Commit ba6a3ec6 authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka
Browse files

2005-05-12 Marcel Telka <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@621 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 40debac1
2005-05-12 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-05-12 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
#
# $Id: sk.po,v 1.15 2005/04/03 06:51:26 marcel Exp $
# $Id: sk.po,v 1.16 2005/05/12 18:37:46 marcel Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-03 08:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-03 08:50+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-12 20:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-12 20:36+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,92 +18,79 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#: info-daemon/networks.glade.h:1
msgid "<span weight=\"bold\">Wireless Networks:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>"
#: info-daemon/networks.glade.h:2
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1 panel-applet/wireless-applet.glade.h:2
msgid "*"
msgstr "*"
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111 gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112 gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."
#: info-daemon/passphrase.glade.h:6
#, no-c-format
#: gnome/applet/applet-dbus-info.c:852
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range. A "
"different wireless network will be used if any are available."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá "
"iná bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
#: info-daemon/passphrase.glade.h:9
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:10
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:140
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:150
#: panel-applet/essid.glade.h:7 panel-applet/wireless-applet.glade.h:19
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:11
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:12 panel-applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:143
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:153
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:"
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:146
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:156
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"
#: info-daemon/NetworkManagerInfoVPN.c:158
#: gnome/applet/applet-dbus.c:573
#, c-format
msgid "You must log in to access the private network %s"
msgstr "Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli pristupovať k privátnej sieti %s"
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo.\n"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:149 panel-applet/NMWirelessApplet.c:167
#: gnome/applet/applet-dbus.c:578
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo.\n"
#: gnome/applet/applet.c:194 gnome/applet/applet.c:212
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:151 panel-applet/NMWirelessApplet.c:169
#: gnome/applet/applet.c:196 gnome/applet/applet.c:214
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:152 panel-applet/NMWirelessApplet.c:170
#: gnome/applet/applet.c:197 gnome/applet/applet.c:215
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:384 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1523
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:319
#: gnome/applet/applet.c:280
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN prihlásenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu prihlásenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""
#: gnome/applet/applet.c:341
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
"\n"
"VPN connection '%s' said:\n"
"\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Správa z VPN prihlásenia</span>\n"
"\n"
"VPN pripojenie '%s' oznámilo:\n"
"\n"
"\"%s\""
#: gnome/applet/applet.c:559 gnome/applet/applet.c:1922
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: gnome/applet/passphrase-dialog.c:430
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
......@@ -111,154 +98,145 @@ msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:395
#: gnome/applet/applet.c:572
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:403
#: gnome/applet/applet.c:579
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:627
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
#: gnome/applet/applet.c:700
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:632
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"
#: gnome/applet/applet.c:702
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:637
msgid "Connecting to a wired network..."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti..."
#: gnome/applet/applet.c:709
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:646
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"
#: gnome/applet/applet.c:711
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:660
#: gnome/applet/applet.c:718
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:665
msgid "Wireless network connection"
msgstr "Pripojenie k bezdrôtovej sieti"
#: gnome/applet/applet.c:725 gnome/applet/applet.c:734
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:670
#: gnome/applet/applet.c:727 gnome/applet/applet.c:736
#, c-format
msgid "Connecting to wireless network '%s'..."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."
#: gnome/applet/applet.c:743
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:676
#: gnome/applet/applet.c:745
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: gnome/applet/applet.c:791
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:681
msgid "Scanning for wireless networks..."
msgstr "Vyhľadávanie bezdrôtových sietí..."
#: gnome/applet/applet.c:802
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1046
#: gnome/applet/applet.c:809
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"
#: gnome/applet/applet.c:816
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"
#: gnome/applet/applet.c:830
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"
#: gnome/applet/applet.c:1181
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1067
#: gnome/applet/applet.c:1202
msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1143
#: gnome/applet/applet.c:1315
msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia"
#: gnome/applet/applet.c:1337
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojiť VPN..."
#: gnome/applet/applet.c:1366
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1285
#: gnome/applet/applet.c:1529
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1355 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1403
#: gnome/applet/applet.c:1599 gnome/applet/applet.c:1647
msgid "Pause Wireless Scanning"
msgstr "Pozastaviť bezdrôtové prehľadávanie"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1360
#: gnome/applet/applet.c:1604
msgid "Resume Wireless Scanning"
msgstr "Obnoviť bezdrôtové prehľadávanie"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1370 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1409
#: gnome/applet/applet.c:1614 gnome/applet/applet.c:1653
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1375
#: gnome/applet/applet.c:1619
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1418
#: gnome/applet/applet.c:1662
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1425
#: gnome/applet/applet.c:1669
msgid "About"
msgstr "O programe"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:232
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:233
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:238
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:239
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
#: panel-applet/essid.glade.h:1 panel-applet/wireless-applet.glade.h:3
#: gnome/applet/applet.c:2070
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
#: panel-applet/essid.glade.h:4 panel-applet/wireless-applet.glade.h:15
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže pokračovať.\n"
#: panel-applet/essid.glade.h:5 panel-applet/wireless-applet.glade.h:16
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"
#: panel-applet/essid.glade.h:6 panel-applet/wireless-applet.glade.h:18
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"
#: panel-applet/essid.glade.h:8 panel-applet/wireless-applet.glade.h:20
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"
#: panel-applet/essid.glade.h:9 panel-applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"
#: panel-applet/menu-info.c:91
#: gnome/applet/menu-items.c:91
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"
#: panel-applet/menu-info.c:93
#: gnome/applet/menu-items.c:93
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"
#: panel-applet/menu-info.c:166
#: gnome/applet/menu-items.c:166
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
......@@ -266,34 +244,101 @@ msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"
#: panel-applet/menu-info.c:168
#: gnome/applet/menu-items.c:168
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"
#: panel-applet/menu-info.c:294
#: gnome/applet/menu-items.c:294
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111 panel-applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:148
#: gnome/applet/passphrase-dialog.c:164
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112 panel-applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:151
#: gnome/applet/passphrase-dialog.c:167
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:"
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:154
#: gnome/applet/passphrase-dialog.c:170
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:229
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.xml.h:1
msgid "_About..."
msgstr "_O programe..."
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:230
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:1
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:235
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:236
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
#: gnome/applet/vpn-password-dialog.c:105
#, c-format
msgid "You must log in to access the Virtual Private Network '%s'."
msgstr "Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli pristupovať k virtuálnej privátnej sieti '%s'."
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:7
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
msgid "*"
msgstr "*"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:3
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:6
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitvé heslo (WEP)\n"
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
"\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
......@@ -304,7 +349,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s Nebude to úplne funkčné."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:11
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
......@@ -322,15 +367,47 @@ msgstr ""
"NetworkManager vás nebude viac otravovať s hlúpymi otázkami, keď sa do nej "
"budete prihlasovať."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:14
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:17
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:23
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"
......@@ -350,24 +427,24 @@ msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"
#: src/nm-netlink-monitor.c:403
#: src/nm-netlink-monitor.c:404
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"
#: src/nm-netlink-monitor.c:500
#: src/nm-netlink-monitor.c:501
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"
#: src/nm-netlink-monitor.c:513
#: src/nm-netlink-monitor.c:514
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"
#: src/nm-netlink-monitor.c:535
#: src/nm-netlink-monitor.c:536
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: src/nm-netlink-monitor.c:644
#: src/nm-netlink-monitor.c:645
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment