sk.po 4.26 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Slovak translations for NetworkManager package.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004.
#
6
# $Id: sk.po,v 1.5 2004/10/19 18:20:04 jrb Exp $
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
"POT-Creation-Date: 2004-10-19 13:38-0400\n"
13
"PO-Revision-Date: 2004-10-15 22:33+0200\n"
14 15 16 17 18 19 20
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

21
#: info-daemon/networks.glade:11
22 23
msgid "Modify Wireless Networks"
msgstr "Upraviť bezdrôtové siete"
24

25 26 27
#: info-daemon/networks.glade:92
msgid "<span weight=\"bold\">Wireless Networks:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Bezdrôtové siete:</span>"
28

29 30 31
#: info-daemon/passphrase.glade:9
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je potrebný kľúč bezdrôtovej siete"
32

33 34 35 36 37
#: info-daemon/passphrase.glade:52
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Prihlásenie k sieti"

#: info-daemon/passphrase.glade:100
38 39 40 41
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
42 43
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
44
msgstr ""
45 46
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Heslo vyžadované bezdrôtovou sieťou</"
"span>\n"
47
"\n"
48 49
"Heslo alebo šifrovací kľúč je potrebný pre prístup k bezdrôtovej sieti '%s'."

50
#: info-daemon/passphrase.glade:129
51 52
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ kľúča:"
53

54 55 56 57 58 59 60 61 62
#: info-daemon/passphrase.glade:150
msgid ""
"128-bit Passphrase\n"
"128-bit Raw Hex Key"
msgstr ""
"128-bitvé heslo\n"
"128-bitový priamy kľúč v šestnástkovej sústave"

#: info-daemon/passphrase.glade:180
63
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:101
64 65 66
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"

67 68 69
#: info-daemon/passphrase.glade:208 panel-applet/essid.glade:162
msgid "*"
msgstr "*"
70

71 72 73 74
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:104
msgid "Key:"
msgstr "Kľúč:"

75
#. Reuse the above string to make the translators less angry.
76
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:691 panel-applet/NMWirelessApplet.c:701
77 78 79 80 81 82 83
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Applet NetworkManager nemohol nájsť niektoré vyžadované zdroje (súbor glade "
"nebol nájdený)."

84
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:716
85
msgid "Custom wireless network"
86
msgstr "Vlastná bezdrôtová sieť"
87

88
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:717
89
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
90
msgstr "Zadajte ESSID bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť."
91

92
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:800
93 94
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Ostatné bezdrôtové siete..."
95

96
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:911
97 98
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Neboli nájdené iné sieťové zariadenia"
99

100
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1028
101 102 103
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager nebeží..."

104
#: panel-applet/essid.glade:52
105
msgid "C_onnect"
106
msgstr "Prip_ojiť"
107

108
#: panel-applet/essid.glade:131
109 110
msgid "Wireless _Network:"
msgstr "Bezdrôtová _sieť:"
111

112 113 114 115
#: panel-applet/essid.glade:177
msgid "Wireless _Adaptor:"
msgstr "Bezdrôtový _adaptér:"

116
#: panel-applet/menu-info.c:101
117 118 119 120
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drôtová sieť (%s)"

121
#: panel-applet/menu-info.c:103
122 123 124
msgid "Wired Network"
msgstr "Drôtová sieť"

125
#: panel-applet/menu-info.c:168
126 127 128 129 130 131 132
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí (%s)"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť (%s)"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete (%s)"

133
#: panel-applet/menu-info.c:170
134 135 136 137 138 139
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrôtových sietí"
msgstr[1] "Bezdrôtová sieť"
msgstr[2] "Bezdrôtové siete"

140
#: panel-applet/menu-info.c:307
141 142
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný Unikód)"
143 144 145 146 147 148 149 150

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:111
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientácia systémovej lišty."