Commit 30fe490c authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka
Browse files

2005-10-25 Marcel Telka <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@1071 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent a81faff4
2005-10-25 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-10-19 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
......
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
#
# $Id: sk.po,v 1.37 2005/10/19 21:04:02 marcel Exp $
# $Id: sk.po,v 1.38 2005/10/25 04:33:21 marcel Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-19 23:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-19 23:03+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-25 06:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-25 06:32+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -24,15 +24,6 @@ msgstr ""
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pre bezdrôtovú sieť %s"
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:1143
#, c-format
msgid ""
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range. A "
"different wireless network will be used if any are available."
msgstr ""
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:318
#, c-format
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
......@@ -42,64 +33,64 @@ msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo."
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."
#: ../gnome/applet/applet.c:181
#: ../gnome/applet/applet.c:183
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba pri zobrazovaní informácií o spojení: "
#: ../gnome/applet/applet.c:200
#: ../gnome/applet/applet.c:202
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade)!"
#: ../gnome/applet/applet.c:211
#: ../gnome/applet/applet.c:213
msgid "No active connections!"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"
#: ../gnome/applet/applet.c:226
#: ../gnome/applet/applet.c:228
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drôtový ethernet (%s)"
#: ../gnome/applet/applet.c:228
#: ../gnome/applet/applet.c:230
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (%s)"
#: ../gnome/applet/applet.c:314 ../gnome/applet/applet.c:332
#: ../gnome/applet/applet.c:316 ../gnome/applet/applet.c:334
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"
#: ../gnome/applet/applet.c:316 ../gnome/applet/applet.c:334
#: ../gnome/applet/applet.c:318 ../gnome/applet/applet.c:336
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: ../gnome/applet/applet.c:317 ../gnome/applet/applet.c:335
#: ../gnome/applet/applet.c:319 ../gnome/applet/applet.c:337
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:339
#: ../gnome/applet/applet.c:341
msgid "translator-credits"
msgstr "Marcel Telka <marcel@telka.sk>"
#: ../gnome/applet/applet.c:424
#: ../gnome/applet/applet.c:426
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:428
#: ../gnome/applet/applet.c:430
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN prihlásenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:429
#: ../gnome/applet/applet.c:431
#, c-format
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhania prihlásenia."
#: ../gnome/applet/applet.c:433
#: ../gnome/applet/applet.c:435
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Zlyhanie spustenia VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:434
#: ../gnome/applet/applet.c:436
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
......@@ -108,25 +99,25 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN "
"programu."
#: ../gnome/applet/applet.c:438 ../gnome/applet/applet.c:448
#: ../gnome/applet/applet.c:440 ../gnome/applet/applet.c:450
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Zlyhanie VPN spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:439
#: ../gnome/applet/applet.c:441
#, c-format
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia."
#: ../gnome/applet/applet.c:443
#: ../gnome/applet/applet.c:445
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Chyba konfigurácie VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:444
#: ../gnome/applet/applet.c:446
#, c-format
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "VPN spojenie '%s' nebolo správne nakonfigurované."
#: ../gnome/applet/applet.c:449
#: ../gnome/applet/applet.c:451
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
......@@ -135,23 +126,23 @@ msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s', pretože VPN server nevrátil "
"príslušnú konfiguráciu siete."
#: ../gnome/applet/applet.c:457
#: ../gnome/applet/applet.c:459
#, c-format
msgid "The VPN service said: \"%s\""
msgstr "VPN služba oznámila: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:526
#: ../gnome/applet/applet.c:528
#, c-format
msgid "VPN connection '%s' said:"
msgstr "VPN spojenie '%s' oznámilo:"
#: ../gnome/applet/applet.c:528
#: ../gnome/applet/applet.c:530
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Správa VPN prihlásenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:746 ../gnome/applet/applet.c:2332
#: ../gnome/applet/applet.c:748 ../gnome/applet/applet.c:2334
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:429
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:384
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:368
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
......@@ -159,148 +150,148 @@ msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."
#: ../gnome/applet/applet.c:758
#: ../gnome/applet/applet.c:760
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."
#: ../gnome/applet/applet.c:766
#: ../gnome/applet/applet.c:768
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."
#: ../gnome/applet/applet.c:910
#: ../gnome/applet/applet.c:913
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:912
#: ../gnome/applet/applet.c:915
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:920
#: ../gnome/applet/applet.c:923
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:922
#: ../gnome/applet/applet.c:925
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:930
#: ../gnome/applet/applet.c:933
#, c-format
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:938 ../gnome/applet/applet.c:948
#: ../gnome/applet/applet.c:941 ../gnome/applet/applet.c:951
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
#: ../gnome/applet/applet.c:940 ../gnome/applet/applet.c:950
#: ../gnome/applet/applet.c:943 ../gnome/applet/applet.c:953
#, c-format
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:958
#: ../gnome/applet/applet.c:961
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:960
#: ../gnome/applet/applet.c:963
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1077
#: ../gnome/applet/applet.c:1080
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"
#: ../gnome/applet/applet.c:1089
#: ../gnome/applet/applet.c:1092
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1094
#: ../gnome/applet/applet.c:1097
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"
#: ../gnome/applet/applet.c:1098
#: ../gnome/applet/applet.c:1101
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"
#: ../gnome/applet/applet.c:1100
#: ../gnome/applet/applet.c:1103
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"
#: ../gnome/applet/applet.c:1122
#: ../gnome/applet/applet.c:1125
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"
#: ../gnome/applet/applet.c:1130
#: ../gnome/applet/applet.c:1133
#, c-format
msgid "VPN connecting to '%s'"
msgstr "VPN pripájanie k '%s'"
#: ../gnome/applet/applet.c:1518
#: ../gnome/applet/applet.c:1520
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Pripojiť sa k inej bezdrôtovej sieti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1539
#: ../gnome/applet/applet.c:1541
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť _novú bezdrôtovú sieť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1652
#: ../gnome/applet/applet.c:1654
msgid "_VPN Connections"
msgstr "_VPN spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1684
#: ../gnome/applet/applet.c:1686
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Konfigurovať VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1688
#: ../gnome/applet/applet.c:1690
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Odpojiť VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1710
#: ../gnome/applet/applet.c:1712
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Vytáčané spojenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1719
#: ../gnome/applet/applet.c:1721
#, c-format
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Pripojiť k %s..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1769
#: ../gnome/applet/applet.c:1771
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
#: ../gnome/applet/applet.c:1939
#: ../gnome/applet/applet.c:1941
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."
#. Wireless Enabled item
#: ../gnome/applet/applet.c:2052
#: ../gnome/applet/applet.c:2054
msgid "_Wireless Enabled"
msgstr "Povolené _bezdrôtové pripojenie"
#. Connection Information item
#: ../gnome/applet/applet.c:2058
#: ../gnome/applet/applet.c:2060
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informácie o spojení"
#. Help item
#: ../gnome/applet/applet.c:2068
#: ../gnome/applet/applet.c:2070
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#. About item
#: ../gnome/applet/applet.c:2076
#: ../gnome/applet/applet.c:2078
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
#: ../gnome/applet/applet.c:2468
#: ../gnome/applet/applet.c:2470
msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n"
......@@ -314,7 +305,7 @@ msgstr "Orientácia"
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:128
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."
msgstr "Orientácia zásobníka."
#: ../gnome/applet/menu-items.c:87
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment