Commit 25a8354b authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka
Browse files

2005-04-01 Marcel Telka <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@537 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 40bf85ca
2005-04-01 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-03-26 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
#
# $Id: sk.po,v 1.13 2005/02/20 19:31:36 marcel Exp $
# $Id: sk.po,v 1.14 2005/04/01 06:04:19 marcel Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-20 20:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-20 20:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-01 08:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-01 08:03+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>"
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1 panel-applet/essid.glade.h:1
#: info-daemon/passphrase.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
......@@ -59,9 +59,9 @@ msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:10
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:139
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:149
#: panel-applet/essid.glade.h:8
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:140
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:150
#: panel-applet/essid.glade.h:7
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
......@@ -73,117 +73,137 @@ msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:142
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:152
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:143
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:153
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:"
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:145
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:155
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:146
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:156
msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"
#: info-daemon/NetworkManagerInfoVPN.c:157
#: info-daemon/NetworkManagerInfoVPN.c:158
#, c-format
msgid "You must log in to access the private network %s"
msgstr "Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli pristupovať k privátnej sieti %s"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:145 panel-applet/NMWirelessApplet.c:163
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:149 panel-applet/NMWirelessApplet.c:167
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:147 panel-applet/NMWirelessApplet.c:165
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:151 panel-applet/NMWirelessApplet.c:169
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:148 panel-applet/NMWirelessApplet.c:166
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:152 panel-applet/NMWirelessApplet.c:170
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr "Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:382
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:384 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1523
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:319
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:395
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:403
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:627
msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:387
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:632
msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:392
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:637
msgid "Connecting to a wired network..."
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:401
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:646
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:415
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:660
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:420
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:665
msgid "Wireless network connection"
msgstr "Pripojenie k bezdrôtovej sieti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:425
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:670
#, c-format
msgid "Connecting to wireless network '%s'..."
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:431
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:676
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:436
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:681
msgid "Scanning for wireless networks..."
msgstr "Vyhľadávanie bezdrôtových sietí..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:759
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1046
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:780
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1067
msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:890
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1143
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1008
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1285
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1052 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1101
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1355 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1403
msgid "Pause Wireless Scanning"
msgstr "Pozastaviť bezdrôtové prehľadávanie"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1057
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1360
msgid "Resume Wireless Scanning"
msgstr "Obnoviť bezdrôtové prehľadávanie"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1067 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1107
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1370 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1409
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1072
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1375
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1117
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1418
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1124
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1425
msgid "About"
msgstr "O programe"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:229
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:232
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:230
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:233
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
......@@ -191,25 +211,15 @@ msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť."
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:235
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:238
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:236
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:239
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
#. Reuse the above string to make the translators less angry.
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:316
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:325
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."
#: panel-applet/essid.glade.h:2
#: panel-applet/essid.glade.h:1
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
......@@ -219,36 +229,36 @@ msgstr ""
"Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
#: panel-applet/essid.glade.h:5
#: panel-applet/essid.glade.h:4
msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť"
#: panel-applet/essid.glade.h:6
#: panel-applet/essid.glade.h:5
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"
#: panel-applet/essid.glade.h:7
#: panel-applet/essid.glade.h:6
msgid "Key type:"
msgstr "Typ kľúča:"
#: panel-applet/essid.glade.h:9
#: panel-applet/essid.glade.h:8
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"
#: panel-applet/essid.glade.h:10
#: panel-applet/essid.glade.h:9
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"
#: panel-applet/menu-info.c:109
#: panel-applet/menu-info.c:91
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"
#: panel-applet/menu-info.c:111
#: panel-applet/menu-info.c:93
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"
#: panel-applet/menu-info.c:181
#: panel-applet/menu-info.c:166
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
......@@ -256,14 +266,14 @@ msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"
#: panel-applet/menu-info.c:183
#: panel-applet/menu-info.c:168
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"
#: panel-applet/menu-info.c:321
#: panel-applet/menu-info.c:294
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment