da.po 376 KB
Newer Older
1
# Danish translation for NetworkManager.
2
# Copyright (C) 2004-2007
3 4
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# David Nielsen <dnielsen@breakmygentoo.net>, 2004.
5
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004.
6
# Lasse Bang Mikkelsen <lbm@fatalerror.dk>, 2005, 06, 07.
7
# Lubomir Rintel <lkundrak@v3.sk>, 2016-2017. #zanata
8
# Thomas Haller <thaller@redhat.com>, 2017. #zanata
9
# scootergrisen, 2019.
10 11
msgid ""
msgstr ""
12 13 14 15 16 17 18
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.freedesktop.org/NetworkManager/"
"NetworkManager/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 15:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-13 04:35+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish\n"
19
"Language: da\n"
20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24

Thomas Haller's avatar
Thomas Haller committed
25
#: ../clients/cli/agent.c:40
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
26 27 28 29 30 31 32
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli agent { COMMAND | help }\n"
"\n"
"COMMAND := { secret | polkit | all }\n"
"\n"
msgstr ""
33 34 35 36
"Anvendelse: nmcli agent { KOMMANDO | help }\n"
"\n"
"KOMMANDO := { secret | polkit | all }\n"
"\n"
37

Thomas Haller's avatar
Thomas Haller committed
38
#: ../clients/cli/agent.c:48
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli agent secret { help }\n"
"\n"
"Runs nmcli as NetworkManager secret agent. When NetworkManager requires\n"
"a password it asks registered agents for it. This command keeps nmcli "
"running\n"
"and if a password is required asks the user for it.\n"
"\n"
msgstr ""
49 50 51 52 53 54 55
"Anvendelse: nmcli agent secret { help }\n"
"\n"
"Kører nmcli som NetworkManager hemmelig agent. Når NetworkManager kræver\n"
"en adgangskode, så spørger den registrerede agenter om den. Kommandoen "
"holder nmcli kørende\n"
"og hvis der kræves en adgangskode, så spørger den brugeren om den.\n"
"\n"
56

Thomas Haller's avatar
Thomas Haller committed
57
#: ../clients/cli/agent.c:58
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli agent polkit { help }\n"
"\n"
"Registers nmcli as a polkit action for the user session.\n"
"When a polkit daemon requires an authorization, nmcli asks the user and "
"gives\n"
"the response back to polkit.\n"
"\n"
msgstr ""
68 69 70 71 72 73 74
"Anvendelse: nmcli agent polkit { help }\n"
"\n"
"Registrerer nmcli som en polkit-handling til brugersessionen.\n"
"Når en polkit-dæmon kræver en autentifikation, så spørger nmcli brugeren og "
"giver\n"
"svaret tilbage til polkit.\n"
"\n"
75

Thomas Haller's avatar
Thomas Haller committed
76
#: ../clients/cli/agent.c:68
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
77 78 79 80 81 82 83
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli agent all { help }\n"
"\n"
"Runs nmcli as both NetworkManager secret and a polkit agent.\n"
"\n"
msgstr ""
84 85 86 87
"Anvendelse: nmcli agent all { help }\n"
"\n"
"Kører nmcli som både NetworkManager-hemmelighed og en polkit-agent.\n"
"\n"
88

89
#: ../clients/cli/agent.c:157
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
90 91
#, c-format
msgid "nmcli successfully registered as a NetworkManager's secret agent.\n"
92
msgstr "nmcli blev registreret som en NetworkManagers hemmelig agent.\n"
93

94
#: ../clients/cli/agent.c:159
95
#, c-format
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
96
msgid "Error: secret agent initialization failed"
97
msgstr "Fejl: initialisering af hemmelig agent mislykkedes"
98

99
#: ../clients/cli/agent.c:178
100
#, c-format
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
101
msgid "Error: polkit agent initialization failed: %s"
102
msgstr "Fejl: initialisering af polkit-agent mislykkedes: %s"
103

104
#: ../clients/cli/agent.c:186
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
105 106
#, c-format
msgid "nmcli successfully registered as a polkit agent.\n"
107
msgstr "nmcli blev registreret som en polkit-agent.\n"
108

109 110
#: ../clients/cli/common.c:361 ../clients/cli/common.c:362
#: ../clients/cli/common.c:393 ../clients/cli/common.c:394
111
#: ../clients/cli/connections.c:1455
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
112
msgid "GROUP"
113
msgstr "GRUPPE"
114

115
#: ../clients/cli/common.c:621
116
#, c-format
117
msgid "Error: openconnect failed: %s\n"
118
msgstr "Fejl: openconnect mislykkedes: %s\n"
119

120
#: ../clients/cli/common.c:628
121
#, c-format
122
msgid "Error: openconnect failed with status %d\n"
123
msgstr "Fejl: openconnect mislykkedes med statussen %d\n"
124

125 126 127
#: ../clients/cli/common.c:630
#, c-format
msgid "Error: openconnect failed with signal %d\n"
128
msgstr "Fejl: openconnect mislykkedes med signalet %d\n"
129

130 131
#: ../clients/cli/common.c:711
#, c-format
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
132
msgid ""
133 134
"Warning: password for '%s' not given in 'passwd-file' and nmcli cannot ask "
"without '--ask' option.\n"
135 136
msgstr "Advarsel: adgangskoden til '%s' er ikke givet i 'passwd-file' og nmcli kan "
"ikke spørge uden '--ask'-tilvalget.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
137

138
#: ../clients/cli/common.c:1211
139
#, c-format
140
msgid "Error: Could not create NMClient object: %s."
141
msgstr "Fejl: Kunne ikke oprette NMClient-objekt: %s."
142

143 144
#: ../clients/cli/common.c:1231
msgid "Error: NetworkManager is not running."
145
msgstr "Fejl: NetworkManager kører ikke."
146

147 148 149
#: ../clients/cli/common.c:1327
#, c-format
msgid "Error: argument '%s' not understood. Try passing --help instead."
150
msgstr "Fejl: argumentet '%s' ikke forstået. Prøv med --help i stedet."
151

152 153
#: ../clients/cli/common.c:1337
msgid "Error: missing argument. Try passing --help."
154
msgstr "Fejl: manglende argument. Prøv med --help."
155

156 157
#: ../clients/cli/common.c:1390
msgid "access denied"
158
msgstr "adgang nægtet"
159

160
#: ../clients/cli/common.c:1398 ../clients/cli/connections.c:81
161 162
#: ../clients/cli/connections.c:90 ../clients/cli/devices.c:440
#: ../clients/cli/devices.c:532 ../clients/cli/devices.c:539
163 164 165 166 167
#: ../clients/cli/general.c:41 ../clients/cli/general.c:129
#: ../clients/cli/general.c:134 ../clients/common/nm-client-utils.c:260
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:273
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:277
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:282
168 169 170 171
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:1554
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:1604
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:2744
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:2799
172 173
msgid "unknown"
msgstr "ukendt"
174

175 176 177
#: ../clients/cli/common.c:1399
msgid "none"
msgstr "ingen"
178

179 180
#: ../clients/cli/common.c:1400
msgid "portal"
181
msgstr "portal"
182

183 184
#: ../clients/cli/common.c:1401
msgid "limited"
185
msgstr "begrænset"
186

187 188
#: ../clients/cli/common.c:1402
msgid "full"
189
msgstr "fuld"
190

191 192 193
#. define some prompts for connection editor
#: ../clients/cli/connections.c:65
msgid "Setting name? "
194
msgstr "Indstillingsnavn? "
195

196 197
#: ../clients/cli/connections.c:66
msgid "Property name? "
198
msgstr "Egenskabsnavn? "
199

200 201
#: ../clients/cli/connections.c:67
msgid "Enter connection type: "
202
msgstr "Indtast forbindelsestype: "
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
203

204 205 206
#. define some other prompts
#: ../clients/cli/connections.c:71
msgid "Connection (name, UUID, or path): "
207
msgstr "Forbindelse (navn, UUID eller sti): "
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
208

209 210
#: ../clients/cli/connections.c:72
msgid "VPN connection (name, UUID, or path): "
211
msgstr "VPN-forbindelse (navn, UUID eller sti): "
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
212

213 214
#: ../clients/cli/connections.c:73
msgid "Connection(s) (name, UUID, or path): "
215
msgstr "Forbindelse(r) (navn, UUID eller sti): "
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
216

217 218
#: ../clients/cli/connections.c:74
msgid "Connection(s) (name, UUID, path or apath): "
219
msgstr "Forbindelse(r) (navn, UUID, sti eller apath): "
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
220

221 222 223
#: ../clients/cli/connections.c:82
msgid "activating"
msgstr "aktiverer"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
224

225 226 227
#: ../clients/cli/connections.c:83
msgid "activated"
msgstr "aktiveret"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
228

229 230
#: ../clients/cli/connections.c:84 ../clients/common/nm-client-utils.c:271
msgid "deactivating"
231
msgstr "deaktiverer"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
232

233 234
#: ../clients/cli/connections.c:85
msgid "deactivated"
235
msgstr "deaktiveret"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
236

237 238
#: ../clients/cli/connections.c:91
msgid "VPN connecting (prepare)"
239
msgstr "VPN opretter forbindelse (forbered)"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
240

241 242
#: ../clients/cli/connections.c:92
msgid "VPN connecting (need authentication)"
243
msgstr "VPN opretter forbindelse (behøver autentifikation)"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
244

245 246
#: ../clients/cli/connections.c:93
msgid "VPN connecting"
247
msgstr "VPN opretter forbindelse"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
248

249 250
#: ../clients/cli/connections.c:94
msgid "VPN connecting (getting IP configuration)"
251
msgstr "VPN opretter forbindelse (indhenter IP-konfiguration)"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
252

253 254
#: ../clients/cli/connections.c:95
msgid "VPN connected"
255
msgstr "VPN forbundet"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
256

257 258
#: ../clients/cli/connections.c:96
msgid "VPN connection failed"
259
msgstr "VPN-forbindelse mislykkedes"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
260

261 262 263
#: ../clients/cli/connections.c:97
msgid "VPN disconnected"
msgstr "VPN afbrudt"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
264

265 266 267
#: ../clients/cli/connections.c:518
msgid "never"
msgstr "aldrig"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
268

269
#: ../clients/cli/connections.c:869
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
270 271 272 273
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection { COMMAND | help }\n"
"\n"
274 275
"COMMAND := { show | up | down | add | modify | clone | edit | delete | "
"monitor | reload | load | import | export }\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308
"\n"
" show [--active] [--order <order spec>]\n"
" show [--active] [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
" up [[id | uuid | path] <ID>] [ifname <ifname>] [ap <BSSID>] [passwd-file "
"<file with passwords>]\n"
"\n"
" down [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
" add COMMON_OPTIONS TYPE_SPECIFIC_OPTIONS SLAVE_OPTIONS IP_OPTIONS [-- "
"([+|-]<setting>.<property> <value>)+]\n"
"\n"
" modify [--temporary] [id | uuid | path] <ID> ([+|-]<setting>.<property> "
"<value>)+\n"
"\n"
" clone [--temporary] [id | uuid | path ] <ID> <new name>\n"
"\n"
" edit [id | uuid | path] <ID>\n"
" edit [type <new_con_type>] [con-name <new_con_name>]\n"
"\n"
" delete [id | uuid | path] <ID>\n"
"\n"
" monitor [id | uuid | path] <ID> ...\n"
"\n"
" reload\n"
"\n"
" load <filename> [ <filename>... ]\n"
"\n"
" import [--temporary] type <type> file <file to import>\n"
"\n"
" export [id | uuid | path] <ID> [<output file>]\n"
"\n"
msgstr ""
309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344
"Anvendelse: nmcli connection { KOMMANDO | help }\n"
"\n"
"KOMMANDO := { show | up | down | add | modify | clone | edit | delete | "
"monitor | reload | load | import | export }\n"
"\n"
" show [--active] [--order <rællefølge spec>]\n"
" show [--active] [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
" up [[id | uuid | path] <ID>] [ifname <gfnavn>] [ap <BSSID>] [passwd-file "
"<fil med adgangskoder>]\n"
"\n"
" down [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
" add ALMINDELIGE_TILVALG TYPE_SPECIFIKKE_TILVALG SLAVE_TILVALG IP_TILVALG "
"[-- ([+|-]<indstilling>.<egenskab> <værdi>)+]\n"
"\n"
" modify [--temporary] [id | uuid | path] <ID> "
"([+|-]<indstilling>.<egenskab> <værdi>)+\n"
"\n"
" clone [--temporary] [id | uuid | path ] <ID> <nyt navn>\n"
"\n"
" edit [id | uuid | path] <ID>\n"
" edit [type <ny_forbindelse_type>] [con-name <ny_forbindelse_navn>]\n"
"\n"
" delete [id | uuid | path] <ID>\n"
"\n"
" monitor [id | uuid | path] <ID> ...\n"
"\n"
" reload\n"
"\n"
" load <filnavn> [ <filnavn>... ]\n"
"\n"
" import [--temporary] type <type> fil <fil som skal importeres>\n"
"\n"
" export [id | uuid | path] <ID> [<outputfil>]\n"
"\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
345

346
#: ../clients/cli/connections.c:891
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection show { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [--active] [--order <order spec>]\n"
"\n"
"List in-memory and on-disk connection profiles, some of which may also be\n"
"active if a device is using that connection profile. Without a parameter, "
"all\n"
"profiles are listed. When --active option is specified, only the active\n"
"profiles are shown. --order allows custom connection ordering (see manual "
"page).\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [--active] [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
"Show details for specified connections. By default, both static "
"configuration\n"
"and active connection data are displayed. It is possible to filter the "
"output\n"
"using global '--fields' option. Refer to the manual page for more "
"information.\n"
"When --active option is specified, only the active profiles are taken into\n"
"account. Use global --show-secrets option to reveal associated secrets as "
"well.\n"
msgstr ""
372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392
"Anvendelse: nmcli connection show { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [--active] [--order <rækkefølge spec>]\n"
"\n"
"Oplist i-hukommelse og på-disk forbindelsesprofiler, hvoraf nogle også kan\n"
"være aktive hvis en enhed bruger forbindelsesprofilen. Uden a parameter,\n"
"oplistes alle profiler. Når --active-tilvalget angives, så vises kun aktive\n"
"profiler. --order giver mulighed for tilpasset forbindelsesrækkefølge (se "
"manualsiden).\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [--active] [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
"Vis detaljer for angivne forbindelser. Som standard vises båse data for "
"statisk\n"
"konfiguration og aktiv forbindelse. Det er muligt at filtrere outputtet med "
"det\n"
"globale '--fields'-tilvalg. Se manualsiden for mere information. Når\n"
"--active-tilvalget angives, så tages der kun højde for de aktive profiler. "
"Brug\n"
"det globale --show-secrets-tilvalg for også at afsløre tilhørende "
"hemmeligheder.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
393

394
#: ../clients/cli/connections.c:912
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection up { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID> [ifname <ifname>] [ap <BSSID>] [nsp "
"<name>] [passwd-file <file with passwords>]\n"
"\n"
"Activate a connection on a device. The profile to activate is identified by "
"its\n"
"name, UUID or D-Bus path.\n"
"\n"
"ARGUMENTS := ifname <ifname> [ap <BSSID>] [nsp <name>] [passwd-file <file "
"with passwords>]\n"
"\n"
"Activate a device with a connection. The connection profile is selected\n"
"automatically by NetworkManager.\n"
"\n"
"ifname   - specifies the device to active the connection on\n"
"ap     - specifies AP to connect to (only valid for Wi-Fi)\n"
"nsp     - specifies NSP to connect to (only valid for WiMAX)\n"
"passwd-file - file with password(s) required to activate the connection\n"
"\n"
msgstr ""
418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
"Anvendelse: nmcli connection up { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [id | uuid | path] <ID> [ifname <gfnavn>] [ap <BSSID>] [nsp "
"<navn>] [passwd-file <fil med adgangskoder>]\n"
"\n"
"Aktivér en forbindelse på en enhed. Profilen som skal aktiveres "
"identificeres af dens\n"
"navn, UUID eller D-Bus-sti.\n"
"\n"
"ARGUMENTER := ifname <gfnavn> [ap <BSSID>] [nsp <navn>] [passwd-file <fil "
"med adgangskoder>]\n"
"\n"
"Aktivér en enhed med en forbindelse. Forbindelsesprofilen vælges\n"
"automatisk af NetworkManager.\n"
"\n"
"ifname   - angiver enheden som forbindelsen skal aktiveres på \n"
"ap     - angiver AP som der skal oprettes forbindelse til (kun gyldig "
"til Wi-Fi)\n"
"nsp     - angiver NSP som der skal oprettes forbindelse til (kun gyldig "
"til WiMAX)\n"
"passwd-file - fil med adgangskode(r) som kræves til at aktivere forbindelsen\n"
"\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
440

441
#: ../clients/cli/connections.c:933
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection down { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
"Deactivate a connection from a device (without preventing the device from\n"
"further auto-activation). The profile to deactivate is identified by its "
"name,\n"
"UUID or D-Bus path.\n"
"\n"
msgstr ""
454 455 456 457 458 459 460 461 462
"Anvendelse: nmcli connection down { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
"Deaktivér en forbindelse fra en enhed (uden at forhindre enheden i at\n"
"foretage yderligere automatisk aktivering). Profilen som skal deaktiveres "
"identificeres af dets navn,\n"
"UUID eller D-Bus-sti.\n"
"\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
463

464
#: ../clients/cli/connections.c:945
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection add { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := COMMON_OPTIONS TYPE_SPECIFIC_OPTIONS SLAVE_OPTIONS IP_OPTIONS "
"[-- ([+|-]<setting>.<property> <value>)+]\n"
"\n"
" COMMON_OPTIONS:\n"
"         type <type>\n"
"         ifname <interface name> | \"*\"\n"
"         [con-name <connection name>]\n"
"         [autoconnect yes|no]\n"
"         [save yes|no]\n"
"         [master <master (ifname, or connection UUID or name)>]\n"
"         [slave-type <master connection type>]\n"
"\n"
" TYPE_SPECIFIC_OPTIONS:\n"
"  ethernet:   [mac <MAC address>]\n"
"         [cloned-mac <cloned MAC address>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"\n"
"  wifi:     ssid <SSID>\n"
"         [mac <MAC address>]\n"
"         [cloned-mac <cloned MAC address>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"         [mode infrastructure|ap|adhoc]\n"
"\n"
"  wimax:    [mac <MAC address>]\n"
"         [nsp <NSP>]\n"
"\n"
"  pppoe:    username <PPPoE username>\n"
"         [password <PPPoE password>]\n"
"         [service <PPPoE service name>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"         [mac <MAC address>]\n"
"\n"
"  gsm:     apn <APN>\n"
"         [user <username>]\n"
"         [password <password>]\n"
"\n"
"  cdma:     [user <username>]\n"
"         [password <password>]\n"
"\n"
"  infiniband:  [mac <MAC address>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"         [transport-mode datagram | connected]\n"
"         [parent <ifname>]\n"
"         [p-key <IPoIB P_Key>]\n"
"\n"
"  bluetooth:  [addr <bluetooth address>]\n"
515
"         [bt-type panu|nap|dun-gsm|dun-cdma]\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581
"\n"
"  vlan:     dev <parent device (connection UUID, ifname, or MAC)>\n"
"         id <VLAN ID>\n"
"         [flags <VLAN flags>]\n"
"         [ingress <ingress priority mapping>]\n"
"         [egress <egress priority mapping>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"\n"
"  bond:     [mode balance-rr (0) | active-backup (1) | balance-xor (2) "
"| broadcast (3) |\n"
"            802.3ad  (4) | balance-tlb  (5) | balance-alb "
"(6)]\n"
"         [primary <ifname>]\n"
"         [miimon <num>]\n"
"         [downdelay <num>]\n"
"         [updelay <num>]\n"
"         [arp-interval <num>]\n"
"         [arp-ip-target <num>]\n"
"         [lacp-rate slow (0) | fast (1)]\n"
"\n"
"  bond-slave:  master <master (ifname, or connection UUID or name)>\n"
"\n"
"  team:     [config <file>|<raw JSON data>]\n"
"\n"
"  team-slave:  master <master (ifname, or connection UUID or name)>\n"
"         [config <file>|<raw JSON data>]\n"
"\n"
"  bridge:    [stp yes|no]\n"
"         [priority <num>]\n"
"         [forward-delay <2-30>]\n"
"         [hello-time <1-10>]\n"
"         [max-age <6-40>]\n"
"         [ageing-time <0-1000000>]\n"
"         [multicast-snooping yes|no]\n"
"         [mac <MAC address>]\n"
"\n"
"  bridge-slave: master <master (ifname, or connection UUID or name)>\n"
"         [priority <0-63>]\n"
"         [path-cost <1-65535>]\n"
"         [hairpin yes|no]\n"
"\n"
"  vpn:     vpn-type vpnc|openvpn|pptp|openconnect|openswan|libreswan|"
"ssh|l2tp|iodine|...\n"
"         [user <username>]\n"
"\n"
"  olpc-mesh:  ssid <SSID>\n"
"         [channel <1-13>]\n"
"         [dhcp-anycast <MAC address>]\n"
"\n"
"  adsl:     username <username>\n"
"         protocol pppoa|pppoe|ipoatm\n"
"         [password <password>]\n"
"         [encapsulation vcmux|llc]\n"
"\n"
"  tun:     mode tun|tap\n"
"         [owner <UID>]\n"
"         [group <GID>]\n"
"         [pi yes|no]\n"
"         [vnet-hdr yes|no]\n"
"         [multi-queue yes|no]\n"
"\n"
"  ip-tunnel:  mode ipip|gre|sit|isatap|vti|ip6ip6|ipip6|ip6gre|vti6\n"
"         remote <remote endpoint IP>\n"
"         [local <local endpoint IP>]\n"
"         [dev <parent device (ifname or connection UUID)>]\n"
"\n"
582 583 584 585 586 587 588
"  macsec:    dev <parent device (connection UUID, ifname, or MAC)>\n"
"         mode <psk|eap>\n"
"         [cak <key> ckn <key>]\n"
"         [encrypt yes|no]\n"
"         [port 1-65534]\n"
"\n"
"\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
"  macvlan:   dev <parent device (connection UUID, ifname, or MAC)>\n"
"         mode vepa|bridge|private|passthru|source\n"
"         [tap yes|no]\n"
"\n"
"  vxlan:    id <VXLAN ID>\n"
"         remote <IP of multicast group or remote address>\n"
"         [local <source IP>]\n"
"         [dev <parent device (ifname or connection UUID)>]\n"
"         [source-port-min <0-65535>]\n"
"         [source-port-max <0-65535>]\n"
"         [destination-port <0-65535>]\n"
"\n"
601 602 603 604 605 606 607 608
"  wpan:     [short-addr <0x0000-0xffff>]\n"
"         [pan-id <0x0000-0xffff>]\n"
"         [page <default|0-31>]\n"
"         [channel <default|0-26>]\n"
"         [mac <MAC address>]\n"
"\n"
"  6lowpan:   dev <parent device (connection UUID, ifname, or MAC)>\n"
"  dummy:\n"
609
"\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
" SLAVE_OPTIONS:\n"
"  bridge:    [priority <0-63>]\n"
"         [path-cost <1-65535>]\n"
"         [hairpin yes|no]\n"
"\n"
"  team:     [config <file>|<raw JSON data>]\n"
"\n"
" IP_OPTIONS:\n"
"         [ip4 <IPv4 address>] [gw4 <IPv4 gateway>]\n"
"         [ip6 <IPv6 address>] [gw6 <IPv6 gateway>]\n"
"\n"
msgstr ""
622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
"Anvendelse: nmcli connection add { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := ALMINDELIGE_TILVALG TYPE_SPECIFIKKE_TILVALG SLAVE_TILVALG "
"IP_TILVALG [-- ([+|-]<indstilling>.<egenskab> <værdi>)+]\n"
"\n"
" ALMINDELIGE_TILVALG:\n"
"         type <type>\n"
"         ifname <grænsefladenavn> | \"*\"\n"
"         [con-name <forbindelsesnavn>]\n"
"         [autoconnect yes|no]\n"
"         [save yes|no]\n"
"         [master <master (gfnavn, eller forbindelses-UUID eller "
"navn)>]\n"
"         [slave-type <master forbindelsestype>]\n"
"\n"
" TYPE_SPECIFIKKE_TILVALG:\n"
"  ethernet:   [mac <MAC-adresse>]\n"
"         [cloned-mac <klonet MAC-adresse>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"\n"
"  wifi:     ssid <SSID>\n"
"         [mac <MAC-adresse>]\n"
"         [cloned-mac <klonet MAC-adresse>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"         [mode infrastructure|ap|adhoc]\n"
"\n"
"  wimax:    [mac <MAC-adresse>]\n"
"         [nsp <NSP>]\n"
"\n"
"  pppoe:    username <PPPoE brugernavn>\n"
"         [password <PPPoE adgangskode>]\n"
"         [service <PPPoE tjenestenavn>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"         [mac <MAC-adresse>]\n"
"\n"
"  gsm:     apn <APN>\n"
"         [user <brugernavn>]\n"
"         [password <adgangskode>]\n"
"\n"
"  cdma:     [user <brugernavn>]\n"
"         [password <adgangskode>]\n"
"\n"
"  infiniband:  [mac <MAC-adresse>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"         [transport-mode datagram | connected]\n"
"         [parent <gfnavn>]\n"
"         [p-key <IPoIB P_nøgle>]\n"
"\n"
"  bluetooth:  [addr <bluetooth-adresse>]\n"
"         [bt-type panu|nap|dun-gsm|dun-cdma]\n"
"\n"
"  vlan:     dev <forælder enhed (forbindelses-UUID, gfnavn eller MAC)>\n"
"         id <VLAN-ID>\n"
"         [flags <VLAN-flag>]\n"
"         [ingress <ingress prioritet kortlægning>]\n"
"         [egress <egress prioritet kortlægning>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"\n"
"  bond:     [mode balance-rr (0) | active-backup (1) | balance-xor (2) "
"| broadcast (3) |\n"
"            802.3ad  (4) | balance-tlb  (5) | balance-alb "
"(6)]\n"
"         [primary <gfnavn>]\n"
"         [miimon <num>]\n"
"         [downdelay <num>]\n"
"         [updelay <num>]\n"
"         [arp-interval <num>]\n"
"         [arp-ip-target <num>]\n"
"         [lacp-rate slow (0) | fast (1)]\n"
"\n"
"  bond-slave:  master <master (gfnavn, eller forbindelses-UUID eller "
"navn)>\n"
"\n"
"  team:     [config <fil>|<rå JSON-data>]\n"
"\n"
"  team-slave:  master <master (gfnavn, eller forbindelses-UUID eller "
"navn)>\n"
"         [config <fil>|<rå JSON-data>]\n"
"\n"
"  bridge:    [stp yes|no]\n"
"         [priority <num>]\n"
"         [forward-delay <2-30>]\n"
"         [hello-time <1-10>]\n"
"         [max-age <6-40>]\n"
"         [ageing-time <0-1000000>]\n"
"         [multicast-snooping yes|no]\n"
"         [mac <MAC-adresse>]\n"
"\n"
"  bridge-slave: master <master (gfnavn, eller forbindelses-UUID eller "
"navn)>\n"
"         [priority <0-63>]\n"
"         [path-cost <1-65535>]\n"
"         [hairpin yes|no]\n"
"\n"
"  vpn:     vpn-type "
"vpnc|openvpn|pptp|openconnect|openswan|libreswan|ssh|l2tp|iodine|...\n"
"         [user <brugernavn>]\n"
"\n"
"  olpc-mesh:  ssid <SSID>\n"
"         [channel <1-13>]\n"
"         [dhcp-anycast <MAC-adresse>]\n"
"\n"
"  adsl:     username <brugernavn>\n"
"         protocol pppoa|pppoe|ipoatm\n"
"         [password <adgangskode>]\n"
"         [encapsulation vcmux|llc]\n"
"\n"
"  tun:     mode tun|tap\n"
"         [owner <UID>]\n"
"         [group <GID>]\n"
"         [pi yes|no]\n"
"         [vnet-hdr yes|no]\n"
"         [multi-queue yes|no]\n"
"\n"
"  ip-tunnel:  mode ipip|gre|sit|isatap|vti|ip6ip6|ipip6|ip6gre|vti6\n"
"         remote <fjern-slutpunkts-IP>\n"
"         [local <lokal slutpunkts-IP>]\n"
"         [dev <forælderenhed (gfnavn eller forbindelses-UUID)>]\n"
"\n"
"  macsec:    dev <forælderenhed (forbindelses-UUID, gfnavn, eller MAC)>\n"
"         mode <psk|eap>\n"
"         [cak <nøgle> ckn <nøgle>]\n"
"         [encrypt yes|no]\n"
"         [port 1-65534]\n"
"\n"
"\n"
"  macvlan:   dev <forælderenhed (forbindelses-UUID, gfnavn, eller MAC)>\n"
"         mode vepa|bridge|private|passthru|source\n"
"         [tap yes|no]\n"
"\n"
"  vxlan:    id <VXLAN ID>\n"
"         remote <IP af multicast-gruppe eller fjern-adresse>\n"
"         [local <kilde-IP>]\n"
"         [dev <forælderenhed (gfnavn eller forbindelses-UUID)>]\n"
"         [source-port-min <0-65535>]\n"
"         [source-port-max <0-65535>]\n"
"         [destination-port <0-65535>]\n"
"\n"
"  wpan:     [short-addr <0x0000-0xffff>]\n"
"         [pan-id <0x0000-0xffff>]\n"
"         [page <default|0-31>]\n"
"         [channel <default|0-26>]\n"
"         [mac <MAC-adresse>]\n"
"\n"
"  6lowpan:   dev <forælderenhed (forbindelses-UUID, gfnavn, eller MAC)>\n"
"  dummy:\n"
"\n"
" SLAVE_TILVALG:\n"
"  bridge:    [priority <0-63>]\n"
"         [path-cost <1-65535>]\n"
"         [hairpin yes|no]\n"
"\n"
"  team:     [config <fil>|<rå JSON-data>]\n"
"\n"
" IP_TILVALG:\n"
"         [ip4 <IPv4-adresse>] [gw4 <IPv4-gateway>]\n"
"         [ip6 <IPv6-adresse>] [gw6 <IPv6-gateway>]\n"
"\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
780

781
#: ../clients/cli/connections.c:1069
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection modify { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID> ([+|-]<setting>.<property> <value>)+\n"
"\n"
"Modify one or more properties of the connection profile.\n"
"The profile is identified by its name, UUID or D-Bus path. For multi-valued\n"
"properties you can use optional '+' or '-' prefix to the property name.\n"
"The '+' sign allows appending items instead of overwriting the whole value.\n"
"The '-' sign allows removing selected items instead of the whole value.\n"
"\n"
"Examples:\n"
"nmcli con mod home-wifi wifi.ssid rakosnicek\n"
"nmcli con mod em1-1 ipv4.method manual ipv4.addr \"192.168.1.2/24, "
"10.10.1.5/8\"\n"
"nmcli con mod em1-1 +ipv4.dns 8.8.4.4\n"
"nmcli con mod em1-1 -ipv4.dns 1\n"
"nmcli con mod em1-1 -ipv6.addr \"abbe::cafe/56\"\n"
"nmcli con mod bond0 +bond.options mii=500\n"
"nmcli con mod bond0 -bond.options downdelay\n"
"\n"
msgstr ""
805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
"Anvendelse: nmcli connection modify { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [id | uuid | path] <ID> ([+|-]<indstilling>.<egenskab> "
"<værdi>)+\n"
"\n"
"Rediger en eller flere egenskaber i forbindelsesprofilen.\n"
"Profilen identificeres af dens navn, UUID eller D-Bus-sti. Til egenskaber "
"med\n"
"flere værdier kan du bruge det valgfrie '+'- eller '-'-præfiks til "
"egenskabsnavnet.\n"
"'+'-tegnet giver mulighed for at tilføje elementer i stedet for at "
"overskrive hele værdien.\n"
"'-'-tegnet giver mulighed for at fjerne valgte elementer i stedet for hele "
"værdien.\n"
"\n"
"Eksempler:\n"
"nmcli con mod home-wifi wifi.ssid rakosnicek\n"
"nmcli con mod em1-1 ipv4.method manual ipv4.addr \"192.168.1.2/24, "
"10.10.1.5/8\"\n"
"nmcli con mod em1-1 +ipv4.dns 8.8.4.4\n"
"nmcli con mod em1-1 -ipv4.dns 1\n"
"nmcli con mod em1-1 -ipv6.addr \"abbe::cafe/56\"\n"
"nmcli con mod bond0 +bond.options mii=500\n"
"nmcli con mod bond0 -bond.options downdelay\n"
"\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
830

831
#: ../clients/cli/connections.c:1092
832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection clone { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [--temporary] [id | uuid | path] <ID> <new name>\n"
"\n"
"Clone an existing connection profile. The newly created connection will be\n"
"the exact copy of the <ID>, except the uuid property (will be generated) "
"and\n"
"id (provided as <new name> argument).\n"
"\n"
msgstr ""
844 845 846 847 848 849 850 851 852
"Anvendelse: nmcli connection clone { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [--temporary] [id | uuid | path] <ID> <nyt navn>\n"
"\n"
"Klon en eksisterende forbindelsesprofil. Den nyligt oprettede forbindelse "
"vil\n"
"være en præcis kopi af <ID>'et, bortset fra uuid-egenskaben (genereres) og\n"
"id'et (leveres af <nyt navn>-argumentet).\n"
"\n"
853

854
#: ../clients/cli/connections.c:1104
855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection edit { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID>\n"
"\n"
"Edit an existing connection profile in an interactive editor.\n"
"The profile is identified by its name, UUID or D-Bus path\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [type <new connection type>] [con-name <new connection name>]\n"
"\n"
"Add a new connection profile in an interactive editor.\n"
"\n"
msgstr ""
869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
"Anvendelse: nmcli connection edit { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [id | uuid | path] <ID>\n"
"\n"
"Rediger en eksisterende forbindelsesprofil i en interaktiv editor.\n"
"Profilen identificeres af dens navn, UUID eller D-Bus-sti\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [type <ny forbindelsestype>] [con-name <nyt forbindelsesnavn>]\n"
"\n"
"Tilføj en ny forbindelsesprofil i en interaktiv editor.\n"
"\n"
880

881
#: ../clients/cli/connections.c:1119
882 883 884 885 886 887 888 889 890 891
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection delete { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID>\n"
"\n"
"Delete a connection profile.\n"
"The profile is identified by its name, UUID or D-Bus path.\n"
"\n"
msgstr ""
892 893 894 895 896 897 898
"Anvendelse: nmcli connection delete { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [id | uuid | path] <ID>\n"
"\n"
"Slet en forbindelsesprofil.\n"
"Profilen identificeres af dens navn, UUID eller D-Bus-sti.\n"
"\n"
899

900
#: ../clients/cli/connections.c:1130
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection monitor { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID> ...\n"
"\n"
"Monitor connection profile activity.\n"
"This command prints a line whenever the specified connection changes.\n"
"Monitors all connection profiles in case none is specified.\n"
"\n"
msgstr ""
912 913 914 915 916 917 918 919
"Anvendelse: nmcli connection monitor { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [id | uuid | path] <ID> ...\n"
"\n"
"Overvåg aktiviteter på forbindelsesprofil.\n"
"Kommandoen udskriver en linje når den angive forbindelse ændres.\n"
"Overvåger alle forbindelsesprofiler hvis ikke der angives nogen.\n"
"\n"
920

921
#: ../clients/cli/connections.c:1142
922 923 924 925 926 927 928
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection reload { help }\n"
"\n"
"Reload all connection files from disk.\n"
"\n"
msgstr ""
929 930 931 932
"Anvendelse: nmcli connection reload { help }\n"
"\n"
"Genindlæs alle forbindelsesfiler fra disken.\n"
"\n"
933

934
#: ../clients/cli/connections.c:1150
935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection load { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := <filename> [<filename>...]\n"
"\n"
"Load/reload one or more connection files from disk. Use this after manually\n"
"editing a connection file to ensure that NetworkManager is aware of its "
"latest\n"
"state.\n"
"\n"
msgstr ""
947 948 949 950 951 952 953 954
"Anvendelse: nmcli connection load { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := <filnavn> [<filnavn>...]\n"
"\n"
"Indlæs/genindlæs en eller flere forbindelsesfiler fra disk. Brug den efter\n"
"manuel redigering af en forbindelsesfil, for at sikre at NetworkManager er\n"
"klar over dens seneste tilstand.\n"
"\n"
955

956
#: ../clients/cli/connections.c:1162
957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection import { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [--temporary] type <type> file <file to import>\n"
"\n"
"Import an external/foreign configuration as a NetworkManager connection "
"profile.\n"
"The type of the input file is specified by type option.\n"
"Only VPN configurations are supported at the moment. The configuration\n"
"is imported by NetworkManager VPN plugins.\n"
"\n"
msgstr ""
970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
"Anvendelse: nmcli connection import { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [--temporary] type <type> file <fil som skal importers>\n"
"\n"
"Importér en ekstern/fremmede konfiguration som en NetworkManager-"
"forbindelsesprofl.\n"
"Inputfilens type angives med type-tilvalget.\n"
"På nuværende tidspunkt understøttes kun VPN-konfigurationer. Konfigurationen\n"
"importeres af NetworkManager VPN-plugins.\n"
"\n"
980

981
#: ../clients/cli/connections.c:1175
982 983 984 985 986 987 988 989 990 991
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection export { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID> [<output file>]\n"
"\n"
"Export a connection. Only VPN connections are supported at the moment.\n"
"The data are directed to standard output or to a file if a name is given.\n"
"\n"
msgstr ""
992 993 994 995 996 997 998 999 1000
"Anvendelse: nmcli connection export { ARGUMENTER | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTER := [id | uuid | path] <ID> [<outputfil>]\n"
"\n"
"Eksportér en forbindelse. På nuværende tidspunkt understøttes kun VPN-"
"forbindelser.\n"
"Dataene føres til standardoutput eller til en fil, hvis der er angivet et "
"navn.\n"
"\n"
1001

1002 1003
#: ../clients/cli/connections.c:1265
#, c-format
1004
msgid "Error updating secrets for %s: %s\n"
1005
msgstr "Fejl ved opdatering af hemmeligheder for %s: %s\n"
1006

1007
#: ../clients/cli/connections.c:1308
1008
msgid "Connection profile details"
1009
msgstr "Detaljer for forbindelsesprofil"
1010

1011 1012
#: ../clients/cli/connections.c:1321 ../clients/cli/connections.c:1406
#, c-format
1013
msgid "Error: 'connection show': %s"
1014
msgstr "Fejl: 'connection show': %s"
1015

1016
#: ../clients/cli/connections.c:1396
1017
msgid "Activate connection details"
1018
msgstr "Detaljer for aktiv forbindelse"
1019

1020 1021 1022
#: ../clients/cli/connections.c:1504 ../clients/cli/devices.c:1449
#: ../clients/cli/devices.c:1463 ../clients/cli/devices.c:1478
#: ../clients/cli/devices.c:1536 ../clients/cli/devices.c:1638
1023
msgid "NAME"
1024
msgstr "NAVN"
1025

1026
#: ../clients/cli/connections.c:1592
1027 1028
#, c-format
msgid "invalid field '%s'; allowed fields: %s and %s, or %s,%s"
1029
msgstr "ugyldigt felt '%s'; tilladte felter: %s og %s eller %s,%s"
1030

1031 1032
#: ../clients/cli/connections.c:1607 ../clients/cli/connections.c:1615
#, c-format
1033
msgid "'%s' has to be alone"
1034
msgstr "'%s' skal stå alene"
1035

1036
#: ../clients/cli/connections.c:1877
1037 1038
#, c-format
msgid "incorrect string '%s' of '--order' option"
1039
msgstr "ukorrekt streng '%s' af '--order'-tilvalget"
1040

1041
#: ../clients/cli/connections.c:1902
1042 1043
#, c-format
msgid "incorrect item '%s' in '--order' option"
1044
msgstr "ukorrekt element '%s' i '--order'-tilvalget"
1045

1046
#: ../clients/cli/connections.c:1940
1047
msgid "No connection specified"
1048
msgstr "Der er ikke angivet nogen forbindelse"
1049

1050 1051
#: ../clients/cli/connections.c:1951
#, c-format
1052
msgid "%s argument is missing"
1053
msgstr "%s-argument mangler"
1054

1055 1056
#: ../clients/cli/connections.c:1969
#, c-format
1057
msgid "unknown connection '%s'"
1058
msgstr "ukendt forbindelse '%s'"
1059

1060
#: ../clients/cli/connections.c:1998
1061
msgid "'--order' argument is missing"
1062
msgstr "'--order'-argument mangler"
1063

1064
#: ../clients/cli/connections.c:2058
1065
msgid "NetworkManager active profiles"
1066
msgstr "Aktive profiler for NetworkManager"
1067

1068
#: ../clients/cli/connections.c:2059
1069
msgid "NetworkManager connection profiles"
1070
msgstr "Forbindelsesprofiler for NetworkManager"
1071

1072
#: ../clients/cli/connections.c:2111 ../clients/cli/connections.c:2856
1073 1074
#: ../clients/cli/connections.c:2868 ../clients/cli/connections.c:2880
#: ../clients/cli/connections.c:3109 ../clients/cli/connections.c:8899
1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084
#: ../clients/cli/connections.c:8915 ../clients/cli/devices.c:2972
#: ../clients/cli/devices.c:2984 ../clients/cli/devices.c:2997
#: ../clients/cli/devices.c:3191 ../clients/cli/devices.c:3202
#: ../clients/cli/devices.c:3220 ../clients/cli/devices.c:3229
#: ../clients/cli/devices.c:3250 ../clients/cli/devices.c:3261
#: ../clients/cli/devices.c:3279 ../clients/cli/devices.c:3723
#: ../clients/cli/devices.c:3733 ../clients/cli/devices.c:3741
#: ../clients/cli/devices.c:3753 ../clients/cli/devices.c:3768
#: ../clients/cli/devices.c:3776 ../clients/cli/devices.c:3950
#: ../clients/cli/devices.c:3961 ../clients/cli/devices.c:4132
1085 1086
#, c-format
msgid "Error: %s argument is missing."
1087
msgstr "Fejl: %s-argument mangler."
1088

1089 1090
#: ../clients/cli/connections.c:2139
#, c-format
1091
msgid "Error: %s - no such connection profile."
1092
msgstr "Fejl: %s - forbindelsesprofilen findes ikke."
1093

1094
#: ../clients/cli/connections.c:2230 ../clients/cli/connections.c:2843
1095 1096
#: ../clients/cli/connections.c:2907 ../clients/cli/connections.c:8419
#: ../clients/cli/connections.c:8525 ../clients/cli/connections.c:9015
1097 1098 1099 1100
#: ../clients/cli/devices.c:1723 ../clients/cli/devices.c:1991
#: ../clients/cli/devices.c:2164 ../clients/cli/devices.c:2272
#: ../clients/cli/devices.c:2464 ../clients/cli/devices.c:3913
#: ../clients/cli/devices.c:4138 ../clients/cli/general.c:895
1101 1102 1103 1104
#, c-format
msgid "Error: %s."
msgstr "Fejl: %s."

1105
#: ../clients/cli/connections.c:2323
1106 1107 1108 1109
#, c-format
msgid "no active connection on device '%s'"
msgstr "ingen aktiv forbindelse på enhed '%s'"

1110
#: ../clients/cli/connections.c:2331
1111 1112 1113
msgid "no active connection or device"
msgstr "ingen aktiv forbindelse eller enhed"

1114 1115
#: ../clients/cli/connections.c:2351
#, c-format
1116
msgid "device '%s' not compatible with connection '%s': "
1117
msgstr "enheden '%s' er ikke kompatibel med forbindelsen '%s': "
1118

1119
#: ../clients/cli/connections.c:2384
1120 1121 1122 1123
#, c-format
msgid "device '%s' not compatible with connection '%s'"
msgstr "enhed \"%s\" er ikke kompatibel med forbindelse \"%s\""

1124
#: ../clients/cli/connections.c:2387
1125 1126 1127 1128
#, c-format
msgid "no device found for connection '%s'"
msgstr "ingen enhed fundet til forbindelsen '%s'"

1129
#: ../clients/cli/connections.c:2438
1130 1131
#, c-format
msgid "Hint: use '%s' to get more details."
1132
msgstr "Tip: brug '%s' for at få flere detaljer."
1133

1134 1135
#: ../clients/cli/connections.c:2456
#, c-format
1136
msgid "Connection successfully activated (%s) (D-Bus active path: %s)\n"
1137
msgstr "Forbindelsen blev aktiveret (%s) (D-Bus aktive sti: %s)\n"
1138

1139
#: ../clients/cli/connections.c:2460 ../clients/cli/connections.c:2610
1140 1141 1142
#: ../clients/cli/connections.c:6716
#, c-format
msgid "Connection successfully activated (D-Bus active path: %s)\n"
1143
msgstr "Forbindelse blev aktiveret (D-Bus aktive sti: %s)\n"
1144

1145
#: ../clients/cli/connections.c:2467 ../clients/cli/connections.c:2589
1146 1147 1148 1149
#, c-format
msgid "Error: Connection activation failed: %s"
msgstr "Fejl: Forbindelsesaktivering fejlede: %s"

1150 1151
#: ../clients/cli/connections.c:2504
#, c-format
1152
msgid "Error: Timeout expired (%d seconds)"
1153
msgstr "Fejl: Timeout udløb (%d sekunder)"
1154

1155
#: ../clients/cli/connections.c:2672
1156 1157
#, c-format
msgid "failed to read passwd-file '%s': %s"
1158
msgstr "kunne ikke læse passwd-file '%s': %s"
1159

1160
#: ../clients/cli/connections.c:2685
1161 1162
#, c-format
msgid "missing colon in 'password' entry '%s'"
1163
msgstr "manglende kolon i 'password'-indslaget '%s'"
1164

1165
#: ../clients/cli/connections.c:2693
1166 1167
#, c-format
msgid "missing dot in 'password' entry '%s'"
1168
msgstr "manglende punktum i 'password'-indslaget '%s'"
1169

1170
#: ../clients/cli/connections.c:2706
1171 1172
#, c-format
msgid "invalid setting name in 'password' entry '%s'"
1173
msgstr "ugyldig indstillingsnavn i 'password'-indslaget '%s'"
1174

1175 1176
#: ../clients/cli/connections.c:2760
#, c-format
1177
msgid "unknown device '%s'."
1178
msgstr "ukendt enhed '%s'."
1179

1180
#: ../clients/cli/connections.c:2765
1181
msgid "neither a valid connection nor device given"
1182
msgstr "hverken en gyldig forbindelse eller enhed givet"
1183

1184 1185 1186
#: ../clients/cli/connections.c:2890 ../clients/cli/devices.c:1682
#: ../clients/cli/devices.c:3029 ../clients/cli/devices.c:3292
#: ../clients/cli/devices.c:3967
1187 1188 1189 1190 1191 1192
#, c-format
msgid "Unknown parameter: %s\n"
msgstr "Ukendt parameter: %s\n"

#: ../clients/cli/connections.c:2915
msgid "preparing"
1193
msgstr "forbereder"
1194 1195

#: ../clients/cli/connections.c:3024
1196
#, c-format
1197
msgid "Connection '%s' (%s) successfully deleted.\n"
1198
msgstr "Forbindelsen '%s' (%s) blev slettet.\n"
1199 1200 1201 1202

#: ../clients/cli/connections.c:3040
#, c-format
msgid "Connection '%s' successfully deactivated (D-Bus active path: %s)\n"
1203
msgstr "Forbindelsen '%s' blev deaktiveret (D-Bus aktive sti: %s)\n"
1204 1205 1206

#: ../clients/cli/connections.c:3091 ../clients/cli/connections.c:8633
#: ../clients/cli/connections.c:8664 ../clients/cli/connections.c:8822
1207
#, c-format
1208
msgid "Error: No connection specified."
1209
msgstr "Fejl: Ingen forbindelse angivet."
1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234

#: ../clients/cli/connections.c:3121
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: '%s' is not an active connection.\n"
msgstr "Fejl: %s - ingen sådan forbindelse."

#: ../clients/cli/connections.c:3122
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: not all active connections found."
msgstr "Fejl: Indhentelse af aktiv forbindelse for '%s' mislykkedes."

#: ../clients/cli/connections.c:3130
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: no active connection provided."
msgstr "ingen aktiv forbindelse eller enhed"

#: ../clients/cli/connections.c:3161
#, fuzzy, c-format
msgid "Connection '%s' deactivation failed: %s\n"
msgstr "Fejl: Forbindelsesaktivering fejlede: %s"

#: ../clients/cli/connections.c:3412 ../clients/cli/connections.c:3469
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:221
#, c-format
msgid "'%s' not among [%s]"
1235
msgstr "'%s' er ikke blandt [%s]"
1236 1237 1238 1239

#. We should not really come here
#: ../clients/cli/connections.c:3432 ../clients/cli/connections.c:3492
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:289
1240
#, c-format
1241
msgid "Unknown error"
1242
msgstr "Ukendt fejl"
1243 1244 1245 1246

#: ../clients/cli/connections.c:3626
#, c-format
msgid "Warning: master='%s' doesn't refer to any existing profile.\n"
1247
msgstr "Advarsel: master='%s' refererer ikke til nogen eksisterende profil.\n"
1248 1249

#: ../clients/cli/connections.c:3979
1250
#, c-format
1251
msgid "Error: invalid property '%s': %s."
1252
msgstr "Fejl: ugyldig egenskab '%s': %s."
1253 1254 1255 1256

#: ../clients/cli/connections.c:3996
#, c-format
msgid "Error: failed to modify %s.%s: %s."
1257
msgstr "Fejl: kunne ikke ændre %s.%s: %s."
1258 1259 1260 1261

#: ../clients/cli/connections.c:4016
#, c-format
msgid "Error: failed to remove a value from %s.%s: %s."
1262
msgstr "Fejl: kunne ikke fjerne en værdi fra %s.%s: %s."
1263 1264

#: ../clients/cli/connections.c:4050
1265
#, c-format
1266
msgid "Error: '%s' is mandatory."
1267
msgstr "Fejl: '%s' er obligatorisk."
1268 1269

#: ../clients/cli/connections.c:4077
1270
#, c-format
1271
msgid "Error: invalid slave type; %s."
1272
msgstr "Fejl: ukendt slavetype; %s."
1273 1274

#: ../clients/cli/connections.c:4085
1275
#, c-format
1276
msgid "Error: invalid connection type; %s."
1277
msgstr "Fejl: ugyldig forbindelsestype; %s."
1278 1279

#: ../clients/cli/connections.c:4162
1280
#, c-format
1281
msgid "Error: bad connection type: %s"
1282
msgstr "Fejl: dårlig forbindelsestype: %s"
1283 1284

#: ../clients/cli/connections.c:4208
1285
#, c-format
1286
msgid "Error: '%s': %s"
1287
msgstr "Fejl: '%s': %s"
1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306

#: ../clients/cli/connections.c:4229
#, fuzzy
msgid "Error: master is required"
msgstr "Fejl: Ventetid på %d sek udløb."

#: ../clients/cli/connections.c:4288
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: error adding bond option '%s=%s'."
msgstr "Fejl: Ukendt forbindelse: %s."

#: ../clients/cli/connections.c:4319
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: '%s' is not a valid monitoring mode; use '%s' or '%s'.\n"
msgstr "Fejl: '%s' er ikke et gyldigt argument for tilvalget '%s'."

#: ../clients/cli/connections.c:4350
#, c-format
msgid "Error: 'bt-type': '%s' not valid; use [%s, %s, %s (%s), %s]."
1307
msgstr "Fejl: 'bt-type': '%s' ikke gyldig; brug [%s, %s, %s (%s), %s]."
1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346

#: ../clients/cli/connections.c:4599
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: value for '%s' is missing."
msgstr "Fejl: Felter for tilvalgene '%s' mangler."

#: ../clients/cli/connections.c:4645
#, fuzzy
msgid "Error: <setting>.<property> argument is missing."
msgstr "Fejl: %s parameter mangler."

#: ../clients/cli/connections.c:4668
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: invalid or not allowed setting '%s': %s."
msgstr "Fejl: Ugyldig 'wwan'-parameter: '%s'."

#: ../clients/cli/connections.c:4714 ../clients/cli/connections.c:4730
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: '%s' is ambiguous (%s.%s or %s.%s)."
msgstr "Fejl: '%s' er ikke et gyldigt argument for tilvalget '%s'."

#: ../clients/cli/connections.c:4748
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: invalid <setting>.<property> '%s'."
msgstr "Fejl: Ugyldig 'wifi'-parameter: '%s'."

#: ../clients/cli/connections.c:4792 ../clients/cli/connections.c:8465
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: Failed to add '%s' connection: %s"
msgstr "Fejl: Ukendt forbindelse: %s."

#: ../clients/cli/connections.c:4810
#, c-format
msgid ""
"Warning: There is another connection with the name '%1$s'. Reference the "
"connection by its uuid '%2$s'\n"
msgid_plural ""
"Warning: There are %3$u other connections with the name '%1$s'. Reference "
"the connection by its uuid '%2$s'\n"
1347 1348 1349 1350
msgstr[0] "Advarsel: Der er en anden forbindelse med navnet '%1$s'. Referer "
"forbindelsen med dens uuid '%2$s'\n"
msgstr[1] "Advarsel: Der er %3$u forbindelser med navnet '%1$s'. Referer forbindelsen "
"med dens uuid '%2$s'\n"
1351 1352 1353 1354

#: ../clients/cli/connections.c:4819
#, c-format
msgid "Connection '%s' (%s) successfully added.\n"
1355
msgstr "Forbindelsen '%s' (%s) blev tilføjet.\n"
1356 1357

#: ../clients/cli/connections.c:4872 ../clients/cli/connections.c:6839
1358 1359
#: ../clients/cli/connections.c:6840 ../clients/cli/devices.c:531
#: ../clients/cli/devices.c:538 ../clients/cli/devices.c:1203
1360 1361
#: ../clients/cli/general.c:136 ../clients/cli/utils.h:296
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:279
1362 1363
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:758
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:2739
1364 1365 1366 1367
msgid "no"
msgstr "nej"

#: ../clients/cli/connections.c:4873 ../clients/cli/connections.c:6839
1368 1369
#: ../clients/cli/connections.c:6840 ../clients/cli/devices.c:530
#: ../clients/cli/devices.c:537 ../clients/cli/devices.c:1203
1370 1371
#: ../clients/cli/general.c:135 ../clients/cli/utils.h:296
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:278
1372 1373
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:758
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:2736
1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: ../clients/cli/connections.c:4959
#, c-format
msgid ""
"You can specify this option more than once. Press <Enter> when you're done.\n"
1381
msgstr "Du kan angive tilvalget mere end én gang. Tryk på <Enter> når du er færdig.\n"
1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

#. Ask for optional arguments.
#: ../clients/cli/connections.c:5061
#, fuzzy, c-format
msgid "There is %d optional setting for %s.\n"
msgid_plural "There are %d optional settings for %s.\n"
msgstr[0] "Fejl: Mangler argument for tilvalget '%s'."
msgstr[1] "Fejl: Mangler argument for tilvalget '%s'."

#: ../clients/cli/connections.c:5067
#, c-format
msgid "Do you want to provide it? %s"
msgid_plural "Do you want to provide them? %s"
1395 1396
msgstr[0] "Vil du levere den? %s"
msgstr[1] "Vil du levere dem? %s"
1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415

#: ../clients/cli/connections.c:5200 ../clients/cli/utils.c:295
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: value for '%s' argument is required."
msgstr "Fejl: '%s'-parameter mangler."

#: ../clients/cli/connections.c:5207
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: 'save': %s."
msgstr "Fejl: 'nm status': %s"

#: ../clients/cli/connections.c:5293 ../clients/cli/connections.c:5304
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: '%s' argument is required."
msgstr "Fejl: '%s'-parameter mangler."

#: ../clients/cli/connections.c:6269
#, c-format
msgid "['%s' setting values]\n"
1416
msgstr "['%s' indstiller værdier]\n"
1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438

#. TRANSLATORS: do not translate command names and keywords before ::
#. *       However, you should translate terms enclosed in <>.
#.
#: ../clients/cli/connections.c:6378
#, c-format
msgid ""
"---[ Main menu ]---\n"
"goto   [<setting> | <prop>]    :: go to a setting or property\n"
"remove  <setting>[.<prop>] | <prop> :: remove setting or reset property "
"value\n"
"set   [<setting>.<prop> <value>] :: set property value\n"
"describe [<setting>.<prop>]     :: describe property\n"
"print  [all | <setting>[.<prop>]] :: print the connection\n"
"verify  [all | fix]         :: verify the connection\n"
"save   [persistent|temporary]   :: save the connection\n"
"activate [<ifname>] [/<ap>|<nsp>]  :: activate the connection\n"
"back                 :: go one level up (back)\n"
"help/?  [<command>]         :: print this help\n"
"nmcli  <conf-option> <value>    :: nmcli configuration\n"
"quit                 :: exit nmcli\n"
msgstr ""
1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453
"---[ Hovedmenu ]---\n"
"goto   [<indstilling> | <egen>]    :: gå til en indstilling eller "
"egenskab\n"
"remove  <indstilling>[.<egen>] | <egen> :: fjern indstilling eller nulstil "
"egenskabsværdi\n"
"set   [<indstilling>.<egen> <værdi>] :: indstil egenskabsværdi\n"
"describe [<indstilling>.<egen>]     :: beskriv egenskab\n"
"print  [all | <indstilling>[.<egen>]] :: udskriv forbindelsen\n"
"verify  [all | fix]           :: verificer forbindelsen\n"
"save   [persistent|temporary]     :: gem forbindelsen\n"
"activate [<gfnavn>] [/<ap>|<nsp>]    :: aktivér forbindelsen\n"
"back                   :: gå et niveau op (tilbage)\n"
"help/?  [<kommando>]          :: udskriv denne hjælp\n"
"nmcli  <konf-tilvalg> <værdi>     :: nmcli-konfiguration\n"
"quit                   :: afslut nmcli\n"
1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465

#: ../clients/cli/connections.c:6405
#, c-format
msgid ""
"goto <setting>[.<prop>] | <prop> :: enter setting/property for editing\n"
"\n"
"This command enters into a setting or property for editing it.\n"
"\n"
"Examples: nmcli> goto connection\n"
"     nmcli connection> goto secondaries\n"
"     nmcli> goto ipv4.addresses\n"
msgstr ""
1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473
"goto <indstilling>[.<egen>] | <egen> :: indtast indstilling/egenskab for "
"redigering\n"
"\n"
"Kommandoen gå ind i en indstilling eller egenskab for at redigere den.\n"
"\n"
"Eksempler: nmcli> goto connection\n"
"      nmcli connection> goto secondaries\n"
"      nmcli> goto ipv4.addresses\n"
1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486

#: ../clients/cli/connections.c:6412
#, c-format
msgid ""
"remove <setting>[.<prop>] :: remove setting or reset property value\n"
"\n"
"This command removes an entire setting from the connection, or if a "
"property\n"
"is given, resets that property to the default value.\n"
"\n"
"Examples: nmcli> remove wifi-sec\n"
"     nmcli> remove eth.mtu\n"
msgstr ""
1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494
"remove <indstilling>[.<egen>] :: fjern indstilling eller nulstil "
"egenskabsværdi\n"
"\n"
"Kommandoen fjerner en hel indstilling fra forbindelsen, eller hvis der gives\n"
"en egenskab, så nulstilles egenskaben til dens standardværdi.\n"
"\n"
"Eksempler: nmcli> remove wifi-sec\n"
"      nmcli> remove eth.mtu\n"
1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504

#: ../clients/cli/connections.c:6419
#, c-format
msgid ""
"set [<setting>.<prop> <value>] :: set property value\n"
"\n"
"This command sets property value.\n"
"\n"
"Example: nmcli> set con.id My connection\n"
msgstr ""
1505 1506 1507 1508 1509
"set [<indstilling>.<egen> <værdi>] :: indstil egenskabsværdi\n"
"\n"
"Kommandoen indstiller egenskabsværdien.\n"
"\n"
"Eksempel: nmcli> set con.id Min forbindelse\n"
1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518

#: ../clients/cli/connections.c:6424
#, c-format
msgid ""
"describe [<setting>.<prop>] :: describe property\n"
"\n"
"Shows property description. You can consult nm-settings(5) manual page to "
"see all NM settings and properties.\n"
msgstr ""
1519 1520 1521 1522
"describe [<indstilling>.<egen>] :: beskriv egenskab\n"
"\n"
"Viser egenskabsbeskrivelse. Du kan konsultere nm-settings(5)-manualsiden for "
"at se alle NM-indstillinger og -egenskaber.\n"
1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532

#: ../clients/cli/connections.c:6429
#, c-format
msgid ""
"print [all] :: print setting or connection values\n"
"\n"
"Shows current property or the whole connection.\n"
"\n"
"Example: nmcli ipv4> print all\n"
msgstr ""
1533 1534 1535 1536 1537
"print [all] :: udskriv indstillings- eller forbindelsesværdier\n"
"\n"
"Vis den nuværende egenskab eller hele forbindelsen.\n"
"\n"
"Eksempel: nmcli ipv4> print all\n"
1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588

#: ../clients/cli/connections.c:6434
#, c-format
msgid ""
"verify [all | fix] :: verify setting or connection validity\n"
"\n"
"Verifies whether the setting or connection is valid and can be saved later.\n"
"It indicates invalid values on error. Some errors may be fixed "
"automatically\n"
"by 'fix' option.\n"
"\n"
"Examples: nmcli> verify\n"
"     nmcli> verify fix\n"
"     nmcli bond> verify\n"
msgstr ""

#: ../clients/cli/connections.c:6443
#, c-format
msgid ""
"save [persistent|temporary] :: save the connection\n"
"\n"
"Sends the connection profile to NetworkManager that either will save it\n"
"persistently, or will only keep it in memory. 'save' without an argument\n"
"means 'save persistent'.\n"
"Note that once you save the profile persistently those settings are saved\n"
"across reboot or restart. Subsequent changes can also be temporary or\n"
"persistent, but any temporary changes will not persist across reboot or\n"
"restart. If you want to fully remove the persistent connection, the "
"connection\n"
"profile must be deleted.\n"
msgstr ""

#: ../clients/cli/connections.c:6454
#, c-format
msgid ""
"activate [<ifname>] [/<ap>|<nsp>] :: activate the connection\n"
"\n"
"Activates the connection.\n"
"\n"
"Available options:\n"
"<ifname>  - device the connection will be activated on\n"
"/<ap>|<nsp> - AP (Wi-Fi) or NSP (WiMAX) (prepend with / when <ifname> is not "
"specified)\n"
msgstr ""

#: ../clients/cli/connections.c:6461 ../clients/cli/connections.c:6619
#, c-format
msgid ""
"back :: go to upper menu level\n"
"\n"
msgstr ""
1589 1590
"back :: gå til øvre menuniveau\n"
"\n"
1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597

#: ../clients/cli/connections.c:6464
#, c-format
msgid ""
"help/? [<command>] :: help for the nmcli commands\n"
"\n"
msgstr ""
1598 1599
"help/? [<kommando>] :: hjælpe til nmcli-kommandoerne\n"
"\n"
1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617

#: ../clients/cli/connections.c:6467
#, c-format
msgid ""
"nmcli [<conf-option> <value>] :: nmcli configuration\n"
"\n"
"Configures nmcli. The following options are available:\n"
"status-line yes | no     [default: no]\n"
"save-confirmation yes | no  [default: yes]\n"
"show-secrets yes | no     [default: no]\n"
"prompt-color <color> | <0-8> [default: 0]\n"
"%s\n"
"Examples: nmcli> nmcli status-line yes\n"
"     nmcli> nmcli save-confirmation no\n"
"     nmcli> nmcli prompt-color 3\n"
msgstr ""

#: ../clients/cli/connections.c:6489 ../clients/cli/connections.c:6625
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1618 1619
#, c-format
msgid ""
1620
"quit :: exit nmcli\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1621
"\n"
1622 1623
"This command exits nmcli. When the connection being edited is not saved, the "
"user is asked to confirm the action.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1624
msgstr ""
1625 1626 1627 1628
"quit :: afslut nmcli\n"
"\n"
"Kommandoen afslutter nmcli. Når forbindelsen som redigeres ikke er gemt, så "
"bliver brugeren spurgt om at bekræfte handlingen.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1629

1630 1631
#: ../clients/cli/connections.c:6494 ../clients/cli/connections.c:6630
#: ../clients/cli/connections.c:7065 ../clients/cli/connections.c:8048
1632
#, c-format
1633
msgid "Unknown command: '%s'\n"
1634
msgstr "Ukendt kommando: '%s'\n"
1635 1636 1637 1638 1639

#. TRANSLATORS: do not translate command names and keywords before ::
#. *       However, you should translate terms enclosed in <>.
#.
#: ../clients/cli/connections.c:6559
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1640 1641
#, c-format
msgid ""
1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652
"---[ Property menu ]---\n"
"set   [<value>]        :: set new value\n"
"add   [<value>]        :: add new option to the property\n"
"change              :: change current value\n"
"remove  [<index> | <option>]  :: delete the value\n"
"describe             :: describe property\n"
"print  [setting | connection] :: print property (setting/connection) "
"value(s)\n"
"back               :: go to upper level\n"
"help/?  [<command>]       :: print this help or command description\n"
"quit               :: exit nmcli\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1653
msgstr ""
1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665
"---[ Egenskabsmenu ]---\n"
"set   [<værdi>]        :: indstil ny værdi\n"
"add   [<værdi>]        :: tilføj nyt tilvalg til egenskaben\n"
"change              :: skift nuværende værdi\n"
"remove  [<indeks> | <tilvalg>]  :: slet værdien\n"
"describe             :: beskriv egenskab\n"
"print  [setting | connection]  :: udskriv egenskabens "
"(setting/connection) værdi(er)\n"
"back               :: gå til øvre niveau\n"
"help/?  [<kommando>]       :: udskriv denne hjælp eller "
"kommandobeskrivelse\n"
"quit               :: afslut nmcli\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1666

1667
#: ../clients/cli/connections.c:6584
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1668 1669
#, c-format
msgid ""
1670
"set [<value>] :: set new value\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1671
"\n"
1672
"This command sets provided <value> to this property\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1673
msgstr ""
1674 1675 1676
"set [<værdi>] :: indstil ny værdi\n"
"\n"
"Kommandoen indstiller den givne <værdi> til egenskaben\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1677

1678
#: ../clients/cli/connections.c:6588
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1679 1680
#, c-format
msgid ""
1681
"add [<value>] :: append new value to the property\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1682
"\n"
1683 1684 1685
"This command adds provided <value> to this property, if the property is of a "
"container type. For single-valued properties the property value is replaced "
"(same as 'set').\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1686 1687
msgstr ""

1688
#: ../clients/cli/connections.c:6594
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1689 1690
#, c-format
msgid ""
1691
"change :: change current value\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1692
"\n"
1693
"Displays current value and allows editing it.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1694
msgstr ""
1695 1696 1697
"change :: skift nuværende værdi\n"
"\n"
"Viser nuværende værdi og giver mulighed for at redigere den.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1698

1699
#: ../clients/cli/connections.c:6598
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1700 1701
#, c-format
msgid ""
1702
"remove [<value>|<index>|<option name>] :: delete the value\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1703
"\n"
1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711
"Removes the property value. For single-valued properties, this sets the\n"
"property back to its default value. For container-type properties, this "
"removes\n"
"all the values of that property, or you can specify an argument to remove "
"just\n"
"a single item or option. The argument is either a value or index of the item "
"to\n"
"remove, or an option name (for properties with named options).\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1712
"\n"
1713 1714 1715
"Examples: nmcli ipv4.dns> remove 8.8.8.8\n"
"     nmcli ipv4.dns> remove 2\n"
"     nmcli bond.options> remove downdelay\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1716 1717 1718
"\n"
msgstr ""

1719
#: ../clients/cli/connections.c:6609
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1720 1721
#, c-format
msgid ""
1722
"describe :: describe property\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1723
"\n"
1724 1725
"Shows property description. You can consult nm-settings(5) manual page to "
"see all NM settings and properties.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1726 1727
msgstr ""

1728
#: ../clients/cli/connections.c:6614
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1729 1730
#, c-format
msgid ""
1731 1732
"print [property|setting|connection] :: print property (setting, connection) "
"value(s)\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1733
"\n"
1734 1735
"Shows property value. Providing an argument you can also display values for "
"the whole setting or connection.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1736 1737
msgstr ""

1738 1739 1740 1741 1742 1743
#: ../clients/cli/connections.c:6622
#, c-format
msgid ""
"help/? [<command>] :: help for nmcli commands\n"
"\n"
msgstr ""
1744 1745
"help/? [<kommando>] :: hjælp til nmcli-kommandoer\n"
"\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1746

1747 1748 1749 1750
#: ../clients/cli/connections.c:6722
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: Connection activation failed.\n"
msgstr "Fejl: Forbindelsesaktivering fejlede."
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1751

1752 1753 1754 1755
#: ../clients/cli/connections.c:6819
#, c-format
msgid "Error: setting '%s' is mandatory and cannot be removed.\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1756

1757 1758 1759 1760 1761
#. TRANSLATORS: status line in nmcli connection editor
#: ../clients/cli/connections.c:6837
#, c-format
msgid "[ Type: %s | Name: %s | UUID: %s | Dirty: %s | Temp: %s ]\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1762

1763 1764 1765 1766
#: ../clients/cli/connections.c:6873
#, c-format
msgid "The connection is not saved. Do you really want to quit? %s"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1767

1768 1769 1770 1771 1772 1773
#: ../clients/cli/connections.c:6915
#, c-format
msgid ""
"The connection profile has been removed from another client. You may type "
"'save' in the main menu to restore it.\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1774

1775 1776 1777 1778 1779
#: ../clients/cli/connections.c:6949 ../clients/cli/connections.c:7364
#: ../clients/cli/connections.c:7424
#, c-format
msgid "Allowed values for '%s' property: %s\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar