sr.po 15.1 KB
Newer Older
1 2
# Serbian translation of gst-plugins
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4
# Danilo Segan <dsegan@gmx.net>, 2004.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2011, 2013.
6 7
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.1.4\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10 11
"POT-Creation-Date: 2014-05-03 17:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-04 12:15+0200\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
12
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14
"Language: sr\n"
15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
18
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
19
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
20
"X-Project-Style: gnome\n"
21

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
msgid "Jack server not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
23
msgstr "Нисам пронашао сервер утичнице"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24 25 26 27

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Нисам успео да декодирам ЈПЕГ слику"

28
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29 30
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
31
msgstr "„%s“ изводи „%s“"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgid "Could not connect to server"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
34
msgstr "Не могу да се повежем са сервером"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
36 37 38
msgid "No URL set."
msgstr "Није подешена адреса."

39
msgid "Server does not support seeking."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
40
msgstr "Сервер не подржава позиционирање."
41 42

msgid "Could not resolve server name."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
43
msgstr "Не могу да решим назив сервера."
44 45

msgid "Could not establish connection to server."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
46
msgstr "Не могу да успоставим везу са сервером."
47 48

msgid "Secure connection setup failed."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
49
msgstr "Подешавање безбедне везе није успело."
50 51 52

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
53
msgstr "Дошло је до грешке на мрежи, или је сервер неочекивано затворио везу."
54 55

msgid "Server sent bad data."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
56
msgstr "Сервер је послао лоше податке."
57

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
58 59 60
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Унутрашња грешка тока података."

61
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
62
msgstr "Улазног звука нема или је неисправан, АВИ ток ће бити оштећен."
63

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
64
msgid "This file contains no playable streams."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
65
msgstr "Ова датотека не садржи токове за пуштање."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
67
msgid "This file is invalid and cannot be played."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
68
msgstr "Ова датотека је неисправна и не може бити пуштена."
69

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
70 71
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72
"Не могу да пустим ток зато што је шифрован УДП-ом „Спреман за пуштање“."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
73

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
75
msgstr "Ова датотека је оштећена и не може бити пуштена."
76

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
77
msgid "Invalid atom size."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
78
msgstr "Неисправна величина атома."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
79 80

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
81
msgstr "Ова датотека је непотпуна и не може бити пуштена."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
msgid "The video in this file might not play correctly."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
84
msgstr "Видео у овој датотеци можда неће бити пуштен исправно."
85

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86 87
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
88
msgstr "Ова датотека садржи превише токова. Пуштам само први %d"
89

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90 91 92 93
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
94 95
"Није пронађен ниједан подржани ток. Можда ћете морати да инсталирате "
"прикључак РТСП проширења Гстримера за токове Стварног медија."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96 97

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98 99 100
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
102 103 104
"Није пронађен ниједан подржани ток. Можда ћете морати да омогућите више "
"протокола преноса или можда на неки други начин недостаје прави прикључак "
"РТСП проширења ГСтримера."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgid "Internal data flow error."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
107
msgstr "Унутрaшња грешка протока података."
108

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109 110 111 112
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
113 114
"Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања. Уређај користи нека друга "
"апликација."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115 116

msgid ""
117
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118 119
"the device."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
120 121
"Не могу да покренем аудио уређај ради пуштања. Немате овлашћење за покретање "
"уређаја."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122 123

msgid "Could not open audio device for playback."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
124
msgstr "Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125

126 127 128 129
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
130 131
"Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања. Ово издање система отвореног "
"звука није подржано овим елементом."
132 133

msgid "Playback is not supported by this audio device."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
134
msgstr "Пуштање није подржано од стране овог звучног уређаја."
135 136

msgid "Audio playback error."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
137
msgstr "Грешка приликом пуштања звука."
138 139

msgid "Recording is not supported by this audio device."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
140
msgstr "Снимање није подржано од стране овог звучног уређаја."
141 142

msgid "Error recording from audio device."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
143
msgstr "Грешка приликом снимања са звучног уређаја."
144

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Не могу да покренем аудио уређај ради снимања. Немате овлашћење за покретање "
"уређаја."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Не могу да покренем звучни уређај ради снимања."

msgid "Record Source"
msgstr "Извор снимања"

msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"

msgid "Line In"
msgstr "Линијски улаз"

msgid "Internal CD"
msgstr "Унутрашњи ЦД"

msgid "SPDIF In"
msgstr "СПДИФ улаз"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "АУХ 1 улаз"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "АУХ 2 улаз"

msgid "Codec Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177
msgstr "Повратна петља кодека"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178 179

msgid "SunVTS Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
180
msgstr "Повратна петља СанВТС-а"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
182 183 184
msgid "Volume"
msgstr "Јачина звука"

185
msgid "Gain"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
186
msgstr "Појачање"
187

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
188 189 190 191 192 193
msgid "Monitor"
msgstr "Праћење"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Уграђени звучник"

194
msgid "Headphone"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
195
msgstr "Слушалице"
196

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
msgid "Line Out"
msgstr "Линијски излаз"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "СПДИФ излаз"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "АУХ 1 излаз"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "АУХ 2 излаз"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
209
#, c-format
210
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
211
msgstr "Грешка приликом читања %d бајтова са уређаја „%s“."
212

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213 214 215
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
216 217
"Нисам успео да нумеришем могући уређај записа снимка „%s“ са којим може да "
"ради"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
219
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
221
msgstr "Не могу да мапирам помоћне меморије са уређаја „%s“"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
223
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
224
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
225
msgstr "Управљачки програм уређаја „%s“ не подржава УИ начин %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
227
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
229
msgstr "Управљачки програм уређаја „%s“ не подржава ниједан познати УИ начин."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
231
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgid "Device '%s' does not support video capture"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
233
msgstr "Уређај „%s“ не подржава видео снимање"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
235
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236
msgid "Device '%s' is busy"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237
msgstr "Уређај „%s“ је заузет"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
msgstr "Уређај „%s“ не може да снима на %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgstr "Уређај „%s“ не може да снима у наведеном запису"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246

247 248
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgstr "Уређај „%s“ не подржава видео снимање"
250

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
251
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
252
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
253
msgstr "Не могу да добавим параметре на уређају „%s“"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254 255

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
msgstr "Видео уређај не прихвата нове поставке протока кадрова."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257 258

msgid "Video device could not create buffer pool."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
259
msgstr "Видео уређај не може да направи смештај међумеморије."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260

261 262
#, fuzzy
msgid "Video device did not provide output format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
msgstr "Видео уређај не прихвата нове поставке протока кадрова."
264 265 266 267 268 269

msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
270
msgstr "Управљачки програм уређаја „%s“ не подржава УИ начин %d"
271 272 273 274

msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
277
msgstr "Нисам успео да добавим подешавања тјунера %d на уређају „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
279
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
281
msgstr "Грешка добављања могућности за уређај „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
283
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgid "Device '%s' is not a tuner."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
285
msgstr "Уређај „%s“ није тјунер."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
287
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
289
msgstr "Нисам успео да добавим радио улаз на уређају „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
291
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgid "Failed to set input %d on device %s."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
293
msgstr "Нисам успео да подесим улаз %d на уређају %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
295
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
297
msgstr "Нисам успео да изменим стање утишаности за уређај „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
298

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299 300 301 302 303
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
304 305
"Грешка приликом добављања могућности за уређај „%s“: Није в4л2 управљачки "
"програм. Проверите да ли је то в4л1 управљачки програм."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307 308

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
309
msgstr "Нисам успео да пропитам својства уноса %d у уређају %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
311
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
313
msgstr "Нисам успео да добавим подешавања тјунера %d на уређају „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314 315 316

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
317
msgstr "Нисам успео да пропитам норму на уређају „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318 319 320

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
321
msgstr "Нисам успео да добавим својства контрола на уређају „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322

323 324 325 326
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Не могу да распознам уређај „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327 328
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
329
msgstr "Ово није уређај „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
331
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
333
msgstr "Не могу да покренем уређај „%s“ ради читања и уписа."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
335
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
337
msgstr "Уређај „%s“ није уређај за снимање."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
339
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
340
msgid "Device '%s' is not a output device."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
341
msgstr "Уређај „%s“ није излазни уређај."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
342

343 344 345 346 347 348 349 350
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Уређај „%s“ није излазни уређај."

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Не могу да покренем уређај „%s“ ради читања и уписа."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
351
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
353
msgstr "Нисам успео да подесим норму за уређај „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
355
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
357
msgstr "Нисам успео да добавим текућу учестаност тјунера за уређај „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358 359 360 361

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
362
"Нисам успео да подесим текућу учестаност тјунера за уређај „%s“ на %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363 364 365

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
366
msgstr "Нисам успео да добавим јачину сигнала за уређај „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
368
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
370
msgstr "Нисам успео да добавим вредност за контролу %d на уређају „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
372
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
374
msgstr "Нисам успео да подесим вредност %d за контролу %d на уређају „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375 376 377 378

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
379
"Нисам успео да добавим текући улаз на уређају „%s“. Можда је то радио уређај."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
381
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
382 383
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
384 385 386
msgstr ""
"Нисам успео да добавим текући излаз на уређају „%s“. Можда је то радио "
"уређај."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
387

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
388
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
389
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
390
msgstr "Нисам успео да подесим излаз %d на уређају %s."
391

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
393
msgstr "Промена резолуције приликом извршавања још увек није подржана."
394

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395
msgid "Cannot operate without a clock"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
396
msgstr "Не могу да радим без сата"