Commit 6e98dab5 authored by Lubomir Rintel's avatar Lubomir Rintel

po: merge in nm-1-0 translations

parent 7015932e
......@@ -3846,7 +3846,7 @@ msgstr "IP-IFACE"
#. 2
#: ../clients/cli/devices.c:71 ../clients/cli/devices.c:103
msgid "IS-SOFTWARE"
msgstr ""
msgstr "IS-SOFTWARE"
#. 15
#: ../clients/cli/devices.c:72
......@@ -6010,9 +6010,9 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../clients/cli/settings.c:3415
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "the property doesn't contain alternative subject match '%s'"
msgstr "die Eigenschaft enthält kein alternative Themen passend zu »%s«"
msgstr "die Eigenschaft enthält keine alternativen Themen passend zu »%s«"
#: ../clients/cli/settings.c:3431
msgid ""
......@@ -6033,9 +6033,10 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../clients/cli/settings.c:3463
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "the property doesn't contain \"phase2\" alternative subject match '%s'"
msgstr "die Eigenschaft enthält nicht die Berechtigung »%s«"
msgstr ""
"die Eigenschaft enthält nicht »phase2«, alternative Themen passend zu »%s«"
#: ../clients/cli/settings.c:3479
msgid ""
......@@ -7584,9 +7585,9 @@ msgid "Could not parse arguments"
msgstr "Parameter konnten nicht verarbeitet werden"
#: ../clients/tui/nmtui.c:235
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not contact NetworkManager: %s.\n"
msgstr "Verbindungen konnte nicht aktiviert werden: %s"
msgstr "NetworkManager konnte nicht erreicht werden: %s.\n"
#: ../clients/tui/nmtui.c:240
msgid "NetworkManager is not running."
......@@ -9250,7 +9251,7 @@ msgstr "Die aktive Verbindung wurde entfernt, bevor sie initialisiert wurde"
#: ../libnm/nm-object.c:1511 ../libnm/nm-object.c:1657
msgid "Caller did not specify D-Bus path for object"
msgstr ""
msgstr "Aufrufer gab keinen D-Bus-Pfad für Objekt an"
#: ../libnm/nm-remote-settings.c:261
msgid "Connection removed before it was initialized"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -577,19 +577,19 @@ msgid "'%s' is not a valid team configuration or file name."
msgstr "”%s” är inte en giltig teamkonfiguration eller ett giltigt filnamn."
#: ../clients/cli/common.c:960
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: openconnect failed: %s\n"
msgstr "Fel: verifiering av anslutning misslyckades: %s\n"
msgstr "Fel: openconnect misslyckades: %s\n"
#: ../clients/cli/common.c:967
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: openconnect failed with status %d\n"
msgstr "Redigare misslyckades med status %d"
msgstr "Fel: openconnect misslyckades med status %d\n"
#: ../clients/cli/common.c:969
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: openconnect failed with signal %d\n"
msgstr "Redigare misslyckades med signal %d"
msgstr "Fel: openconnect misslyckades med signal %d\n"
#: ../clients/cli/common.c:1047
#, c-format
......@@ -1843,12 +1843,11 @@ msgstr "InfiniBand transportläge"
#: ../clients/cli/connections.c:3197
msgid "ADSL protocol"
msgstr ""
msgstr "ADSL-protokoll"
#: ../clients/cli/connections.c:3208
#, fuzzy
msgid "ADSL encapsulation"
msgstr "DSL-autentisering"
msgstr "ADSL-inkapsling"
#: ../clients/cli/connections.c:3217
#, fuzzy
......@@ -2214,9 +2213,9 @@ msgid "ADSL"
msgstr "ADSL"
#: ../clients/cli/connections.c:4241
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "ADSL encapsulation %s"
msgstr "DSL-anslutning %d"
msgstr "ADSL-inkapsling %s"
#. Ask for optional 'macvlan' arguments.
#: ../clients/cli/connections.c:4259
......@@ -2565,19 +2564,17 @@ msgid "Error: 'channel': '%s' is not valid; use <1-13>."
msgstr "Fel: ”channel”: ”%s” är inte giltigt; använd <1-13>."
#: ../clients/cli/connections.c:5906
#, fuzzy
msgid "Username: "
msgstr "Användarnamn"
msgstr "Användarnamn: "
#: ../clients/cli/connections.c:5915
#, c-format
msgid "Protocol %s"
msgstr ""
msgstr "Protokoll %s"
#: ../clients/cli/connections.c:5918
#, fuzzy
msgid "Error: 'protocol' is required."
msgstr "Fel: ”nsp” krävs."
msgstr "Fel: ”protocol” krävs."
#: ../clients/cli/connections.c:5975
#, fuzzy
......@@ -2766,7 +2763,7 @@ msgstr "Fel: ”ifname”-argument krävs."
#: ../clients/cli/connections.c:7010
#, c-format
msgid "Error: mandatory 'ifname' not seen before '%s'."
msgstr ""
msgstr "Fel: obligatoriskt ”ifname” inte sett innan ”%s”."
#: ../clients/cli/connections.c:7019
#, c-format
......@@ -4781,9 +4778,9 @@ msgid "Error: No Wi-Fi device found."
msgstr "Fel: Ingen trådlös enhet hittades."
#: ../clients/cli/devices.c:2679
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: Failed to scan hidden SSID: %s."
msgstr "Fel: misslyckades att sätta loggning: %s"
msgstr "Fel: Misslyckades att söka av dolt SSID: %s."
#: ../clients/cli/devices.c:2704
#, c-format
......@@ -4800,6 +4797,8 @@ msgstr "Fel: Ingen accesspunkt med BSSID ”%s” hittades."
msgid ""
"Warning: '%s' should be SSID for hidden APs; but it looks like a BSSID.\n"
msgstr ""
"Varning: ”%s” borde vara SSID för dolda accesspunkter, men det ser ut som "
"ett BSSID.\n"
#: ../clients/cli/devices.c:2762
msgid "Password: "
......@@ -4857,10 +4856,11 @@ msgstr "Fel: Enheten ”%s” är inte en trådlös enhet."
msgid "Error: Invalid 'password': %s."
msgstr "Fel: ogiltig egenskap ”%s”: %s."
# flaggan "ssid" kan upprepas
#: ../clients/cli/devices.c:3195
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: '%s' cannot repeat."
msgstr "Fel: ”nsp” krävs."
msgstr "Fel: ”%s” kan inte upprepas."
#: ../clients/cli/devices.c:3276
#, c-format
......@@ -5697,10 +5697,12 @@ msgid ""
"invalid option '%s', use a combination of [%s] or 'ignore', 'default' or "
"'none'"
msgstr ""
"ogiltig flagga ”%s”, använd en kombination av [%s] eller ”ignore”, ”default” "
"eller ”none”"
#: ../clients/cli/settings.c:1773
msgid "'default' and 'ignore' are incompatible with other flags"
msgstr ""
msgstr "”default” och ”ignore” är inkompatibla med andra flaggor"
#: ../clients/cli/settings.c:1809
#, fuzzy, c-format
......@@ -5935,6 +5937,13 @@ msgid ""
"'false','no','off' to set the connection as not metered\n"
"'unknown' to let NetworkManager choose a value using some heuristics\n"
msgstr ""
"Ange ett värde som indikerar huruvida anslutningen har en datakvot,\n"
"kostnader för användning eller andra begränsningar. Accepterade alternativ "
"är:\n"
"”true”,”yes”,”on” för att ange att anslutningen är uppmätt\n"
"”false”,”no”,”off” för att ange att anslutningen ej är uppmätt\n"
"”unknown” för att låta Nätverkshanteraren välja ett värde enligt någon "
"heuristik\n"
#: ../clients/cli/settings.c:3351
msgid "private key password not provided"
......@@ -6298,9 +6307,9 @@ msgid "the property doesn't contain mapping '%s'"
msgstr "egenskapen stöder inte mappningen ”%s”"
#: ../clients/cli/settings.c:4669
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "'%s' cannot be empty"
msgstr "”%s”-alternativet är tomt"
msgstr "”%s” kan inte vara tomt"
#: ../clients/cli/settings.c:4743 ../clients/cli/settings.c:4910
#: ../libnm-core/nm-setting-wired.c:651 ../libnm-core/nm-setting-wireless.c:820
......@@ -6334,7 +6343,7 @@ msgstr ""
#: ../clients/cli/settings.c:4804
#, c-format
msgid "'%s' string value should consist of 1 - 199 characters"
msgstr ""
msgstr "strängvärdet för ”%s” bör bestå av 1 - 199 tecken"
#: ../clients/cli/settings.c:4836
#, c-format
......@@ -6682,9 +6691,8 @@ msgid "A password is required to connect to '%s'."
msgstr "Ett lösenord krävs för att ansluta till ”%s”."
#: ../clients/common/nm-secret-agent-simple.c:538
#, fuzzy
msgid "VPN password required"
msgstr "PIN-kod krävs"
msgstr "VPN-lösenord krävs"
#: ../clients/common/nm-vpn-helpers.c:63
msgid "could not get VPN plugin info"
......@@ -6692,9 +6700,8 @@ msgstr ""
#: ../clients/common/nm-vpn-helpers.c:105
#: ../clients/common/nm-vpn-helpers.c:108
#, fuzzy
msgid "Group password"
msgstr "Visa lösenord"
msgstr "Grupplösenord"
#: ../clients/common/nm-vpn-helpers.c:110 ../clients/tui/nmt-page-ip4.c:144
#: ../clients/tui/nmt-page-ip6.c:144
......@@ -6703,12 +6710,11 @@ msgstr "Gateway"
#: ../clients/common/nm-vpn-helpers.c:111
msgid "Cookie"
msgstr ""
msgstr "Kaka"
#: ../clients/common/nm-vpn-helpers.c:112
#, fuzzy
msgid "Gateway certificate hash"
msgstr "ogiltigt certifikatformat"
msgstr "Certifikathash för gateway"
#: ../clients/nm-online.c:96
msgid "Connecting"
......@@ -7139,7 +7145,7 @@ msgstr "Använd aldrig detta nätverk för standardrutten"
#: ../clients/tui/nmt-page-ip4.c:180 ../clients/tui/nmt-page-ip6.c:178
msgid "Ignore automatically obtained routes"
msgstr ""
msgstr "Ignorera automatiskt erhållna rutter"
#: ../clients/tui/nmt-page-ip4.c:188
msgid "Require IPv4 addressing for this connection"
......@@ -7395,21 +7401,23 @@ msgid ""
"openconnect will be run to authenticate.\n"
"It will return to nmtui when completed."
msgstr ""
"openconnect kommer köras för att autentisera.\n"
"Det kommer återgå till nmtui då det är klart."
#: ../clients/tui/nmtui-connect.c:68
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error: openconnect failed: %s"
msgstr "Fel: Borttagning av anslutningen misslyckades: %s"
msgstr "Fel: openconnect misslyckades: %s"
#: ../clients/tui/nmtui-connect.c:75
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "openconnect failed with status %d"
msgstr "Redigare misslyckades med status %d"
msgstr "openconnect misslyckades med status %d"
#: ../clients/tui/nmtui-connect.c:79
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "openconnect failed with signal %d"
msgstr "Redigare misslyckades med signal %d"
msgstr "openconnect misslyckades med signal %d"
#: ../clients/tui/nmtui-connect.c:178
msgid "Activation failed"
......@@ -8450,14 +8458,14 @@ msgid "mtu for transport mode '%s' can be at most %d but it is %d"
msgstr "mtu för transportläge ”%s” kan som mest vara %d men är %d"
#: ../libnm-core/nm-setting-ip-config.c:94
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Missing IPv4 address"
msgstr "ogiltig IPv4-adress ”%s”"
msgstr "Saknar IPv4-adress"
#: ../libnm-core/nm-setting-ip-config.c:94
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Missing IPv6 address"
msgstr "ogiltig IPv6-adress ”%s”"
msgstr "Saknar IPv6-adress"
#: ../libnm-core/nm-setting-ip-config.c:99
#, c-format
......@@ -8710,10 +8718,11 @@ msgstr "ogiltig ”%s” eller dess värde ”%s"
#: ../libnm-core/nm-setting-wired.c:709
msgid "Wake-on-LAN mode 'default' and 'ignore' are exclusive flags"
msgstr ""
"Wake-on-LAN-lägena ”default” och ”ignore” går ej kombinera med andra flaggor"
#: ../libnm-core/nm-setting-wired.c:718
msgid "Wake-on-LAN password can only be used with magic packet mode"
msgstr ""
msgstr "Wake-on-LAN-lösenord kan bara användas med magiskt-paket-läge"
#: ../libnm-core/nm-setting-wireless-security.c:882
#: ../libnm-util/nm-setting-wireless-security.c:912
......@@ -9325,9 +9334,9 @@ msgid "%s %d"
msgstr "%s %d"
#: ../src/main.c:226
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to read configuration: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa konfiguration: (%d) %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa konfiguration: %s\n"
#. Logging/debugging
#: ../src/main.c:241 ../src/nm-iface-helper.c:303
......@@ -9361,9 +9370,8 @@ msgid "State file location"
msgstr "Plats för tillståndsfil"
#: ../src/main.c:251
#, fuzzy
msgid "Print NetworkManager configuration and exit"
msgstr "Skriv ut version för Nätverkshanteraren och avsluta"
msgstr "Skriv ut konfiguration för Nätverkshanteraren och avsluta"
#: ../src/main.c:261
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment