sk.po 22.4 KB
Newer Older
1 2 3
# Slovak translations for gst-plugins-base.
# This file is put in the public domain.
#
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
4
# Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2016.
5 6
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.7.90\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"POT-Creation-Date: 2017-01-12 14:36+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10 11
"PO-Revision-Date: 2016-05-20 12:24+0100\n"
"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
12
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language: sk\n"
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
17 18
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\\n;\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
19 20 21 22 23 24 25 26 27

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre prehrávanie v režime mono."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre prehrávanie v režime stereo."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28 29
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre prehrávanie v %d-kanálovom režime."
30

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32 33 34 35 36
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre prehrávanie. Zariadenie už "
"používa iná aplikácia."
37 38 39 40

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre prehrávanie."

41
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Chýba výstupu na zvukové zariadenie. Toto zariadenie bolo odpojené."
43

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre nahrávanie v režime mono."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre nahrávanie v režime stereo."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie pre nahrávanie v %d-kanálovom režime."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54 55 56 57 58 59
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre nahrávanie. Zariadenie už "
"používa iná aplikácia."
60 61 62 63

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zvukové zariadenie pre nahrávanie."

64
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Chýba záznamu zo zvukového zariadenia. Toto zariadenie bolo odpojené."
66

67 68 69 70 71 72 73 74 75
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie CD na čítanie."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť pozíciu na CD."

msgid "Could not read CD."
msgstr "Nepodarilo sa čítať CD."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76 77 78 79
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Chýa prvok '%s' - skontrolujte svoju inštaláciu GStreamer."

80
msgid "Could not determine type of stream"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
81
msgstr "Nepodarilo sa zistiť typ prúdu údajov"
82

83 84
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tento súbor je asi textový"
85

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
86
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
87
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"uridecodebin\"."
88

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89 90 91 92 93 94 95 96
#, fuzzy
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"decodebin2\"."

#, fuzzy
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"uridecodebin\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
#, c-format
98
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Chýbajú prvky autovideosink aj %s."
100 101

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Chýba prvok autovideosink."
103

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
104
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
105
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
106
msgstr "Nastavený videosink %s nefunguje."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
107

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
#, c-format
109
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
msgstr "Nefungujú prvky autovideosink a %s."
111 112

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgstr "Nefunguje prvok autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114 115

msgid "Custom text sink element is not usable."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
116
msgstr "Používateľský textový prvok sink nie je použiteľný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgid "No volume control found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
119
msgstr "Žiadny ovládač hlasitosti sa nenašiel"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
#, c-format
122
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgstr "Chýbajú prvky autoaudiosink aj %s."
124 125

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Chýba prvok autoaudiosink."
127

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
128
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
129
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
130
msgstr "Nastavený audiosink %s nefunguje."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
131

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
#, c-format
133
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgstr "Nefungujú prvky autoaudiosink aj %s."
135 136

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Nefunguje prvok autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138

139
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
140
msgstr "Nemôžem prehrať textový súbor bez videa alebo vizualizácií."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141

142 143 144 145
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Pre typ '%s' nie je k dispozícii dekodér."

146 147 148 149 150 151 152
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nebolo špecifikované žiadne URI, z ktorého by sa dalo prehrávať."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Chybné URI \"%s\"."

153 154 155 156 157 158 159
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tento typ prúdu údajov sa teraz nedá prehrávať."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Pre \"%s\" nie je implementovaná obsluha."

160 161 162
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvok je chybný."

163 164 165 166 167 168 169
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Chyba pri posielaní údajov do \"%s:%d\"."

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Zvuk sa nedá nahrávať dostatočne rýchlo"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
170 171
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá zvukové stopy"
172

173
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174
msgstr "ID3 značka"
175 176

msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
msgstr "APE značka"
178 179

msgid "ICY internet radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
msgstr "Internetové rádio ICY"
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Bezstratový zvuk Apple (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Slobodný bezstratový zvukový kodek (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Bezstratový verný zvuk (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Reč"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Bezstratové CYUV"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Bezstratové MSZH"

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
msgstr "Kódovanie počas prehrávania"
205

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
206 207 208
msgid "Timed Text"
msgstr "Časovaný text"

209
msgid "Subtitle"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210
msgstr "Titulky"
211 212

msgid "MPL2 subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
213
msgstr "Formát titulkov MPL2"
214 215

msgid "DKS subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
216
msgstr "Formát titulkov DKS"
217 218

msgid "QTtext subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
219
msgstr "Formát titulkov QTtext"
220

221 222 223 224
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Formát titulkov sami"

msgid "TMPlayer subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
225
msgstr "Formát titulkov TMPlayer"
226

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227 228 229
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulkov Kate"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
230 231 232 233
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Formát titulkov Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
234
msgid "Uncompressed video"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235
msgstr "Nekomprimované video"
236

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
237 238
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Nekomprimovaný šedotónový obrázok"
239

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
msgstr "Nekomprimovaný semi-planár YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
msgstr "Nekomprimovaný planár YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253 254
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %d-bit %s"
255

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258
msgstr "Nekomprimovaný %d-bit %s"
259 260 261 262 263

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 Verzie %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
264
msgid "Uncompressed audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
265
msgstr "Nekomprimovaný zvuk"
266

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
268
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269
msgstr "Surový %d-bit %s zvuk"
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

msgid "Audio CD source"
msgstr "Zdroj zvukové CD"

msgid "DVD source"
msgstr "Zdroj DVD"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "zdroj protokolu %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s dekodér"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s enkodér"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Prvok GStreamera %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Neznámy zdrojový prvok"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Neznámy prvok sink"

msgid "Unknown element"
msgstr "Neznámy prvok"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Neznámy prvok dekodéra"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Neznámy prvok enkodéra"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Neznámy typ zásuvného modulu alebo prvku"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Načítanie značky zlyhalo: málo údajov"

msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID stopy MusicBrainz"

msgid "artist ID"
msgstr "ID umelca"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID umelca MusicBrainz"

msgid "album ID"
msgstr "ID albumu"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID albumu MusicBrainz"

msgid "album artist ID"
msgstr "ID umelca albumu"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID umelca albumu MusicBrainz"

msgid "track TRM ID"
msgstr "ID TRM stopy"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "ID TRM MusicBrainz"

msgid "capturing shutter speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
msgstr "rýchlosť uzávierky"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
384 385 386 387 388

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Rýchlosť uzávierky použitá pri zachytávaní obrázku, v sekundách"

msgid "capturing focal ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
msgstr "pomer F"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
390 391 392 393 394

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Pomer (číslo F) použitý pri zachytávaní obrázku"

msgid "capturing focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395
msgstr "ohnisková vzdialenosť"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
396 397 398 399

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Ohnisková vzdialenosť objektívu pri zachytávaní obrázku, v mm"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
400 401 402 403 404 405 406 407 408
#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "ohnisková vzdialenosť"

#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Ohnisková vzdialenosť objektívu pri zachytávaní obrázku, v mm"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
409
msgid "capturing digital zoom ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
410
msgstr "pomer digitálneho priblíženia"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
411 412 413 414 415

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Pomer digitálneho priblíženia použitý pri zachytávaní obrázku"

msgid "capturing iso speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416
msgstr "rýchlosť ISO"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
417 418

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgstr "Rýchlosť ISO použitá pri zachytávaní obrázku"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
420 421

msgid "capturing exposure program"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgstr "program expozície"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
423 424

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgstr "Program expozície použitý pri zachytávaní obrázku"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
426 427

msgid "capturing exposure mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgstr "režim expozície"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
429 430 431 432 433

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Režim expozície použitý pri zachytávaní obrázku"

msgid "capturing exposure compensation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434
msgstr "kompenzácia expozície"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
435 436

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
msgstr "Režim kompenzácie expozície použitý pri zachytávaní obrázku"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
438 439

msgid "capturing scene capture type"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440
msgstr "scénický režim"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
441 442

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
msgstr "Scénický režim použitý pri zachytávaní obrázku"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
444 445

msgid "capturing gain adjustment"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446
msgstr "nastavenie zisku"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
447 448 449 450 451

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Celkové nastavenie zisku aplikovaného na obrázok"

msgid "capturing white balance"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgstr "vyváženie bielej"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
453 454 455 456 457

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Režim vyváženia bielej nastavený pri zachytávaní obrázku"

msgid "capturing contrast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgstr "kontrast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
459 460 461 462 463

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Smerovanie spracovania kontrastu použitého pri zachytávaní obrázku"

msgid "capturing saturation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464
msgstr "sýtosť"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
465 466 467 468 469

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Smerovanie spracovania sýtosti použitého pri zachytávaní obrázku"

msgid "capturing sharpness"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470
msgstr "ostrosť"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
471 472 473 474 475

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Smerovanie spracovania ostrosti použitého pri zachytávaní obrázku"

msgid "capturing flash fired"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
476
msgstr "blesk"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
477 478 479 480 481

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Bol alebo nebol použitý blesk pri zachytávaní obrázku"

msgid "capturing flash mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
482
msgstr "režim blesku"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483 484 485 486 487

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Vybraný režim blesku pri zachytávaní obrázku"

msgid "capturing metering mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
488
msgstr "meranie blesku"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
489 490 491 492 493 494

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Režim merania blesku pri zisťovaní expozície pre zachytenie obrázku"

msgid "capturing source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
495
msgstr "zdroj"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Zdroj alebo typ zariadenia použitý na zachytenie"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "vodorovné ppi obrázku"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Cieľová vodorovná hustota pixlov média (obrázku/videa) v ppi"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "zvislé ppi obrázku"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Cieľová zvislá hustota pixlov média (obrázku/videa) v ppi"

msgid "ID3v2 frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
513
msgstr "ID3v2 rámec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514 515

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
516
msgstr "nespracovaný id3v2 značkovací rámec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
517

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519
msgstr "hudobný-kľúč"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520 521

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
522
msgstr "Úvodný kľúč v ktorom zvuk začína"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524 525 526 527 528 529 530
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Zobraziť informáciu o verzii a skončiť"

msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
531 532
"Neskončiť po zobrazení úvodného zoznamu zariadení, ale čakať na ich pridanie/"
"odstránenie."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
533

534 535
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
536
msgstr "Hlasitosť: %.0f%%"
537

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
538
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539 540 541
msgstr "Napĺňam vyrovnávaciu pamäť..."

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
542
msgstr "Čas sa stratil, vyberá sa nový\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
543

544
msgid "Reached end of play list."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545
msgstr "Dosiahli sme koniec prehrávacieho zoznamu."
546

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
547
msgid "Paused"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
548
msgstr "Pozastavené"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
549

550
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
551
msgid "Now playing %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
552
msgstr "Hrá sa %s\n"
553 554 555

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
556
msgstr "Pomaly končí, pripravuje sa ďalší titul: %s"
557 558 559

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
560
msgstr "Rýchlosť prehrávania: %.2f"
561

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
562
#, c-format
563
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
564
msgstr "Nepodarilo sa zmeniť rýchlosť prehrávania na %.2f"
565 566

msgid "space"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
567
msgstr "medzerník"
568 569

msgid "pause/unpause"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
570
msgstr "pozastaviť/pustiť"
571 572

msgid "q or ESC"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
573
msgstr "q alebo ESC"
574 575

msgid "quit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
576
msgstr "ukončiť"
577

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
578
msgid "> or n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
579
msgstr "> alebo n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
580

581
msgid "play next"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
582
msgstr "prehrať ďalší"
583

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
584
msgid "< or b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
585
msgstr "< alebo b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
586

587
msgid "play previous"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
588
msgstr "prehrať predchádzajúce"
589 590

msgid "seek forward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
591
msgstr "posunúť späť"
592 593

msgid "seek backward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
594
msgstr "posunúť vpred"
595 596

msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
597
msgstr "zhlasniť"
598 599

msgid "volume down"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
600
msgstr "stíšiť"
601 602

msgid "increase playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
603
msgstr "zvýšiť rýchlosť prehrávania"
604 605

msgid "decrease playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
606
msgstr "znížiť rýchlosť prehrávania"
607 608

msgid "change playback direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
609
msgstr "zmeniť smer prehrávania"
610 611

msgid "enable/disable trick modes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
612
msgstr "zapnúť/vypnúť trikové režimy"
613

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
614
msgid "change audio track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
615
msgstr "zmeniť zvukovú stopu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
616 617

msgid "change video track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
618
msgstr "zmeniť video stopu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
619 620

msgid "change subtitle track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
621
msgstr "zmeniť stopu s titulkami"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
622

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
623
msgid "seek to beginning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
624
msgstr "preskočiť na začiatok"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
625

626
msgid "show keyboard shortcuts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
627
msgstr "zobraziť klávesové skratky"
628 629

msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
630
msgstr "Interaktívny režim - klávesové ovládanie:"
631

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
632
msgid "Output status information and property notifications"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
633
msgstr "Zobraziť na výstupe informácie o stave a upozornenia o vlastníctve"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
634 635 636 637

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
638
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
639
msgstr "Ktorý videosink použiť (predvolený je autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
640 641

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
642
msgstr "Ktorý audiosink použiť (predvolený je autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
643 644

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
645 646 647
msgstr "Povoliť plynulé prehrávanie"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
648
msgstr "Premiešať prehrávací zoznam"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
649

650
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
651
msgstr "Zakázať interaktívne ovládanie pomocou klávesnice"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
652

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
653
msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
654
msgstr "Hlasitosť"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
655

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
656
msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
657
msgstr "Súbor s prehrávacím zoznamom obsahujúcim vstupné mediálne súbory"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
658

659
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
660
msgstr "Nevypisovať žiadny výstup (okrem chýb)"
661

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
662 663 664 665 666 667
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr "Použitie: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr "Ak chcete prehrávať, musíte zadať aspoň jeden názov súboru alebo URI."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
668

669
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
670
msgstr "Stlačením 'k' zobrazíte zoznam klávesových skratiek.\n"
671

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
672 673 674
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."

675 676 677 678 679
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Na prehratie tohto prúdu údajov je vyžadovaný zásuvný modul %s, ktorý nie "
#~ "je nainštalovaný."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hlavný"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basy"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Výšky"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Line-in"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofón"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Prehrávanie"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Zachytávanie"

713 714
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nepodarilo sa otvoriť vfs súbor \"%s\" pre zápis: %s."
715

716 717
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nebol zadaný názov súboru"
718

719 720
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nepodarilo sa zatvoriť súbor \"%s\"."
721

722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Chyba pri zápise do súboru \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Chybné URI titulkov \"%s\", titulky zakázané."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP prúdy sa teraz nedajú prehrávať."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Bol zistený iba prúd titulkov. Buď načítavate titulkový súbor alebo "
#~ "nejaký iný typ textového súboru, alebo ide o neznámy typ mediálneho "
#~ "súboru."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Nemáte nainštalovaný dekodér pre tento typ súboru. Zrejme bude potrebné "
#~ "nainštalovať príslušné zásuvné moduly."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Toto nie je mediálny súbor"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Bol zistený prúd titulkov, ale bez video prúdu údajov."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Chýbajú prvky autovideosink aj xvimagesink."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Chýbajú prvky autoaudiosink aj alsasink."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba pri posielaní hlavičky gdp údajov do \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba pri posielaní gdp záťažových údajov do \"%s:%d\"."

#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Spojenie s %s:%d bolo odmietnuté."

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planar YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Nekomprimovaný pakovaný YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Nekomprimovaný čierno-biely Y-plane"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Surový PCM zvuk"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Surový %d-bit zvuk s pohyblivou desatinnou čiarkou"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desatinnou čiarkou"

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nebolo zadané zariadenie."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zariadenie \"%s\" neexistuje."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Zariadenie \"%s\" sa už používa."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zariadenie  \"%s\" pre čítanie a zápis."
812

813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Nemôžem zobrazovať naraz textové titulky aj podobrázky."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Nebol zadaný dočasný adresár (Temp)."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný súbor \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor \"%s\" na čítanie."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Vnútorná chyba prúdu údajov."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
828 829 830 831 832 833
#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"queue2\"."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť prvok \"typefind\""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
834 835 836
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Nebolo zadané meno súboru."

837 838 839 840 841
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "katalógové meno umelca"

#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "katalógové meno umelca pre MusicBrainz"