nl.po 20 KB
Newer Older
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
1
# translation of gst-plugins-base-1.3.2.po to Dutch
2 3
# This file is put in the public domain.
#
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
4
# Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
5 6
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.3.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
9
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"PO-Revision-Date: 2014-05-22 00:34+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"Last-Translator: Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>\n"
12
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language: nl\n"
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
17
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
18
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
20
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
msgstr "Kan het apparaat niet openen voor afspelen in mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22 23

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
msgstr "Kan het apparaat niet openen voor afspelen in stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25

26
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
msgstr "Kan het apparaat niet openen voor afspelen in %d-kanalen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31 32 33 34 35
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen. Apparaat is in gebruik bij "
"een andere applicatie."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36 37

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor afspelen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39

40 41
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
"Fout bij het uitvoeren naar het audio-apparaat. Het apparaat is afgekoppeld."
43

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
45
msgstr "Kan het apparaat niet openen in mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46 47

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
48
msgstr "Kan het apparaat niet openen voor opnemen in stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49

50
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
52
msgstr "Kan het apparaat niet openen voor opnemen in %d-kanalen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54 55 56 57 58 59
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kan het audio-apparaat niet openen voor opnemen. Apparaat is in gebruik bij "
"een andere applicatie."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60 61

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
msgstr "Kan het audio-apparaat niet openen voor opnemen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63

64 65
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
66
"Fout bij het opnemen vanaf het audio-apparaat. Het apparaat is afgekoppeld."
67

68
msgid "Could not open CD device for reading."
69
msgstr "Kan het CD-apparaat niet openen om te lezen."
70

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
71
msgid "Could not seek CD."
72
msgstr "Kan geen seek doen op CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
73 74

msgid "Could not read CD."
75
msgstr "Kan niet lezen van CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
77
msgid "Internal data stream error."
78
msgstr "Interne fout in gegevensstroom."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
79

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
80 81 82 83
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Ontbrekend element '%s' - controleer de instalatie van uw GStreamer."

84
msgid "Could not determine type of stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
85
msgstr "Kan het type stream niet bepalen"
86

87 88
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Dit lijkt een tekstbestand te zijn"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
89

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
91
msgstr "Kon element \"uridecodebin\" niet aanmaken."
92

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
93
#, c-format
94
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
95
msgstr "De elementen 'autovideosink' en '%s' ontbreken beide."
96 97

msgid "The autovideosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
98
msgstr "Het element 'autovideosink' ontbreekt."
99

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
100
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
101
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
102
msgstr "Het geconfigureerde videosink %s werkt niet."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
103

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
104
#, c-format
105
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
106
msgstr "De elementen 'autovideosink' en '%s' werken beide niet."
107 108

msgid "The autovideosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
109
msgstr "Het element 'autovideosink' werkt niet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110 111

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
msgstr "De aangepaste element 'tekst-sink' is niet bruikbaar."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgid "No volume control found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
115
msgstr "Geen volumecontrole gevonden"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
117
#, c-format
118
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
119
msgstr "De elementen 'autoaudiosink' en '%s' ontbreken beide."
120 121

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
122
msgstr "Het element 'autoaudiosink' ontbreekt."
123

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
124
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
125
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126
msgstr "Het geconfigureerde audiosink %s werkt niet."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
127

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
128
#, c-format
129
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
130
msgstr "De elementen 'autoaudiosink' en '%s' werken beide niet."
131 132

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
msgstr "Het element 'autoaudiosink' werkt niet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134

135
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
136
msgstr "Kan geen tekstbestand afspelen zonder video of visualisaties."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138 139
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
140
msgstr "Geen decoder beschikbaar voor het type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141

142 143 144 145 146 147 148
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Geen URI opgegeven om van af te spelen."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ongeldige URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgid "This stream type cannot be played yet."
150
msgstr "Deze stroom kan nog niet afgespeeld worden."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151 152 153

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
154
msgstr "Geen URI-handler geïmplementeerd voor \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155

156 157 158
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Bronelement is ongeldig."

159
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
161
msgstr "Fout bij het zenden van gegevens naar \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
163 164 165
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Kan geluid niet snel genoeg opslaan"

166 167 168
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Deze CD heeft geen audiotracks"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3-tag"

msgid "APE tag"
msgstr "APE-tag"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY-internetradio"

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Lossless"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Lossless MSZH"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Run-length encoding (RLE)"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
202 203 204
msgid "Timed Text"
msgstr "Van tijd voorziene tekst"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
205
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
206
msgstr "Ondertitel"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
207 208

msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209
msgstr "MPl2 ondertitelformaat"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210 211

msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
212
msgstr "DKS-ondertitelformaat"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
213 214

msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
215
msgstr "QTtext-ondertitelformaat"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami ondertitelformaat"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer ondertitelformaat"

msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate ondertitelformaat"

msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227
msgstr "Niet-gecomprimeerde video"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
228 229

msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230
msgstr "Niet-gecomprimeerd grijs"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
231

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
233
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
234
msgstr "Niet-gecomprimeerde packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
msgstr "Niet-gecomprimeerde planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
msgstr "Niet-gecomprimeerde planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
msgstr "Niet-gecomprimeerd gepalletteerd %d-bits %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
msgstr "Niet-gecomprimeerd %d-bits %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251 252 253 254 255 256

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versie %d"

msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "Niet-gecomprimeerde audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261
msgstr "Ruw %d-bits %s-audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

msgid "Audio CD source"
msgstr "Audio-CD-bron"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD-bron"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP)-bron"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protocol-bron"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protocol-bron"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video-RTP-depayloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s audio-RTP-depayloader"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP-depayloader"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s decoder"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video-RTP-payloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s audio-RTP-payloader"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP-payloader"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s encoder"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer element %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Onbekend bronelement"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Onbekend bestemmingselement"

msgid "Unknown element"
msgstr "Onbekend element"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Onbekend decoder-element"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Onbekend encoder-element"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Plugin of element van onbekend type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
msgstr "Lezen van tag is mislukt: niet genoeg gegevens"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343

344
msgid "track ID"
345
msgstr "track-ID"
346 347

msgid "MusicBrainz track ID"
348
msgstr "MusicBrainz track-ID"
349 350

msgid "artist ID"
351
msgstr "artiest-ID"
352 353

msgid "MusicBrainz artist ID"
354
msgstr "MusicBrainz artiest-ID"
355 356

msgid "album ID"
357
msgstr "album-ID"
358 359

msgid "MusicBrainz album ID"
360
msgstr "MusicBrainz album-ID"
361 362

msgid "album artist ID"
363
msgstr "album-artiest-ID"
364 365

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
msgstr "MusicBrainz album-artiest-ID"
367 368

msgid "track TRM ID"
369
msgstr "track-TRM-ID"
370 371

msgid "MusicBrainz TRM ID"
372
msgstr "MusicBrainz TRM-ID"
373

374
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
375
msgstr "sluitersnelheid bij het maken"
376 377

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
378
msgstr "Gebruikte sluitersnelheid bij het maken van een foto, in seconden"
379 380

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
381
msgstr "F-nummer bij maken"
382 383

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
384
msgstr "Gebruikte F-nummer bij het maken van de foto"
385 386

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
387
msgstr "brandpuntsafstand bij maken"
388 389 390

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
391
"Ge bruikte brandpuntsafstand van de lens bij het maken van de foto, in mm"
392 393

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
394
msgstr "digitale zoom-verhouding bij het maken"
395 396

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
397
msgstr "Gebruikte digitale zoom-verhouding bij het maken van een foto"
398 399

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
400
msgstr "ISO-snelheid bij het maken"
401 402

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
403
msgstr "Gebruikte ISO-snelheid bij het maken van een foto"
404 405

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
406
msgstr "belichtingsprogramma bij het maken"
407 408

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
409
msgstr "Gebruikte belichtingsprogramma bij het maken van een foto"
410 411

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
412
msgstr "belichtingmodus bij het maken"
413 414

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
415
msgstr "Gebruikte belichtingmodus bij het maken van een foto"
416

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
418
msgstr "belichtingscompensatie bij het maken"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
419 420

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421
msgstr "Gebruikte belichtingscompensatie bij het maken van een foto"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422

423
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
424
msgstr "type scene-opname bij het maken"
425 426

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
427
msgstr "Gebruikte type scene-opname bij het maken van een foto"
428 429

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
430
msgstr "aanpassing versterking bij het maken"
431 432

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
433
msgstr "Gebruikte aanpassing versterking bij het maken van een foto"
434 435

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
436
msgstr "witbalans bij het maken"
437 438

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
439
msgstr "Gebruikte witbalans bij het maken van een foto"
440 441

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
442
msgstr "contrast bij het maken"
443 444 445

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
446
"De richting van de contrastbewerking toegepast bij het nemen van een foto"
447 448

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
449
msgstr "verzadiging bij het nemen"
450 451 452

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
453 454
"De richting van de bewerking van de verzadiging toegepast bij het nemen van "
"een foto"
455

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
456
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
457
msgstr "scherpte bij het nemen"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
458 459 460

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
461
"De richting van de scherptebewerking toegepast bij het nemen van een foto"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
462

463
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
464
msgstr "flitser gebruikt bij het nemen"
465

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
466
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
467
msgstr "Of de flitser is gebruikt bij het nemen van een foto"
468 469

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
470
msgstr "flitsmodus bij het nemen"
471

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
472
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
473
msgstr "Geselecteerde flitsmodus bij het nemen van een foto"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
474 475

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
476
msgstr "meetmethode bij het nemen"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
477 478 479 480

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
481 482
"Gebruikte meetmethode bij het bepalen van de belichting voor het nemen van "
"een foto"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
483 484

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
485
msgstr "opnameapparaat bij het nemen"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
486 487

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
488
msgstr "Het gebruikte opnameapparaat of type apparaat voor het nemen"
489 490

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
491
msgstr "horizontale ppi van afbeelding"
492 493 494

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
495
"Voorgenomen horizontale pixeldichtheid van medium (afbeelding/video) in ppi"
496 497

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
498
msgstr "verticale ppi van afbeelding"
499 500 501

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
502
"Voorgenomen verticale pixeldichtheid van medium (afbeelding/video) in ppi"
503

504
msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
505
msgstr "ID3v2-frame"
506 507

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
508
msgstr "niet-ontleed id3v2-tagframe"
509

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
510
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
511
msgstr "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512 513

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514 515
msgstr "Initiële sleutel waarin het geluid begint"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
516 517 518 519 520 521 522 523
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Versie-informatie afdrukken en sluiten"

msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""

524 525 526 527
#, fuzzy, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr "Volume"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
528
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
529 530 531
msgstr "In buffer opslaan..."

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
532
msgstr "Klok verloren, een nieuwe wordt geselecteerd\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
533

534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""

#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Kan het apparaat niet openen voor afspelen in stereo."

msgid "space"
msgstr ""

msgid "pause/unpause"
msgstr ""

msgid "q or ESC"
msgstr ""

msgid "quit"
msgstr ""

msgid "play next"
msgstr ""

msgid "play previous"
msgstr ""

msgid "seek forward"
msgstr ""

msgid "seek backward"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "volume up"
msgstr "Volume"

msgid "volume down"
msgstr ""

msgid "increase playback rate"
msgstr ""

msgid "decrease playback rate"
msgstr ""

msgid "change playback direction"
msgstr ""

msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""

msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr "Interactieve besturing via toetsenbord"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
603
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
604
msgstr "Te gebruiken video-sink (standaard is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
605

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
606
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
607
msgstr "Te gebruiken audio-sink (standaard is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
608 609

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
610 611 612
msgstr "Afspelen activeren zonder gaten"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
613
msgstr "Afspeellijst in willekeurige volgorde"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
614

615 616
#, fuzzy
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617
msgstr "Interactieve besturing via toetsenbord"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
618 619

msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620
msgstr "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
621 622

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
623
msgstr "Afspeellijstbestand met mediabestanden voor invoer"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
624

625 626 627
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
628 629
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
630
msgstr "Gebruik: %s BESTAND1|URI1 [BESTAND2|URI2] [BESTAND3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
631 632

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
633
msgstr "U moet minstens één bestandsnaam of URI leveren om af te spelen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
634

635 636 637 638 639 640 641 642
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""

#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Een %s plugin is vereist voor het afspelen van deze gegevens, echter deze "
#~ "is niet geïnstalleerd."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
643 644 645
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Niet-gecomprimeerd %s YUV %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Master"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Lage tonen"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Hoge tonen"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Lijn-in"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Microfoon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-luidspreker"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Afspelen"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Opnemen"

679 680
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kon het VFS-bestand \"%s\" niet openen om te schrijven: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
681

682 683
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Geen bestandsnaam opgegeven"
684

685 686
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kan het VFS-bestand \"%s\" niet sluiten."
687

688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Fout bij het schrijven naar bestand \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Ongeldige ondertitel-URI \"%s\"; ondertitels zijn uitgezet."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-gegevensstromen zijn nog niet af te spelen."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Er is alleen een ondertitelgegevensstroom gedetecteerd. Ofwel bent u een "
#~ "ondertitelbestand of een ander type tekstbestand aan het laden, of het "
#~ "mediabestand is niet herkend."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "U hebt geen decoder geïnstalleerd voor dit bestand. U moet mogelijk de "
#~ "noodzakelijke plugins installeren."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Dit is geen mediabestand."

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Een ondertitelstroom is gedetecteerd, maar geen videostroom."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "De elementen 'autovideosink' en 'xvimagesink' ontbreken beide."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "De elementen 'autoaudiosink' en 'alsasink' ontbreken beide."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Fout tijdens het zenden van gdp-headergegevens naar \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Fout tijdens het zenden van gdp-gegevens naar \"%s:%d\"."

#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Verbinding naar %s:%d is geweigerd."

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Niet-gecomprimeerde planar YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Niet-gecomprimeerde packed YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Niet-gecomprimeerde packed YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Niet-gecomprimeerde packed YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Niet-gecomprimeerde packed YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Niet-gecomprimeerde planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Niet-gecomprimeerde planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Niet-gecomprimeerd zwartwit Y-vlak"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Raw PCM-audio"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Raw %d-bits drijvendekomma-audio"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Raw drijvendekomma-audio"

767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Geen apparaat opgegeven."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Apparaat \"%s\" bestaat niet."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Apparaat \"%s\" is al in gebruik."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kan apparaat \"%s\" niet openen voor lezen en schrijven."