lv.po 21.2 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3
# Latvian translation of gst-plugins-base
# This file is put in the public domain.
#
4
# Arvis Lācis <arvis.lacis@inbox.lv>, 2009.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Rihards Priedītis <rprieditis@gmail.com>, 2010.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Rihards Priedītis <rprieditis@gmail.com>, 2011.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2014.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8 9
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.2.1\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"POT-Creation-Date: 2017-01-12 14:36+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13 14
"PO-Revision-Date: 2014-04-20 16:15+0300\n"
"Last-Translator: Rihards Prieditis <rprieditis@gmail.com>\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
15
"Language-Team: Latvian <translation-team-lv@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"Language: lv\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
17
"MIME-Version: 1.0\n"
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19 20 21 22 23
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Latvian\n"
"X-Poedit-Country: LATVIA\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25 26 27 28 29 30 31 32 33

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai mono režīmā."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai stereo režīmā."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
34
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai %d-kanālu režīmā."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nevarēja atvērt audio ierīci atskaņošanai. Ierīci pašlaik izmanto cita "
"lietotne."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nevarēja atvērt audio ierīci atskaņošanai."

46
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
47
msgstr "Kļūda, izvadot audio ierīcē. Ierīce tika atvienota."
48

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49 50 51 52 53 54 55 56
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai mono režīmā."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai stereo režīmā."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai %d-kanālu režīmā"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nevarēja atvērt audio ierīci ierakstīšanai. Ierīci pašlaik izmanto cita "
"lietotne."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nevarēja atvērt audio ierīci ierakstīšanai."

69
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
70
msgstr "Kļūda, rakstot audio ierīcē. Ierīce tika atvienota."
71

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72 73 74 75 76 77 78 79 80
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nevarēja atvērt CD ierīci lasīšanai."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nevarēja meklēt pa CD."

msgid "Could not read CD."
msgstr "Nevarēja nolasīt CD."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
81 82
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
83
msgstr "Trūkst elements “%s” - pārbaudiet savu GStreamer instalāciju."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
84

85
msgid "Could not determine type of stream"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
86
msgstr "Nevarēja noteikt straumes tipu"
87

88
msgid "This appears to be a text file"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89
msgstr "Tiek atpazīts kā teksta datne"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
91
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
92
msgstr "Nevarēja izveidot “uridecodebin” elementu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
94 95 96 97 98 99 100 101
#, fuzzy
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Nav iespējams izveidot \"decodebin2\" elementu."

#, fuzzy
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Nevarēja izveidot “uridecodebin” elementu."

102
#, c-format
103
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
104
msgstr "Trūkst gan autovideosink, gan %s elementi."
105 106

msgid "The autovideosink element is missing."
107
msgstr "Trūkst autovideosink elements."
108

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
109
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
110
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
111
msgstr "Konfigurētais videosink %s nestrādā."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
112

113
#, c-format
114
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
115
msgstr "Gan autovideosink, gan %s elementi nedarbojas."
116 117

msgid "The autovideosink element is not working."
118
msgstr "autovideosink elements nedarbojas."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119 120

msgid "Custom text sink element is not usable."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
121
msgstr "Pielāgots teksta uztveršanas elements nav lietojams."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122 123

msgid "No volume control found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
124
msgstr "Netika atrasta neviena skaļuma vadīkla"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125

126
#, c-format
127
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
128
msgstr "Trūkst gan autoaudiosink, gan %s elementi."
129 130

msgid "The autoaudiosink element is missing."
131
msgstr "Trūkst autoaudiosink elements."
132

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
134
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
135
msgstr "Konfigurētais audiosink %s nestrādā."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
136

137
#, c-format
138
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
139
msgstr "Nedarbojas autoaudiosink un %s elementi."
140 141

msgid "The autoaudiosink element is not working."
142
msgstr "autoaudiosink elements nedarbojas."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143

144
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
145
msgstr "Nevar atskaņot teksta datni bez video vai vizualizācijas."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146 147 148

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
149
msgstr "Nav pieejams neviens atkodētājs datnes veidam “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150

151
msgid "No URI specified to play from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
152
msgstr "Nav norādīts neviens URI, no kā varētu atskaņot. "
153 154 155

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
156
msgstr "Nederīgs URI “%s”."
157

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158
msgid "This stream type cannot be played yet."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
159
msgstr "Šo plūsmu pagaidām nevar atskaņot."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160 161 162

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
163
msgstr "Nav izstrādāts neviens “%s” URI apstrādātājs."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164

165 166 167
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Avota elements ir nederīgs."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168 169
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
170
msgstr "Radās kļūda, nosūtot datus uz “%s:%d”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171 172 173 174

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Nevar ierakstīt audio pietiekami ātri"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
175 176
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Šajā CD nav neviena audio celiņa"
177

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178
msgid "ID3 tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179
msgstr "ID3 iezīme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180 181

msgid "APE tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
182
msgstr "APE iezīme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY interneta radio"

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
194
msgstr "Bezzudumu True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195 196 197 198 199

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows mediju runa"

msgid "CYUV Lossless"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
200
msgstr "CYUV bezzudumu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201 202 203 204 205

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
206
msgstr "Bezzudumu MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207 208

msgid "Run-length encoding"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209 210 211 212
msgstr "Secīgo atkārtojumu kodēšana"

msgid "Timed Text"
msgstr "Teksts laikā"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213

214
msgid "Subtitle"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
215
msgstr "Subtitri"
216 217

msgid "MPL2 subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
218
msgstr "MPL2 subtitru formāts"
219 220

msgid "DKS subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
221
msgstr "DKS subtitru formāts"
222 223

msgid "QTtext subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
224
msgstr "QTtext subtitru formāts"
225

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226 227 228 229 230 231 232 233 234
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami subtitru formāts"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer subtitru formāts"

msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate subtitru formāts"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235 236 237 238
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Kate subtitru formāts"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
239
msgid "Uncompressed video"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
msgstr "Nesaspiests video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
242
msgid "Uncompressed gray"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
msgstr "Neatspiests pelēks"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
msgstr "Nesaspiests pakots YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
msgstr "Nesaspiests pus-plaknes YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
msgstr "Nesaspiests plaknes YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258 259
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Nesaspiests paletizēts %d-bitu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
msgstr "Nesaspiests %d-bitu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264 265 266 267 268

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versija %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
269
msgid "Uncompressed audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
270
msgstr "Nesaspiests audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
273
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274
msgstr "Jēls %d-bitu %s audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275 276 277 278 279 280 281 282

msgid "Audio CD source"
msgstr "Audio CD avots"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD avots"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
283
msgstr "Reālā laika straumēšanas protokola (RTSP) avots"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284 285

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
286
msgstr "Microsoft mediju servera (MMS) protokola avots"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokola avots"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video RTP izkrāvējs"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
298
msgstr "%s audio RTP izkrāvējs"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP izkrāvējs"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s atjaucējs"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s atkodētājs"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video RTP iekrāvējs"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s audio RTP iekrāvējs"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP iekrāvējs"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s jaucējs"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s kodētājs"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer elements %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Nezināms avota elements"

msgid "Unknown sink element"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
340
msgstr "Nezināms uztveršanas elements"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353

msgid "Unknown element"
msgstr "Nezināms elements"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Nezināms atkodētāja elements"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Nezināms kodētāja elements"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Nezināma veida spraudnis vai elements"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
354
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
355
msgstr "Neizdevās nolasīt iezīmi: nepietiek datu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387

msgid "track ID"
msgstr "celiņa ID"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz celiņa ID"

msgid "artist ID"
msgstr "izpildītāja ID"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz izpildītāja ID"

msgid "album ID"
msgstr "albuma ID"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz albuma ID"

msgid "album artist ID"
msgstr "albuma izpildītāja ID"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albuma izpildītāja ID"

msgid "track TRM ID"
msgstr "celiņa TRM ID"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM ID"

msgid "capturing shutter speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
388
msgstr "tveršanas slēdža ātrums"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389 390

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
391
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais slēdža ātrums sekundēs"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392 393

msgid "capturing focal ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
394
msgstr "tveršanas fokusa attiecība"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395 396

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
397
msgstr "Attēla tveršanā izmantotā fokusa attiecība (f-skaitlis)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398 399

msgid "capturing focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
400
msgstr "tveršanas fokusa attālums"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
401 402 403 404

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotā lēcas fokusa attālums milimetros"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
405 406 407 408 409 410 411 412 413
#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "tveršanas fokusa attālums"

#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotā lēcas fokusa attālums milimetros"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
414
msgid "capturing digital zoom ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
415
msgstr "tveršanas digitālais mērogs"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416 417

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
418
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais digitālais mērogs"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419 420

msgid "capturing iso speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
421
msgstr "tveršanas iso ātrums"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422 423 424 425 426

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais ISO ātrums"

msgid "capturing exposure program"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
427
msgstr "tveršanas eksponēšanas programma"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428 429

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
430
msgstr "Attēla tveršanā izmantotā eksponēšanas programma"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431 432

msgid "capturing exposure mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
433
msgstr "tveršanas eksponēšanas režīms"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434 435

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
436
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais eksponēšanas režīms"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437 438

msgid "capturing exposure compensation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
439
msgstr "tveršanas ekspozīcijas kompensācija"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440 441

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
442
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais ekspozīcijas kompensācija"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443 444

msgid "capturing scene capture type"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
445
msgstr "tveršanas ainas tveršanas tips"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446 447 448 449 450

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotas ainas tveršanas režīms"

msgid "capturing gain adjustment"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
451
msgstr "tveršanas pieauguma korekcija"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452 453 454 455 456

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Attēla tveršanā izmantotais vispārējā pieauguma korekcija"

msgid "capturing white balance"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
457
msgstr "tveršanas baltā līdzsvars"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458 459

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
460
msgstr "Lietotais baltās krāsas līdzsvara virziens attēla tveršanā"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461 462

msgid "capturing contrast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
463
msgstr "tveršanas kontrasts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464 465

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
466
msgstr "Lietotais kontrasta virziens attēla tveršanā"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
467 468

msgid "capturing saturation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
469
msgstr "tveršanas piesātinājums"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470 471 472 473 474

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Lietotais piesātinājuma virziens attēla tveršanā"

msgid "capturing sharpness"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
475
msgstr "tveršanas asums"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
476 477 478 479 480

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Lietotais asuma virziens attēla tveršanā"

msgid "capturing flash fired"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
481
msgstr "tveršanas zibsnis palaists"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
482 483 484 485 486

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Ja zibsnis palaists attēla tveršanā"

msgid "capturing flash mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
487
msgstr "tveršanas zibšņa režīms"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
488 489

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490
msgstr "Atlasītais zibšņa režīms attēla tveršanai"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
491 492

msgid "capturing metering mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493
msgstr "tveršanas mērīšanas režīms"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
494 495 496

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
497
msgstr "Mērīšanas režīms, lai noteiktu ekspozīciju attēla tveršanai"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498 499

msgid "capturing source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
500
msgstr "tveršanas avots"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Tveršanas avots vai iekārtas tips"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "attēla horizontālais ppi"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Medija (attēls/video) domātā horizontālā pikseļu blīvums ppi"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "attēla vertikālais ppi"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Medija (attēls/video) domātā vertikālā pikseļu blīvums ppi"

msgid "ID3v2 frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518
msgstr "ID3v2 kadrs"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519 520

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521
msgstr "neparsēts id3v2 iezīmes kadrs"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
522

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524
msgstr "mūzikas-kadrs"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525 526

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
527
msgstr "Sākotnējais kadrs, kurā sākas mūzika"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
528

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
529 530 531 532 533 534 535 536
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Parādīt informāciju par versiju un iziet"

msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""

537 538 539 540
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
541
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
542 543 544
msgstr "Buferē..."

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545 546
msgstr ""

547 548 549
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
550 551 552
msgid "Paused"
msgstr ""

553
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
554
msgid "Now playing %s\n"
555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
msgstr ""

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai stereo režīmā."

msgid "space"
msgstr ""

msgid "pause/unpause"
msgstr ""

msgid "q or ESC"
msgstr ""

msgid "quit"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
581 582 583
msgid "> or n"
msgstr ""

584 585 586
msgid "play next"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
587 588 589
msgid "< or b"
msgstr ""

590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616
msgid "play previous"
msgstr ""

msgid "seek forward"
msgstr ""

msgid "seek backward"
msgstr ""

msgid "volume up"
msgstr ""

msgid "volume down"
msgstr ""

msgid "increase playback rate"
msgstr ""

msgid "decrease playback rate"
msgstr ""

msgid "change playback direction"
msgstr ""

msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Šajā CD nav neviena audio celiņa"

msgid "change video track"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Kate subtitru formāts"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
628 629 630
msgid "seek to beginning"
msgstr ""

631 632 633 634 635 636
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""

msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
637 638 639 640 641 642
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
643
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
644
msgstr "Izmantojamais video uztvērējs (pēc noklusējuma autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
645 646

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
647
msgstr "Izmantojamais audio uztvērējs (pēc noklusējuma autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
648 649

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
650 651 652
msgstr "Aktivēt atskaņošanu bez pauzēm"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
653 654
msgstr ""

655
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
656 657
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
658
msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
659 660
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
661 662 663
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""

664 665 666
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
667 668 669 670 671 672
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr "Lietojums: %s DATNE1|URI1 [DATNE2|URI2] [DATNE3|URI3] ..."

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr "Jums jānorāda vismaz viens datnes nosaukums vai atskaņojamais URI."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
673

674 675 676
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
677 678 679
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Iekšējās datu plūsmas kļūda."

680 681 682 683 684
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Nepieciešamas %s spraudnis, lai atskaņotu šo plūsmu, bet tas nav "
#~ "instalēts."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Galvenais"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bass"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskants"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Sintēze"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Line-in"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofons"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Datora skaļrunis"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Atskaņošana"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Tveršana"

718 719
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nevarēja atvērt vfs failu \"%s\" rakstīšanai: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
720

721 722
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nav norādīts faila nosaukums"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
723

724 725
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nevarēja aizvērt vfs failu \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
726

727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Kļūda rakstot failā \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Nederīgs subtitru URI \"%s\", subtitri izslēgti."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP plūsmas pagaidām nevar tikt atskaņotas."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Tika pamanīta tikai subtitru plūsma. Vai nu jūs ielādējat subtitru failu "
#~ "vai cita veida teksta failu, vai arī mediju fails netika atpazīts."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Jums nav instalēta atkodētāja, lai apietos ar šo failu. Jums iespējams "
#~ "vajadzētu instalēt nepieciešamos spraudņus."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Šis nav mediju fails"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Tika pamanīta subtitru plūsma, bet ne video plūsma."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Trūkst gan autovideosink, gan xvimagesink elementi."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Trūkst gan autoaudiosink, gan alsasink elementi."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
763 764 765 766 767 768
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Radās kļūda nosūtot gdb galvenas datus uz \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Kļūda sūtot gdp iekrāvēja datus uz \"%s:%d\""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
769 770 771
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Savienojums ar %s:%d noraidīts."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Nesaspiesta plakne YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YUP 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Nesaspiests pakots YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nesaspiesta plakne YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nesaspiesta plakne YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Nesaspiests melnbaltais Y-plakne"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Jēls PCM audio"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Jēls %d-bitu plūstošā punkta audio"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Jēls plūstošā punkta audio"

805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nav norādīta ierīce."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Ierīce \"%s\" neeksistē."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Ierīce \"%s\" jau tiek izmantota."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nevarēja atvērt ierīci \"%s\" lasīšanai vai rakstīšanai."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
816

817 818 819 820 821 822
#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Nav iespējams izveidot  \"queue2\" elementu."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Nav iespējams izveidot \"typefind\" elementu."

823
#~ msgid "Can't play a text subtitles and subpictures."
824 825
#~ msgstr "Nevar atskaņot teksta subtitrus un subattēlus."

826 827
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Nav norādīts faila nosaukums."
828 829 830

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nav iespējams atvērt failu \"%s\" lasīšanai."