"

msgid "artist ID"
msgstr "esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz-esittäjätunniste"

msgid "album ID"
msgstr "levytunniste"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz-levytunniste"

msgid "album artist ID"
msgstr "levyn esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz levyn esittäjätunniste"

msgid "track TRM ID"
msgstr "kappaleen TRM-tunniste"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-tunniste"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "kuvaamisen suljinnopeus"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Suljinnopeus kuvattaessa, sekunteina"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "kuvaamisen aukkosuhde"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Aukkosuhde (f-luku) kuvattaessa"

msgid "capturing focal length"
msgstr "kuvaamisen polttoväli"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Linssin polttoväli kuvattaessa, millimetriä"

msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "kuvaamisen digitaalinen zoomaus"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Digitaalinen suurennuskerroin kuvattaessa"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "kuvaamisen ISO-nopeus"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "ISO-nopeus kuvattaessa"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "kuvaamisen valotusohjelma"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Valotusohjelma kuvattaessa"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"

#, fuzzy
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"

#, fuzzy
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "kuvaamisen kuvausmoodi"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Kuvausmoodi kuvattaessa"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "kuvaamisen kirkkauskorjaus"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Yleinen kirkkauskorjaus, joka kuvalle on tehty"

msgid "capturing white balance"
msgstr "kuvaamisen valkotasapaino"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Valittu valkotasapainotila kuvattaessa"

msgid "capturing contrast"
msgstr "kuvaamisen kontrasti"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty kontrastikäsittelyn suunta kuvattessa"

msgid "capturing saturation"
msgstr "kuvaamisen saturaatio"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty saturaatiokäsittelyn suunta kuvattessa"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "kuvaamisen terävyys"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty terävyyskäsittelyn suunta kuvattessa"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "kuvaamisen salamankäyttö"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Syttyikö salama kuvattaessa"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "kuvaamisen salamamoodi"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Valittu salamamoodi kuvattessa"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "kuvaamisen mittausmoodi"

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Käytetty mittausmoodi päätettäessä valotusta kuvattaessa"

msgid "capturing source"
msgstr "kuvaamisen lähde"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Lähde tai laitetyyppi kuvattaessa"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "kuvan vaakasuora ppi"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu vaakasuora pikselitiheys ppi:nä"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "kuvan pystysuora ppi"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu pystysuora pikselitiheys ppi:nä"

msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512 513 514 515 516 517
msgid "musical-key"
msgstr ""

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518
msgid "Print version information and exit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519 520
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521 522 523
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524 525
msgstr ""

526 527 528 529
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530 531 532 533
msgid "Buffering..."
msgstr ""

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534 535
msgstr ""

536 537 538
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539 540 541
msgid "Paused"
msgstr ""

542
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
543
msgid "Now playing %s\n"
544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
msgstr ""

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."

msgid "space"
msgstr ""

msgid "pause/unpause"
msgstr ""

msgid "q or ESC"
msgstr ""

msgid "quit"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
570 571 572
msgid "> or n"
msgstr ""

573 574 575
msgid "play next"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
576 577 578
msgid "< or b"
msgstr ""

579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605
msgid "play previous"
msgstr ""

msgid "seek forward"
msgstr ""

msgid "seek backward"
msgstr ""

msgid "volume up"
msgstr ""

msgid "volume down"
msgstr ""

msgid "increase playback rate"
msgstr ""

msgid "decrease playback rate"
msgstr ""

msgid "change playback direction"
msgstr ""

msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Tällä CD-levyllä ei ole ääniraitoja"

msgid "change video track"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617 618 619
msgid "seek to beginning"
msgstr ""

620 621 622 623 624 625
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""

msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
626 627 628 629 630 631
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
632 633 634 635 636 637 638 639 640
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""

msgid "Enable gapless playback"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
641 642 643
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""

644
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
645 646 647 648 649 650 651 652
msgstr ""

msgid "Volume"
msgstr ""

msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""

653 654 655
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
656 657 658 659 660 661 662
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""

663 664 665 666 667 668 669
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""

#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Virran toistamiseen tarvitaan %s-liitännäinen, mutta se ei ole asennettu."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
670 671 672 673
#, fuzzy
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Pakkaamaton YUV"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Pääkanava"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basso"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Ylä-äänet"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linjatulo"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofoni"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-kaiutin"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Toisto"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Nauhoitus"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
707 708 709
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Yhteys kohteeseen %s:%d estettiin."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Pakkaamaton mustavalkoinen Y-taso"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Raaka pcm-ääni"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka %d-bittinen liukulukupohjainen ääni"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka liukulukupohjainen ääni"

743 744
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voi avata kirjoitettavaksi: %s."
745

746 747
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu"
748

749 750
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voitu sulkea."
751

752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Virheellinen tekstitysten URI \"%s\", tekstitys ei ole käytössä."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-virtoja ei voi vielä soittaa."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Havaittiin vain tekstitysvirta. Joko yrität ladata tekstitystiedostoa tai "
#~ "muuta tekstitiedostoa, tai mediatiedostoa ei voitu tunnistaa."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Tämän tiedoston käsittelyyn ei ole asennettu purkajaa. Voi olla, että "
#~ "sinun täytyy asentaa tarvittavia liitännäisiä."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Tämä ei ole mediatiedosto"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Havaittiin tekstitysvirta, mutta ei videovirtaa."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autovideosink- ja xvimagesink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autoaudiosink- että alsasink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Laitetta ei ole määritelty."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei ole olemassa."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Laite \"%s\" on jo käytössä."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei voi avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
799

800 801 802 803 804 805
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-otsaketietoja kohteeseen \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-sisältöä kohteeseen \"%s:%d\"."

806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Ei voida toistaa sekä tekstitystä että alikuvaa."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Tilapäishakemistoa ei ole määritelty."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Tilapäistiedostoa ”%s” ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voi avata luettavaksi."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
821 822 823 824 825 826 827 828 829
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"decodebin2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"queue2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"typefind\" ei voitu luoda."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
830 831 832
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
833 834 835 836 837
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "esittäjän järjestysnimi"

#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "MusicBrainz esittäjän järjestysnimi"