Commit abf334e8 authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵

po: Update translations

parent 06cd3f1c
......@@ -4,14 +4,14 @@
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.1.4\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-18 12:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-18 19:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 12:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-16 10:40+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -241,9 +241,9 @@ msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v rozměru %d × %d"
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v tomto konkrétním formátu"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Zařízení „%s“ nepodporuje zachytávání videa"
msgstr "Zařízení „%s“ nepodporuje nesousedící složky obrazu"
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
......@@ -252,30 +252,26 @@ msgstr "Nezdařilo se zjištění parametrů na zařízení „%s“"
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Videozařízení nepřijalo nové nastavení snímkové rychlosti."
#, fuzzy
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "Videozařízení nepřijalo nové nastavení snímkové rychlosti."
msgstr "Videozařízení neposkytuje výstupní formát."
msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr ""
msgstr "Videozařízení sdělilo neplatné rozměry."
#, fuzzy
msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje V/V metodu %d"
msgstr "Videozařízení používá nepodporovanou metodu prokládání."
msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
msgstr ""
msgstr "Videozařízení používá nepodporovaný rastrový formát."
#, fuzzy
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr "Videozařízení se nezdařilo vytvořit společnou vyrovnávací paměť."
msgstr "Selhalo nastavení vnitřní společné vyrovnávací paměti."
#, fuzzy
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr "Videozařízení se nezdařilo vytvořit společnou vyrovnávací paměť."
msgstr "Videozařízení nedoporučuje nijakou velikost vyrovnávací paměti."
msgid "No downstream pool to import from."
msgstr ""
msgstr "Neexistuje žádný společný proud dat, ze kterého by šlo importovat."
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
......@@ -302,33 +298,32 @@ msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Selhala změna stavu zapnutí/vypnutí zvuku u zařízení „%s“."
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr ""
msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr ""
msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje V/V metodu %d"
msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Videozařízení nepřijalo nové nastavení snímkové rychlosti."
msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Videozařízení nepřijalo nové nastavení snímkové rychlosti."
msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Videozařízení nepřijalo nové nastavení snímkové rychlosti."
msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
#, fuzzy
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Selhalo dekódování obrázku JPEG"
msgstr "Selhalo spuštění vlákna dekodéru."
msgid "Failed to process frame."
msgstr ""
msgstr "Selhalo zpracování snímku."
#, c-format
msgid ""
......@@ -364,7 +359,7 @@ msgstr "Toto není zařízení „%s“."
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení „%s“ pro čtení a pro zápisu."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
......@@ -374,13 +369,13 @@ msgstr "Zařízení „%s“ není zachytávacím zařízením."
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Zařízení „%s“ není výstupním zařízením."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Zařízení „%s“ není výstupním zařízením."
msgstr "Zařízení „%s“ není zařízením M2M."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení „%s“ pro čtení a pro zápisu."
msgstr "Nezdařilo se duplikovat zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
......
......@@ -4,14 +4,15 @@
#
# Nicolas Velin <nicolas@velin.fr>, 2008.
# Claude Paroz <claude@2xlibre.net>, 2008-2011.
# Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>, 2015
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.28.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-18 12:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-28 09:22+0200\n"
"Last-Translator: Claude Paroz <claude@2xlibre.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 12:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-26 19:35+0200\n"
"Last-Translator: Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>\n"
"Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,10 +20,10 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "Jack server not found"
msgstr ""
msgstr "serveur Jack introuvable"
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Échec de décodage de l'image JPEG"
msgstr "Échec de décodage de limage JPEG"
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#, c-format
......@@ -175,13 +176,11 @@ msgstr "Entrée AUX 1"
msgid "AUX 2 In"
msgstr "Entrée AUX 2"
#, fuzzy
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Boucle interne"
msgstr "Codec boucle interne"
#, fuzzy
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Boucle interne"
msgstr "SunVTS boucle interne"
msgid "Volume"
msgstr "Volume"
......@@ -222,58 +221,52 @@ msgstr ""
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Impossible de mapper les tampons du périphérique « %s »."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr ""
"Le pilote du périphérique « %s » ne prend en charge aucune méthode "
"d'enregistrement connue."
"Le pilote du périphérique « %s » ne prend en charge la méthode d’entrée-"
"sortie %d"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr ""
"Le pilote du périphérique « %s » ne prend en charge aucune méthode "
"d'enregistrement connue."
"Le pilote du périphérique « %s » ne prend en charge aucune méthode d’entrée-"
"sortie connue."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un périphérique de sortie."
msgstr "Périphérique « %s » occupé"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un périphérique d'enregistrement."
msgstr ""
"Le périphérique « %s » ne peut pas capturer avec une résolution de %d x %d"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un périphérique d'enregistrement."
msgstr "Le périphérique « %s » ne peut pas capturer dans le format spécifié"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un périphérique de sortie."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Impossible d'obtenir les paramètres du périphérique « %s »"
#, fuzzy
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
"Le périphérique d'entrée vidéo n'a pas accepté le nouveau paramètre de "
"fréquence d'image."
"Le périphérique vidéo n'a pas accepté le nouveau paramètre de fréquence "
"d'image."
#, fuzzy
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr ""
"Le périphérique d'entrée vidéo n'a pas accepté le nouveau paramètre de "
"fréquence d'image."
msgstr "Le périphérique vidéo n'a pas fourni de format de sortie."
msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
msgstr ""
"Le pilote du périphérique « %s » ne prend en charge aucune méthode "
"d'enregistrement connue."
msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
msgstr ""
......@@ -281,16 +274,13 @@ msgstr ""
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr ""
"Le périphérique d'entrée vidéo n'a pas accepté le nouveau paramètre de "
"fréquence d'image."
msgstr "Le périphérique vidéo n'a suggéré aucune taille de cache."
msgid "No downstream pool to import from."
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr ""
"Impossible d'obtenir les paramètres du syntoniseur %d du périphérique « %s »."
......@@ -299,9 +289,9 @@ msgstr ""
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
msgstr "Erreur de lecture de %d octets sur le périphérique « %s »."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un périphérique de sortie."
msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un syntoniseur."
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
......@@ -327,27 +317,20 @@ msgstr ""
"Le pilote du périphérique « %s » ne prend en charge aucune méthode "
"d'enregistrement connue."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr ""
"Le périphérique d'entrée vidéo n'a pas accepté le nouveau paramètre de "
"fréquence d'image."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr ""
"Le périphérique d'entrée vidéo n'a pas accepté le nouveau paramètre de "
"fréquence d'image."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr ""
"Le périphérique d'entrée vidéo n'a pas accepté le nouveau paramètre de "
"fréquence d'image."
#, fuzzy
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Échec de décodage de l'image JPEG"
msgstr "Échec de démarrage du processus de décodage."
msgid "Failed to process frame."
msgstr ""
......@@ -397,9 +380,9 @@ msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un périphérique d'enregistremen
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un périphérique de sortie."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un périphérique de sortie."
msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un périphérique M2M."
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
......@@ -459,358 +442,5 @@ msgstr ""
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Impossible de fonctionner sans horloge"
#, fuzzy
#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Le périphérique « %s » n'est pas un périphérique de sortie."
#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
#~ msgstr "Taille de trame imprévue de %u à la place de %u."
#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
#~ msgstr "L'obtention de trames vidéo du périphérique « %s » a échoué."
#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
#~ msgstr "Échec après %d tentatives. périphérique %s. erreur système : %s"
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basses"
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Aiguës"
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Haut-parleur"
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Entrée ligne"
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mélangeur"
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Enregistrement"
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Gain d'entrée"
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Gain de sortie"
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Ligne 1"
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Ligne 2"
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Ligne 3"
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Numérique 1"
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Numérique 2"
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Numérique 3"
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Entrée casque"
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Sortie casque"
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Vidéo"
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"
#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr ""
#~ "Impossible d'ouvrir le périphérique audio pour la gestion des contrôles "
#~ "de mixage."
#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Impossible d'ouvrir le périphérique audio pour la gestion des contrôles "
#~ "de mixage. Cette version de OSS (Open Sound System) n'est pas prise en "
#~ "charge par cet élément."
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Volume général"
#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Avant"
#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Arrière"
#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Écouteurs"
#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Centre"
#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"
#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Ambiophonie"
#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Côté"
#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "Sortie AUX"
#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "Profondeur 3D"
#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "Centre 3D"
#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "Amélioration 3D"
#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Téléphone"
#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Entrée vidéo"
#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "Entrée AUX"
#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Gain d'enregistrement"
#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Gain de sortie"
#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Amplification micro"
#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnostic"
#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Amplification basses"
#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Ports de lecture"
#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Entrée"
#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Source de moniteur"
#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Bip de clavier"
#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Stéréo simulée"
#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stéréo"
#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Son ambiophonique"
#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Gain de microphone"
#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Source de haut-parleur"
#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Source de microphone"
#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Jack"
#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Centre / LFE"
#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Mélangeur stéréo"
#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Mélangeur mono"
#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Mélangeur d'entrée"
#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Microphone 1"
#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Microphone 2"
#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Sortie numérique"
#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Entrée numérique"
#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"
#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modem"
#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Combiné"
#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Autre"
#~ msgid "None"
#~ msgstr "Aucun"
#~ msgid "On"
#~ msgstr "Activé"
#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Désactivé"
#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Son coupé"
#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Rapide"
#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Très bas"
#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Bas"
#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Moyen"
#~ msgid "High"
#~ msgstr "Élevé"
#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Très élevé"
#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Production"
#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Micro du panneau avant"
#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Entrée ligne du panneau avant"
#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Écouteurs du panneau avant"
#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Sortie ligne du panneau avant"
#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Connecteur vert"
#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Connecteur rose"
#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Connecteur bleu"
#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Connecteur blanc"
#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Connecteur noir"
#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Connecteur gris"
#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Connecteur orange"
#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Connecteur rouge"
#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Connecteur jaune"
#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Connecteur vert du panneau avant"
#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Connecteur rose du panneau avant"
#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Connecteur bleu du panneau avant"
#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Connecteur blanc du panneau avant"
#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Connecteur noir du panneau avant"
#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Connecteur gris du panneau avant"
#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Connecteur orange du panneau avant"
#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Connecteur rouge du panneau avant"
#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Connecteur jaune du panneau avant"
#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Sortie partagée"
#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Mélange réduit"
#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Entrée de mélangeur virtuel"
#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Sortie de mélangeur virtuel"
#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Canaux de mélangeur virtuel"
#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "Fonction %s %d"
#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "Fonction %s"
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
#~ msgstr "Erreur de lecture de %d octets sur le périphérique « %s »."
#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr ""
#~ "Impossible de mettre les tampons en file d'attente sur le périphérique "
#~ "« %s »."
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Impossible d'établir une connexion vers le serveur de son"
#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr ""
#~ "Échec lors de l'interrogation du serveur de son au sujet de ses capacités"
#~ msgstr "Le périphérique « %s » ne prend en charge la capture video."
# Brazilian Portuguese translation of gst-plugins-good.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Copyright (C) 2008-2013 Free Software Foundation, Inc.
# Fabrício Godoy <skarllot@gmail.com>, 2008-2013.