sr.po 22.8 KB
Newer Older
1
# Serbian translation of gst-plugins
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
2
# Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
4
# Danilo Segan <dsegan@gmx.net>, 2004.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2011—2016.
6 7
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.10.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"POT-Creation-Date: 2017-01-12 14:36+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"PO-Revision-Date: 2016-12-04 14:32+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14
"Language: sr\n"
15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
18 19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
20
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
23
msgstr "Не могу да отворим уређај ради пуштања у моно режиму."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
26
msgstr "Не могу да отворим уређај ради пуштања у стерео режиму."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
28
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
30
msgstr "Не могу да отворим уређај ради пуштања у %d-каналном режиму."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања. Уређај тренутно користи нека "
"друга апликација."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39
msgid "Could not open audio device for playback."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
40
msgstr "Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41

42
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
43
msgstr "Грешка слања излаза на уређај звука. Уређај је искључен."
44

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
46
msgstr "Не могу да отворим уређај ради снимања у моно режиму."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47 48

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49
msgstr "Не могу да отворим уређај ради снимања у стерео режиму."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
53
msgstr "Не могу да отворим уређај ради снимања у %d-каналном режиму"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55 56 57 58 59 60
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Не могу да отворим уређај ради снимања. Уређај тренутно користи нека друга "
"апликација."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61 62

msgid "Could not open audio device for recording."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
63
msgstr "Не могу да отворим звучни уређај ради снимања."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64

65
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
66
msgstr "Грешка снимања са уређаја звука. Уређај је искључен."
67

68 69 70
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Не могу да отворим ЦД уређај ради читања."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
msgid "Could not seek CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
72
msgstr "Не могу да премотам ЦД."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73 74

msgid "Could not read CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
75
msgstr "Не могу да читам ЦД."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
77 78 79 80
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Недостаје елемент „%s“ — проверите вашу инсталацију Гстримера."

81
msgid "Could not determine type of stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
82
msgstr "Не могу да утврдим врсту тока"
83

84
msgid "This appears to be a text file"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
85
msgstr "Изгледа да је ово текстуална датотека"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
86

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
87
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
88
msgstr "Не могу да направим „uridecodebin“ елемент."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
91
msgstr "Не могу да направим „decodebin3“ елемент."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
92 93

msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
94
msgstr "Не могу да направим „urisourcebin“ елемент."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
95

96 97
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
98
msgstr "Недостају и самоусклађивање снимка и „%s“."
99 100

msgid "The autovideosink element is missing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
101
msgstr "Недостаје самоусклађивање снимка."
102

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
103 104
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
105
msgstr "Подешени „%s“ усклађивања снимка не ради."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
106

107 108
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
109
msgstr "Не раде ни самоусклађивање снимка ни „%s“."
110 111

msgid "The autovideosink element is not working."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
112
msgstr "Не ради самоусклађивање снимка."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113 114

msgid "Custom text sink element is not usable."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
115
msgstr "Елемент усклађивања произвољног текста није употребљив."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116 117

msgid "No volume control found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
118
msgstr "Није пронађена контрола јачине звука"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119

120 121
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
122
msgstr "Недостају и самоусклађивање звука и „%s“."
123 124

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
msgstr "Недостаје елемент самоусклађивања звука."
126

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
127 128
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
129
msgstr "Подешени „%s“ усклађивања звука не ради."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
130

131 132
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
msgstr "Не раде ни самоусклађивање звука ни „%s“."
134 135

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
136
msgstr "Не ради самоусклађивање звука."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137

138
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
139
msgstr "Не могу да пустим текстуалну датотеку без снимка или визуелизације."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141 142
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
143
msgstr "Декодер није доступан за врсту „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

145
msgid "No URI specified to play from."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
146
msgstr "Није наведена адреса за пуштање."
147 148 149

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
150
msgstr "Неисправна адреса „%s“."
151

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
msgid "This stream type cannot be played yet."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
153
msgstr "Ова врста тока још увек не може бити пуштена."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154 155 156

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
157
msgstr "Руковалац адресе није примењен за „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158

159
msgid "Source element is invalid."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
160
msgstr "Изворни елемент је неисправан."
161

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
162
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
164
msgstr "Грешка приликом слања података у „%s:%d“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165 166

msgid "Can't record audio fast enough"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
167
msgstr "Не могу да снимам звук довољно брзо"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169 170
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Овај ЦД нема звучних нумера"
171

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
msgid "ID3 tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
173
msgstr "ИБ3 ознака"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174 175

msgid "APE tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
176
msgstr "АПЕ ознака"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177 178

msgid "ICY internet radio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
179
msgstr "ИЦИ Интернет радио"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180 181

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
182
msgstr "Ејплов безгубитни звук (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183 184

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
185
msgstr "Слободни кодек безгубитног звука (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
186 187

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
188
msgstr "Безгубитни прави звук (ТТА)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189 190

msgid "Windows Media Speech"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
191
msgstr "Виндоуз говор медија"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192 193

msgid "CYUV Lossless"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
194
msgstr "Безгубитни ЦИУВ"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195 196

msgid "FFMpeg v1"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
197
msgstr "ФФмпег в1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198 199

msgid "Lossless MSZH"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
200
msgstr "Безгубитни МСЗХ"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201 202

msgid "Run-length encoding"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
203
msgstr "Кодирање покретања дужине"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
205 206 207
msgid "Timed Text"
msgstr "Временски текст"

208
msgid "Subtitle"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209
msgstr "Превод"
210 211

msgid "MPL2 subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
212
msgstr "МПЛ2 запис превода"
213 214

msgid "DKS subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
215
msgstr "ДКС запис превода"
216 217

msgid "QTtext subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
218
msgstr "КуТ текст запис превода"
219

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220
msgid "Sami subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
221
msgstr "Сами запис превода"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222 223

msgid "TMPlayer subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
224
msgstr "ТМПлејер запис превода"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225 226

msgid "Kate subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
227
msgstr "Кејт запис превода"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
229
msgid "WebVTT subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
230
msgstr "ВебВТТ запис превода"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
231

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
232
msgid "Uncompressed video"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
233
msgstr "Несажети снимак"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
235
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236
msgstr "Несажета сива слика"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
msgstr "Несажета упакована YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgstr "Несажета полу-равна YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgstr "Несажета равна YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
msgstr "Несажета палетизована %d-битна %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
msgstr "Несажета %d-битна %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257 258

#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
259
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "ДивХ МПЕГ-4 издање %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
262
msgid "Uncompressed audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
msgstr "Незапаковани звук"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
265
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
266
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267
msgstr "Сирови %d-битни %s звук"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268 269

msgid "Audio CD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "Извор звучног ЦД-а"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271 272

msgid "DVD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
msgstr "Извор ДВД-а"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274 275

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "Извор протокола тока стварног времена (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277 278

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279
msgstr "Извор протокола Мајкрософтовог сервера медија (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280 281 282

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
msgstr "Извор „%s“ протокола"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284 285 286

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgstr "РТП истоваривач %s снимка"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288 289 290

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
msgstr "РТП истоваривач %s звука"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292 293 294

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
msgstr "%s РТП истоваривач"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296 297 298

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "„%s“ демултиплексер"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300 301 302

#, c-format
msgid "%s decoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "„%s“ декодер"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304 305 306

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307
msgstr "РТП утоваривач %s снимка"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308 309 310

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "РТП утоваривач %s звука"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312 313 314

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "%s РТП утоваривач"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316 317 318

#, c-format
msgid "%s muxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319
msgstr "„%s“ мултиплексер"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320 321 322

#, c-format
msgid "%s encoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "„%s“ кодер"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324 325 326

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
msgstr "„%s“ елемент Гстримера"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328 329

msgid "Unknown source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
msgstr "Непознати елемент извора"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331 332

msgid "Unknown sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
msgstr "Непознати елемент усаглашавања"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334 335

msgid "Unknown element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336
msgstr "Непознати елемент"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337 338

msgid "Unknown decoder element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
339
msgstr "Непознати елемент декодера"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340 341

msgid "Unknown encoder element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
342
msgstr "Непознати елемент кодера"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343 344

msgid "Plugin or element of unknown type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
345
msgstr "Прикључак или елемент непознате врсте"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Нисам успео да прочитам ознаку: нема довољно података"

msgid "track ID"
msgstr "ИБ нумере"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ИБ нумере Мозгића музике"

msgid "artist ID"
msgstr "ИБ извођача"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ИБ извођача Мозгића музике"

msgid "album ID"
msgstr "ИБ албума"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ИБ албума Мозгића музике"

msgid "album artist ID"
msgstr "ИБ извођача албума"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ИБ извођача албума Мозгића музике"

msgid "track TRM ID"
msgstr "ТРМ ИБ стазе"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "ИБ ТРМ-а Мозгића музике"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "брзина затварача снимања"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Брзина затварача коришћена приликом снимања слике, у секундама"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "жижни однос снимања"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Жижни однос (ф-број) коришћен приликом снимања слике"

msgid "capturing focal length"
msgstr "жижна даљина снимања"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Жижна даљина објектива коришћеног за снимање слика, у мииметрима"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
399
msgstr "еквивалентна жижна даљина снимања 35 mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
400

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
401 402 403 404 405
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
"Еквивалентна 35 mm жижна даљина објектива коришћеног за снимање слика, у "
"мииметрима"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
406

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "однос дигиталног зума снимања"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Однос дигиталног зума коришћен приликом снимања слике"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "брзина изо снимања"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "ИЗО брзина коришћена приликом снимања слике"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "програм изложености снимања"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Програм изложености коришћен приликом снимања слике"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "режим изложености снимања"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Режим изложености коришћен приликом снимања слике"

msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "поправка изложености снимања"

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Поправка изложености коришћена приликом снимања слике"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "врста снимка сцене снимања"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Режим снимања сцене коришћен приликом снимања слике"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "подешавање добитка снимања"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Подешавање укупног добитка примењено на слици"

msgid "capturing white balance"
msgstr "баланс белог снимања"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Режим баланса белог приликом снимања слике"

msgid "capturing contrast"
msgstr "контраст снимања"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Усмерење обраде контраста примењеног приликом снимања слике"

msgid "capturing saturation"
msgstr "засићење снимања"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Усмерење обраде засићења примењеног приликом снимања слике"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "оштрина снимања"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Усмерење обраде оштрине примењене приликом снимања слике"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "одрада блица снимања"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Ако је блиц одрадио приликом снимања слике"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "режим блица снимања"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Изабрани режим рада блица приликом снимања слике"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "режим мерења снимања"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
488 489
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
msgstr "Режим мерења коришћен приликом одређивања излагања за снимање слике"

msgid "capturing source"
msgstr "извор снимања"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Извор или врста уређаја коришћеног за снимање"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "водоравних тпи слике"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502
msgstr "Очекивана густина водоравних тачака медија (слике/снимка) у тпи"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
503 504

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
505
msgstr "усправних тпи слике"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
506 507

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508
msgstr "Очекивана густина усправних тачака медија (слике/снимка) у тпи"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
509 510

msgid "ID3v2 frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
511
msgstr "ИД3в2 кадар"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512 513

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514
msgstr "необрађени кадар ид3в2 ознаке"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
515

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
516
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
517
msgstr "музички-кључ"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518 519

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520
msgstr "Почетни кључ у коме почиње звук"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
522 523 524
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Исписује податке о издању и излази"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525 526 527 528 529 530
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Не излази након показивања почетног списка уређаја, већ чека да уређаји буду "
"додати/уклоњени."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
531

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
532
#, c-format
533
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534
msgstr "Јачина звука: %.0f%%"
535

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
536
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
537 538 539
msgstr "Смештам у међумеморију..."

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
540
msgstr "Сат је изгубљен, бирам нови\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
541

542
msgid "Reached end of play list."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
543
msgstr "Стигох до краја списка нумера."
544

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545
msgid "Paused"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
546
msgstr "Паузирано"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
547

548
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
549
msgid "Now playing %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
550
msgstr "Сада пуштам „%s“\n"
551 552 553

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
554
msgstr "Ускоро завршавам, припремам следећу нумеру: %s"
555 556 557

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
558
msgstr "Проток пуштања: %.2f"
559

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
560
#, c-format
561
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
562
msgstr "Не могу да променим проток пуштања на %.2f"
563 564

msgid "space"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
565
msgstr "размак"
566 567

msgid "pause/unpause"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
568
msgstr "паузира/отпаузира"
569 570

msgid "q or ESC"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
571
msgstr "ку или ЕСК"
572 573

msgid "quit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
574
msgstr "излази"
575

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
576
msgid "> or n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
577
msgstr "> или н"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
578

579
msgid "play next"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
580
msgstr "пушта следеће"
581

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
582
msgid "< or b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
583
msgstr "< или б"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
584

585
msgid "play previous"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
586
msgstr "пушта претходно"
587 588

msgid "seek forward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
589
msgstr "премотава унапред"
590 591

msgid "seek backward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
592
msgstr "премотава уназад"
593 594

msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
595
msgstr "појачава јачину звука"
596 597

msgid "volume down"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
598
msgstr "смањује јачину звука"
599 600

msgid "increase playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
601
msgstr "повећава проток пуштања"
602 603

msgid "decrease playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
604
msgstr "смањује проток пуштања"
605 606

msgid "change playback direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
607
msgstr "мења смер пуштања"
608 609

msgid "enable/disable trick modes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
610
msgstr "укључује/искључује трик режиме"
611

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
612
msgid "change audio track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
613
msgstr "мења звучну нумеру"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
614 615

msgid "change video track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
616
msgstr "мења видео нумеру"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617 618

msgid "change subtitle track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
619
msgstr "мења запис превода"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
621
msgid "seek to beginning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
622
msgstr "премотава на почетак"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
623

624
msgid "show keyboard shortcuts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
625
msgstr "приказује пречице тастатуре"
626 627

msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
628 629 630
msgstr "Међудејствени режим — управљање тастатуром:"

msgid "Output status information and property notifications"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
631
msgstr "Исписује податке о стању и обавештења о власништву"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
632 633

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
634
msgstr "Управља понашањем пуштања подешавајући „flags“ својство плејбина"
635

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
636
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
637
msgstr "Усаглашавање снимка за коришћење (основно је „autovideosink“)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
638 639

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
640
msgstr "Усаглашавање звука за коришћење (основно је „autoaudiosink“)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
641 642

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
643
msgstr "Укључује пуштање без застоја"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
644

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
645
msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
646
msgstr "Меша списак нумера"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
647

648
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
649
msgstr "Искључује међудејствено управљање путем тастатуре"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
650

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
651
msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
652
msgstr "Јачина звука"
653

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
654
msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
655
msgstr "Датотека списка нумера садржи датотеке улазних медија"
656

657
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
658
msgstr "Не исписује никакав излаз (осим грешака)"
659

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
660 661
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
662 663
msgstr ""
"Употреба: %s ДАТОТЕКА1|ПУТАЊА1 [ДАТОТЕКА2|ПУТАЊА2] [ДАТОТЕКА3|ПУТАЊА3] ..."
664

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
665
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
666 667
msgstr ""
"Морате да доставите барем један назив датотеке или путању да бисте пустили."
668 669

msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
670
msgstr "Притисните „k“ да видите списак пречица тастатуре.\n"
671

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
672 673 674
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Унутрашња грешка тока података."

675
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
676 677
#~ msgstr ""
#~ "За пуштање овог тока потребан је прикључак „%s“, али није инсталиран."