cs.po 18 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translation of gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
7 8
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.26.2\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"POT-Creation-Date: 2012-09-14 01:45+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2011-01-12 23:07+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: cs\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
21

22
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23 24
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
25
msgstr "\"%s\" od \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
msgid "Failed to decode JPEG image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
msgstr "Nezdařilo se dekódování obrázku JPEG"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29 30

msgid "Could not connect to server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
msgstr "Nezdařilo se spojení se serverem"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32

33
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
34
msgstr "Server nepodporuje hledání."
35 36

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
37
msgstr "Nezdařil se překlad názvu serveru."
38 39

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
40
msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se serverem."
41 42

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
43
msgstr "Zabezpečené připojení selhalo."
44 45 46

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
47
msgstr "Došlo k síťové chybě, nebo server neočekávaně ukončil spojení."
48 49

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
50
msgstr "Server odeslal chybná data."
51 52

msgid "No URL set."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
53
msgstr "Nenastaveno URL."
54

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55 56 57
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."

58
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgstr "Žádný nebo neplatný zvukový vstup, proud AVI bude poškozen."
60

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
61 62 63
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje hratelné proudy."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
64 65 66
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je neplatný a nelze jej přehrát."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67 68 69
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je poškozen a nelze jej přehrát."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
70
msgid "Invalid atom size."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71
msgstr "Atom - neplatná velikost."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
72 73 74 75

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tento soubor není úplný a nelze jej přehrát."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgstr "Video v tomto souboru se nemusí přehrát správně."
78

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79 80
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
msgstr "Tento soubor obsahuje příliš mnoho proudů. Přehrává se pouze první %d"
82

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83 84 85 86
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87 88
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Bude patrně nutné nainstalovat "
"zásuvný modul rozšíření GStreamer RTSP pro multimediální proudy Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89 90

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91 92 93
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
95 96 97
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Patrně bude nutné povolit více "
"přenosových protokolů, jinak asi bude scházet potřebný zásuvný modul "
"rozšíření GStreamer RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgid "Internal data flow error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
msgstr "Vnitřní chyba datového toku."
101

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102 103 104 105 106 107 108 109
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k přehrávání. Zařízení je používáno jinou "
"aplikací."

msgid ""
110
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111 112 113 114 115 116 117 118 119
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k přehrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít ke čtení."

msgid ""
120
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121 122 123 124 125 126 127 128
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k nahrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít k nahrávání."

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Tato verze Open Sound "
"System není příslušným prvkem podporována."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Přehrávání není tímto zvukovým zařízením podporováno."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Chyba přehrávání zvuku."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Toto zvukové zařízení nepodporuje nahrávání."

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Chyba při nahrávání ze zvukového zařízení."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
148 149 150
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitost"

151 152 153
msgid "Gain"
msgstr "Zesílení"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
154 155 156 157 158 159
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Zabudovaný reproduktor"

160 161
msgid "Headphone"
msgstr "Sluchátko"
162

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
msgid "Line Out"
msgstr "Linkový výstup"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "Výstup SPDIF"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "Výstup AUX 1"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "Výstup AUX 2"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175
#, c-format
176
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Nezdařilo se mapování vyrovnávací paměti ze zařízení \"%s\""

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Ovladač zařízení \"%s\" nepodporuje žádnou známou záznamovou metodu."

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Ovladač zařízení \"%s\" nepodporuje žádnou známou záznamovou metodu."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Zařízení \"%s\" není výstupním zařízením."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
199 200 201 202
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Zařízení \"%s\" není výstupním zařízením."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Zařízení \"%s\" není záznamovým zařízením."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Zařízení \"%s\" není záznamovým zařízením."

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Nezdařilo se zjištění parametrů na zařízení \"%s\""

#, fuzzy
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Vstupní videozařízení nepřijalo nové nastavení vzorkovací frekvence."

msgid "Video device could not create buffer pool."
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d na zařízení \"%s\"."

#, fuzzy, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení \"%s\"."
229

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Zařízení \"%s\" není výstupním zařízením."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Nezdařilo se nastavení vstupu \"%d\" na zařízení \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Nezdařilo se nastavení vstupu \"%d\" na zařízení \"%s\"."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se zjištění síly signálu u zařízení \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246 247 248 249 250
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251 252
"Chyba při získávání informací o schopnostech u zařízení \"%s\": Nejedná se o "
"ovladač v4l2. Je nutné zkontrolovat, zda se nejedná o ovladač v4l1."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253 254 255

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256
msgstr "Nezdařilo se dotázání na vlastnosti vstupu %d na zařízení %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261 262 263

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
msgstr "Nezdařilo se dotázání na norm na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
265 266 267

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268
msgstr "Nezdařilo se zjištění vlastností ovládacích prvků na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271
msgid "Cannot identify device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
msgstr "Nelze rozpoznat zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273 274 275

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
msgstr "Toto není zařízení \"%s\"."
277

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280
msgstr "Nelze otevřít zařízení \"%s\" ke čtení a k zápisu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
msgstr "Zařízení \"%s\" není záznamovým zařízením."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "Zařízení \"%s\" není výstupním zařízením."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292
msgstr "Nezdařilo se nastavení norm u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
msgstr "Nezdařilo se zjištění aktuální frekvence tuneru u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297 298 299 300

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
"Nezdařilo se nastavení aktuální frekvence tuneru u zařízení \"%s\" na %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302 303 304

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgstr "Nezdařilo se zjištění síly signálu u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309 310
msgstr ""
"Nezdařilo se zjištění hodnoty u ovládacího prvku \"%d\" na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314 315 316
msgstr ""
"Nezdařilo se nastavení hodnoty \"%d\" u ovládacího prvku \"%d\" na zařízení "
"\"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317 318 319 320

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321 322
"Nezdařilo se získání aktuálního vstupu na zařízení \"%s\". Možná se jedná o "
"radiopřijímač."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325 326 327
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328 329
"Nezdařilo se získání aktuálního výstupu na zařízení \"%s\". Možná se jedná o "
"radiopřijímač"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
331
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
msgstr "Nezdařilo se nastavení výstupu %d na zařízení %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
334

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
msgstr "Změna rozlišení za běhu doposud není podporována."
337

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339
msgstr "Není možné fungovat bez hodin"
340

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
341 342 343 344 345 346 347 348 349
#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
#~ msgstr "Získána neočekávaná velikost snímku %u namísto %u."

#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
#~ msgstr "Nezdařil se pokus o získání videosnímků ze zařízení \"%s\"."

#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
#~ msgstr "Selhání po %d pokusech. Zařízení %s. Systémová chyba: %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basy"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Výšky"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Syntezátor"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linkový vstup"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Směšovač"

#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM 2"

#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nahrávání"

#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vstupní zesílení"

#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Výstupní zesílení"

#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Linka 1"

#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Linka 2"

#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Linka 3"

#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitální 1"

#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitální 2"

#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitální 3"

#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefonní vstup"

#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefonní výstup"

#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"

#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Rádio"

#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr ""
#~ "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení pro obsluhu ovládání směšovače."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k obsluze ovládání směšovače. "
#~ "Tato verze Open Sound System není příslušným prvkem podporována."

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Master"

#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Přední"

#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Zadní"

#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Sluchátka"

#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Středový"

#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"

#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Prostorový zvuk"

#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Boční"

#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "Výstup AUX"

#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "Hloubka prostorového zvuku"

#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "Střed prostorového zvuku"

#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "Prostorové rozšíření"

#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Telefon"

#~ msgid "Line In"
#~ msgstr "Linkový vstup"

#~ msgid "Internal CD"
#~ msgstr "Vnitřní CD"

#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Vstup videa"

#~ msgid "AUX 1 In"
#~ msgstr "Vstup AUX 1"

#~ msgid "AUX 2 In"
#~ msgstr "Vstup AUX 2"

#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "Vstup AUX"

#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Zesílení záznamu"

#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Výstupní zesílení"

#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Zesílení mikrofonu"

#~ msgid "Loopback"
#~ msgstr "Zpětná smyčka"

#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnostika"

#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Zesílení basů"

#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Porty přehrávání"

#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Vstup"

#~ msgid "Record Source"
#~ msgstr "Zdroj záznamu"

#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Zdroj monitoru"

#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Zvukové znamení klávesnice"

#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Napodobit stereo"

#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"

#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Prostorový zvuk"

#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Zesílení mikrofonu"

#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Zdroj reproduktoru"

#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Zdroj mikrofonu"

#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Jack"

#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Středový / LFE"

#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Směšovač stereo"

#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Směšovač mono"

#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Směšovač vstupu"

#~ msgid "SPDIF In"
#~ msgstr "Vstup SPDIF"

#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Mikrofon 1"

#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Mikrofon 2"

#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Digitální výstup"

#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Digitální vstup"

#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"

#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modem"

#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Telefonní sluchátko"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Jiné"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Žádné"

#~ msgid "On"
#~ msgstr "Zapnuto"

#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Vypnuto"

#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Ztlumit"

#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Rychlé"

#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Velmi nízké"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Nízké"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Střední"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Vysoké"

#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Velmi vysoké"

#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Výroba"

#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon na předním panelu"

#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Linkový vstup na předním panelu"

#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Sluchátka na předním panelu"

#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Linkový výstup na předním panelu"

#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Zelený konektor"

#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Růžový konektor"

#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Modrý konektor"

#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Bílý konektor"

#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Černý konektor"

#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Šedý konektor"

#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Oranžový konektor"

#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Červený konektor"

#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Žlutý konektor"

#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Zelený konektor na předním panelu"

#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Růžový konektor na předním panelu"

#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Modrý konektor na předním panelu"

#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Bílý konektor na předním panelu"

#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Černý konektor na předním panelu"

#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Šedý konektor na předním panelu"

#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Oranžový konektor na předním panelu"

#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Červený konektor na předním panelu"

#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Žlutý konektor na předním panelu"

#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Rozložený výstup"

#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Snížení počtu kanálů"

#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Vstup virtuálního směšovače"

#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Výstup virtuálního směšovače"

#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Kanály virtuálního směšovače"

#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "%s %d (funkce)"

#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "%s (funkce)"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
700 701 702 703 704 705
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
#~ msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení \"%s\"."

#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr "Nezdařilo se zařazení vyrovnávací paměti na zařízení \"%s\"."

706 707 708 709 710
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se zvukovým serverem"

#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Nezdařil se dotaz na schopnosti zvukového serveru"