nb.po 3.28 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
# Kjartan Maraas <kmaraas@broadpark.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
9
"POT-Creation-Date: 2005-12-01 18:15+0100\n"
10 11 12 13 14 15 16
"PO-Revision-Date: 2004-10-04 15:54+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@broadpark.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
17 18
#: ext/libpng/gstpngdec.c:274 ext/libpng/gstpngdec.c:436
#: gst/wavparse/gstwavparse.c:1035
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
19 20 21
msgid "Internal data stream error."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22
#: gst/avi/gstavimux.c:1009
23 24 25
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr ""

26 27
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne filen «%s» for skriving."
28

29 30
#~ msgid "Error closing file \"%s\"."
#~ msgstr "Feil under lukking av fil «%s»."
31

32 33
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne filen «%s» for lesing."
34

35 36
#~ msgid "No filename specified."
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt."
37

38 39
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke skrive til fil «%s»."
40

41 42
#~ msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke konfigurere lydenhet «%s»."
43

44 45
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Enhet «%s» eksisterer ikke."
46

47 48
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Volum"
49

50 51
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bass"
52

53 54
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"
55

56 57
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"
58

59 60
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
61

62 63
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Høyttaler"
64

65 66
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje inn"
67

68 69
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"
70

71 72
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
73

74 75
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mikser"
76

77 78
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
79

80 81
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Opptak"
82

83 84
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Linje 1"
85

86 87
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Linje 2"
88

89 90
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Linje 3"
91

92 93
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digital 1"
94

95 96
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digital 2"
97

98 99
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digital 3"
100

101 102
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefon inn"
103

104 105
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefon ut"
106

107 108
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
109

110 111
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"
112

113 114
#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"
115

116 117 118
#, fuzzy
#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Høyttaler"
119

120 121
#~ msgid "Could not open CD device for reading."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."
122

123 124
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne VFS-fil «%s» for lesing."
125

126 127
#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt."
128

129 130
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne VFS-fil «%s» for skriving: %s."
131

132 133
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt"
134

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke lukke VFS-fil «%s»."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enhet oppgitt."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne enhet «%s» for lesing og skriving."

#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Enheten er ikke åpen."

#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Enheten er åpen."

#~ msgid "Device \"%s\" is not a capture device."
#~ msgstr "Enhet «%s» kan ikke fange data."