az.po 5.84 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# Translation of 'gst-plugins' messages to Azerbaijani.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is put in the public domain.
# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2005-08-25 11:45+0200\n"
11 12 13 14 15 16 17 18
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"

19
#: ext/audiofile/gstafsink.c:342 ext/sndfile/gstsf.c:624
20 21 22 23
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "\"%s\" faylı yazma üçün açıla bilmədi."

24
#: ext/audiofile/gstafsink.c:364 ext/audiofile/gstafsrc.c:369
25 26 27 28
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "\"%s\" faylı bağlana bilmədi."

29
#: ext/audiofile/gstafsrc.c:316
30 31 32 33
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "\"%s\" faylı oxuma üçün açıla bilmədi."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
34
#: ext/sndfile/gstsf.c:585
35 36 37
msgid "No filename specified."
msgstr "Fayl adı verilməyib."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
38
#: ext/sndfile/gstsf.c:838
39 40 41 42
#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "\"%s\" faylına yazıla bilmədi."

43
#: gst/avi/gstavimux.c:1007
44 45 46
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Səhv ya da olmayan audio girişi, AVI yayımı pozulacaqdır."

47
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:296
48 49 50 51
#, c-format
msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
msgstr "\"%s\" audio avadanlığı yazma üçün açıla bilmədi."

52
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:308 sys/dxr3/dxr3videosink.c:281
53 54 55 56
#, c-format
msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
msgstr "\"%s\" idarə avadanlığı yazma üçün açıla bilmədi."

57
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:341
58 59 60 61
#, c-format
msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
msgstr "\"%s\" audio avadanlığı quraşdırıla bilmədi."

62
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:355 sys/dxr3/dxr3audiosink.c:392
63 64 65 66
#, c-format
msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
msgstr "\"%s\" audio avadanlığı %d Hz-ə keçirilə bilmədi."

67
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:420
68 69 70 71
#, c-format
msgid "Could not close audio device \"%s\"."
msgstr "\"%s\" audio avadanlığı bağlana bilmədi."

72
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:427 sys/dxr3/dxr3videosink.c:306
73 74 75 76
#, c-format
msgid "Could not close control device \"%s\"."
msgstr "\"%s\" idarə avadanlığı bağlana bilmədi."

77
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:269
78 79 80 81
#, c-format
msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
msgstr "\"%s\" video avadanlığı yazma üçün açıla bilmədi."

82
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:299
83 84 85 86
#, c-format
msgid "Could not close video device \"%s\"."
msgstr "\"%s\" video avadanlığı bağlana bilmədi."

87
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:451
88 89 90 91
#, c-format
msgid "Could not write to device \"%s\"."
msgstr "\"%s\" avadanlığına yazıla bilmədi."

92 93
#~ msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
#~ msgstr "\"%s\" OSS avadanlığı başqa bir proqram tərəfindən istifadədədir."
94

95 96
#~ msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığına yetişə bilmədi, səlahiyyətlərini yoxlayın."
97

98 99
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığı mövcud deyil."
100

101 102
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığı yazma üçün açıla bilmədi."
103

104 105
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığı oxuma üçün açıla bilmədi."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
106

107 108
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Səs"
109

110 111
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"
112

113 114
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "İncə"
115

116 117
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Sint"
118

119 120
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
121

122 123
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Spiker"
124

125 126
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Xətd-giriş"
127

128 129
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"
130

131 132
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
133

134 135
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mikser"
136

137 138
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
139

140 141
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Qeyd"
142

143 144
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Giriş-gain"
145

146 147
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Çıxış-gain"
148

149 150
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Xətd-1"
151

152 153
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Xətd-2"
154

155 156
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Xətd-3"
157

158 159
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Dijital-1"
160

161 162
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Dijital-2"
163

164 165
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Dijital-3"
166

167 168
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefon-girişi"
169

170 171
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefon-çıxışı"
172

173 174
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
175

176 177
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"
178

179 180
#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"
181

182 183 184
#, fuzzy
#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Spiker"
185

186 187
#~ msgid "Could not open CD device for reading."
#~ msgstr "CD avadanlığı oxuma üçün açıla bilmədi."
188

189 190
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "\"%s\" vfs faylı oxuma üçün açıla bilmədi."
191

192 193 194
#, fuzzy
#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Fayl adı verilməyib."
195

196 197 198
#, fuzzy
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "\"%s\" vfs faylı yazma üçün açıla bilmədi."
199

200 201 202
#, fuzzy
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Fayl adı verilməyib."
203

204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "\"%s\" vfs faylı bağlana bilmədi."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Avadanlıq bildirilməyib."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığı oxuma və yazma üçün açıla bilmədi."

#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Avadanlıq açıq deyil."

#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Avadanlıq açıqdır."

#~ msgid "Device \"%s\" is not a capture device."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığı capture avadanlığı deyil."

#~ msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığından bufferlər alına bilmədi."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "\"%s\" avadanlığından kifayət qədər bufferlər alına bilmədi."