Commit 39299f0a authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka
Browse files

2005-04-03 Marcel Telka <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@550 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent aba1b105
2005-04-03 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-04-02 Frank Arnold <farnold@cvs.gnome.org> 2005-04-02 Frank Arnold <farnold@cvs.gnome.org>
* de.po: Updated German translation. * de.po: Updated German translation.
......
...@@ -3,14 +3,14 @@ ...@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package. # This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005. # Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
# #
# $Id: sk.po,v 1.14 2005/04/01 06:04:19 marcel Exp $ # $Id: sk.po,v 1.15 2005/04/03 06:51:26 marcel Exp $
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n" "Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-01 08:01+0200\n" "POT-Creation-Date: 2005-04-03 08:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-01 08:03+0200\n" "PO-Revision-Date: 2005-04-03 08:50+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n" "Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n" "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>" ...@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>"
msgid "Modify Wireless Networks" msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upraviť bezdrôtové siete" msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1 #: info-daemon/passphrase.glade.h:1 panel-applet/wireless-applet.glade.h:2
msgid "*" msgid "*"
msgstr "*" msgstr "*"
...@@ -61,7 +61,7 @@ msgstr "Typ kľúča:" ...@@ -61,7 +61,7 @@ msgstr "Typ kľúča:"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:10 #: info-daemon/passphrase.glade.h:10
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:140 #: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:140
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:150 #: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:150
#: panel-applet/essid.glade.h:7 #: panel-applet/essid.glade.h:7 panel-applet/wireless-applet.glade.h:19
msgid "Passphrase:" msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:" msgstr "Heslo:"
...@@ -69,7 +69,7 @@ msgstr "Heslo:" ...@@ -69,7 +69,7 @@ msgstr "Heslo:"
msgid "Wireless Network Key Required" msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete" msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:12 #: info-daemon/passphrase.glade.h:12 panel-applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "_Login to Network" msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti" msgstr "_Prihlásenie k sieti"
...@@ -219,7 +219,7 @@ msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť" ...@@ -219,7 +219,7 @@ msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect." msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť." msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
#: panel-applet/essid.glade.h:1 #: panel-applet/essid.glade.h:1 panel-applet/wireless-applet.glade.h:3
msgid "" msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n" "128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n" "Ascii key (WEP)\n"
...@@ -229,23 +229,23 @@ msgstr "" ...@@ -229,23 +229,23 @@ msgstr ""
"Ascii kľúč (WEP)\n" "Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)" "Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
#: panel-applet/essid.glade.h:4 #: panel-applet/essid.glade.h:4 panel-applet/wireless-applet.glade.h:15
msgid "C_onnect" msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť" msgstr "Prip_ojiť"
#: panel-applet/essid.glade.h:5 #: panel-applet/essid.glade.h:5 panel-applet/wireless-applet.glade.h:16
msgid "Connect with encryption enabled" msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním" msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"
#: panel-applet/essid.glade.h:6 #: panel-applet/essid.glade.h:6 panel-applet/wireless-applet.glade.h:18
msgid "Key type:" msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:" msgstr "Typ kľúča:"
#: panel-applet/essid.glade.h:8 #: panel-applet/essid.glade.h:8 panel-applet/wireless-applet.glade.h:20
msgid "Wireless _adapter:" msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:" msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"
#: panel-applet/essid.glade.h:9 #: panel-applet/essid.glade.h:9 panel-applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "Wireless _network:" msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:" msgstr "Bezdrôtová _sieť:"
...@@ -277,10 +277,97 @@ msgstr[2] "Bezdrôtové siete" ...@@ -277,10 +277,97 @@ msgstr[2] "Bezdrôtové siete"
msgid " (invalid Unicode)" msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)" msgstr " (neplatný Unikód)"
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111 #: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111 panel-applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation" msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia" msgstr "Orientácia"
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112 #: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112 panel-applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray." msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty." msgstr "Orientácia systémovej lišty."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.xml.h:1
msgid "_About..."
msgstr "_O programe..."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:7
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Obmedzená sieťová funkčnosť</span>\n"
"\n"
"%s Nebude to úplne funkčné."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:11
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
"You have chosen log in to the wireless network '%s'. If you are sure this "
"wireless network is secure, click the checkbox below and NetworkManager will "
"no longer pester you with stupid questions when you connect to it."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrdenie prihlásenia do bezdrôtovej "
"siete</span>\n"
"\n"
"Vybrali ste si prihlásenie do bezdrôtovej siete '%s'. Ak ste si istý, že "
"táto bezdrôtová sieť je bezpečná, označte zaškrtávacie pole nižšie a "
"NetworkManager vás nebude viac otravovať s hlúpymi otázkami, keď sa do nej "
"budete prihlasovať."
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:14
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:17
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu"
#: panel-applet/wireless-applet.glade.h:23
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"
#: src/nm-netlink-monitor.c:154
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa vytvoriť sieťovú zásuvku pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"
#: src/nm-netlink-monitor.c:172
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"nepodarilo sa pripojiť k sieťovej zásuvke pre sledovanie drôtových ethernet "
"zariadení - %s"
#: src/nm-netlink-monitor.c:403
msgid "operation took too long"
msgstr "operácia trvala veľmi dlho"
#: src/nm-netlink-monitor.c:500
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "prijaté dáta od zlého typu odosielateľa"
#: src/nm-netlink-monitor.c:513
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "prijaté dáta od neočakávaného odosielateľa"
#: src/nm-netlink-monitor.c:535
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: src/nm-netlink-monitor.c:644
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"príliš veľa dát bolo odoslaných cez zásuvku a niektoré z nich boli stratené"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment