Commit 1173b29a authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka
Browse files

2005-05-15 Marcel Telka <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@631 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent de2e0e55
2005-05-15 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-05-14 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu> 2005-05-14 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>
* hu.po: Hungarian translation updated. * hu.po: Hungarian translation updated.
......
...@@ -3,14 +3,14 @@ ...@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package. # This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005. # Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
# #
# $Id: sk.po,v 1.16 2005/05/12 18:37:46 marcel Exp $ # $Id: sk.po,v 1.17 2005/05/15 14:23:24 marcel Exp $
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n" "Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-12 20:14+0200\n" "POT-Creation-Date: 2005-05-15 16:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-12 20:36+0200\n" "PO-Revision-Date: 2005-05-15 15:21+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n" "Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n" "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -18,47 +18,53 @@ msgstr "" ...@@ -18,47 +18,53 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111 gnome/applet/eggtrayicon.c:118 #: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:118
msgid "Orientation" msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia" msgstr "Orientácia"
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112 gnome/applet/eggtrayicon.c:119 #: ../examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray." msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty." msgstr "Orientácia systémovej lišty."
#: gnome/applet/applet-dbus-info.c:852 #: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:852
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range. A " "The requested wireless network '%s' does not appear to be in range. A "
"different wireless network will be used if any are available." "different wireless network will be used if any are available."
msgstr "" msgstr ""
"Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá " "Zdá sa, že požadovaná bezdrôtová sieť '%s' nie je v dosahu. Bude použitá iná "
"iná bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné." "bezdrôtová sieť, ak sú nejaké dostupné."
#: gnome/applet/applet-dbus.c:573 #: ../gnome/applet/applet-dbus.c:575
#, c-format #, c-format
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n" msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo.\n" msgstr "Pripájanie k bezdrôtovej sieti '%s' zlyhalo.\n"
#: gnome/applet/applet-dbus.c:578 #: ../gnome/applet/applet-dbus.c:580
msgid "Connection to the wired network failed.\n" msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo.\n" msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo.\n"
#: gnome/applet/applet.c:194 gnome/applet/applet.c:212 #: ../gnome/applet/applet.c:194 ../gnome/applet/applet.c:212
msgid "NetworkManager Applet" msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Applet NetworkManager" msgstr "Applet NetworkManager"
#: gnome/applet/applet.c:196 gnome/applet/applet.c:214 #: ../gnome/applet/applet.c:196 ../gnome/applet/applet.c:214
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc." msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc." msgstr "Autorské práva © 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: gnome/applet/applet.c:197 gnome/applet/applet.c:215 #: ../gnome/applet/applet.c:197 ../gnome/applet/applet.c:215
msgid "" msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections." "Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr "" msgstr ""
"Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení." "Aplet oblasti upozornení pre správu vašich sieťových zariadení a pripojení."
#: gnome/applet/applet.c:280 #: ../gnome/applet/applet.c:301
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:305
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
...@@ -73,7 +79,38 @@ msgstr "" ...@@ -73,7 +79,38 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\"" "VPN služba oznámila: \"%s\""
#: gnome/applet/applet.c:341 #: ../gnome/applet/applet.c:310
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Spustenie VPN zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli zlyhaniu spustenia VPN programu.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:315
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN spojenie zlyhalo</span>\n"
"\n"
"Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s' kvôli chybe spojenia.\n"
"\n"
"VPN služba oznámila: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:381
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
...@@ -88,9 +125,9 @@ msgstr "" ...@@ -88,9 +125,9 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"\"%s\"" "\"%s\""
#: gnome/applet/applet.c:559 gnome/applet/applet.c:1922 #: ../gnome/applet/applet.c:599 ../gnome/applet/applet.c:1969
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:315 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: gnome/applet/passphrase-dialog.c:430 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:428
msgid "" msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade " "The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)." "file was not found)."
...@@ -98,145 +135,152 @@ msgstr "" ...@@ -98,145 +135,152 @@ msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade " "Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)." "nebol nájdený)."
#: gnome/applet/applet.c:572 #: ../gnome/applet/applet.c:612
#, c-format #, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning." msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie." msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrôtové vyhľadávanie."
#: gnome/applet/applet.c:579 #: ../gnome/applet/applet.c:619
#, c-format #, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection." msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky." msgstr "Sieťové zariadenie \"%s (%s)\" nepodporuje detekciu linky."
#: gnome/applet/applet.c:700 #: ../gnome/applet/applet.c:740
#, c-format #, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..." msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..." msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre drôtovú sieť..."
#: gnome/applet/applet.c:702 #: ../gnome/applet/applet.c:742
#, c-format #, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..." msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..." msgstr "Pripravujem zariadenie %s pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
#: gnome/applet/applet.c:709 #: ../gnome/applet/applet.c:749
#, c-format #, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..." msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..." msgstr "Konfigurácia zariadenia %s pre drôtovú sieť..."
#: gnome/applet/applet.c:711 #: ../gnome/applet/applet.c:751
#, c-format #, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..." msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..." msgstr "Pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: gnome/applet/applet.c:718 #: ../gnome/applet/applet.c:758
#, c-format #, c-format
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..." msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..." msgstr "Čakanie na sieťový kľúč pre bezdrôtovú sieť '%s'..."
#: gnome/applet/applet.c:725 gnome/applet/applet.c:734 #: ../gnome/applet/applet.c:765 ../gnome/applet/applet.c:774
msgid "Requesting a network address from the wired network..." msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..." msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z drôtovej siete..."
#: gnome/applet/applet.c:727 gnome/applet/applet.c:736 #: ../gnome/applet/applet.c:767 ../gnome/applet/applet.c:776
#, c-format #, c-format
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..." msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..." msgstr "Vyžiadanie sieťovej adresy z bezdrôtovej siete '%s'..."
#: gnome/applet/applet.c:743 #: ../gnome/applet/applet.c:783
msgid "Finishing connection to the wired network..." msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..." msgstr "Ukončovanie spojenia k drôtovej sieti..."
#: gnome/applet/applet.c:745 #: ../gnome/applet/applet.c:785
#, c-format #, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..." msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..." msgstr "Ukončovanie spojenia k bezdrôtovej sieti '%s'..."
#: gnome/applet/applet.c:791 #: ../gnome/applet/applet.c:831
msgid "NetworkManager is not running" msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager nebeží" msgstr "NetworkManager nebeží"
#: gnome/applet/applet.c:802 #: ../gnome/applet/applet.c:842
msgid "No network connection" msgid "No network connection"
msgstr "Bez sieťového spojenia" msgstr "Bez sieťového spojenia"
#: gnome/applet/applet.c:809 #: ../gnome/applet/applet.c:849
msgid "Wired network connection" msgid "Wired network connection"
msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti" msgstr "Pripojenie k drôtovej sieti"
#: gnome/applet/applet.c:816 #: ../gnome/applet/applet.c:856
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network" msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc" msgstr "Pripájané k bezdrôtovej sieti Ad-Hoc"
#: gnome/applet/applet.c:830 #: ../gnome/applet/applet.c:870
#, c-format #, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)" msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)" msgstr "Bezdrôtové sieťové pripojenie k '%s' (%d%%)"
#: gnome/applet/applet.c:1181 #: ../gnome/applet/applet.c:1228
msgid "Other Wireless Networks..." msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..." msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
#: gnome/applet/applet.c:1202 #: ../gnome/applet/applet.c:1249
msgid "Create new Wireless Network..." msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť..." msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť..."
#: gnome/applet/applet.c:1315 #: ../gnome/applet/applet.c:1362
msgid "VPN Connections" msgid "VPN Connections"
msgstr "VPN spojenia" msgstr "VPN spojenia"
#: gnome/applet/applet.c:1337 #: ../gnome/applet/applet.c:1384
msgid "Disconnect VPN..." msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojiť VPN..." msgstr "Odpojiť VPN..."
#: gnome/applet/applet.c:1366 #: ../gnome/applet/applet.c:1413
msgid "No network devices have been found" msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia" msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
#: gnome/applet/applet.c:1529 #: ../gnome/applet/applet.c:1576
msgid "NetworkManager is not running..." msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..." msgstr "NetworkManager nebeží..."
#: gnome/applet/applet.c:1599 gnome/applet/applet.c:1647 #: ../gnome/applet/applet.c:1646 ../gnome/applet/applet.c:1694
msgid "Pause Wireless Scanning" msgid "Pause Wireless Scanning"
msgstr "Pozastaviť bezdrôtové prehľadávanie" msgstr "Pozastaviť bezdrôtové prehľadávanie"
#: gnome/applet/applet.c:1604 #: ../gnome/applet/applet.c:1651
msgid "Resume Wireless Scanning" msgid "Resume Wireless Scanning"
msgstr "Obnoviť bezdrôtové prehľadávanie" msgstr "Obnoviť bezdrôtové prehľadávanie"
#: gnome/applet/applet.c:1614 gnome/applet/applet.c:1653 #: ../gnome/applet/applet.c:1661 ../gnome/applet/applet.c:1700
msgid "Stop All Wireless Devices" msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia" msgstr "Zastaviť všetky bezdrôtové zariadenia"
#: gnome/applet/applet.c:1619 #: ../gnome/applet/applet.c:1666
msgid "Start All Wireless Devices" msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia" msgstr "Spustiť všetky bezdrôtové zariadenia"
#: gnome/applet/applet.c:1662 #: ../gnome/applet/applet.c:1709
msgid "Help" msgid "Help"
msgstr "Pomocník" msgstr "Pomocník"
#: gnome/applet/applet.c:1669 #: ../gnome/applet/applet.c:1716
msgid "About" msgid "About"
msgstr "O programe" msgstr "O programe"
#: gnome/applet/applet.c:2070 #: ../gnome/applet/applet.c:2117
msgid "" msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot " "The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n" "continue.\n"
msgstr "" msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže pokračovať.\n" "Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje. Nemôže "
"pokračovať.\n"
#: gnome/applet/menu-items.c:91 #: ../gnome/applet/gtkcellrendererprogress.c:243
#: ../gnome/applet/gtkcellrendererprogress.c:301
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr "progress bar label|%d %%"
#: ../gnome/applet/menu-items.c:91
#, c-format #, c-format
msgid "Wired Network (%s)" msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)" msgstr "Drôtová sieť (%s)"
#: gnome/applet/menu-items.c:93 #: ../gnome/applet/menu-items.c:93
msgid "Wired Network" msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť" msgstr "Drôtová sieť"
#: gnome/applet/menu-items.c:166 #: ../gnome/applet/menu-items.c:166
#, c-format #, c-format
msgid "Wireless Network (%s)" msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)" msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
...@@ -244,38 +288,38 @@ msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)" ...@@ -244,38 +288,38 @@ msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)" msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)" msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"
#: gnome/applet/menu-items.c:168 #: ../gnome/applet/menu-items.c:168
msgid "Wireless Network" msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks" msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí" msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť" msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete" msgstr[2] "Bezdrôtové siete"
#: gnome/applet/menu-items.c:294 #: ../gnome/applet/menu-items.c:294
msgid " (invalid Unicode)" msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)" msgstr " (neplatný Unikód)"
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:148 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:148
#: gnome/applet/passphrase-dialog.c:164 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
msgid "Passphrase:" msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:" msgstr "Heslo:"
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:151 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
#: gnome/applet/passphrase-dialog.c:167 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:165
msgid "Ascii Key:" msgid "Ascii Key:"
msgstr "Ascii kľúč:" msgstr "Ascii kľúč:"
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:154 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
#: gnome/applet/passphrase-dialog.c:170 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:168
msgid "Hex Key:" msgid "Hex Key:"
msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:" msgstr "Kľúč v šestnástkovej sústave:"
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:229 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:229
msgid "Create new wireless network" msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť" msgstr "Vytvoriť novú bezdrôtovú sieť"
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:230 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:230
msgid "" msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to " "Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create." "create."
...@@ -283,28 +327,26 @@ msgstr "" ...@@ -283,28 +327,26 @@ msgstr ""
"Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete " "Zadajte ESSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete, ktorú chcete "
"vytvoriť." "vytvoriť."
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:235 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:235
msgid "Custom wireless network" msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť" msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"
#: gnome/applet/other-network-dialog.c:236 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect." msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť." msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
#: gnome/applet/vpn-password-dialog.c:105 #: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:105
#, c-format #, c-format
msgid "You must log in to access the Virtual Private Network '%s'." msgid "You must log in to access the Virtual Private Network '%s'."
msgstr "Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli pristupovať k virtuálnej privátnej sieti '%s'." msgstr ""
"Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli pristupovať k virtuálnej privátnej sieti "
"'%s'."
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
msgid " " msgid " "
msgstr " " msgstr " "
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
msgid "*"
msgstr "*"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:3
msgid "" msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n" "128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n" "Ascii Key (WEP)\n"
...@@ -314,7 +356,7 @@ msgstr "" ...@@ -314,7 +356,7 @@ msgstr ""
"Ascii kľúč (WEP)\n" "Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)" "Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:6 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
msgid "" msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n" "128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n" "Ascii key (WEP)\n"
...@@ -324,7 +366,7 @@ msgstr "" ...@@ -324,7 +366,7 @@ msgstr ""
"Ascii kľúč (WEP)\n" "Ascii kľúč (WEP)\n"
"Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)" "Kľúč v šestnástkovej sústave (WEP)"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:9
#, no-c-format #, no-c-format
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless " "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
...@@ -338,7 +380,7 @@ msgstr "" ...@@ -338,7 +380,7 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'." "Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:13
#, no-c-format #, no-c-format
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
...@@ -349,7 +391,7 @@ msgstr "" ...@@ -349,7 +391,7 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"%s Nebude to úplne funkčné." "%s Nebude to úplne funkčné."
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
#, no-c-format #, no-c-format
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
...@@ -367,51 +409,55 @@ msgstr "" ...@@ -367,51 +409,55 @@ msgstr ""
"NetworkManager vás nebude viac otravovať s hlúpymi otázkami, keď sa do nej " "NetworkManager vás nebude viac otravovať s hlúpymi otázkami, keď sa do nej "
"budete prihlasovať." "budete prihlasovať."
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
msgid "Always Trust this Wireless Network" msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti" msgstr "Vždy dôverovať tejto bezdrôtovej sieti"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "C_onnect" msgid "C_onnect"
msgstr "Prip_ojiť" msgstr "Prip_ojiť"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "Connect with encryption enabled" msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním" msgstr "Povolené pripojenie so šifrovaním"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
msgid "Don't remind me again" msgid "Don't remind me again"
msgstr "Nepripomínať mi znovu" msgstr "Nepripomínať mi znovu"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
msgid "Key Type:" msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:" msgstr "Typ kľúča:"
#: gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
msgid "Key type:"