Commit 01dd4fa6 authored by Dan Williams's avatar Dan Williams

Fix up pofiles for wireless-applet.glade -> applet.glade rename


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@1502 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 4fe5a5e2
......@@ -10,12 +10,14 @@ gnome/applet/wso-none.c
gnome/applet/wso-wep-ascii.c
gnome/applet/wso-wep-hex.c
gnome/applet/wso-wep-passphrase.c
gnome/applet/wso-wpa-eap.c
gnome/applet/wso-wpa-psk.c
gnome/applet/eggtrayicon.c
gnome/applet/menu-items.c
gnome/applet/other-network-dialog.c
gnome/applet/passphrase-dialog.c
gnome/applet/vpn-password-dialog.c
gnome/applet/wireless-applet.glade
gnome/applet/applet.glade
gnome/applet/wso-wpa-psk.c
gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c
gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade
......
......@@ -379,7 +379,7 @@ msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "Свързване към друга безжична мрежа"
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:159
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:33
msgid "Passphrase:"
msgstr "Парола:"
......@@ -415,17 +415,17 @@ msgstr ""
"Имаше проблем с показването на диалоговата кутия за идентификация пред ВЧМ „%"
"s“. Свържете се със системния администратор."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:2
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Информация за действащата връзка</span>"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:4
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:4
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
......@@ -440,7 +440,7 @@ msgstr ""
"Необходима е парола или ключ за шифриране, за да се свържете с безжичната "
"мрежа „%s“."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:8
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
......@@ -452,7 +452,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s няма да функционира изцяло."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:12
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:12
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
......@@ -469,47 +469,47 @@ msgstr ""
"е сигурна и можете да й се доверите, задайте настройката отдолу и "
"NetworkManager няма да Ви иска потвърждения при следващи влизания."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:15
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:15
msgid "Authentication:"
msgstr "Идентификация:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:16
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:16
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Адрес за разпръскване:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:17
msgid "C_onnect"
msgstr "_Свързване"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:18
msgid "Connection Information"
msgstr "Информация за връзката"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:19
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:19
msgid "Default Route:"
msgstr "Маршрут по подразбиране:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:20
msgid "Destination Address:"
msgstr "Целеви адрес:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:21
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Хардуерен адрес:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:22
msgid "IP Address:"
msgstr "IP адрес:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:23
msgid "Interface:"
msgstr "Интерфейс:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:24
msgid "Key:"
msgstr "Ключ:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:25
msgid ""
"None\n"
"WEP Passphrase\n"
......@@ -521,7 +521,7 @@ msgstr ""
"40/128-битов шестнайсетичен ключ за WEP\n"
"40/128-битов ключ за WEP в ASCII\n"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:30
msgid ""
"Open System\n"
"Shared Key"
......@@ -529,71 +529,71 @@ msgstr ""
"Открита система\n"
"Споделен ключ"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:32
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Друга безжична мрежа..."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:34
msgid "Password:"
msgstr "Парола:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:35
msgid "Primary DNS:"
msgstr "Основен сървър за DNS:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:36
msgid "Secondary DNS:"
msgstr "Допълнителен сървър за DNS:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:37
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Маска на подмрежата:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:38
msgid "User Name:"
msgstr "Потребителско име:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:39
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Необходим е ключ за безжична мрежа"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:40
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Безжичен _адаптер:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:41
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:41
msgid "_Always Trust this Wireless Network"
msgstr "_Постоянно доверие на тази безжична мрежа"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:42
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:42
msgid "_Don't remind me again"
msgstr "_Да няма нови напомняния"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:43
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:43
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Свързване към мрежа"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:44
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:44
msgid "_Network Name:"
msgstr "_Име на мрежа:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:45
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:45
msgid "_Wireless Security:"
msgstr "_Безжична сигурност:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:46
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:46
msgid "leap_subwindow"
msgstr "прозорец_за_име_и_парола"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:47
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:47
msgid "wep_key_subwindow"
msgstr "прозорец_за_ключа_за_wep"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:48
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:48
msgid "wep_passphrase_subwindow"
msgstr "прозорец_за_парола_за_wep"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:49
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:49
msgid "wpa_psk_subwindow"
msgstr "прозорец_за_ключ"
......
......@@ -446,17 +446,17 @@ msgstr ""
"S'ha produït un error en llançar el diàleg d'autenticació per al tipus de "
"connexió VPN «%s». Contacteu el vostre administrador de sistemes."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:2
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informació de la connexió activa</span>"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:4
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:4
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
......@@ -471,7 +471,7 @@ msgstr ""
"Es requereix una contrasenya o clau de xifratge per a la xarxa sense fil «%"
"s»."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:8
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
......@@ -482,7 +482,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s No serà del tot funcional."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:12
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:12
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
......@@ -500,47 +500,47 @@ msgstr ""
"NetworkManager no us tornarà a demanarà cap més confirmació per entrar a "
"aquesta xarxa en el futur."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:15
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:15
msgid "Authentication:"
msgstr "Autenticació:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:16
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:16
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adreça de multidifusió:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:17
msgid "C_onnect"
msgstr "C_onnecta"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:18
msgid "Connection Information"
msgstr "Informació de la connexió"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:19
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:19
msgid "Default Route:"
msgstr "Ruta predeterminada:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:20
msgid "Destination Address:"
msgstr "Adreça de destí:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:21
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Adreça del maquinari:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:22
msgid "IP Address:"
msgstr "Adreça IP:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:23
msgid "Interface:"
msgstr "Interfície:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:24
msgid "Key:"
msgstr "Clau:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:25
msgid ""
"None\n"
"WEP Passphrase\n"
......@@ -552,7 +552,7 @@ msgstr ""
"WEP 40/128-bit hex\n"
"WEP 40/128-bit ASCII\n"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:30
msgid ""
"Open System\n"
"Shared Key"
......@@ -560,79 +560,79 @@ msgstr ""
"Sistema obert\n"
"Clau compartida"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:32
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:32
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Altres xarxes sense fil..."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:33
msgid "Passphrase:"
msgstr "Contrasenya:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:34
msgid "Password:"
msgstr "Contrasenya:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:35
msgid "Primary DNS:"
msgstr "DNS primari:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:36
msgid "Secondary DNS:"
msgstr "DNS secondari:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:37
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Màscara de subxarxa:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:38
msgid "Type:"
msgstr "Tipus:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:39
msgid "User Name:"
msgstr "Nom d'usuari:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:40
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Es requereix una clau per a la xarxa sense fil"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:41
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:41
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "_Adaptador sense fil:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:42
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:42
msgid "_Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Confia sempre en _aquesta xarxa sense fil"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:43
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:43
msgid "_Don't remind me again"
msgstr "_No m'ho tornis a recordar"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:44
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:44
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Entra a la xarxa"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:45
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:45
msgid "_Network Name:"
msgstr "Nom de _xarxa:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:46
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:46
msgid "_Wireless Security:"
msgstr "Seguretat de la _xarxa sense fil:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:47
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:47
msgid "leap_subwindow"
msgstr "leap_subwindow"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:48
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:48
msgid "wep_key_subwindow"
msgstr "wep_key_subwindow"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:49
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:49
msgid "wep_passphrase_subwindow"
msgstr "wep_passphrase_subwindow"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:50
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:50
msgid "wpa_psk_subwindow"
msgstr "wpa_psk_subwindow"
......
......@@ -482,17 +482,17 @@ msgstr ""
"Při spouštění autentizačního dialogu pro typ připojení k VPN '%s' se vyskytl "
"problém. Kontaktujte vašeho správce systému."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:2
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informace o aktivním spojení</span>"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:4
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:4
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
......@@ -505,7 +505,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Pro přístup k bezdrátové síti '%s' je vyžadováno heslo nebo šifrovací klíč."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:8
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
......@@ -516,7 +516,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s Nebude úplně fungovat."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:12
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:12
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
......@@ -533,51 +533,51 @@ msgstr ""
"je tato bezdrátová síť bezpečná, klikněte na zaškrtávací pole níže a "
"NetworkManager nebude při dalších přihlašováních žádat o potvrzení."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:15
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:15
msgid "Authentication:"
msgstr "Autentizace:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:16
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:16
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa broadcastu:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:17
msgid "C_onnect"
msgstr "_Připojit"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:18
msgid "Connection Information"
msgstr "Informace o spojení"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:19
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:19
msgid "Default Route:"
msgstr "Implicitní cesta:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:20
msgid "Destination Address:"
msgstr "Adresa cíle:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:21
msgid "Driver:"
msgstr "Ovladač:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:22
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardwarová adresa:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:23
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:24
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhraní:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:25
msgid "Key:"
msgstr "Klíč:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:26
msgid ""
"None\n"
"WEP Passphrase\n"
......@@ -589,7 +589,7 @@ msgstr ""
"WEP 40/128 bitů šestnáctkově\n"
"WEP 40/128 bitů v ASCII\n"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:31
msgid ""
"Open System\n"
"Shared Key"
......@@ -597,79 +597,79 @@ msgstr ""
"Otevřený systém\n"
"Sdílený klíč"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:33
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:33
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Jiná bezdrátová síť..."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:34
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:35
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:36
msgid "Primary DNS:"
msgstr "Primární DNS:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:37
msgid "Secondary DNS:"
msgstr "Sekundární DNS:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:38
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:38
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsítě:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:39
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:40
msgid "User Name:"
msgstr "Jméno uživatele:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:41
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:41
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je vyžadován klíč bezdrátové sítě"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:42
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:42
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrátový _adaptér:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:43
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:43
msgid "_Always Trust this Wireless Network"
msgstr "_Vždy důvěřovat této bezdrátové síti"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:44
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:44
msgid "_Don't remind me again"
msgstr "_Už mě to nepřipomínat"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:45
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:45
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Přihlásit se k síti"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:46
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:46
msgid "_Network Name:"
msgstr "_Název sítě:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:47
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:47
msgid "_Wireless Security:"
msgstr "_Bezdrátové zabezpečení:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:48
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:48
msgid "leap_subwindow"
msgstr "leap_subwindow"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:49
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:49
msgid "wep_key_subwindow"
msgstr "wep_key_subwindow"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:50
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:50
msgid "wep_passphrase_subwindow"
msgstr "wep_passphrase_subwindow"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:51
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:51
msgid "wpa_psk_subwindow"
msgstr "wpa_psk_subwindow"
......
......@@ -448,17 +448,17 @@ msgstr ""
"Der opstod en fejl ved start af godkendelses-vinduet til VPN-"
"forbindelsestypen '%s'. Kontakt din system-administrator."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:2
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Information om aktiv forbindelse</span>"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:4
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:4
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
......@@ -473,7 +473,7 @@ msgstr ""
"En adgangskode eller krypteringsnøgle er påkrævet, for at opnå adgang til "
"det trådløse netværk '%s'."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:8
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
......@@ -485,7 +485,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s Den vil ikke være fuldstændig funktionsdygtig."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:12
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:12
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
......@@ -502,47 +502,47 @@ msgstr ""
"dette trådløse netværk er sikkert, afkryds nedenstående afkrydsningsfelt og "