Commit be81212e authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka
Browse files

2005-09-05 Marcel Telka <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@937 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent f0297b8c
2005-09-05 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-09-04 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
#
# $Id: sk.po,v 1.33 2005/08/21 17:26:32 marcel Exp $
# $Id: sk.po,v 1.34 2005/09/05 20:48:12 marcel Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-21 19:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-21 19:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-05 22:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-05 22:47+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -33,77 +33,77 @@ msgstr ""
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:598
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:307
#, c-format
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:603
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:312
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
#: ../gnome/applet/applet.c:192
#: ../gnome/applet/applet.c:198
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "
#: ../gnome/applet/applet.c:217
#: ../gnome/applet/applet.c:221
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"
#: ../gnome/applet/applet.c:227
#: ../gnome/applet/applet.c:233
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"
#: ../gnome/applet/applet.c:236
#: ../gnome/applet/applet.c:242
msgid "Could not open socket!"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zásuvku!"
#: ../gnome/applet/applet.c:251
#: ../gnome/applet/applet.c:257
msgid "Failed to get information about the interface!"
msgstr "Získavanie informácií o rozhraní zlyhalo!"
#: ../gnome/applet/applet.c:284
#: ../gnome/applet/applet.c:289
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"
#: ../gnome/applet/applet.c:286
#: ../gnome/applet/applet.c:291
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"
#: ../gnome/applet/applet.c:387 ../gnome/applet/applet.c:405
#: ../gnome/applet/applet.c:391 ../gnome/applet/applet.c:409
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"
#: ../gnome/applet/applet.c:389 ../gnome/applet/applet.c:407
#: ../gnome/applet/applet.c:393 ../gnome/applet/applet.c:411
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: ../gnome/applet/applet.c:390 ../gnome/applet/applet.c:408
#: ../gnome/applet/applet.c:394 ../gnome/applet/applet.c:412
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:497
#: ../gnome/applet/applet.c:501
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:501
#: ../gnome/applet/applet.c:505
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN prihlásenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:502
#: ../gnome/applet/applet.c:506
#, c-format
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhania prihlásenia."
#: ../gnome/applet/applet.c:506
#: ../gnome/applet/applet.c:510
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Zlyhanie spustenia VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:507
#: ../gnome/applet/applet.c:511
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
......@@ -112,25 +112,25 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu."
#: ../gnome/applet/applet.c:511 ../gnome/applet/applet.c:521
#: ../gnome/applet/applet.c:515 ../gnome/applet/applet.c:525
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:512
#: ../gnome/applet/applet.c:516
#, c-format
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia."
#: ../gnome/applet/applet.c:516
#: ../gnome/applet/applet.c:520
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Chyba konfigurácie VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:517
#: ../gnome/applet/applet.c:521
#, c-format
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované."
#: ../gnome/applet/applet.c:522
#: ../gnome/applet/applet.c:526
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
......@@ -139,38 +139,23 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete."
#: ../gnome/applet/applet.c:530
#: ../gnome/applet/applet.c:534
#, c-format
msgid "The VPN service said: \"%s\""
msgstr "VPN služba oznámila: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:599
#: ../gnome/applet/applet.c:603
#, c-format
msgid "VPN connection '%s' said:"
msgstr "VPN spojenie '%s' oznámilo:"
#: ../gnome/applet/applet.c:600
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%s</span>\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%s</span>\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"\"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:601
#: ../gnome/applet/applet.c:605
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Správa VPN prihlásenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:820 ../gnome/applet/applet.c:2421
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:326
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:386
#: ../gnome/applet/applet.c:824 ../gnome/applet/applet.c:2440
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:407
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:385
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
......@@ -178,164 +163,159 @@ msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."
#: ../gnome/applet/applet.c:833
#: ../gnome/applet/applet.c:837
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."
#: ../gnome/applet/applet.c:840
#: ../gnome/applet/applet.c:844
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."
#: ../gnome/applet/applet.c:961
#: ../gnome/applet/applet.c:988
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:963
#: ../gnome/applet/applet.c:990
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:970
#: ../gnome/applet/applet.c:997
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:972
#: ../gnome/applet/applet.c:999
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:979
#: ../gnome/applet/applet.c:1006
#, c-format
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:986 ../gnome/applet/applet.c:995
#: ../gnome/applet/applet.c:1013 ../gnome/applet/applet.c:1022
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
#: ../gnome/applet/applet.c:988 ../gnome/applet/applet.c:997
#: ../gnome/applet/applet.c:1015 ../gnome/applet/applet.c:1024
#, c-format
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1004
#: ../gnome/applet/applet.c:1031
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1006
#: ../gnome/applet/applet.c:1033
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1052
#: ../gnome/applet/applet.c:1077
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"
#: ../gnome/applet/applet.c:1063
#: ../gnome/applet/applet.c:1088
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1070
#: ../gnome/applet/applet.c:1095
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"
#: ../gnome/applet/applet.c:1077
#: ../gnome/applet/applet.c:1102
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"
#: ../gnome/applet/applet.c:1091
#: ../gnome/applet/applet.c:1116
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"
#: ../gnome/applet/applet.c:1116
#: ../gnome/applet/applet.c:1140
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"
#: ../gnome/applet/applet.c:1529
#: ../gnome/applet/applet.c:1552
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1550
#: ../gnome/applet/applet.c:1573
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1663
#: ../gnome/applet/applet.c:1687
msgid "_VPN Connections"
msgstr "_VPN spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1690
#: ../gnome/applet/applet.c:1719
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Konfigurovať VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1694
#: ../gnome/applet/applet.c:1723
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Odpojiť VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1717
#: ../gnome/applet/applet.c:1746
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Vytáčané spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1726
#: ../gnome/applet/applet.c:1755
#, c-format
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Pripojiť k %s..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1778
#: ../gnome/applet/applet.c:1806
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1943
#: ../gnome/applet/applet.c:1968
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."
#: ../gnome/applet/applet.c:2011
msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "_Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:2016
msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:2047
msgid "_Wireless Network Discovery"
#: ../gnome/applet/applet.c:2077
msgid "Wireless Network _Discovery"
msgstr "_Prehľadávanie bezdrôtových sietí"
#: ../gnome/applet/applet.c:2050
#: ../gnome/applet/applet.c:2080
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy vyhľadávať"
#: ../gnome/applet/applet.c:2058
#: ../gnome/applet/applet.c:2088
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Vyhľadávať len pri odpojení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2066
#: ../gnome/applet/applet.c:2096
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nevyhľadávať"
#. Stop All Wireless Devices item
#: ../gnome/applet/applet.c:2078
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
#. Wireless Enabled item
#: ../gnome/applet/applet.c:2108
msgid "_Wireless Enabled"
msgstr "Povolené _bezdrôtové pripojenie"
#: ../gnome/applet/applet.c:2084
#. Connection Information item
#: ../gnome/applet/applet.c:2114
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2092
#. Help item
#: ../gnome/applet/applet.c:2124
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#: ../gnome/applet/applet.c:2099
#. About item
#: ../gnome/applet/applet.c:2132
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
#: ../gnome/applet/applet.c:2571
#: ../gnome/applet/applet.c:2579
msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n"
......@@ -392,11 +372,11 @@ msgstr "_ASCII kľúč:"
msgid "_Hex Key:"
msgstr "_Kľúč v šestnástkovej sústave:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:232
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:238
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:233
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:239
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
......@@ -404,39 +384,39 @@ msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:234
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:240
msgid "By default, the ESSID is set to your computer's name,"
msgstr "Štandardne je ESSID nastavené na názov vášho počítača,"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:242
msgid ", with no encryption enabled."
msgstr ", bez povoleného šifrovania."
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:238
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:244
msgid "Create New Wireless Network"
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:243
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:249
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:244
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:250
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:246
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:252
msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti"
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:156
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:155
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:159
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:158
msgid "ASCII Key:"
msgstr "ASCII kľúč:"
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:161
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment