gl.po 20.9 KB
Newer Older
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1 2 3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) 2010 Fran Dieguez
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2010, 2011.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
5
# Fran Dieguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2011.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7 8
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.0.3\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2017-01-12 14:36+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2012-12-15 03:40+0200\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
13
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14 15 16 17 18
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19 20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
21
"X-Poedit-Language: galego\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
22
"X-Project-Style: gnome\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Non foi posíbel abrir o dispositivo para a reprodución en modo mono."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr ""
"Non foi posíbel abrir o dispositivo para a reprodución en modo estéreo."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Non foi posíbel abrir o dispositivo para reproducir no modo %d-canles."

msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Non foi posíbel abrir o dispositivo de son para reproducir. Outro aplicativo "
"está usado o dispositivo."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Non foi posíbel abrir o dispositivo de son para reproducir."

45 46 47
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Non foi posíbel abrir o dispositivo para gravar en modo mono."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Non foi posíbel abrir o dispositivo para gravar en modo estéreo."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Non foi posíbel abrir o dispositivo para gravar en modo %d-canles."

msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Non foi posíbel abrir o dispositivo de son para gravar. Outro aplicativo "
"está usando o dispositivo."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Non foi posíbel abrir o dispositivo de son para gravar."

68 69 70
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71 72 73 74 75 76 77 78 79
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Non foi posíbel abrir o dispositivo de CD para ler."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "Non foi posíbel buscar no CD."

msgid "Could not read CD."
msgstr "Non foi posíbel ler o CD."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
80 81 82 83
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Falta o elemento «%s» - comprobe a instalación do GStreamer."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
84 85 86
msgid "Could not determine type of stream"
msgstr "Non foi posíbel determinar o tipo de fluxo."

87 88
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Isto parece ser un ficheiro de texto"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
89

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90 91 92
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Non foi posíbel crear o elemento \"decodebin\" ."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
93

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
94 95 96 97 98 99 100 101
#, fuzzy
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Non foi posíbel crear o elemento \"decodebin\" ."

#, fuzzy
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Non foi posíbel crear o elemento \"decodebin\" ."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr "Faltan os elementos autivideosink e %s."

msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Falta o elemento autovideosink."

#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "O videosink configurado %s non está funcionando."

#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Os elementos autovideosink e %s non están funcionando."

msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "O elemento autovideosink non está funcionando."

msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Non é posíbel usar o elemento sumideiro (sink) de texto personaizado."

msgid "No volume control found"
msgstr "Non foi posíbel encontrar o control do volume"

#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr "Faltan os elementos autoaudiosink e %s."

msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr "Falta o elemento autoaudiosink."

#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "O audiosink configurado %s non está funcionando"

#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Os elementos autoaudiosink e %s non están funcionando."

msgid "The autoaudiosink element is not working."
msgstr "O elemento autoaudiosink non está funcionando."

msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
msgstr ""
"Non é posíbel reproducir un ficheiro de texto sen vídeo nin visualizacións."

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Non hai dispoñíbel ningún decodificador para o tipo «%s»."

152 153 154 155 156 157 158
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Non se especificou un URI para reproducir."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "O URI «%s» é incorrecto."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
159 160 161 162 163 164 165
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Aínda non é posíbel reproducir este tipo de fluxo."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Non hai implementado un manexador de URIs para «%s»."

166 167 168
msgid "Source element is invalid."
msgstr "O elemento fonte é incorrecto."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
169 170 171 172 173 174 175
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Produciuse un erro mentres se enviaban datos a \"%s:%d\"."

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Non é posíbel gravar o son cunha velocidade suficiente"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
176 177
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Este CD non contén pistas de son"
178

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
msgid "ID3 tag"
msgstr "Etiqueta ID3"

msgid "APE tag"
msgstr "Etiqueta APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Emisora de internet ICY"

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Lossless"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "MSZH sen perda"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Codificación do tamaño durante a execución"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
212 213 214
msgid "Timed Text"
msgstr ""

215
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
msgstr "Subtítulo"
217 218

msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219
msgstr "Formato de subtítulos MPL2"
220 221

msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222
msgstr "Formato de subtítulos DKS"
223 224

msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
msgstr "Formato de subtítulos QTtext"
226

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227 228 229 230 231 232 233 234 235
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Formato de subtítulos Sami"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Formato de subtítulos TMPlayer"

msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formato de subtítulos Kate"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236 237 238 239
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Formato de subtítulos Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
240
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "Vídeo sen comprimir"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
243
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgstr "Gris non comprimido"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246 247 248
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "YUV 4:2:2 empaquetado sen comprimir"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "YUV 4:2:0 plano sen comprimir"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "YUV 4:2:0 plano sen comprimir"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "%s%d-bit %s sen comprimir"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
msgstr "%s%d-bit %s sen comprimir"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265 266 267 268 269

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 Versión %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
270
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
271
msgstr "Son sen comprimir"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
274
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "Son RAW de %d-bit %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

msgid "Audio CD source"
msgstr "Fonte: CD de son"

msgid "DVD source"
msgstr "Fonte: DVD"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Fonte: Real Time Streaming Protocol (RTSP)"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Fonte: protocolo Microsoft Media Server (MMS)"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "Fonte: Protocolo %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "decodificador de vídeo RTP %s"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "decodificador de son RTP %s"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "decodificador RTP %s"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "demultiplexor %s"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "decodificador %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "codificador de vídeo RTP %s"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "codificador de son RTP %s"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "codificador RTP %s"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "multiplexor %s"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "codificador %s"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Elemento %s do GStreamer"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Fonte: Elemento descoñecido"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Elemento sumideiro (sink) descoñecido"

msgid "Unknown element"
msgstr "Elemento descoñecido"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "O elemento decodificador é descoñecido"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "O elemento codificador é descoñecido"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Engadido ou elemento de tipo descoñecido"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Produciuse un fallo ao ler a etiqueta: non hai datos suficientes"

msgid "track ID"
msgstr "ID da pista"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID da pista en MusicBrainz"

msgid "artist ID"
msgstr "ID do artista"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID do artista en MusicBrainz"

msgid "album ID"
msgstr "ID do álbum"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID do álbum en MusicBrainz"

msgid "album artist ID"
msgstr "ID do álbum do artista"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID do álbum do artista en MusicBrainz"

msgid "track TRM ID"
msgstr "ID TRM da pista"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "ID TRM en MusicBrainz"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "velocidade do obturador da toma"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Velocidade do obturador usada ao tomar unha imaxe, en segundos"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "taxa focal da toma"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Taxa focal (número-f) usada ao tomar a imaxe"

msgid "capturing focal length"
msgstr "lonxitude focal da toma"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Lonxitude focal da lente usada ao tomar a imaxe, en mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
405 406 407 408 409 410 411 412 413

#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "lonxitude focal da toma"

#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Lonxitude focal da lente usada ao tomar a imaxe, en mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519

msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "taxa de ampliación dixital da toma"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Taxa de ampliación dixital usada ao tomar unha imaxe"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "velocidade ISO da toma"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "A velocidade de captura ISO usada ao tomar unha imaxe"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "programa de exposición da toma"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "O programa de exposición usado ao tomar unha imaxe"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "modo de exposición da toma"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "O modo de exposición usado ao tomar unha imaxe"

msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "capturando a compensación de exposición"

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "A compensación de exposición usada ao capturar unha imaxe"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "tipo de escena usado na toma"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "O modo de captura usado ao tomar unha imaxe"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "axuste de ganancia da toma"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "O axuste xeral de ganancia aplicado nunha imaxe"

msgid "capturing white balance"
msgstr "balance de brancos da toma"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "O modo de balance de brancos usado ao tomar unha imaxe"

msgid "capturing contrast"
msgstr "contraste da toma"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "A dirección de contraste procesada aplicada ao tomar unha imaxe"

msgid "capturing saturation"
msgstr "saturación da toma"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "A dirección de saturación procesada aplicada ao tomar unha imaxe"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "nitidez da toma"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "A dirección de nitidez procesada aplicada ao tomar unha imaxe"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "disparo de flash da toma"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Se o flash se disparou ao capturar unha imaxe"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "modo de flash da toma"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "O modo de flash seleccionado ao tomar unha imaxe"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "modo de medición da toma"

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
"O modo de medición usado ao determinar a exposición ao tomar unha imaxe"

msgid "capturing source"
msgstr "orixe da toma"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "A orixe ou tipo de dispositivo usado para a toma"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "ppi horizontal da imaxe"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Densidade horizontal de píxeles, en ppi, do medio (imaxe ou vídeo)"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "ppi vertical da imaxe"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Densidade vertical de píxeles, en ppi, do medio (imaxe ou vídeo)"

msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
520
msgstr "Marco ID3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521 522

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
523
msgstr "marco da etiqueta id3v2 non analizado"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525 526 527 528 529 530
msgid "musical-key"
msgstr ""

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
531
msgid "Print version information and exit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
532 533
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534 535 536
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
537 538
msgstr ""

539 540 541 542
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
543 544 545 546
msgid "Buffering..."
msgstr ""

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
547 548
msgstr ""

549 550 551
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
552 553 554
msgid "Paused"
msgstr ""

555
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
556
msgid "Now playing %s\n"
557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
msgstr ""

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr ""
"Non foi posíbel abrir o dispositivo para a reprodución en modo estéreo."

msgid "space"
msgstr ""

msgid "pause/unpause"
msgstr ""

msgid "q or ESC"
msgstr ""

msgid "quit"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
584 585 586
msgid "> or n"
msgstr ""

587 588 589
msgid "play next"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
590 591 592
msgid "< or b"
msgstr ""

593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
msgid "play previous"
msgstr ""

msgid "seek forward"
msgstr ""

msgid "seek backward"
msgstr ""

msgid "volume up"
msgstr ""

msgid "volume down"
msgstr ""

msgid "increase playback rate"
msgstr ""

msgid "decrease playback rate"
msgstr ""

msgid "change playback direction"
msgstr ""

msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Este CD non contén pistas de son"

msgid "change video track"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Formato de subtítulos Kate"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
631 632 633
msgid "seek to beginning"
msgstr ""

634 635 636 637 638 639
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""

msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
640 641 642 643 644 645
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
646 647 648 649 650 651 652 653 654
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""

msgid "Enable gapless playback"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
655 656 657
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""

658
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
659 660 661 662 663 664 665 666
msgstr ""

msgid "Volume"
msgstr ""

msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""

667 668 669
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
670 671 672 673 674 675 676
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""

677 678 679
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
680 681 682
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Produciuse un erro no fluxo de datos internos."

683 684 685 686 687
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Precísase un engadido %s que non está instalado para reproducir este "
#~ "fluxo."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
688 689 690
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "%s YUV %s sen comprimir"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Mestre"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Graves"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Agudos"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Sintetizador"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Liña de entrada"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Micrófono"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Altofalante do PC"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Reproducir"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Capturar"

724 725
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Non foi posíbel abrir o ficheiro vfs «%s» para escribir: %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
726

727 728
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Non se forneceu un nome de ficheiro"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
729

730 731
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Non foi posíbel pechar o ficheiro vfs «%s»."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
732

733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Produciuse un erro ao escribir no ficheiro «%s»."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr ""
#~ "O URI dos subtítulos «%s» é incorrecto, desactiváronse os subtítulos."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "Aínda non é posíbel reproducir os fluxos RTSP."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Só se detectou un fluxo de subtítulos. Ou ben está cargando un ficheiro "
#~ "de subtítulos ou calquera outro ficheiro de texto ou quizais o ficheiro "
#~ "multimedia non foi recoñecido."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Non ten instalado un decodificador para manexar este ficheiro. É posíbel "
#~ "que precise instalar os engadidos necesarios. "

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Este non é un ficheiro multimedia"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Detectouse un fluxo de subtítulos pero non de vídeo."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Faltan os elementos autovideosink e xvimagesink."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Faltan os elementos autoaudiosink e alsasink."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
771 772 773 774 775 776 777
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr ""
#~ "Produciuse un erro ao enviar os datos da cabeceira gdp a  \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Produciuse un erro ao enviar a carga de datos de gdp a «%s:%d»."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
778 779 780
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Rexeitouse a conexión a %s:%d."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "YUV 4:2:0 plano sen comprimir"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "YUV 4:1:0 empaquetado sen comprimir"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "YUV 4:1:0 empaquetado sen comprimir"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "YUV 4:1:1 empaquetado sen comprimir"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "YUV 4:4:4 empaquetado sen comprimir"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "YUV 4:2:2 plano sen comprimir"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "YUV 4:1:1 plano sen comprimir"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Plano Y en branco e negro sen comprimir"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Audio PCM sen comprimir"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Audio sen comprimir de %d-bits en coma flotante"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Audio sen comprimir en coma flotante"

814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Non se especificou un dispositivo."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "O dispositivo «%s» non existe."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "O dispositivo «%s» xa está en uso."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr ""
#~ "Non foi posíbel abrir o dispositivo «%s» para a súa lectura e escritura."