pl.po 17.9 KB
Newer Older
1 2
# Polish translation for gst-plugins-base.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
3
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2016.
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.10.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"POT-Creation-Date: 2017-01-12 14:36+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"PO-Revision-Date: 2016-11-01 20:50+0100\n"
11 12
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language: pl\n"
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
17
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
18 19

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
20 21
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie mono."
22 23

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24 25
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie stereo."
26 27 28

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
29 30 31
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie %d-"
"kanałowym."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
33 34 35 36 37 38
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Urządzenie "
"jest używane przez inną aplikację."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39 40

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania."
42

43
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
44 45 46
msgstr ""
"Błąd przekazywania danych do urządzenia dźwiękowego. Urządzenie zostało "
"odłączone."
47

48
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
49 50
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie mono."
51 52

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53 54
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie stereo."
55 56 57

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
58 59 60
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie %d-"
"kanałowym."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
62 63 64 65 66 67
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania. Urządzenie jest "
"używane przez inną aplikację."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68 69

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania."
71

72
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
73 74
msgstr ""
"Błąd nagrywania z urządzenia dźwiękowego. Urządzenie zostało odłączone."
75

76 77 78 79 80 81 82 83 84
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia CD do odczytu."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nie udało się ustawić położenia na CD."

msgid "Could not read CD."
msgstr "Nie udał się odczyt CD."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
85 86 87 88
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Brak elementu '%s' - proszę sprawdzić instalację GStreamera."

89
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
msgstr "Nie udało się określić typu strumienia"
91

92 93
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "To wygląda na plik tekstowy"
94

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
95
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
96
msgstr "Nie udało się utworzyć elementu \"uridecodebin\"."
97

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
98
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
99
msgstr "Nie udało się utworzyć elementu \"decodebin3\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
100 101

msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
102
msgstr "Nie udało się utworzyć elementu \"urisourcebin\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
103

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
#, c-format
105
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr "Nie ma żadnego z elementów autovideosink i %s."
107 108

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
msgstr "Nie ma elementu autovideosink."
110

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
111
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
112
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
113
msgstr "Skonfigurowany element videosink %s nie działa."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
114

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
#, c-format
116
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr "Żaden z elementów autovideosink i %s nie działa."
118 119

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Element autovideosink nie działa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121 122

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgstr "Własny element text sink nie jest użyteczny."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125 126 127
msgid "No volume control found"
msgstr "Nie znaleziono sterowania głośnością"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
#, c-format
129
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
msgstr "Nie ma żadnego z elementów autoaudiosink i %s."
131 132

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
msgstr "Nie ma elementu autoaudiosink."
134

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
135
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
136
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
137
msgstr "Skonfigurowany element audiosink %s nie działa."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
138

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
#, c-format
140
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
msgstr "Żaden z elementów autoaudiosink i %s nie działa."
142 143

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
msgstr "Element autoaudiosink nie działa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145

146
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
147
msgstr "Nie można odtwarzać pliku tekstowego bez obrazu lub wizualizacji."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148

149 150 151 152
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Brak dostępnego dekodera dla typu '%s'."

153 154 155 156 157 158 159
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nie podano URI do odtwarzania."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Niepoprawne URI \"%s\"."

160 161 162 163 164 165 166
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tego strumienia jeszcze nie można odtworzyć."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Nie ma zaimplementowanej obsługi URI dla \"%s\"."

167 168 169
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Element źródłowy jest niepoprawny."

170 171 172 173 174 175 176
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Błąd podczas wysyłania danych do \"%s:%d\"."

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Nie można zapisywać danych dźwiękowych wystarczająco szybko"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177 178
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Ta płyta CD nie ma ścieżek dźwiękowych"
179

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180 181 182 183 184 185 186 187 188
msgid "ID3 tag"
msgstr "Znacznik ID3"

msgid "APE tag"
msgstr "Znacznik APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Radio internetowe ICY"

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Lossless (bezstratne CYUV)"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Lossless MSZH"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kodowanie RLE"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
213 214 215
msgid "Timed Text"
msgstr "Tekst w czasie"

216
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
217
msgstr "Podpisy"
218 219

msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
msgstr "Format podpisów MPL2"
221 222

msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
223
msgstr "Format podpisów DKS"
224 225

msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226
msgstr "Format podpisów QTtext"
227

228 229 230 231 232 233
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Format podpisów Sami"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Format podpisów TMPlayer"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234 235 236
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Format podpisów Kate"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237
msgid "WebVTT subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
msgstr "Format podpisów WebVTT"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
240
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "Nieskompresowany obraz"
242

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
243
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgstr "Nieskompresowane szarości"
245

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgstr "Nieskompresowany upakowany YUV %s"
249

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
msgstr "Nieskompresowany dwuwarstwowy YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
msgstr "Nieskompresowany warstwowy YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
259
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260
msgstr "Nieskompresowany z paletą %d-bitowy %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264
msgstr "Nieskompresowany %d-bitowy %s"
265 266 267 268 269

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 w wersji %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
270
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
271
msgstr "Nieskompresowany dźwięk"
272

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
274
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "Surowy %d-bitowy dźwięk %s"
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

msgid "Audio CD source"
msgstr "Źródło Audio CD"

msgid "DVD source"
msgstr "Źródło DVD"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Źródło RTSP (Real Time Streaming Protocol)"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Źródło protokołu MMS (Microsoft Media Server)"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "Źródło protokołu %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "Depayloader obrazu RTP %s"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "Depayloader dźwięku RTP %s"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "Depayloader RTP %s"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "Demuxer %s"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "Dekoder %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "Payloader obrazu RTP %s"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "Payloader dźwięku RTP %s"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "Payloader RTP %s"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "Muxer %s"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "Koder %s"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Element GStreamera %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Nieznany element źródłowy"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Nieznany element pochłaniający"

msgid "Unknown element"
msgstr "Nieznany element"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Nieznany element dekodujący"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Nieznany element kodujący"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Wtyczka lub element nieznanego typu"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nie udało się odczytać znacznika: za mało danych"

msgid "track ID"
msgstr "ID ścieżki"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID ścieżki wg MusicBrainz"

msgid "artist ID"
msgstr "ID artysty"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID artysty wg MusicBrainz"

msgid "album ID"
msgstr "ID albumu"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID albumu wg MusicBrainz"

msgid "album artist ID"
msgstr "ID artysty albumu ID"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID artysty albumu wg MusicBrainz"

msgid "track TRM ID"
msgstr "TRM ID ścieżki"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "TRM ID wg MusicBrainz"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "szybkość migawki"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Szybkość migawki zastosowana przy robieniu zdjęcia, w sekundach"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "współczynnik przysłony"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Przysłona (liczba f) użyta przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing focal length"
msgstr "ogniskowa obiektywu"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Długość ogniskowej obiektywu użyta przy robieniu zdjęcia, w mm"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
406
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407
msgstr "ogniskowa obiektywu - odpowiednik 35 mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
408

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
409 410 411 412 413
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
"Długość ogniskowej obiektywu użyta przy robieniu zdjęcia, w mm, będąca "
"odpowiednikiem 35 mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
414

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "współczynnik powiększenia cyfrowego"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Współczynnik powiększenia cyfrowego użytego przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "czyłość ISO"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Czułość ISO użyta przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "program ekspozycji"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Program ekspozycji użyty przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "tryb ekspozycji"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Tryb ekspozycji użyty przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kompensacja ekspozycji"

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Kompensacja ekspozycji użyta przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "Tyb sceny zdjęcia"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Tryb sceny użyty przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "korekcja zdjęcia"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Całkowita korekcja zastosowana dla zdjęcia"

msgid "capturing white balance"
msgstr "balans bieli"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Tryb balansu bieli ustawiony przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing contrast"
msgstr "kontrast zdjęcia"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Kierunek korekty kontrastu zastosowanej przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing saturation"
msgstr "nasycenie zdjęcia"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Kierunek korekty nasycenia zastosowanej przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "ostrość zdjęcia"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Kierunek korekty ostrości zastosowanej przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "użycie flesza"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Czy flesz był uruchomiony przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "tryb flesza"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Tryb flesza wybrany przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "tryb pomiaru dla zdjęcia"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
496 497
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
msgstr "Tryb pomiaru użyty przy określaniu ekspozycji dla zdjęcia"

msgid "capturing source"
msgstr "źródło zdjęcia"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Źródło lub rodzaj urządzenia użytego do zrobienia zdjęcia"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "rozdzielczość pozioma"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Rozdzielczość pozioma nośnika w pikselach na cal"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "rozdzielczość pionowa"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Rozdzielczość pionowa nośnika w pikselach na cal"

msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
519
msgstr "ramka ID3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520 521

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
522
msgstr "ramka znacznika id3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523 524

msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525
msgstr "klucz muzyczny"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526 527

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
528 529
msgstr "Początkowy klucz, w którym zaczyna się dźwięk"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530 531 532
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wypisanie informacji o wersji i zakończenie"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
533 534 535 536 537 538
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Bez kończenia po wyświetleniu początkowej listy urządzeń, oczekiwanie na "
"dodanie/usunięcie urządzeń."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
540
#, c-format
541
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
542
msgstr "Głośność: %.0f%%"
543

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
544
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545 546 547
msgstr "Buforowanie..."

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
548
msgstr "Utracono zegar, wybieranie nowego\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
549

550
msgid "Reached end of play list."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
551 552 553
msgstr "Osiągnięto koniec listy odtwarzania."

msgid "Paused"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
554
msgstr "Pauza"
555 556

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
557
msgid "Now playing %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
558
msgstr "Trwa odtwarzanie %s\n"
559 560 561

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
562
msgstr "Blisko końca, przygotowywanie następnego tytułu: %s"
563 564 565

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
566
msgstr "Tempo odtwarzania: %.2f"
567

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
568
#, c-format
569
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
570
msgstr "Nie udało się zmienić tempa odtwarzania na %.2f"
571 572

msgid "space"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
573
msgstr "spacja"
574 575

msgid "pause/unpause"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
576
msgstr "pauza/wznowienie"
577 578

msgid "q or ESC"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
579
msgstr "q lub ESC"
580 581

msgid "quit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
582
msgstr "wyjście"
583

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
584
msgid "> or n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
585
msgstr "> lub n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
586

587
msgid "play next"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
588
msgstr "odtworzenie następnego"
589

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
590
msgid "< or b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
591
msgstr "< lub b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
592

593
msgid "play previous"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
594
msgstr "odtworzenie poprzedniego"
595 596

msgid "seek forward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
597
msgstr "przewinięcie w przód"
598 599

msgid "seek backward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
600
msgstr "przewinięcie w tył"
601 602

msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
603
msgstr "większa głośność"
604 605

msgid "volume down"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
606
msgstr "mniejsza głośność"
607 608

msgid "increase playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
609
msgstr "większe tempo odtwarzania"
610 611

msgid "decrease playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
612
msgstr "mniejsze tempo odtwarzania"
613 614

msgid "change playback direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
615
msgstr "zmiana kierunku odtwarzania"
616 617

msgid "enable/disable trick modes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
618
msgstr "włączenie/wyłączenie trybów trików"
619

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620
msgid "change audio track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
621
msgstr "zmiana ścieżki dźwiękowej"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
622 623

msgid "change video track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
624
msgstr "zmiana ścieżki filmowej"
625

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
626
msgid "change subtitle track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
627
msgstr "zmiana ścieżki podpisów"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
628

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
629
msgid "seek to beginning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
630
msgstr "przewinięcie na początek"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
631

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
632 633 634
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "wyświetlenie skrótów klawiatury"

635
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
636
msgstr "Tryb interaktywny - sterowanie z klawiatury:"
637

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
638
msgid "Output status information and property notifications"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
639
msgstr "Informacje o stanie wyjścia i powiadomienia o własnościach"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
640 641

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
642 643 644
msgstr ""
"Sterowanie zachowaniem odtwarzania przez ustawianie własności 'flags' "
"elementu playbin"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
645

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
646
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
647
msgstr "Element pochłaniający obraz (domyślny to autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
648 649

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
650
msgstr "Element pochłaniający dźwięk (domyślny to autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
651 652

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
653 654 655
msgstr "Włączenie odtwarzania bez przerw"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
656
msgstr "Przetasowanie listy odtwarzania"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
657

658
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
659
msgstr "Wyłączenie interaktywnego sterowania z klawiatury"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
660 661

msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
662
msgstr "Głośność"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
663 664

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
665
msgstr "Plik listy odtwarzania zawierający wejściowe pliki multimedialne"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
666

667
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
668
msgstr "Bez wypisywania żadnego wyjścia (poza błędami)"
669

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
670 671
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
672
msgstr "Składnia: %s PLIK1|URI1 [PLIK2|URI2] [PLIK3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
673 674

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
675
msgstr "Trzeba podać przynajmniej jedną nazwę pliku lub URI do odtworzenia."
676 677

msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
678
msgstr "Klawisz 'k' wyświetla listę skrótów klawiatury.\n"