Commit 10506f15 authored by Joe Rayhawk's avatar Joe Rayhawk
Browse files

moin2iki: Importing Moin history for page Anasayfa

parents e3ec1f66 062125c7
##master-page:FrontPage
#format wiki
#language tr
#pragma section-numbers off
[[FrontPage|English]] / [[Portada_Español|Español]] / [[FrontPage-fr|Français]] / [[FrontPage-pt-br|Português]] / [[Заглавная_страница|Русский]] / [[FrontPage-it|Italiano]] / Türkçe
||<tablebgcolor="#f0efe0" tablewidth="90%" tablestyle="border-collapse: collapse;"12% style="border: 1px solid black; text-align: center;"> [[Bugs|Hatalar]] ||<12% style="border: 1px solid black; text-align: center;"> [[Source|Kaynak]] ||<12% style="border: 1px solid black; text-align: center;"> [[Development|Geliştirme]] ||<12% style="border: 1px solid black; text-align: center;"> [[TürkçeÇevirilerHakkında|Türkçe Çeviriler Hakkında]] / [[Translation_Team|Çeviri Ekibi]] ||
= Nouveau: nVidia ekran kartları için, Hızlandırılmış Açık Kaynak Kodlu Grafik Sürücüsü =
=== Nouveau Hakkında ===
'''Nouveau''' projesi [[CodeNames|nVidia ekran kartları]] için yüksek kaliteli, özgür yazılım sürücüleri üretmeyi hedeflemektedir. “Nouveau” [''nuvo''] Fransızca'da “yeni” anlamına gelir.
Eğer soru ve ya sorunlarınız varsa , bize ulaşmadan önce lütfen '''[[TroubleShooting|Sorun Giderme]]''', '''[[Bugs|Hatalar]]''' and '''[[FAQ|SSS]]''' sayfalarına bir göz gezdiriniz.
Geliştirme süreci hakkındaki sohbetlerin çoğu [[http://freenode.net/|freenode]] üzerindeki [[irc://irc.freenode.net/nouveau|#nouveau]] '''IRC kanalı''' vasıtasıyla yapılmaktadır. Ham konuşma kayıtlarına ve işlenmiş özet hallerine (sözüm ona ''gNGY'', veya gelişigüzel Nouveau Geliştirme Yoldaşlıkları) '''[[IrcChatLogs|IRC sohbet kayıtları]]''' sayfasından ulaşılabilir.
Aynı zamanda kullandığımız birçok '''e-mail listesi''' bulunmaktadır: bugzilla raporları, yamalar, tartışma ve duyurular '''[[http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/nouveau|nouveau]]''' listesine gönderilir; Nouveau DDX, bazı geliştirme araçları (örneğin, ''rules-ng'' ve ''renouveau'') ve donanım belgeleri [[http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/nouveau-cvs|CVS katkı]] listesine rapor edilir. [[http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/dri-devel|dri-devel]] ve [[http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/mesa-dev|mesa-dev]] listeleri de önemlidir; bunlarla ilgili gerekli açıklamalar için [[http://dri.freedesktop.org/wiki/MailingLists|DRI e-mail listeleri]]ne bakınız ve lütfen son kullanıcı destek listeleri ile geliştirici listelerinin farklı amaçlar için olduğunu unutmayınız..
Proje hakkında neler konuşulduğuyla da ilgileniyoruz , hakkımızda çıkan yayınların bağlantılarına [[InThePress|Basında Biz]] sayfasından ulaşabilirsiniz.
Nouveau sürücüsü üç ana bölümden oluşur: çekirdek modülleri (DRM), X sürücüsü (DDX), ve [[MesaDrivers|3B sürücü]] (Mesa içinde, isteğe bağlı). Ek olarak, Nouveau desteği ile birlikte libdrm de gereklidir. Bu sürücülerin hepsinin kaynak kodlarını [[Source|Kaynak]] sayfasında bulabilirsiniz.
<<Anchor(Status)>>
=== Mevcut Durum ===
Hızlı Bakış:
* [[KernelModeSetting]] (KMS) zorunludur.
* Bir çok yongada askıya alma ve devam etme özelliği çalışmaktadır.
* 2B desteği; EXA hızlandırması, Xv ve [[Randr12]] (çoklu monitör, ekran döndürme, vs.) ile birlikte çok iyi durumdadır. X'de çoklu monitörlerin nasıl çalıştığını anlamak için [[MultiMonitorDesktop|Çoklu Monitör Desteği]] sayfasına bakınız..
* [[CodeNames#NVC0|NVD9]] gibi bazı Fermi kartları için, [[InstallDRM#Firmware|firmware durumu]]nu kontrol ediniz.(hızlandırma özelliği için gereklidir)
* Bazı 3B hızlandırmaları içermektedir. Mesa Sürücülerini dikkatlice okuyunuz.
* [[Optimus|Nvidia Optimus]] desteği henüz sağlanamadı, Optimus laptoplarda Nvidia kartları kullanmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz.
Her yonga seti için desteklenen işlevsellikle ilgili bilgi almak için [[FeatureMatrix|Desteklenen Özellikler]] sayfasına bakınız.
[[HardwareStatus|Burada]] her kart için ayrı durumlar sözkonusudur. (tam olarak tamamlanmadı)
Kullanıcılar Nouveau sürücülerini yükleyip internete girme, video seyretme, (OpenGL kullanmayan) 2B oyunlar oynama gibi düzenli masaüstü etkinliklerini bu sürücülerde deneyerek geliştirme sürecine katkıda bulunabilirler. Çoklu monitör özelliğini kullanın ve tv çıkışının çalışıp çalışmadığını deneyin . Karşılaştığınız herhangi bir problemle ilgili gerekli bilgileri bugzilla veya bu wikide bulabilirsiniz . Eğer bulamazsanız lütfen [[Bugs|hata kaydı]] yapınız.
Hızlandırılmış OpenGL, üzerinde çalışmalar yapılmasına rağmen, henüz desteklenmemektedir.
Aynı zamanda özel test istekleri de [[TestersWanted|Testçilerden İstenenler]] sayfasında bulunabilir.
İhtiyacınız olmayan nVidia donanımınız varsa, [[HardwareDonations|Donanım Bağışları]] sayfasını ziyaret edip bağışta bulunmanız bize çok yardımzı olacaktır!
==== Yüklemek ====
Geilştiriciler ve ileri düzey kullanıcılar için, '''[[InstallNouveau|Nouveau Kurulumu]]''' sayfasında Nouveau derlenmesi ve kullanımı ile ilgili gerekli talimatlar bulunmaktadır.
=== Katkı Yapmak ===
Nouveau'nun geliştirilmesine yardımcı olmak mı istiyorsunuz ? [[http://github.com/pathscale/pscnv/wiki/TODO-for-newcomers|Pathscale Wiki]] sayfasında başlangıç olarak yapılabilecek basit görevler hakkında bilgi alabilirsiniz..
Gördüğünüz gibi; yapılacak, kod yazmaya hazır olmayanlar için de bir sürü iş var! IRC'ye giriniz ve müsayit bir danışmandan nasıl başlayacağınızla ilgili bilgi edininiz .
=== Haberler ===
'''''18.6.2012 posted by mupuf'''''
* Three months ago, Nouveau was out of staging. Following this, libdrm was rewritten and released as "stable". Mesa drivers then were rebased on top of it and are being stabilized for Mesa 8.1. The last missing piece to be released as stable was xf86-video-nouveau, the nouveau DDX. Consider it done [[http://cgit.freedesktop.org/nouveau/xf86-video-nouveau/commit/?id=6dbf4ea12600275775123f9f564469454415da55|since yesterday]], Ben Skeggs [[http://nouveau.freedesktop.org/release/|released the version 1.0]] of the DDX.
'''''30.3.2012 posted by calim'''''
* Initial acceleration support for Kepler has been [[http://cgit.freedesktop.org/nouveau/linux-2.6/log/|committed]]. [[NVC0_Firmware|External firmware]] is still required for now. The DDX also requires the [[https://github.com/skeggsb/|new libdrm]], which will be merged soon.
'''''29.3.2012 posted by shinpei'''''
* An open-source CUDA driver and runtime (but not compiler) is now available with [[https://github.com/shinpei0208/gdev|Gdev]].
'''''22.3.2012 posted by shinpei'''''
* Nouveau is leaving staging! That is, Nouveau will be part of the mainline Linux kernel.
'''''17.1.2012 posted by lynxeye'''''
* We are at [[http://fosdem.org/2012/|FOSDEM 2012]]. There will be an presentation about nouveau and a few devs can be found in the X.Org DevRoom to answer your questions. Here are the [[https://github.com/mupuf/xdc2011-nouveau/blob/fosdem2012/nouveau.pdf|slides]].
'''''14.9.2011 posted by mupuf'''''
* No new Nouveau companion, but here is the [[https://github.com/mupuf/xdc2011-nouveau/blob/master/nouveau.pdf|presentation]] I gave at the XDC2011. It should answer some questions and shows the current work.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment