da.po 11.4 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Danish translation of gst-plugins-good.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
2
# Copyright (C) 2013 gst.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4 5
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
6
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7 8 9
#
# gain -> forhøjelse
# boost -> øgning?
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
#
11 12
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.2.1\n"
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15 16
"POT-Creation-Date: 2014-05-03 17:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-08 23:54+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
17
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
18
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Language: da\n"
20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24
msgid "Jack server not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
25
msgstr "Jack-server blev ikke fundet"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
26 27 28 29

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Mislykkedes i at afkode JPEG-billede"

30
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
33
msgstr "»%s« af »%s«"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

35 36 37
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Kunne ikke forbinde til server"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
38 39 40
msgid "No URL set."
msgstr "Ingen adresse angivet."

41
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
42
msgstr "Server understøtter ikke søgning."
43 44

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Kunne ikke slå servernavn op."
46 47

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til serveren."
49 50

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
msgstr "Opsætning af sikker forbindelse mislykkedes."
52 53 54 55

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
56
"Der opstod en netværksfejl, eller serveren lukkede uventet forbindelsen."
57 58

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
59
msgstr "Server sendte ugyldige data."
60

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
61 62 63
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

64
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
65
msgstr "Ingen eller defekt inddatalyd, AVI-sekvens vil blive ødelagt."
66

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
67 68 69
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Denne fil indeholder ingen spilbar strøm."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
70 71 72
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
73
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74
msgstr "Kan ikke afspille strøm, da den er krypteret med PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
75

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76 77 78
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ødelagt og kan ikke afspilles."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
79
msgid "Invalid atom size."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
80
msgstr "Ugyldig atomstørrelse."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
81 82 83 84

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
msgstr "Videoen i denne fil afspilles måske ikke korrekt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
88 89 90
# hvad er %d i dette program? Umiddelbart ville jeg tro det skulle
# hedde, "Afpiller kun første %d" men det kommer selvfølgelig an på 
# sammenhængen.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91 92
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Denne fil indeholder for mange strømme. Afspil først kun %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95 96 97 98
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
99 100
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du skal måske installere et "
"udvidelsesmodul for GStreamer RTSP til Real media-strømme."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101 102

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103 104 105
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du mangler måske at tillade yderligere "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
108
"transportprotokoller eller mangler måske det korrekte udvidelsesmodul til "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
"GStreamer RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111 112 113
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114 115 116
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118 119 120 121
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enheden anvendes af et andet "
"program."

msgid ""
122
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123 124
"the device."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Du har ikke rettighed til at åbne "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126 127 128 129 130
"enheden."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunne ikke åbne enhed til afspilning."

131 132 133 134
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
135
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Denne version af Open Sound System "
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
"er ikke understøttet af dette element."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Afspilning er ikke understøttet af denne lydenhed."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Fejl ved lydafspilning."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Optagelse er ikke understøttet af denne lydenhed."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
148
msgstr "Fejl ved optagelse fra lydenhed."
149

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Du har ikke rettighed til at åbne "
"enheden."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."

msgid "Record Source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
161
msgstr "Optagelseskilde"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
162 163

msgid "Microphone"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
164
msgstr "Mikrofon"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
165 166

msgid "Line In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
167
msgstr "Linje ind"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
168 169

msgid "Internal CD"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
170
msgstr "Intern cd"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171 172

msgid "SPDIF In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
173
msgstr "SPDIF ind"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
174 175

msgid "AUX 1 In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
176
msgstr "AUX 1 ind"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177 178

msgid "AUX 2 In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179
msgstr "AUX 2 ind"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
180 181

msgid "Codec Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
182
msgstr "Codec-loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
183 184

msgid "SunVTS Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
185
msgstr "SunVTS-loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
186

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
187 188 189
msgid "Volume"
msgstr "Lydstyrke"

190 191 192
msgid "Gain"
msgstr "Forhøjelse"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
193 194 195 196 197 198
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Indbygget højtaler"

199 200
msgid "Headphone"
msgstr "Hovedtelefon"
201

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
msgid "Line Out"
msgstr "Linje ud"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF ud"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ud"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ud"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
214
#, c-format
215
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
216
msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed »%s«."
217

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218 219 220
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221
"Kunne ikke nummerere mulig videoformater som enhed »%s« kan fungere med"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222 223 224

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
225
msgstr "Kunne ikke afbilde mellemlager fra enhed »%s«"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgstr "Driveren til enhed »%s« understøtter ikke IO-metoden %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
msgstr "Driveren til enhed »%s« understøtter ingen kendt IO-metode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236
msgid "Device '%s' does not support video capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgstr "Enheden »%s« understøtter ikke videooptagelse"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgid "Device '%s' is busy"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "Enheden »%s« er optaget"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245
msgstr "Enheden »%s« kan ikke optage med %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249
msgstr "Enheden »%s« kan ikke optage i det angivne format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
250

251 252 253 254
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Enheden »%s« understøtter ikke videooptagelse"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
255 256
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgstr "Kunne ikke hente parametre fra enhed »%s«"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258 259

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "Videoenheden accepterede ikke ny indstilling for billedrate."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261 262

msgid "Video device could not create buffer pool."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
263
msgstr "Videoenhed kunne ikke oprette mellemlagerkø."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264

265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
#, fuzzy
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "Videoenheden accepterede ikke ny indstilling for billedrate."

msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
msgstr "Driveren til enhed »%s« understøtter ikke IO-metoden %d"

msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed »%s« fejlede."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285
msgstr "Fejl under hentning af kapaciteter for enhed »%s«."
286

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgid "Device '%s' is not a tuner."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
msgstr "Enhed »%s« er ikke en tuner."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "Kunne ikke hente radioinddata for enhed »%s«."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294 295 296 297 298

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
301
msgstr "Kunne ikke ændre tilstand for tænk/slut for enhed »%s«."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302

303
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304 305 306 307
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
308
"Fejl ved hentning af egenskaber for enhed »%s«: Det er ikke en v412 driver. "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
"Kontroller om det er en v411 driver."
310 311 312 313 314

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Listning af inddata-attributter for %d i enhed %s fejlede"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
317
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed »%s« fejlede."
318 319 320

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
321
msgstr "Listning af standard på enhed »%s« fejlede."
322

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
325
msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed »%s« fejlede."
326

327 328
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
msgstr "Kan ikke identificere enhed »%s«."
330

331 332
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
333
msgstr "Dette er ikke en enheds »%s«."
334 335 336

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
337
msgstr "Kunne ikke tilgå enhed »%s«."
338 339 340

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
341
msgstr "Enhed »%s« er ikke en optageenhed."
342

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
343
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
344
msgid "Device '%s' is not a output device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
345
msgstr "Enhed »%s« er ikke en uddataenhed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
346

347 348
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
349
msgstr "Enhed »%s« er ikke en uddataenhed."
350 351 352

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
353
msgstr "Kunne ikke tilgå enhed »%s«."
354

355 356
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
357
msgstr "Indstilling af standard for enhed »%s« fejlede."
358 359 360

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
361
msgstr "Kunne ikke hente nuværende tuner-frekvens for enhed »%s«."
362 363 364

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
365
msgstr "Kunne ikke sætte nuværende tuner-frekvens for enhed »%s« til %lu Hz."
366 367 368

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
369
msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed »%s«."
370 371 372

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
373
msgstr "Kunne ikke hente værdi af kontrol %d for enhed »%s«."
374 375 376

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
msgstr "Kunne ikke sætte værdi %d på kontrol %d for enhed »%s«."
378

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
382
"Kunne ikke hente nuværende inddata for enhed »%s«. Måske er det en radioenhed"
383

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
384
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
385 386 387
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
388
"Kunne ikke hente nuværende uddata for enhed »%s«. Måske er det en radioenhed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
389

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
390
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
391
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
392
msgstr "Kunne ikke sætte uddata %d for enhed %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
393

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394 395 396 397
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."

msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398
msgstr "Kan ikke fungere uden et ur"