Commit c949061e authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka
Browse files

2005-12-23 Marcel Telka <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@1232 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 020309a6
2005-12-23 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-12-23 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* POTFILES.in: Added missing files.
......
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
#
# $Id: sk.po,v 1.41 2005/12/15 22:55:39 marcel Exp $
# $Id: sk.po,v 1.42 2005/12/23 19:08:45 marcel Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-15 23:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-15 23:54+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-23 20:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-23 20:08+0100\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,78 +19,78 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:923
#: ../gnome/applet/applet-compat.c:171 ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:924
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:302
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:276
#, c-format
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:307
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:281
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
#: ../gnome/applet/applet.c:177
#: ../gnome/applet/applet.c:179
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "
#: ../gnome/applet/applet.c:196
#: ../gnome/applet/applet.c:198
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"
#: ../gnome/applet/applet.c:207
#: ../gnome/applet/applet.c:209
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"
#: ../gnome/applet/applet.c:222
#: ../gnome/applet/applet.c:224
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"
#: ../gnome/applet/applet.c:224
#: ../gnome/applet/applet.c:226
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"
#: ../gnome/applet/applet.c:317 ../gnome/applet/applet.c:342
#: ../gnome/applet/applet.c:319 ../gnome/applet/applet.c:344
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"
#: ../gnome/applet/applet.c:319 ../gnome/applet/applet.c:344
#: ../gnome/applet/applet.c:321 ../gnome/applet/applet.c:346
msgid "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: ../gnome/applet/applet.c:320 ../gnome/applet/applet.c:345
#: ../gnome/applet/applet.c:322 ../gnome/applet/applet.c:347
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:323 ../gnome/applet/applet.c:350
#: ../gnome/applet/applet.c:325 ../gnome/applet/applet.c:352
msgid "translator-credits"
msgstr "Marcel Telka <marcel@telka.sk>"
#: ../gnome/applet/applet.c:435
#: ../gnome/applet/applet.c:437
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:439
#: ../gnome/applet/applet.c:441
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN prihlásenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:440
#: ../gnome/applet/applet.c:442
#, c-format
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhania prihlásenia."
#: ../gnome/applet/applet.c:444
#: ../gnome/applet/applet.c:446
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Zlyhanie spustenia VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:445
#: ../gnome/applet/applet.c:447
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
......@@ -99,25 +99,25 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu."
#: ../gnome/applet/applet.c:449 ../gnome/applet/applet.c:459
#: ../gnome/applet/applet.c:451 ../gnome/applet/applet.c:461
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:450
#: ../gnome/applet/applet.c:452
#, c-format
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia."
#: ../gnome/applet/applet.c:454
#: ../gnome/applet/applet.c:456
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Chyba konfigurácie VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:455
#: ../gnome/applet/applet.c:457
#, c-format
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované."
#: ../gnome/applet/applet.c:460
#: ../gnome/applet/applet.c:462
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
......@@ -126,23 +126,23 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete."
#: ../gnome/applet/applet.c:468
#: ../gnome/applet/applet.c:470
#, c-format
msgid "The VPN service said: \"%s\""
msgstr "VPN služba oznámila: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:537
#: ../gnome/applet/applet.c:539
#, c-format
msgid "VPN connection '%s' said:"
msgstr "VPN spojenie '%s' oznámilo:"
#: ../gnome/applet/applet.c:539
#: ../gnome/applet/applet.c:541
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Správa VPN prihlásenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:757 ../gnome/applet/applet.c:2359
#: ../gnome/applet/applet.c:759 ../gnome/applet/applet.c:2363
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:379
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:372
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:351
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
......@@ -150,148 +150,148 @@ msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."
#: ../gnome/applet/applet.c:769
#: ../gnome/applet/applet.c:771
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."
#: ../gnome/applet/applet.c:777
#: ../gnome/applet/applet.c:779
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."
#: ../gnome/applet/applet.c:917
#: ../gnome/applet/applet.c:919
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:919
#: ../gnome/applet/applet.c:921
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:927
#: ../gnome/applet/applet.c:929
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:929
#: ../gnome/applet/applet.c:931
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:937
#: ../gnome/applet/applet.c:939
#, c-format
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:945 ../gnome/applet/applet.c:955
#: ../gnome/applet/applet.c:947 ../gnome/applet/applet.c:957
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
#: ../gnome/applet/applet.c:947 ../gnome/applet/applet.c:957
#: ../gnome/applet/applet.c:949 ../gnome/applet/applet.c:959
#, c-format
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:965
#: ../gnome/applet/applet.c:967
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:967
#: ../gnome/applet/applet.c:969
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1084
#: ../gnome/applet/applet.c:1086
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"
#: ../gnome/applet/applet.c:1096
#: ../gnome/applet/applet.c:1098
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1101
#: ../gnome/applet/applet.c:1103
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"
#: ../gnome/applet/applet.c:1105
#: ../gnome/applet/applet.c:1107
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"
#: ../gnome/applet/applet.c:1107
#: ../gnome/applet/applet.c:1109
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"
#: ../gnome/applet/applet.c:1129
#: ../gnome/applet/applet.c:1131
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"
#: ../gnome/applet/applet.c:1137
#: ../gnome/applet/applet.c:1139
#, c-format
msgid "VPN connecting to '%s'"
msgstr "VPN pripájanie k '%s'"
#: ../gnome/applet/applet.c:1527
#: ../gnome/applet/applet.c:1529
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1548
#: ../gnome/applet/applet.c:1550
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1661
#: ../gnome/applet/applet.c:1663
msgid "_VPN Connections"
msgstr "_VPN spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1693
#: ../gnome/applet/applet.c:1695
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Konfigurovať VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1697
#: ../gnome/applet/applet.c:1699
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Odpojiť VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1719
#: ../gnome/applet/applet.c:1721
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Vytáčané spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1728
#: ../gnome/applet/applet.c:1730
#, c-format
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Pripojiť k %s..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1778
#: ../gnome/applet/applet.c:1780
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1952
#: ../gnome/applet/applet.c:1954
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."
#. 'Enable Wireless' item
#: ../gnome/applet/applet.c:2077
#: ../gnome/applet/applet.c:2079
msgid "Enable _Wireless"
msgstr "Povoliť _bezdrôtové pripojenie"
#. 'Connection Information' item
#: ../gnome/applet/applet.c:2083
#: ../gnome/applet/applet.c:2085
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"
#. Help item
#: ../gnome/applet/applet.c:2094
#: ../gnome/applet/applet.c:2096
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#. About item
#: ../gnome/applet/applet.c:2103
#: ../gnome/applet/applet.c:2105
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
#: ../gnome/applet/applet.c:2473
#: ../gnome/applet/applet.c:2483
msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n"
......@@ -299,6 +299,34 @@ msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
#: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:157
msgid "Open System"
msgstr "Otvorený systém"
#: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:160
msgid "Shared Key"
msgstr "Zdieľaný kľúč"
#: ../gnome/applet/wso-none.c:51
msgid "None"
msgstr "Nič"
#: ../gnome/applet/wso-wep-ascii.c:128
msgid "WEP 40/128-bit ASCII"
msgstr "WEP 40/128 bitov v ASCII"
#: ../gnome/applet/wso-wep-hex.c:125
msgid "WEP 40/128-bit hex"
msgstr "WEP 40/128 bitov v šestnástkovej sústave"
#: ../gnome/applet/wso-wep-passphrase.c:125
msgid "WEP Passphrase"
msgstr "WEP heslo:"
#: ../gnome/applet/wso-wpa-psk-passphrase.c:113
msgid "WPA Personal Passphrase"
msgstr "WPA osobné heslo:"
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:127
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"
......@@ -372,19 +400,6 @@ msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti"
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:159
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:165
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:189
#, c-format
......@@ -525,6 +540,10 @@ msgstr ""
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
......@@ -727,6 +746,26 @@ msgstr ""
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"
#: ../src/nm-ap-security-wep.c:45
msgid "40-bit WEP"
msgstr "40 bitový WEP"
#: ../src/nm-ap-security-wep.c:47
msgid "104-bit WEP"
msgstr "104 bitový WEP"
#: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:65
msgid "WPA TKIP"
msgstr "WPA TKIP"
#: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:67
msgid "WPA CCMP"
msgstr "WPA CCMP"
#: ../src/nm-ap-security.c:298
msgid "none"
msgstr "nič"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:154
#, c-format
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment